Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.80

Verš

mūkaṁ karoti vācālaṁ
paṅguṁ laṅghayate girim
yat-kṛpā tam ahaṁ vande
paramānanda-mādhavam

Synonyma

mūkam — němého; karoti — činí; vācālam — výmluvným řečníkem; paṅgum — chromého; laṅghayate — nechává přejít; girim — horu; yat-kṛpā — jehož milost; tam — Jemu; aham — já; vande — klaním se; parama-ānanda — transcendentálně blažené; mādhavam — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„  ,Nejvyšší Osobnost Božství má podobu, která je sac-cid-ānanda-vigraha neboli plná transcendentální blaženosti, poznání a věčnosti. Klaním se Jemu, který mění němé ve výmluvné řečníky a chromému umožňuje překročit hory. Taková je milost Pána.̀  “

Význam

Toto je citát z knihy Bhāvārtha-dīpika, komentáře ke Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.1).