Skip to main content

Synonyma

samyak cīrṇena
náležitě vykonaným — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.59
samyak-darśanayā
obdařený správným pohledem — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.48
samyak
úplný — Bg. 5.4, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.20
zcela — Bg. 8.10, Bg. 9.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.41, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.35, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.14, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.12.24, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.6.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.20.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.38-39, Śrīmad-bhāgavatam 10.73.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.7
dokonale — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.38, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.4, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.59-60, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.20
v plnosti — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.40-41
v úplnosti — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.79
plně — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.158, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.159, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.51, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.142, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.85, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.16-17, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.80
náležitě — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.30
úplnou — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.5
dokonalým — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.28
stejný — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.10
správně — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.33
náležité — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.4
řádnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.27
všichni společnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.32-33
náležitĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.27
naprosto — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.40-41
zevrubnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.43
správnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.11
skutečnĕ fungující — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.48
samyak-śraddhayā
vírou vycházející z dokonalého ovládání smyslů a mysli — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.15
samyak-saṅkalpaḥ
kdo je naprosto neochvĕjný ve svém odhodlání (že cílem jeho snahy bude Osobnost Božství) — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.11
samyak-sāra
úplná a podstatná — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.113
saṁyak
zcela — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.46, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.6, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.43
dokonale — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.42