Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.22.41

Verš

maitreya uvāca
sa evaṁ brahma-putreṇa
kumāreṇātma-medhasā
darśitātma-gatiḥ samyak
praśasyovāca taṁ nṛpaḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya řekl; saḥ — král; evam — takto; brahma-putreṇa — synem Pána Brahmy; kumāreṇa — jedním z Kumārů; ātma-medhasā — dobře obeznámeným s duchovním poznáním; darśita — poté, co mu byl ukázán; ātma-gatiḥ — duchovní pokrok; samyak — zcela; praśasya — uctil; uvāca — pravil; tam — jemu; nṛpaḥ — král.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Poté, co syn Brahmy — jeden z Kumārů, který byl dokonale obeznámený s duchovním poznáním — krále takto osvítil, Pṛthu Mahārāja uctil Kumāry následujícími slovy.

Význam

Slovo ātma-medhasā komentuje Śrīpāda Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura — říká, že ātmani znamená “Pánu Kṛṣṇovi, paramātmani”. Pán Kṛṣṇa je Paramātmā. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ (Brahma-saṁhitā 5.1). Ten, jehož mysl jedná s plným vědomím Kṛṣṇy, se proto nazývá ātma-medhāḥ. Protikladem k tomu může být slovo gṛha-medhī, které označuje člověka, jehož mozek je neustále zaneprázdněný myšlenkami na hmotné činnosti. Ātma-medhāḥ vždy ve vědomí Kṛṣṇy myslí na Kṛṣṇovy činnosti. Sanat-kumāra, syn Pána Brahmy, si byl plně vědom Kṛṣṇy, a proto byl schopen ukázat cestu duchovního pokroku. Slovo ātma-gatiḥ označuje cestu takových činností, které umožňují rozvíjet poznání Kṛṣṇy.