Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.24.17

Verš

tato ’dhastād vitale haro bhagavān hāṭakeśvaraḥ sva-pārṣada-bhūta-gaṇāvṛtaḥ prajāpati-sargopabṛṁhaṇāya bhavo bhavānyā saha mithunī-bhūta āste yataḥ pravṛttā sarit-pravarā hāṭakī nāma bhavayor vīryeṇa yatra citrabhānur mātariśvanā samidhyamāna ojasā pibati tan niṣṭhyūtaṁ hāṭakākhyaṁ suvarṇaṁ bhūṣaṇenāsurendrāvarodheṣu puruṣāḥ saha puruṣībhir dhārayanti.

Synonyma

tataḥ — planeta Atala; adhastāt — pod; vitale — na planetě; haraḥ — Pán Śiva; bhagavān — nejmocnější osobnost; hāṭakeśvaraḥ — vládce zlata; sva-pārṣada — svými společníky; bhūta-gaṇa — jimiž jsou živé bytosti na úrovni duchů; āvṛtaḥ — obklopený; prajāpati-sarga — ve stvoření Pána Brahmy; upabṛṁhaṇāya — zvýšit počet obyvatel; bhavaḥ — Pán Śiva; bhavānyā saha — se svou manželkou, Bhavānī; mithunī-bhūtaḥ — pohlavně spojeni; āste — zůstává; yataḥ — z té planety (Vitala); pravṛttā — vytéká; sarit-pravarā — velká řeka; hāṭakī — Hāṭakī; nāma — jménem; bhavayoḥ vīryeṇa — díky semeni Pána Śivy a vajíčkům Bhavānī; yatra — kde; citra-bhānuḥ — bůh ohně; mātariśvanā — větrem; samidhyamānaḥ — roznícený a jasně hořící; ojasā — s velkou silou; pibati — pije; tat — to; niṣṭhyūtam — se syčením vyplivuje; hāṭaka-ākhyam — nazývané Hāṭaka; suvarṇam — zlato; bhūṣaṇena — různými druhy ozdob; asura-indra — velkých asurů; avarodheṣu — v domech; puruṣāḥ — muži; saha — s; puruṣībhiḥ — jejich manželkami a ženami; dhārayanti — nosí.

Překlad

Další planeta pod Atalou je Vitala, kde žije se svými osobními společníky, duchy a podobnými živými bytostmi Pán Śiva, který je známý jako vládce zlatých dolů. Pán Śiva jakožto praotec se pohlavně stýká s pramatkou Bhavānī, aby plodili živé bytosti a ze směsi jejich životodárných tekutin vzniká řeka jménem Hāṭakī. Když se oheň roznícený větrem napije z této řeky, zasyčí a vše vyplivne, vzniká zlato nazývané Hāṭaka. Démoni, kteří obývají tuto planetu se svými manželkami, se zdobí různými ozdobami zhotovenými z tohoto zlata a žijí velice šťastně.

Význam

Ukazuje se, že když se Bhava a Bhavānī, Pán Śiva a jeho manželka, pohlavně spojí, emulgace jejich výměšků vytváří chemikálii, z níž po zahřátí ohněm vzniká zlato. Je známo, že středověcí alchymisté se snažili vyrobit zlato z obyčejného kovu, a také Śrīla Sanātana Gosvāmī uvádí, že když se smíchá zvonovina se rtutí, lze tak vytvořit zlato. Śrīla Sanātana Gosvāmī se o tom zmiňuje v souvislosti se zasvěcováním lidí nízkého původu, kteří se tímto procesem stávají brāhmaṇy:

yathā kāñcanatāṁ yāti
kāṁsyaṁ rasa-vidhānataḥ
tathā dīkṣā-vidhānena
dvijatvaṁ jāyate nṛṇām

“Tak jako lze smícháním zvonoviny (kaṁsa) se rtutí získat zlato, lze i člověka nízkého původu změnit v brāhmaṇu prostřednictvím řádného zasvěcení do vaiṣṇavských činností.” Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy se snaží vytvořit z mlecchů a yavanů skutečné brāhmaṇy tím, že jim umožní obdržet řádné zasvěcení a zabrání jim v pojídání masa, požívání omamných látek, nedovoleném sexu a hazardování. Ten, kdo zanechá těchto čtyř principů hříšného života a zpívá Hare Kṛṣṇa mahāmantru, se díky řádnému zasvěcení může nepochybně stát čistým brāhmaṇou, jak doporučuje Śrīla Sanātana Gosvāmī.

Kromě toho — když někdo chytře využije narážky v tomto verši a naučí se správným zahřátím a roztavením smíchat rtuť a zvonovinu, může velmi levným způsobem získat zlato. Středověcí alchymisté o to usilovali, ale byli neúspěšní; pravděpodobně proto, že se nedrželi správných pokynů.