Skip to main content

KAPITOLA SEDMNÁCTÁ

Pánova cesta do Vrindávanu

Následující shrnutí sedmnácté kapitoly předkládá Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi. Poté, co se Śrī Caitanya Mahāprabhu zúčastnil slavnostní Ratha-yātry Pána Jagannātha, rozhodl se odejít do Vrindávanu. Śrī Rāmānanda Rāya se Svarūpou Dāmodarem vybrali jednoho brāhmaṇu jménem Balabhadra Bhaṭṭācārya, aby se stal osobním pomocníkem Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Časně ráno před východem slunce se Pán vydal do města Kataku. Severně od Kataku procházel hustým lesem, kde potkal mnoho tygrů a slonů, které zapojil do zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Pokaždé, když Pán narazil na nějakou vesnici, Balabhadra Bhaṭṭācārya vyžebral trochu rýže a zeleniny. Když nebyla žádná vesnice nablízku, Balabhadra Bhaṭṭācārya uvařil pro Pána k jídlu zbytek rýže a lesní špenát. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl s chováním Balabhadry Bhaṭṭācāryi velmi spokojený.

Tak Pán prošel džunglí Džhárkhand, až nakonec došel do Váránasí. Po koupeli na tamním Manikarnika-ghátu se setkal s Tapanou Miśrou, který Ho vzal k sobě domů a s úctou Ho pohodlně ubytoval. Ve Váránasí Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi sloužil také Jeho starý přítel Vaidya Candraśekhara. Když jeden brāhmaṇa z Maháráštry viděl chování Śrī Caitanyi Mahāprabhua, řekl o tom Prakāśānandovi Sarasvatīmu, vůdci místních māyāvādských sannyāsīch. Prakāśānanda proti Pánu vznesl různá obvinění, což brāhmaṇu z Maháráštry nesmírně mrzelo, a tak o tom zpravil Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Zeptal se Ho také, proč māyāvādští sannyāsī nepronášejí svaté jméno Kṛṣṇy. Śrī Caitanya Mahāprabhu mu odpověděl, že jsou to rouhači a člověk by se s nimi neměl sdružovat. Tímto způsobem brāhmaṇovi požehnal.

Potom Śrī Caitanya Mahāprabhu prošel Prajágem a Mathurou a poobědval v domě jednoho brāhmaṇy z kasty Sanoḍiyā, žáka Mādhavendry Purīho. Požehnal brāhmaṇovi tím, že u něho poobědval. Dále Pán navštívil dvanáct vrindávanských lesů a naplnila Ho velká extatická láska. Při svých toulkách vrindávanskými lesy poslouchal zpěv papoušků a dalších ptáků.

Verš

gacchan vṛndāvanaṁ gauro
vyāghrebhaiṇa-khagān vane
premonmattān sahonnṛtyān
vidadhe kṛṣṇa-jalpinaḥ

Synonyma

gacchan — jdoucí; vṛndāvanam — do Vrindávan-dhámu; gauraḥ — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vyāghra — tygry; ibha — slony; eṇa — jeleny; khagān — a ptáky; vane — v lese; prema-unmattān — poblázněné extází lásky; saha — s; unnṛtyān — tancem; vidadhe — učinil; kṛṣṇa — jméno Pána Kṛṣṇy; jalpinaḥ — zpívající.

Překlad

Cestou do Vrindávanu procházel Śrī Caitanya Mahāprabhu lesem Džhárkhand, kde roztančil a rozezpíval tygry, slony, jeleny a ptáky. Všechna tato zvířata zpívala Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a byla přemožená extatickou láskou.

Verš

jaya jaya gauracandra jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; gauracandra — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Nityānandovi Prabhuovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Pána Caitanyi.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Pána!

Verš

śarat-kāla haila, prabhura calite haila mati
rāmānanda-svarūpa-saṅge nibhṛte yukati

Synonyma

śarat-kāla haila — přišel podzim; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; calite — cestovat; haila — byla; mati — touha; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; saṅge — s; nibhṛte — o samotě; yukati — porada.

Překlad

Přišel podzim a Śrī Caitanya Mahāprabhu se rozhodl jít do Vrindávanu. O samotě se poradil s Rāmānandou Rāyem a Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm.

Verš

“mora sahāya kara yadi, tumi-dui jana
tabe āmi yāñā dekhi śrī-vṛndāvana

Synonyma

mora — Mně; sahāya — pomoc; kara — učiníte; yadi — jestliže; tumi — vy; dui jana — dva; tabe — potom; āmi — Já; yāñā — půjdu a; dekhi — uvidím; śrī-vṛndāvana — Šrí Vrindávan-dhám.

Překlad

Pán Rāmānandu Rāye a Svarūpu Dāmodara požádal, aby Mu pomohli vydat se do Vrindávanu.

Verš

rātrye uṭhi’ vana-pathe palāñā yāba
ekākī yāiba, kāhoṅ saṅge nā la-iba

Synonyma

rātrye uṭhi' — poté, co vstanu v noci; vana-pathe — na cestu lesem; palāñā yāba — vydám se potají; ekākī yāiba — půjdu sám; kāhoṅ — kohokoliv; saṅge — s sebou; la-iba — nevezmu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Časně ráno se vydám na cestu lesem, aniž by o tom kdokoliv věděl. Půjdu sám, nikoho s sebou nebudu brát.

Verš

keha yadi saṅga la-ite pāche uṭhi’ dhāya
sabāre rākhibā, yena keha nāhi yāya

Synonyma

keha — někdo; yadi — jestliže; saṅga la-ite — přidat se; pāche — za; uṭhi' — poté, co vstane; dhāya — poběží; sabāre — každého; rākhibā — prosím zastavte; yena — aby; keha — kdokoliv; nāhi yāya — nejde.

Překlad

„Pokud by někdo chtěl jít za Mnou, zastavte ho prosím. Nechci, aby se Mnou kdokoliv šel.“

Verš

prasanna hañā ājñā dibā, nā mānibā ‘duḥkha’
tomā-sabāra ‘sukhe’ pathe habe mora ‘sukha’ ”

Synonyma

prasanna hañā — s radostí; ājñā dibā — dejte svolení; — ne; mānibā duḥkha — buďte nešťastní; tomā-sabāra — vás všech; sukhe — štěstím; pathe — na cestě; habe — bude; mora — Moje; sukha — štěstí.

Překlad

„S radostí Mi prosím požehnejte a nebuďte nešťastní. Pokud budete šťastní, budu na své cestě do Vrindávanu šťastný i Já.“

Verš

dui-jana kahe, — ‘tumi īśvara ‘svatantra’
yei icchā, sei karibā, naha ‘paratantra’

Synonyma

dui-jana kahe — oba odpověděli; tumi — Ty; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; sva-tantra — zcela nezávislý; yei icchā — cokoliv si přeješ; sei — to; karibā — uděláš; naha — nejsi; para-tantra — závislý na druhých.

Překlad

Když to Rāmānanda Rāya a Svarūpa Dāmodara uslyšeli, odpověděli: „Drahý Pane, jsi zcela nezávislý. Protože na nikom nezávisíš, uděláš to, co si budeš přát.“

Verš

kintu āmā-duṅhāra śuna eka nivedane
‘tomāra sukhe āmāra sukha’ — kahilā āpane

Synonyma

kintu — ale; āmā-duṅhāra — nás dvou; śuna — prosím vyslechni; eka nivedane — jednu žádost; tomāra sukhe — z Tvého štěstí; āmāra sukha — Moje štěstí; kahilā — už jsi řekl; āpane — osobně.

Překlad

„Drahý Pane, prosím vyslechni si naši prosbu. Už jsi řekl, že budeš šťastný, když my budeme šťastní. To jsou Tvá vlastní slova.“

Verš

āmā-duṅhāra mane tabe baḍa ‘sukha’ haya
eka nivedana yadi dhara, dayāmaya

Synonyma

āmā-duṅhāra — nás dvou; mane — v mysli; tabe — proto; baḍa — hodně; sukha haya — je štěstí; eka nivedana — jednu žádost; yadi — jestliže; dhara — přijmeš; dayā-maya — milostivý.

Překlad

„Velmi nás potěší, když laskavě přijmeš naši jedinou žádost.“

Verš

‘uttama brāhmaṇa’ eka saṅge avaśya cāhi
bhikṣā kari’ bhikṣā dibe, yābe pātra vahi’

Synonyma

uttama brāhmaṇa — vznešený brāhmaṇa; eka — jeden; saṅge — spolu s; avaśya — určitě; cāhi — chceme; bhikṣā kari' — vybírající almužny; bhikṣā dibe — dá Ti jídlo; yābe — půjde; pātra vahi' — nesoucí Tvoji nádobu na vodu.

Překlad

„Náš Pane, vezmi si s sebou prosím jednoho vznešeného brāhmaṇu. Bude pro Tebe vybírat almužny, vařit a podávat Ti prasādam, a cestou ponese Tvoji nádobu na vodu.“

Verš

vana-pathe yāite nāhi ‘bhojyānna’-brāhmaṇa
ājñā kara, — saṅge caluka vipra eka-jana’

Synonyma

vana-pathe — na cestě lesem; yāite — až půjdeš; nāhi — není; bhojya-anna-brāhmaṇabrāhmaṇa, od kterého lze přijmout jídlo; ājñā kara — dej prosím svolení; saṅge — společně s; caluka — může jít; viprabrāhmaṇa; eka-jana — jeden.

Překlad

„Až půjdeš džunglí, nebude tam žádný brāhmaṇa, od kterého bys mohl přijmout oběd. Dovol tedy prosím, aby s Tebou šel alespoň jeden čistý brāhmaṇa.“

Verš

prabhu kahe, — nija-saṅgī kāṅho nā la-iba
eka-jane nile, ānera mane duḥkha ha-iba

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; nija-saṅgī — z Mých společníků; kāṅho — nikoho; — ne; la-iba — vezmu; eka-jane nile — pokud vezmu jednoho; ānera mane — v mysli ostatních; duḥkha ha-iba — bude neštěstí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Žádného ze svých společníků s sebou nevezmu, protože když někoho vyberu, všichni ostatní budou nešťastní.“

Verš

nūtana saṅgī ha-ibeka, — snigdha yāṅra mana
aiche yabe pāi, tabe la-i ‘eka’ jana

Synonyma

nūtana — nový; saṅgī — společník; ha-ibeka — musí být; snigdha — velmi klidná; yāṅra — jehož; mana — mysl; aiche — takovou; yabe — když; pāi — dostanu; tabe — potom; la-i — vezmu; eka jana — jednu osobu.

Překlad

„Musí to být nový člověk a musí mít klidnou mysl. Pokud takového člověka dostanu, svolím, aby šel se Mnou.“

Význam

Když se v minulosti Śrī Caitanya Mahāprabhu vydal na cestu po jižní Indii, doprovázel Ho brāhmaṇa Kālā Kṛṣṇadāsa. Ten se však nechal svést jakousi ženou a Śrī Caitanya Mahāprabhu ho pak musel vysvobodit ze spárů cikánů. Z tohoto důvodu zde Pán říká, že chce někoho nového, kdo má klidnou mysl. Ten, jehož mysl není klidná, je dokonce i ve společnosti Caitanyi Mahāprabhua rozrušován různými svody, zvláště touhou po sexu. Takový člověk se stane obětí žen a poklesne i ve společnosti Nejvyšší Osobnosti Božství. Māyā je tak silná, že dokud člověk není pevně odhodlaný nestat se její obětí, neochrání ho ani Nejvyšší Osobnost Božství. Nejvyšší Pán a Jeho zástupce chtějí vždy poskytovat ochranu, ale člověk musí osobního styku s nimi využít. Ten, kdo si myslí, že Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nebo Jeho zástupce jsou obyčejní lidé, jistě poklesne. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto nechtěl, aby Ho doprovázel někdo jako Kālā Kṛṣṇadāsa. Chtěl někoho, kdo je odhodlaný, má klidnou mysl a koho nerozptylují vedlejší pohnutky.

Verš

svarūpa kahe, — ei balabhadra-bhaṭṭācārya
tomāte su-snigdha baḍa, paṇḍita, sādhu, ārya

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī řekl; ei — tento; balabhadra-bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; tomāte — vůči Tobě; su-snigdha — láskyplně nakloněný; baḍa — velmi; paṇḍita — vzdělaný; sādhu — čestný; ārya — s pokročilým duchovním vědomím.

Překlad

Svarūpa Dāmodara potom řekl: „Zde je Balabhadra Bhaṭṭācārya. Chová k Tobě velkou náklonnost, je čestný, učený a má pokročilé duchovní vědomí.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl někoho nového, aby to nebyl člověk jako Kālā Kṛṣṇadāsa, který padl za oběť ženám. Svarūpa Dāmodara proto ihned poukázal na nového brāhmaṇu jménem Balabhadra Bhaṭṭācārya. Śrī Svarūpa Dāmodara tuto osobu zevrubně prozkoumal a viděl, že chová velkou lásku ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi a vedle toho je také vzdělaný a čestný. Nebyl to pokrytec a měl pokročilé vědomí Kṛṣṇy. Bengálské přísloví říká: ati bhakti corera lakṣaṇa – „Přílišná oddanost je příznakem zloděje.“ Člověk, který se předvádí jako velký oddaný, ale v duchu myslí na něco jiného, je pokrytec. Ten, kdo není takto dvojaký, se nazývá sādhu. Svarūpa Dāmodara okamžitě zdůraznil, že Balabhadra Bhaṭṭācārya je zcela způsobilý Pána doprovázet, protože je vzdělaný, upřímný a chová velkou lásku ke Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi. A protože byl pokročilý ve vědomí Kṛṣṇy, byl shledán tou pravou osobou, která mohla Pána doprovázet jako osobní služebník.

Slova snigdha („velmi klidný“) a su-snigdha („chovající náklonnost“) jsou použita ve verších čtrnáct a patnáct a najdeme je také ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.8): brūyuḥ snigdhasya śiṣyasya guravo guhyam apy uta. „Žák, který ke svému duchovnímu mistrovi chová skutečnou lásku, je milostí duchovního mistra obdařen veškerým důvěrným poznáním.“ Śrīla Śrīdhara Svāmī ve svém komentáři napsal, že slovo snigdhasya znamená prema-vataḥ. Slovo prema-vataḥ vyjadřuje, že člověk chová velkou lásku ke svému duchovnímu mistrovi.

Verš

prathamei tomā-saṅge āilā gauḍa haite
iṅhāra icchā āche ‘sarva-tīrtha’ karite

Synonyma

prathamei — na začátku; tomā-saṅge — s Tebou; āilā — přišel; gauḍa haite — z Bengálska; iṅhāra icchā — jeho touha; āche — je; sarva-tīrtha — všechna poutní místa; karite — jít navštívit.

Překlad

„Přišel s Tebou původně z Bengálska. Touží jít navštívit všechna svatá poutní místa.“

Verš

iṅhāra saṅge āche vipra eka ‘bhṛtya’
iṅho pathe karibena sevā-bhikṣā-kṛtya

Synonyma

iṅhāra saṅge — s ním; āche — je; viprabrāhmaṇa; eka — jeden; bhṛtya — služebník; iṅho — ten; pathe — po cestě; karibena — bude dělat; sevā — službu; bhikṣā-kṛtya — a zařizování všeho potřebného na vaření.

Překlad

„Můžeš s sebou vzít ještě jednoho brāhmaṇu. Ten Ti bude po cestě sloužit a starat se o Tvé jídlo.“

Verš

iṅhāre saṅge laha yadi, sabāra haya ‘sukha’
vana-pathe yāite tomāra nahibe kona ‘duḥkha’

Synonyma

iṅhāre — jeho; saṅge — s sebou; laha — přijmeš; yadi — pokud; sabāra haya sukha — všichni budou šťastní; vana-pathe — cestou džunglí; yāite — když půjdeš; tomāra — Tvůj; nahibe — nebude; kona — jakákoliv; duḥkha — nesnáz.

Překlad

„Pokud s sebou vezmeš i jeho, budeme velmi šťastní. Půjdou-li s Tebou džunglí dva lidé, jistě nenastanou žádné potíže nebo nepříjemnosti.“

Verš

sei vipra vahi’ nibe vastrāmbu-bhājana
bhaṭṭācārya bhikṣā dibe kari’ bhikṣāṭana

Synonyma

sei vipra — druhý brāhmaṇa; vahi' nibe — ponese; vastra-ambu-bhājana — oblečení a nádobu na vodu; bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; bhikṣā dibe — zařídí vaření; kari' — provádět; bhikṣā-aṭana — vybírání almužen.

Překlad

„Ten druhý brāhmaṇa může nést Tvoje oblečení a nádobu na vodu. Balabhadra Bhaṭṭācārya bude vybírat almužny a vařit Ti.“

Verš

tāṅhāra vacana prabhu aṅgīkāra kaila
balabhadra-bhaṭṭācārye saṅge kari’ nila

Synonyma

tāṅhāra vacana — jeho slova; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; aṅgīkāra kaila — přijal; balabhadra-bhaṭṭācārye — Balabhadru Bhaṭṭācāryu; saṅge kari' nila — vzal s sebou.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal žádost Svarūpy Dāmodara Paṇḍita a souhlasil, že s sebou Balabhadru Bhaṭṭācāryu vezme.

Verš

pūrva-rātrye jagannātha dekhi’ ‘ājñā’ lañā
śeṣa-rātre uṭhi’ prabhu calilā lukāñā

Synonyma

pūrva-rātrye — předchozí noci; jagannātha dekhi' — poté, co navštívil Pána Jagannātha; ājñā lañā — poté, co si vyžádal svolení; śeṣa-rātre — ke konci noci; uṭhi' — když vstal; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; calilā — odešel; lukāñā — nikým neviděn.

Překlad

Předchozí noci Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil Pána Jagannātha a vyžádal si od Něho svolení. Nyní, ke konci noci, Pán vstal a nikým neviděn se ihned vydal na cestu.

Verš

prātaḥ-kāle bhakta-gaṇa prabhu nā dekhiyā
anveṣaṇa kari’ phire vyākula hañā

Synonyma

prātaḥ-kāle — časně ráno; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; prabhu — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhiyā — když neviděli; anveṣaṇa kari' — hledající; phire — chodí; vyākula hañā — plní úzkosti.

Překlad

Protože Pán odešel, oddaní Ho časně ráno nikde neviděli, a tak Ho začali s velkou úzkostí hledat.

Verš

svarūpa-gosāñi sabāya kaila nivāraṇa
nivṛtta hañā rahe sabe jāni’ prabhura mana

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; sabāya — každému; kaila — učinil; nivāraṇa — zákaz; nivṛtta hañā — zastaveni; rahe — zůstávají; sabe — všichni; jāni' — znající; prabhura mana — mysl Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Všichni oddaní hledali Pána, ale Svarūpa Dāmodara je zastavil. Jelikož znali mysl Śrī Caitanyi Mahāprabhua, všichni se utišili.

Verš

prasiddha patha chāḍi’ prabhu upapathe calilā
‘kaṭaka’ ḍāhine kari’ vane praveśilā

Synonyma

prasiddha — dobře známou; patha — veřejnou cestu; chāḍi' — opouštějící; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; upapathe — vedlejší cestou; calilā — šel; kaṭaka — město Katak; ḍāhine — napravo; kari' — ponechávající; vane — do lesa; praveśilā — vstoupil.

Překlad

Pán se vyhnul známé veřejné cestě a šel jinou, vedlejší. Nechal tedy město Katak po pravé straně a vstoupil do lesa.

Verš

nirjana-vane cale prabhu kṛṣṇa-nāma lañā
hasti-vyāghra patha chāḍe prabhure dekhiyā

Synonyma

nirjana-vane — osamělým lesem; cale — kráčí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛṣṇa-nāma lañā — zpívající svaté jméno Kṛṣṇy; hasti — sloni; vyāghra — tygři; patha chāḍe — opouštějí cestu; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhiyā — když vidí.

Překlad

Cestou pustým lesem Pán zpíval svaté jméno Kṛṣṇy a tygři i sloni, kteří Ho viděli, uhýbali z cesty.

Verš

pāle-pāle vyāghra, hastī, gaṇḍāra, śūkara-gaṇa
tāra madhye āveśe prabhu karilā gamana

Synonyma

pāle-pāle — v houfech; vyāghra — tygři; hastī — sloni; gaṇḍāra — nosorožci; śūkara-gaṇa — kanci; tāra madhye — skrze ně; āveśe — v extázi; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karilā gamana — procházel.

Překlad

Když Pán ve velké extázi putoval džunglí, přicházely houfy tygrů, slonů, nosorožců a kanců a Pán procházel přímo mezi nimi.

Verš

dekhi’ bhaṭṭācāryera mane haya mahā-bhaya
prabhura pratāpe tārā eka pāśa haya

Synonyma

dekhi' — když viděl; bhaṭṭācāryera — Bhaṭṭācāryi; mane — v mysli; haya — byl; mahā-bhaya — velký strach; prabhura pratāpe — vlivem Pána Caitanyi Mahāprabhua; tārā — oni; eka pāśa haya — stojí na jedné straně.

Překlad

Balabhadra Bhaṭṭācārya byl při pohledu na ně zděšený, ale všechna zvířata vlivem Śrī Caitanyi Mahāprabhua uhnula k jedné straně.

Verš

eka-dina pathe vyāghra kariyāche śayana
āveśe tāra gāye prabhura lāgila caraṇa

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; pathe — na cestě; vyāghra — tygr; kariyāche śayana — ležel; āveśe — v extázi lásky; tāra gāye — jeho těla; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; lāgila — dotkla se; caraṇa — lotosová noha.

Překlad

Jednoho dne ležel na cestě tygr, a když tam Śrī Caitanya Mahāprabhu šel ve své extázi lásky, dotkl se ho nohou.

Verš

prabhu kahe, — kaha ‘kṛṣṇa’, vyāghra uṭhila
‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ kahi’ vyāghra nācite lāgila

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; kaha kṛṣṇa — prosím zpívej Hare Kṛṣṇa; vyāghra uṭhila — tygr vstal; kṛṣṇa kṛṣṇa kahi' — zpívající svaté jméno Kṛṣṇy; vyāghra — tygr; nācite — tančit; lāgila — začal.

Překlad

Pán řekl: „Zpívej svaté jméno Kṛṣṇy!“ Tygr okamžitě vstal a začal tančit a zpívat „Kṛṣṇa! Kṛṣṇa!“

Verš

āra dine mahāprabhu kare nadī snāna
matta-hasti-yūtha āila karite jala-pāna

Synonyma

āra dine — jiný den; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kare — provádí; nadī snāna — koupel v řece; matta-hasti-yūtha — stádo šílených slonů; āila — přišlo; karite — dělat; jala-pāna — pití vody.

Překlad

Jindy se zase Śrī Caitanya Mahāprabhu koupal v řece, když se tam přišlo napít stádo zdivočelých slonů.

Verš

prabhu jala-kṛtya kare, āge hastī āilā
‘kṛṣṇa kaha’ bali’ prabhu jala pheli’ mārilā

Synonyma

prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; jala-kṛtya kare — koupal se a odříkával ve vodě Gāyatrī mantru; āge — před; hastī — sloni; āilā — přišli; kṛṣṇa kaha — zpívejte Hare Kṛṣṇa; bali' — když řekl; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; jala pheli' — stříkající vodu; mārilā — udeřil.

Překlad

Zatímco se Pán koupal a odříkával Gāyatrī mantru, sloni se přiblížili až k Němu. Pán je hned postříkal vodou a vyzval je, ať zpívají jméno Kṛṣṇy.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl Nejvyšší Osobnost Božství hrající roli velkého, pokročilého oddaného. Na úrovni mahā-bhāgavaty oddaný nedělá rozdíly mezi přáteli a nepřáteli. Na této úrovni vidí každého jako služebníka Kṛṣṇy. V Bhagavad-gītě (5.18) je řečeno:

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ

„Pokorní mudrci hledí díky pravému poznání stejně na učeného a mírného brāhmaṇu, krávu, slona, psa i pojídače psů (nedotknutelného).“

Mahā-bhāgavata je učený a pokročilý v rozvoji duchovního vědomí, a proto nevidí rozdíl mezi tygrem, slonem nebo vzdělaným učencem. Zkouškou pokročilého duchovního vědomí je, že se člověk stává nebojácným. Nikomu nezávidí a je neustále zapojený v Pánově službě. Každou živou bytost vidí jako věčnou část Pána, která vůlí Nejvyššího Pána slouží podle svého postavení. Kṛṣṇa to potvrzuje v Bhagavad-gītě (15.15):

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca

„Sídlím v srdci každého a ode Mne pochází paměť, poznání i zapomnění.“

Mahā-bhāgavata ví, že Kṛṣṇa je v srdci každého. Kṛṣṇa nařizuje a živá bytost jedná podle Jeho nařízení. Kṛṣṇa je v srdci tygra, slona i kance. Takže Kṛṣṇa jim říká: „Zde je mahā-bhāgavata. Nerušte ho prosím.“ Proč by se potom zvířata měla k takové velké osobnosti chovat nepřátelsky? Ani začátečníci, ani ti, kdo již v oddané službě trochu pokročili, by se neměli snažit napodobovat mahā-bhāgavatu. Měli by raději následovat jeho příkladu. Slovo anukara znamená „napodobování“ a anusara znamená „snaha následovat příkladu“. Činnosti mahā-bhāgavaty nebo Śrī Caitanyi Mahāprabhua bychom se neměli snažit napodobovat. Měli bychom se co nejvíce snažit je podle našich schopností následovat. Srdce mahā-bhāgavaty je zcela prosté hmotného znečištění a on se může stát osobou drahou i divé zvěři, jako jsou tygři a sloni. Mahā-bhāgavata se k nim dokonce chová jako ke svým drahým přátelům. Na této úrovni nepřipadá v úvahu touha někomu ubližovat. Když Pán putoval lesem, zažíval extázi, kdy les považoval za Vrindávan. A jen hledal Kṛṣṇu.

Verš

sei jala-bindu-kaṇā lāge yāra gāya
sei ‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ kahe, preme nāce, gāya

Synonyma

sei — těch; jala — vody; bindu — kapek; kaṇā — částečky; lāge — dotýkají se; yāra — kterých; gāya — těla; sei — ti; kṛṣṇa kṛṣṇa — Kṛṣṇa, Kṛṣṇa; kahe — říkají; preme — v extázi; nāce — tančí; gāya — zpívají.

Překlad

Sloni, jejichž těl se dotkla voda stříknutá Pánem, začali zpívat „Kṛṣṇa, Kṛṣṇa!“ a tančit v extázi.

Verš

keha bhūme paḍe, keha karaye citkāra
dekhi’ bhaṭṭācāryera mane haya camatkāra

Synonyma

keha — někteří z nich; bhūme — na zem; paḍe — padají; keha — někteří z nich; karaye — vydávají; cit-kāra — ryk; dekhi' — když viděl; bhaṭṭācāryera — Bhaṭṭācāryi; mane — v mysli; haya — byl; camatkāra — údiv.

Překlad

Někteří ze slonů upadli na zem a jiní v extázi ryčeli. Balabhadra Bhaṭṭācārya to sledoval s naprostým úžasem.

Verš

pathe yāite kare prabhu ucca saṅkīrtana
madhura kaṇṭha-dhvani śuni’ āise mṛgī-gaṇa

Synonyma

pathe yāite — když jde po cestě; kare — činí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ucca — hlasité; saṅkīrtana — zpívání Hare Kṛṣṇa; madhura — sladký; kaṇṭha-dhvani — hlas z Jeho hrdla; śuni' — když slyšely; āise — přišly; mṛgī-gaṇa — laně.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu čas od času při cestě džunglí velice hlasitě zpíval. Všechny laně, které zaslechly Jeho sladký hlas, k Němu hned přiběhly.

Verš

ḍāhine-vāme dhvani śuni’ yāya prabhu-saṅge
prabhu tāra aṅga muche, śloka paḍe raṅge

Synonyma

ḍāhine-vāme — nalevo i napravo; dhvani — zvuk; śuni' — když slyší; yāya — následují; prabhu-saṅge — s Pánem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāra — jejich; aṅga — těla; muche — hladí; śloka — verš; paḍe — recituje; raṅge — s velkou zvědavostí.

Překlad

Všechny laně naslouchaly Pánovu úžasnému hlasu a kráčely z obou stran za Ním. Pán s velkým zápalem recitoval jeden verš a přitom je hladil.

Verš

dhanyāḥ sma mūḍha-matayo ’pi hariṇya etā
yā nanda-nandanam upātta-vicitra-veśam
ākarṇya veṇu-raṇitaṁ saha-kṛṣṇa-sārāḥ
pūjāṁ dadhur viracitāṁ praṇayāvalokaiḥ

Synonyma

dhanyāḥ — šťastné, požehnané; sma — zajisté; mūḍha-matayaḥ — hloupé, nerozumné; api — i když; hariṇyaḥ — laně; etāḥ — tyto; yāḥ — které; nanda-nandanam — syna Mahārāje Nandy; upātta-vicitra-veśam — přitažlivě oblečeného; ākarṇya — když slyšely; veṇu-raṇitam — zvuk Jeho flétny; saha-kṛṣṇa-sārāḥ — doprovázené černými jeleny (jejich manžely); pūjām dadhuḥ — uctívaly; viracitām — prováděné; praṇaya-avalokaiḥ — svými láskyplnými pohledy.

Překlad

„  ,Všichni tito pošetilí jeleni jsou požehnaní, protože přišli za synem Mahārāje Nandy, který je nádherně oblečený a hraje na svou flétnu. Vždyť ty laně i jeleni uctívají Pána svými pohledy plnými lásky a náklonnosti.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.21.11) vyslovily gopī z Vrindávanu.

Verš

hena-kāle vyāghra tathā āila pāṅca-sāta
vyāghra-mṛgī mili’ cale mahāprabhura sātha

Synonyma

hena-kāle — tehdy; vyāghra — tygři; tathā — tam; āila — přišli; pāṅca-sāta — pět až sedm; vyāghra-mṛgī — tygři i jeleni; mili' — společně; cale — jdou; mahāprabhura sātha — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Překlad

Zatímco Śrī Caitanya Mahāprabhu procházel džunglí, přišlo k Němu pět až sedm tygrů. Přidali se k jelenům a následovali Pána.

Verš

dekhi’ mahāprabhura ‘vṛndāvana’-smṛti haila
vṛndāvana-guṇa-varṇana śloka paḍila

Synonyma

dekhi' — když viděl; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vṛndāvana — na posvátnou vrindávanskou zemi; smṛti haila — objevily se vzpomínky; vṛndāvana — Šrí Vrindávanu; guṇa — vlastností; varṇana — popis; śloka — verš; paḍila — recitoval.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si při pohledu na tygry a jeleny, kteří Ho následovali, okamžitě vzpomněl na vrindávanskou zemi. Začal recitovat verš, který popisuje transcendentální povahu Vrindávanu.

Verš

yatra naisarga-durvairāḥ
sahāsan nṛ-mṛgādayaḥ
mitrāṇīvājitāvāsa-
druta-ruṭ-tarṣaṇādikam

Synonyma

yatra — kde; naisarga — od přírody; durvairāḥ — žijící v nepřátelství; saha āsan — žijí spolu; nṛ — lidské bytosti; mṛga-ādayaḥ — a zvířata; mitrāṇi — přátelé; iva — jako; ajita — Pána Kṛṣṇy; āvāsa — sídlo; druta — zmizelý; ruṭ — hněv; tarṣaṇa-ādikam — žízeň a tak dále.

Překlad

„  ,Vrindávan je transcendentální sídlo Pána. Neexistuje tam hlad, hněv ani žízeň. I když jsou k sobě lidské bytosti a divá zvěř přirozeně nepřátelští, tam žijí společně ve vztahu transcendentálního přátelství.̀  “

Význam

Toto je výrok ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.13.60). Poté, co Pán Brahmā ukradl Śrī Kṛṣṇovi pasáčky a telátka, uspal je a schoval. Po chvíli se Brahmā vrátil, aby se podíval, co Kṛṣṇa dělá. Když viděl, že si Kṛṣṇa nadále hraje se svými přáteli i zvířaty a není vůbec rozrušen, uznal transcendentální majestát Vrindávanu.

Verš

‘kṛṣṇa kṛṣṇa kaha’ kari’ prabhu yabe balila
‘kṛṣṇa’ kahi’ vyāghra-mṛga nācite lāgila

Synonyma

kṛṣṇa kṛṣṇa kaha — zpívejte „Kṛṣṇa, Kṛṣṇa“; kari' — takto; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yabe — když; balila — říkal; kṛṣṇa kahi' — zpívající svaté jméno Kṛṣṇy; vyāghra-mṛga — tygři a jeleni; nācite lāgila — začali tančit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Zpívejte ,Kṛṣṇa, Kṛṣṇa!̀  “ A tygři i jeleni začali zpívat „Kṛṣṇa!“ a tančit.

Verš

nāce, kunde vyāghra-gaṇa mṛgī-gaṇa-saṅge
balabhadra-bhaṭṭācārya dekhe apūrva-raṅge

Synonyma

nāce — tančí; kunde — skákají; vyāghra-gaṇa — tygři; mṛgī-gaṇa-saṅge — s jeleny; balabhadra-bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; dekhe — vidí; apūrva-raṅge — s velkým údivem.

Překlad

Balabhadra Bhaṭṭācārya jen žasl, když viděl, jak všichni tygři i jeleni tančí a skáčou.

Verš

vyāghra-mṛga anyonye kare āliṅgana
mukhe mukha diyā kare anyonye cumbana

Synonyma

vyāghra-mṛga — tygři a jeleni; anyonye — jeden druhého; kare — činí; āliṅgana — objímání; mukhe mukha diyā — dotýkající se navzájem tlamami; kare — činí; anyonye cumbana — líbání se.

Překlad

Tygři a jeleni se dokonce začali objímat a dávat si polibky.

Verš

kautuka dekhiyā prabhu hāsite lāgilā
tā-sabāke tāhāṅ chāḍi’ āge cali’ gelā

Synonyma

kautuka dekhiyā — když viděl tu zábavu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hāsite lāgilā — začal se smát; -sabāke — všechny; tāhāṅ chāḍi' — opouštějící; āge — dále; cali' gelā — pokračoval.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl celou tu zábavu, začal se smát. Nakonec zvířata opustil a pokračoval ve své cestě.

Verš

mayūrādi pakṣi-gaṇa prabhure dekhiyā
saṅge cale, ‘kṛṣṇa’ bali’ nāce matta hañā

Synonyma

mayūra-ādi — počínaje pávy; pakṣi-gaṇa — různé druhy ptáků; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhiyā — když viděli; saṅge cale — doprovázeli Ho; kṛṣṇa bali' — zpívající Kṛṣṇovo svaté jméno; nāce — tančili; matta hañā — upadající do stavu šílenství.

Překlad

Śrī Caitanyu Mahāprabhua spatřili pávi a různí jiní ptáci a začali Jej za zpěvu a tance následovat. Všichni byli pobláznění ze svatého jména Kṛṣṇy.

Verš

‘hari-bola’ bali’ prabhu kare ucca-dhvani
vṛkṣa-latā — praphullita, sei dhvani śuni,

Synonyma

hari-bola — „Haribol“; bali' — když volá; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kare — vydává; ucca-dhvani — hlasitý zvuk; vṛkṣa-latā — stromy a liány; praphullita — blažené; sei — ten; dhvani — zvuk; śuni' — když slyšely.

Překlad

I stromy a liány měly velkou radost, že slyší Pána hlasitě volat „Haribol!“

Význam

Hlasité zpívání Hare Kṛṣṇa mantry je tak mocné, že může vstoupit dokonce i do uší stromů a lián, ani nemluvě o uších zvířat a lidí. Śrī Caitanya Mahāprabhu se jednou zeptal Haridāse Ṭhākura, jak mohou být osvobozeny stromy a rostliny, a Haridāsa Ṭhākura odpověděl, že hlasité zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry prospívá nejen stromům a rostlinám, ale i hmyzu a všem ostatním živým bytostem. Nikoho by proto hlasité zpívání Hare Kṛṣṇa nemělo rušit, protože je prospěšné jak pro toho, kdo zpívá, tak i pro každého, kdo dostává možnost naslouchat.

Verš

‘jhārikhaṇḍe’ sthāvara-jaṅgama āche yata
kṛṣṇa-nāma diyā kaila premete unmatta

Synonyma

jhārikhaṇḍe — v Džhárkhandu; sthāvara-jaṅgama — pohyblivé a nehybné; āche — jsou; yata — všechny; kṛṣṇa-nāma diyā — dávající jim svaté jméno Pána Kṛṣṇy; kaila — učinil; premete — v extázi; unmatta — šílené.

Překlad

Všechny živé bytosti z džhárkhandského lesa – některé pohyblivé, jiné nehybné – se tak z poslechu svatých jmen Pána Kṛṣṇy, která zpíval Śrī Caitanya Mahāprabhu, pomátly na rozumu.

Význam

Velký džhárkhandský les je rozsáhlé území, do kterého patří Átagad, Dhénkánal, Ángul, Láhára, Kijaňdžhad, Bámada, Bónái, Gángapur, Čhóta Nágpur, Jašapur a Saragudža. Všechna tato hornatá a džunglí zarostlá místa se nazývají Džhárkhand.

Verš

yei grāma diyā yāna, yāhāṅ karena sthiti
se-saba grāmera lokera haya ‘prema-bhakti’

Synonyma

yei grāma — které vesnice; diyā yāna — Pán prochází skrze; yāhāṅ — kde; karena — činí; sthiti — odpočinek; se-saba — všech těchto; grāmera — vesnic; lokera — lidí; haya — probouzí se; prema-bhakti — extatická láska k Bohu.

Překlad

Ve všech vesnicích, kterými Pán procházel, a na všech místech, kde na své cestě odpočíval, byli všichni očištěni a probudila se jejich extatická láska k Bohu.

Verš

keha yadi tāṅra mukhe śune kṛṣṇa-nāma
tāṅra mukhe āna śune tāṅra mukhe āna
sabe ‘kṛṣṇa’ ‘hari’ bali’ nāce, kānde, hāse
paramparāya ‘vaiṣṇava’ ha-ila sarva deśe

Synonyma

keha — někdo; yadi — když; tāṅra mukhe — z Pánových úst; śune — slyší; kṛṣṇa-nāma — zpěv Hare Kṛṣṇa mantry; tāṅra mukhe — z úst těch, kdo takto zpívají; āna śune — někdo jiný slyší; tāṅra mukhe — a z jeho úst; āna — někdo jiný; sabe — jich všech; kṛṣṇa — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; hari — další svaté jméno Pána; bali' — když zpívají; nāce — tančí; kānde — pláčou; hāse — smějí se; paramparāya — skrze učednickou posloupnost; vaiṣṇava — oddaní; ha-ila — stali se; sarva deśe — ve všech zemích.

Překlad

Když někdo slyšel zpěv svatého jména z úst Śrī Caitanyi Mahāprabhua a někdo další pak slyšel zpěv z úst této druhé osoby a někdo další zase od té třetí osoby, stali se všichni ve všech zemích skrze takovouto duchovní posloupnost vaiṣṇavy. Každý tak zpíval svaté jméno Kṛṣṇa a Hari, tančil, plakal a smál se.

Význam

Zde je vysvětlena transcendentální síla Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Svaté jméno nejdříve zpíval Śrī Caitanya Mahāprabhu. Ten, kdo je slyší přímo od Něho, je očištěn. Nasloucháním této osobě se očistí další. Tak tento očistný proces postupuje dále mezi čistými oddanými. Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nejvyšší Osobnost Božství a nikdo nemůže tvrdit, že má stejnou moc jako On. Pokud je však někdo čistý oddaný, mohou být jeho zpěvem očištěny stovky a tisíce lidí. Tuto schopnost má každá živá bytost za předpokladu, že zpívá Hare Kṛṣṇa mahā-mantru bez přestupků a bez hmotných pohnutek. Když ji bez přestupků zpívá čistý oddaný, stane se vaiṣṇavou další člověk a od něho zase další. To je systém parampary.

Verš

yadyapi prabhu loka-saṅghaṭṭera trāse
prema ‘gupta’ karena, bāhire nā prakāśe

Synonyma

yadyapi — i když; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; loka-saṅghaṭṭera — davů lidí; trāse — obávající se; prema — extázi; gupta karena — skrývá; bāhire — navenek; — ne; prakāśe — projeví.

Překlad

Pán svoji extázi neprojevoval vždy. Skrýval ji, protože měl obavy z davů lidí.

Verš

tathāpi tāṅra darśana-śravaṇa-prabhāve
sakala deśera loka ha-ila ‘vaiṣṇave’

Synonyma

tathāpi — přesto; tāṅra — Jeho; darśana — spatření; śravaṇa — zaslechnutí; prabhāve — silou; sakala — všech; deśera — zemí; loka — lidé; ha-ila — stali se; vaiṣṇave — čistými oddanými Pána.

Překlad

I když Śrī Caitanya Mahāprabhu svoji přirozenou extatickou lásku neprojevoval, všichni se stali čistými oddanými už jen tím, že Ho zahlédli a zaslechli Jeho zpěv.

Význam

Śrīla Rūpa Gosvāmī popsal Śrī Caitanyu Mahāprabhua jako mahā-vadānya-avatāra, nejštědřejší inkarnaci. I když v současné době už Śrī Caitanya Mahāprabhu není fyzicky přítomný, lidé po celém světě se stávají oddanými jen pouhým zpíváním Jeho svatého jména (śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda). To je výsledek extatického zpěvu svatého jména Pána. Je řečeno, že čistý oddaný vidí Pána v každém okamžiku, a díky tomu je Pánem zmocněn. To je potvrzeno v Brahma-saṁhitě (5.38): premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti. Śrī Caitanya Mahāprabhu se zjevil před pěti sty lety, ale nedá se říci, že by dnes měla Hare Kṛṣṇa mahā-mantra méně síly než za Jeho přítomnosti. Nasloucháním Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi skrze systém parampary je možné se očistit. V tomto verši je proto řečeno: tathāpi tāṅra darśana-śravaṇa-prabhāve. Ne každý může vidět Kṛṣṇu nebo Śrī Kṛṣṇu Caitanyu Mahāprabhua fyzicky, ale pokud o Něm naslouchá z knih, jako je Śrī Caitanya-caritāmṛta, a skrze paramparu čistých vaiṣṇavů, není těžké stát se čistým vaiṣṇavou, prostým světských tužeb a osobních pohnutek.

Verš

gauḍa, baṅga, utkala, dakṣiṇa-deśe giyā
lokera nistāra kaila āpane bhramiyā

Synonyma

gauḍa — Bengálsko; baṅga — východní Bengálsko; utkala — Urísa; dakṣiṇa-deśe — jižní Indie; giyā — chodící; lokera — všech lidí; nistāra — osvobození; kaila — činil; āpane — osobně; bhramiyā — cestující.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak osobně prošel Bengálsko, východní Bengálsko, Urísu i jižní státy a šířením vědomí Kṛṣṇy osvobodil lidi všeho druhu.

Verš

mathurā yāibāra chale āsena jhārikhaṇḍa
bhilla-prāya loka tāhāṅ parama-pāṣaṇḍa

Synonyma

mathurā — do Mathury; yāibāra — cesty; chale — pod záminkou; āsena — přišel; jhārikhaṇḍa — do Džhárkhandu; bhilla-prāya — jako Bhillové, druh primitivních lidí; loka — lidé; tāhāṅ — tam; parama-pāṣaṇḍa — bez vědomí Boha.

Překlad

Když Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu na cestě do Mathury procházel Džhárkhandem, zjistil, že tamní lidé jsou téměř necivilizovaní a postrádají vědomí Boha.

Význam

Slovo bhilla označuje třídu lidí patřících k Bhillům. Bhillové jsou podobní černým Afričanům a jsou na nižší úrovni než śūdrové. Žijí obvykle v džungli a Śrī Caitanya Mahāprabhu se s nimi musel setkat.

Verš

nāma-prema diyā kaila sabāra nistāra
caitanyera gūḍha-līlā bujhite śakti kāra

Synonyma

nāma-prema diyā — dávající jim extatickou lásku a svaté jméno; kaila — činil; sabāra nistāra — osvobození všech; caitanyera — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; gūḍha-līlā — důvěrné zábavy; bujhite — pochopit; śakti — schopnost; kāra — kdo má.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dal příležitost zpívat svaté jméno a dostat se tak na úroveň extatické lásky dokonce i Bhillům, čímž je všechny osvobodil. Kdo je schopen porozumět Pánovým transcendentálním zábavám?

Význam

Důkazem milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou naše zkušenosti s Afričany, kteří přijímají vědomí Kṛṣṇy, zpívají, tančí a přijímají prasādam jako ostatní vaiṣṇavové. To vše se děje díky moci Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Kdo je schopen pochopit, jak Jeho moc působí po celém světě?

Verš

vana dekhi’ bhrama haya — ei ‘vṛndāvana’
śaila dekhi’ mane haya — ei ‘govardhana’

Synonyma

vana dekhi' — když vidí les; bhrama haya — je iluze; ei — toto; vṛndāvana — vrindávanský les; śaila dekhi' — když vidí nějaký kopec; mane haya — myslí si; ei govardhana — to je kopec Góvardhan.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl při své cestě Džhárkhandem přesvědčený, že je to Vrindávan, a když přecházel kopce, považoval je za Góvardhan.

Verš

yāhāṅ nadī dekhe tāhāṅ mānaye — ‘kālindī’
mahā-premāveśe nāce prabhu paḍe kāndi’

Synonyma

yāhāṅ — kdykoliv; nadī — řeku; dekhe — vidí; tāhāṅ — tam; mānaye — považuje; kālindī — řeka Jamuna; mahā-prema-āveśe — ve velké extázi lásky; nāce — tančí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; paḍe — padá; kāndi' — s nářkem.

Překlad

Kdykoliv uviděl nějakou řeku, považoval ji za Jamunu. Po celou tu dobu v lese Ho tak naplňovala velká extáze lásky, tančil a s nářkem padal na zem.

Verš

pathe yāite bhaṭṭācārya śāka-mūla-phala
yāhāṅ yei pāyena tāhāṅ layena sakala

Synonyma

pathe yāite — po cestě; bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; śāka — špenát; mūla — kořínky; phala — ovoce; yāhāṅ — kdekoliv; yei — cokoliv; pāyena — dostane; tāhāṅ — tam; layena — bere; sakala — vše.

Překlad

Kdykoliv to bylo možné, Balabhadra Bhaṭṭācārya po cestě nashromáždil všelijaké druhy špenátu, kořínků a ovoce.

Verš

ye-grāme rahena prabhu, tathāya brāhmaṇa
pāṅca-sāta jana āsi’ kare nimantraṇa

Synonyma

ye-grāme — v každé vesnici; rahena — kde pobývá; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tathāya — tam; brāhmaṇabrāhmaṇové; pāṅca-sāta jana — pět či sedm osob; āsi' — poté, co přišlo; kare — činí; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

Kdykoliv Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil nějakou vesnici, přišlo pět nebo sedm brāhmaṇů a pozvali Ho k sobě.

Verš

keha anna āni’ deya bhaṭṭācārya-sthāne
keha dugdha, dadhi, keha ghṛta, khaṇḍa āne

Synonyma

keha — někdo; anna — obilí; āni' — poté, co přinesl; deya — dává; bhaṭṭācārya-sthāne — Balabhadrovi Bhaṭṭācāryovi; keha — někdo; dugdha — mléko; dadhi — jogurt; keha — někdo; ghṛta — ghí; khaṇḍa — cukr; āne — přináší.

Překlad

Někdo přinesl obilí a dal je Balabhadrovi Bhaṭṭācāryovi. Jiní přinesli mléko a jogurt, a další zase ghí a cukr.

Verš

yāhāṅ vipra nāhi tāhāṅ ‘śūdra-mahājana’
āsi’ sabe bhaṭṭācārye kare nimantraṇa

Synonyma

yāhāṅ — kdekoliv; viprabrāhmaṇa; nāhi — není; tāhāṅ — tam; śūdra-mahā-jana — oddaní narození v jiných než brāhmaṇských rodinách; āsi' — poté, co přišli; sabe — všichni; bhaṭṭācārye — Balabhadru Bhaṭṭācāryu; kare nimantraṇa — zvou.

Překlad

Ve vesnicích, kde žádní brāhmaṇové nebyli, přišli oddaní z nebráhmanských rodin a zvali Balabhadru Bhaṭṭācāryu.

Význam

Sannyāsī nebo brāhmaṇa ve skutečnosti nepřijme pozvání od osoby narozené v nižší rodině. Je však mnoho oddaných, kteří jsou povýšeni na úroveň brāhmaṇy zasvěcením. Těm se říká śūdra-mahājana. To znamená, že ten, kdo se nenarodil v brāhmaṇské rodině, nabyl postavení brāhmaṇy zasvěcením. Takoví oddaní zvali Balabhadru Bhaṭṭācāryu. Māyāvādský sannyāsī přijme pozvání pouze do brāhmaṇské rodiny, ale vaiṣṇava nepřijme pozvání od brāhmaṇy, pokud by nenáležel k vaiṣṇavské škole. Vaiṣṇava však přijme pozvání od brāhmaṇy neboli śūdra-mahājana, který je zasvěceným vaiṣṇavou. Samotný Śrī Caitanya Mahāprabhu přijímal pozvání od śūdra-mahājanů, což potvrzuje skutečnost, že každý, kdo je zasvěcený do zpívání vaiṣṇavské mantry, může být považován za brāhmaṇu. Od takové osoby je možné přijmout pozvání.

Verš

bhaṭṭācārya pāka kare vanya-vyañjana
vanya-vyañjane prabhura ānandita mana

Synonyma

bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; pāka kare — vaří; vanya-vyañjana — veškeré druhy lesní zeleniny; vanya-vyañjane — z takové lesní zeleniny; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ānandita mana — mysl se raduje.

Překlad

Balabhadra Bhaṭṭācārya vařil všemožné druhy lesní zeleniny a Śrī Caitanya Mahāprabhu tato jídla s velkou radostí přijímal.

Verš

dui-cāri dinera anna rākhena saṁhati
yāhāṅ śūnya vana, lokera nāhika vasati
tāhāṅ sei anna bhaṭṭācārya kare pāka
phala-mūle vyañjana kare, vanya nānā śāka

Synonyma

dui-cāri — dva až čtyři; dinera — dnů; anna — obiloviny; rākhena — ponechává; saṁhati — v zásobě; yāhāṅ — kdekoliv; śūnya vana — odlehlý les; lokera — lidí; nāhika — není; vasati — obydlí; tāhāṅ — tam; sei — tyto; anna — obiloviny; bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; kare pāka — vaří; phala-mūle — s kořínky a ovocem; vyañjana kare — připravuje zeleninu; vanya — z lesa; nānā śāka — mnoho druhů špenátu.

Překlad

Balabhadra Bhaṭṭācārya s sebou nosil zásobu obilovin na dva až čtyři dny. V neobydlených oblastech vařil tyto obiloviny a k tomu připravoval zeleninu, špenát, kořínky a ovoce nasbírané v lese.

Verš

parama santoṣa prabhura vanya-bhojane
mahā-sukha pāna, ye dina rahena nirjane

Synonyma

parama — hodně; santoṣa — spokojenosti; prabhura — Pána; vanya-bhojane — z jedení lesní zeleniny; mahā-sukha pāna — získává velké potěšení; ye dina — v ten den, kdy; rahena — zůstává; nirjane — na opuštěném místě.

Překlad

Pán jedl lesní zeleninu vždy s velkým potěšením a Jeho štěstí se ještě zvětšilo, když měl možnost zůstat na opuštěném místě.

Verš

bhaṭṭācārya sevā kare, snehe yaiche ‘dāsa’
tāṅra vipra vahe jala-pātra-bahirvāsa

Synonyma

bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; sevā kare — slouží; snehe — s velkou náklonností; yaiche — přesně jako; dāsa — služebník; tāṅra vipra — jeho brāhmaṇský pomocník; vahe — nosí; jala-pātra — nádobu na vodu; bahirvāsa — a oblečení.

Překlad

Balabhadra Bhaṭṭācārya měl Pána tak rád, že Mu sloužil jako prostý služebník. Jeho brāhmaṇský pomocník nosil nádobu na vodu a oblečení.

Verš

nirjharete uṣṇodake snāna tina-bāra
dui-sandhyā agni-tāpa kāṣṭhera apāra

Synonyma

nirjharete — ve vodopádech; uṣṇa-udake — v teplé vodě; snāna — koupel; tina-bāra — třikrát; dui-sandhyā — ráno a večer; agni-tāpa — teplo u ohně; kāṣṭhera — ze dřeva; apāra — bez omezení.

Překlad

Pán se třikrát denně koupal v teplé vodě vodopádů a ráno i večer se hřál u ohně rozdělaného z neomezeného množství dřeva.

Verš

nirantara premāvese nirjane gamana
sukha anubhavi’ prabhu kahena vacana

Synonyma

nirantara — neustále; prema-āveśe — v extázi lásky; nirjane — na odlehlém místě; gamana — cesta; sukha anubhavi' — s pocity štěstí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahena — pronáší; vacana — výrok.

Překlad

Při cestě tímto liduprázdným lesem měl Śrī Caitanya Mahāprabhu velkou radost a pronesl následující výrok.

Verš

śuna, bhaṭṭācārya, — “āmi gelāṅa bahu-deśa
vana-pathe duḥkhera kāhāṅ nāhi pāi leśa

Synonyma

śuna — poslouchej prosím; bhaṭṭācārya — Můj drahý Balabhadro Bhaṭṭācāryo; āmi — Já; gelāṅa — cestoval jsem; bahu-deśa — mnoha zeměmi; vana-pathe — po lesní cestě; duḥkhera — neštěstí; kāhāṅ — kdekoliv; nāhi pāi — nedostanu; leśa — ani náznak.

Překlad

„Můj drahý Bhaṭṭācāryo, dlouho cestuji lesem, ale ani v nejmenším jsem se nesetkal s nějakými nesnázemi.“

Verš

kṛṣṇa — kṛpālu, āmāya bahuta kṛpā kailā
vana-pathe āni’ āmāya baḍa sukha dilā

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kṛpālu — nesmírně milostivý; āmāya — ke Mně; bahuta — velice; kṛpā — milost; kailā — prokázal; vana-pathe — na lesní cestu; āni' — když přivedl; āmāya — Mně; baḍa — hodně; sukha — štěstí; dilā — dal.

Překlad

„Kṛṣṇa je velice milostivý, a zvláště ke Mně. Svou milost Mi prokázal tím, že Mě přivedl na tuto lesní cestu. Udělal Mi tím velkou radost.“

Verš

pūrve vṛndāvana yāite karilāṅa vicāra
mātā, gaṅgā, bhakta-gaṇe dekhiba eka-bāra

Synonyma

pūrve — předtím; vṛndāvana — do svatého místa Vrindávanu; yāite — jít; karilāṅa — učinil jsem; vicāra — úvahu; mātā — matku; gaṅgā — Gangu; bhakta-gaṇe — a oddané; dekhiba — uvidím; eka-bāra — jednou.

Překlad

„Předtím jsem se rozhodl, že půjdu do Vrindávanu a cestou zase jednou navštívím svou matku, Gangu a oddané.“

Verš

bhakta-gaṇa-saṅge avaśya kariba milana
bhakta-gaṇe saṅge lañā yāba ‘vṛndāvana’

Synonyma

bhakta-gaṇa-saṅge — se všemi svými oddanými; avaśya — určitě; kariba — učiním; milana — setkání; bhakta-gaṇe — všechny oddané; saṅge — s sebou; lañā — beroucí; yāba — půjdu; vṛndāvana — do Vrindávan-dhámu.

Překlad

„Myslel jsem si, že se opět setkám se všemi oddanými a vezmu je s sebou do Vrindávanu.“

Verš

eta bhāvi’ gauḍa-deśe kariluṅ gamana
mātā, gaṅgā bhakte dekhi’ sukhī haila mana

Synonyma

eta bhāvi' — takto uvažující; gauḍa-deśe — do Bengálska; kariluṅ gamana — šel jsem; mātā — svou matku; gaṅgā — Gangu; bhakte — oddané; dekhi' — když jsem viděl; sukhī — šťastná; haila — stala se; mana — Moje mysl.

Překlad

„Šel jsem tedy do Bengálska a byl jsem šťastný, že vidím svou matku, řeku Gangu a oddané.“

Verš

bhakta-gaṇe lañā tabe calilāṅa raṅge
lakṣa-koṭi loka tāhāṅ haila āmā-saṅge

Synonyma

bhakta-gaṇe — všechny oddané; lañā — beroucí; tabe — potom; calilāṅa raṅge — s velkou radostí jsem se vydal na cestu; lakṣa-koṭi — mnoho tisíců a miliónů; loka — lidí; tāhāṅ — tam; haila — stalo se; āmā-saṅge — Mými společníky.

Překlad

„Když jsem se však vydal na cestu do Vrindávanu, připojilo se ke Mně mnoho tisíců a miliónů lidí, kteří šli se Mnou.“

Verš

sanātana-mukhe kṛṣṇa āmā śikhāilā
tāhā vighna kari’ vana-pathe lañā āilā

Synonyma

sanātana-mukhe — ze Sanātanových úst; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; āmā — Mně; śikhāilā — dal pokyny; tāhā — tu; vighna kari' — stavící překážku; vana-pathe — na cestu lesem; lañā — beroucí; āilā — přišel.

Překlad

„Šel jsem tak do Vrindávanu s velkým davem, ale Kṛṣṇa Mě poučil skrze Sanātanova ústa. Postavil Mi do cesty určitou překážku a tak Mě přivedl na lesní cestu do Vrindávanu.“

Verš

kṛpāra samudra, dīna-hīne dayāmaya
kṛṣṇa-kṛpā vinā kona ‘sukha’ nāhi haya”

Synonyma

kṛpāra samudra — oceán milosti; dīna-hīne — k ubohým a pokleslým; dayā-maya — velmi milostivý; kṛṣṇa-kṛpā — Kṛṣṇovy milosti; vinā — bez; kona — jakékoliv; sukha — štěstí; nāhi haya — není.

Překlad

„Kṛṣṇa je oceán milosti. Je zvláště milostivý k ubohým a pokleslým. Bez Jeho milosti není možné zažít štěstí.“

Verš

bhaṭṭācārye āliṅgiyā tāṅhāre kahila
‘tomāra prasāde āmi eta sukha pāila’

Synonyma

bhaṭṭācārye — Balabhadru Bhaṭṭācāryu; āliṅgiyā — objímající; tāṅhāre — jemu; kahila — řekl; tomāra prasāde — díky tvé milosti; āmi — Já; eta — tolik; sukha — štěstí; pāila — získal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pak objal Balabhadru Bhaṭṭācāryu a řekl mu: „Je to jen tvou milostí, že jsem teď tak šťastný.“

Verš

teṅho kahena, — “tumi ‘kṛṣṇa’, tumi ‘dayāmaya’
adhama jīva muñi, more ha-ilā sadaya

Synonyma

teṅho kahena — Bhaṭṭācārya řekl; tumi kṛṣṇa — Ty jsi samotný Kṛṣṇa; tumi — Ty; dayā-maya — milostivý; adhama — nejnižší z nízkých; jīva — živá bytost; muñi — Já; more — mně; ha-ilā — jsi; sa-daya — příznivě nakloněný.

Překlad

Balabhadra Bhaṭṭācārya odpověděl: „Můj drahý Pane, Ty jsi samotný Kṛṣṇa, a proto jsi milostivý. Já jsem pokleslá živá bytost, ale Ty mi prokazuješ velkou přízeň.“

Verš

muñi chāra, more tumi saṅge lañā āilā
kṛpā kari’ mora hāte ‘prabhu’ bhikṣā kailā

Synonyma

muñi — já; chāra — nanejvýš pokleslý; more — mě; tumi — Ty; saṅge — s sebou; lañā — beroucí; āilā — přišel; kṛpā kari' — prokazující velkou milost; mora hāte — z mých rukou; prabhu — můj Pane; bhikṣā kailā — přijal jsi jídlo.

Překlad

„Pane, já jsem nanejvýš pokleslý, ale Ty jsi mne vzal přesto s sebou. Prokazuješ mi velkou přízeň tím, že přijímáš jídlo, které vařím.“

Verš

adhama-kākere kailā garuḍa-samāna
‘svatantra īśvara’ tumi — svayaṁ bhagavān”

Synonyma

adhama-kākere — tu nejohavnější vránu; kailā — učinil jsi; garuḍa-samāna — jako Garuḍu; svatantra — nezávislá; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; tumi — Ty; svayam bhagavān — původní Osobnost Božství.

Překlad

„Učinil jsi mne svým nosičem Garuḍou, i když nejsem o nic lepší než ohavná vrána. Jsi proto nezávislá Osobnost Božství, původní Pán.“

Verš

mūkaṁ karoti vācālaṁ
paṅguṁ laṅghayate girim
yat-kṛpā tam ahaṁ vande
paramānanda-mādhavam

Synonyma

mūkam — němého; karoti — činí; vācālam — výmluvným řečníkem; paṅgum — chromého; laṅghayate — nechává přejít; girim — horu; yat-kṛpā — jehož milost; tam — Jemu; aham — já; vande — klaním se; parama-ānanda — transcendentálně blažené; mādhavam — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„  ,Nejvyšší Osobnost Božství má podobu, která je sac-cid-ānanda-vigraha neboli plná transcendentální blaženosti, poznání a věčnosti. Klaním se Jemu, který mění němé ve výmluvné řečníky a chromému umožňuje překročit hory. Taková je milost Pána.̀  “

Význam

Toto je citát z knihy Bhāvārtha-dīpika, komentáře ke Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.1).

Verš

ei-mata balabhadra karena stavana
prema-sevā kari’ tuṣṭa kaila prabhura mana

Synonyma

ei-mata — takto; balabhadra — Balabhadra Bhaṭṭācārya; karena — pronáší; stavana — modlitby; prema-sevā kari' — prokazující láskyplnou službu; tuṣṭa — klidnou; kaila — učinil; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mana — mysl.

Překlad

Balabhadra Bhaṭṭācārya takto přednesl Pánu své modlitby. Svou extatickou láskyplnou službou uklidnil Pánovu mysl.

Verš

ei-mata nānā-sukhe prabhu āilā ‘kāśī’
madhyāhna-snāna kaila maṇikarṇikāya āsi’

Synonyma

ei-mata — takto; nānā-sukhe — s velkou radostí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — přišel; kāśī — na svaté místo zvané Káší; madhyāhna-snāna — odpolední koupel; kaila — vykonal; maṇikarṇikāya — na místo, kde se lidé koupou, zvané Manikarnika; āsi' — když přišel.

Překlad

Nakonec Pán s velkou radostí přišel na posvátné místo zvané Káší, kde se vykoupal na koupacím ghátu Manikarnika.

Význam

Káší je jiné jméno Váránasí. Už od nepaměti je to poutní místo. Stékají se tam řeky Asih a Varuna. Manikarnika je známé místo, protože tam podle názoru velkých osobností spadla drahokamy posázená náušnice Pána Viṣṇua. Podle jiných náušnice spadla z ucha Pána Śivy. Slovo maṇi znamená „drahokam“ a karṇikā znamená „z ucha“. Podle některých je Pán Viśvanātha velkým lékařem léčícím nemoc hmotné existence skrze ucho, jež obdrží zvuk svatého jména Pána Rāmy. To je důvod, proč se toto svaté místo jmenuje Manikarnika. Je řečeno, že neexistuje lepší místo než to, kterým protéká Ganga, a že koupací ghát Manikarnika je zvláště posvěcený, protože je velmi drahý Pánu Viśvanāthovi. V Kāśī-khaṇḍě se uvádí:

saṁsāri-cintāmaṇir atra yasmāt
tārakaṁ saj-jana-karṇikāyām
śivo 'bhiddhatte saha-sānta-kāle
tad gīyate 'sau mani-karṇiketi
mukti-lakṣmī mahā-pīṭha-maṇis tac-caraṇābjayoḥ
karṇikeyaṁ tataḥ prāhur
yāṁ janā maṇi-karṇikām

Podle této pasáže z Kāśī-khaṇḍy ten, kdo opustí tělo na Manikarnice, získá osvobození, když jen vzpomíná na jméno Pána Śivy.

Verš

sei-kāle tapana-miśra kare gaṅgā-snāna
prabhu dekhi’ haila tāṅra kichu vismaya jñāna

Synonyma

sei-kāle — tehdy; tapana-miśrabrāhmaṇa jménem Tapana Miśra; kare gaṅgā-snāna — koupal se v Ganze; prabhu dekhi' — když uviděl Pána; haila — byl; tāṅra — jeho; kichu — nějaký; vismaya jñāna — údiv.

Překlad

Tehdy se právě v Ganze koupal Tapana Miśra, a když tam uviděl Pána, užasl.

Verš

‘pūrve śuniyāchi prabhu karyāchena sannyāsa’
niścaya kariyā haila hṛdaye ullāsa

Synonyma

pūrve — dříve; śuniyāchi — slyšel jsem; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; karyāchena sannyāsa — přijal stav odříkání; niścaya kariyā — ujistil se; haila — byla; hṛdaye — v srdci; ullāsa — velká radost.

Překlad

Tapana Miśra si myslel: „Slyšel jsem, že Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal stav odříkání.“ Jak o tom přemýšlel, pocítil v srdci velkou radost.

Verš

prabhura caraṇa dhari’ karena rodana
prabhu tāre uṭhāñā kaila āliṅgana

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇa — lotosových nohou; dhari' — když se dotkl; karena — činil; rodana — pláč; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāre — jeho; uṭhāñā — poté, co zvedl; kaila — činí; āliṅgana — objetí.

Překlad

Potom uchopil lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua a začal plakat. Pán jej zvedl a obejmul.

Verš

prabhu lañā gelā viśveśvara-daraśane
tabe āsi’ dekhe bindu-mādhava-caraṇe

Synonyma

prabhu lañā — beroucí Pána; gelā — šel; viśveśvara-daraśane — navštívit chrám Viśveśvary; tabe — potom; āsi' — když přišli; dekhe — vidí; bindu-mādhava-caraṇe — lotosové nohy Bindu Mādhavy.

Překlad

Tapana Miśra vzal Śrī Caitanyu Mahāprabhua na návštěvu chrámu Viśveśvary. Když se odtamtud vraceli, zhlédli lotosové nohy Pána Bindu Mādhavy.

Význam

Chrám Bindu Mādhavy je nejstarším chrámem ve Váránasí. Dnes se jmenuje Veṇī Mādhava a leží na břehu Gangy. Původně se tam stékalo pět řek: Dhútapápa, Kirana, Sarasvatí, Ganga a Jamuna. Nyní je viditelná pouze Ganga. Starý chrám Bindu Mādhavy, který navštívil Śrī Caitanya Mahāprabhu, byl později rozbořen císařem Aurangzébem z mughalské dynastie, který nenáviděl hinduisty. Ten tam postavil velký masjīd neboli mešitu. Později byl vedle mešity postaven další chrám, který stojí dodnes. V chrámu Bindu Mādhavy jsou Božstva čtyřrukého Nārāyaṇa a bohyně Lakṣmī. Před těmito Božstvy stojí sloup se Śrī Garuḍou a na straně jsou Božstva Pána Rāmy, Sīty, Lakṣmaṇa a Śrī Hanumānjīho.

Ve státě Maháráštra leží kraj zvaný Sátára. V dobách Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura následoval tamější vládce vaiṣṇavské učení. Protože byl brāhmaṇou, staral se o uctívání Božstva. Byl známý jako Śrīmanta Bālāsāheb Pantha Mahārāja. Stát i nadále platí chrámové výdaje. Prvním králem v této dynastii, který se staral o uctívání v chrámu, byl před dvěma sty lety Mahārāja Jagatjīvana Rāo Sāheb.

Verš

ghare lañā āilā prabhuke ānandita hañā
sevā kari’ nṛtya kare vastra uḍāñā

Synonyma

ghare lañā — beroucí domů; āilā — přišel; prabhuke — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; ānandita hañā — s velkou radostí; sevā kari' — když sloužil; nṛtya kare — začal tančit; vastra uḍāñā — mávající svým oděvem.

Překlad

Tapana Miśra si s velkou radostí přivedl Śrī Caitanyu Mahāprabhua domů a sloužil Mu. Dal se z toho i do tance a mával přitom svým oděvem.

Verš

prabhura caraṇodaka savaṁśe kaila pāna
bhaṭṭācāryera pūjā kaila kariyā sammāna

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇa-udaka — vodu použitou k omytí lotosových nohou; sa-vaṁśe — s celou svou rodinou; kaila pāna — vypil; bhaṭṭācāryera — Bhaṭṭācāryi; pūjā — uctívání; kaila — činil; kariyā — projevující; sammāna — úctu.

Překlad

Omyl lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua a použitou vodu potom s celou rodinou vypili. Uctil také Balabhadru Bhaṭṭācāryu a projevil mu úctu.

Verš

prabhure nimantraṇa kari’ ghare bhikṣā dila
balabhadra-bhaṭṭācārye pāka karāila

Synonyma

prabhure nimantraṇa kari' — poté, co pozval Pána; ghare — doma; bhikṣā dila — dal oběd; balabhadra-bhaṭṭācārye — Balabhadru Bhaṭṭācāryu; pāka karāila — nechal vařit.

Překlad

Tapana Miśra pozval Śrī Caitanyu Mahāprabhua domů na oběd a Balabhadru Bhaṭṭācāryu požádal, aby uvařil.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu setrvával za svého pobytu ve Váránasí v domě Tapany Miśry. Nedaleko Miśrova domu se nacházel koupací ghát zvaný Paňčanadí-ghát. Śrī Caitanya Mahāprabhu se tam denně koupal a chodil do chrámu Bindu Mādhavy. Potom v domě Tapany Miśry obědval. Nedaleko Bindu Mādhavova chrámu roste velký banyán, pod kterým prý Śrī Caitanya Mahāprabhu po jídle odpočíval. Dodneška je tento strom známý jako Čaitanja-vat. Kvůli postupným jazykovým změnám zní dnešní název „Jatana-vat“. Místní lidé tomuto místu ještě stále říkají Jatana-vat.

V současnosti stojí po straně uličky hrobka Vallabhācāryi, ale není zde ani stopy po tom, že by zde někdy žil Caitanya Mahāprabhu. Vallabhācārya byl mezi svými žáky také známý jako Mahāprabhu. Śrī Caitanya Mahāprabhu pravděpodobně žil u Jatana-vatu, ale není zde žádný nápis označující dům Tapana Miśry nebo Candraśekhara. Není zde ani nápis týkající se māyāvādského sannyāsīho Prakāśānandy Sarasvatīho, se kterým Śrī Caitanya Mahāprabhu hovořil o Vedānta-sūtře. Kousek dál od Jatana-vatu stojí chrám Gaura-Nityānandy založený Śaśibhūṣaṇou Niyogīm Mahāśayou z Kolkaty. V dobách Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho tento chrám spravovala Śaśibhūṣaṇova tchyně a jeho švagr Nārāyaṇa-candra Ghoṣa.

Verš

bhikṣā kari’ mahāprabhu karilā śayana
miśra-putra raghu kare pāda-samvāhana

Synonyma

bhikṣā kari' — po obědě; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karilā śayana — odpočíval; miśra-putra — syn Tapany Miśry; raghu — Raghu; kare — provádí; pāda-samvāhana — masáž nohou.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu po obědě odpočíval, Miśrův syn Raghu Mu masíroval nohy.

Verš

prabhura ‘śeṣānna’ miśra savaṁśe khāila
‘prabhu āilā’ śuni’ candraśekhara āila

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śeṣa-anna — zbytky jídla; miśra — Tapana Miśra; sa-vaṁśe — se svou rodinou; khāila — jedli; prabhu āilā — Pán přišel; śuni' — když slyšel; candraśekhara āila — Candraśekhara přišel.

Překlad

Celá rodina Tapana Miśry jedla zbytky jídla Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Když se rozšířila zpráva o Pánově příchodu, přišel Ho navštívit Candraśekhara.

Verš

miśrera sakhā teṅho prabhura pūrva dāsa
vaidya-jāti, likhana-vṛtti, vārāṇasī-vāsa

Synonyma

miśrera sakhā — přítel Tapany Miśry; teṅho — on; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pūrva dāsa — dřívější služebník; vaidya-jāti — kastou lékař; likhana-vṛtti — povoláním písař; vārāṇasī-vāsa — obyvatel Váránasí.

Překlad

Candraśekhara byl přítel Tapany Miśry a Śrī Caitanya Mahāprabhu ho už dlouho znal jako svého služebníka. Byl kastou lékař a pracoval jako písař. V té době žil ve Váránasí.

Verš

āsi’ prabhu-pade paḍi’ karena rodana
prabhu uṭhi’ tāṅre kṛpāya kaila āliṅgana

Synonyma

āsi' — když přišel; prabhu-pade — k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua; paḍi' — poté, co padl; karena — činí; rodana — pláč; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; uṭhi' — poté, co vstal; tāṅre — jeho; kṛpāya — z milosti; kaila — učinil; āliṅgana — objetí.

Překlad

Po příchodu Candraśekhara padl u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua a začal plakat. Pán vstal a ze své bezpříčinné milosti ho objal.

Verš

candraśekhara kahe, — “prabhu, baḍa kṛpā kailā
āpane āsiyā bhṛtye daraśana dilā

Synonyma

candraśekhara kahe — Candraśekhara řekl; prabhu — můj drahý Pane; baḍa kṛpā kailā — projevil jsi svoji bezpříčinnou milost; āpane — osobně; āsiyā — když jsi přišel; bhṛtye — svému služebníkovi; daraśana dilā — umožnil jsi setkání.

Překlad

Candraśekhara řekl: „Můj drahý Pane, udělil jsi mi svou bezpříčinnou milost, protože jsem Tvůj starý služebník. Dokonce jsi osobně přišel, abys mi umožnil se s Tebou setkat.“

Verš

āpana-prārabdhe vasi’ vārāṇasī-sthāne
‘māyā’, ‘brahma’ śabda vinā nāhi śuni kāṇe

Synonyma

āpana-prārabdhe — kvůli svým minulým činům; vasi' — bydlící; vārāṇasī-sthāne — ve Váránasí; māyāmāyā; brahma — a brahma; śabda — slova; vinā — než; nāhi śuni — neslyším; kāṇe — v uchu.

Překlad

„Kvůli svým minulým činům teď bydlím ve Váránasí, ale neslyším tady nic jiného než slova ,māyā̀ a ,brahmaǹ.“

Význam

Slovo prārabdhe („dřívější činy“) je v tomto verši významné. Protože byl Candraśekhara oddaný, neustále dychtil naslouchat o Kṛṣṇovi a Jeho transcendentálních zábavách. Většina obyvatel Váránasí byli a jsou impersonalisté, uctívači Pána Śivy a následovníci metody pañcopāsanā. Impersonalisté si představují nějakou podobu neosobního Brahmanu a pro usnadnění meditace se soustřeďují na podoby Viṣṇua, Śivy, Ganeśe, Sūryi a bohyně Durgy. Tito pañcopāsakové ve skutečnosti nejsou oddáni nikomu. Říká se, že být služebníkem všech znamená nebýt služebníkem nikoho. Váránasí neboli Káší je hlavním poutním místem impersonalistů a pro oddané se vůbec nehodí. Vaiṣṇava chce žít na viṣṇu-tīrtě, místě, kde jsou chrámy Pána Viṣṇua. Ve Váránasí jsou stovky a tisíce chrámů Pána Śivy a chrámů pañcopāsaků. Candraśekhara proto vyjádřil velkou lítost, když sděloval Pánu Caitanyovi, že musí kvůli svým minulým chybám žít ve Váránasí. V Bhakti-rasāmṛta-sindhu je řečeno: durjāty-ārambhakaṁ pāpaṁ yat syāt prārabdham eva tat – „Podle svých minulých přečinů se člověk narodí na nižší úrovni.“ V Brahma-saṁhitě (5.54) je však řečeno: karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājām – „Ten, kdo se zabývá oddanou službou, nenese následky za své minulé činy, ať byly dobré, či špatné.“ Oddaný nepodléhá karma-phale, následkům ploduchtivého jednání. Karma-phala se vztahuje na karmī, ne na bhakty.

Existují tři druhy oddaných: ti, kdo jsou věčně na transcendentální úrovni (nitya-siddha), ti, kdo se na transcendentální úroveň dostali vykonáváním oddané služby (sādhana-siddha), a začátečníci na cestě k dokonalé úrovni (sādhakové). Sādhakové se postupně osvobozují od následků ploduchtivých činností. Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.1.17) popisuje příznaky bhakti-yogy takto:

kleśa-ghnī śubha-dā mokṣa-
laghutā-kṛt su-durlabhā
sāndrānanda-viśeṣātmā
śrī-kṛṣṇākarṣiṇī ca sā

Oddaná služba je kleśa-ghnī dokonce i pro začátečníky, což znamená, že zmírňuje nebo odstraňuje všechny druhy utrpení. Slovo śubha-dā vyjadřuje, že oddaná služba přináší veškeré štěstí, a slovo kṛṣṇa-ākarṣiṇī znamená, že postupně přitahuje Kṛṣṇu k oddanému, který ji vykonává. Oddaný tak není vystaven žádným hříšným reakcím. V Bhagavad-gītě (18.66) Kṛṣṇa říká:

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

„Zanech všech druhů náboženství a odevzdej se jen Mně. Já tě osvobodím od všech druhů hříšných reakcí. Neboj se.“

Plně odevzdaný, upřímný oddaný je tak okamžitě zbaven všech následků za hříchy. Hřích dozrává ve třech fázích. V jedné fázi se člověk dopustí hříšného činu, předtím existuje semínko tohoto činu a ještě předtím existuje nevědomost, kvůli které hřích spáchá. Ve všech třech fázích je obsaženo utrpení. Kṛṣṇa je však ke svému oddanému milostivý a okamžitě odstraní všechna tři stádia hříchu – hřích, jeho semínko i nevědomost, která k hříchu vede. Padma Purāṇa to potvrzuje:

aprārabdha-phalaṁ pāpaṁ
kūṭaṁ bījaṁ phalonmukham
krameṇaiva pralīyeta
viṣṇu-bhakti-ratātmanām

Pro další vysvětlení tohoto tématu se obraťte na Nektar oddanosti.

Verš

ṣaḍ-darśana-vyākhyā vinā kathā nāhi ethā
miśra kṛpā kari’ more śunāna kṛṣṇa-kathā

Synonyma

ṣaṭ-darśana — šesti filosofických tezí; vyākhyā — vysvětlení; vinā — mimo; kathā — řeči; nāhi — ne; ethā — zde; miśra — Tapana Miśra; kṛpā kari' — jelikož je velice milostivý; more — mně; śunāna — vysvětluje; kṛṣṇa-kathā — témata o Pánu Śrī Kṛṣṇovi.

Překlad

Candraśekhara pokračoval: „Ve Váránasí se nehovoří o ničem jiném než o šesti filosofických tezích. Tapana Miśra je však ke mně nesmírně milostivý, protože mluví o tématech týkajících se Pána Kṛṣṇy.“

Význam

K šesti filosofickým tezím patří: (1) vaiśeṣika Kaṇādy Ṛṣiho, (2) nyāya Gautamy Ṛṣiho, (3) yoga neboli mystika Patañjaliho Ṛṣiho, (4) sāṅkhyová filosofie Kapily Ṛṣiho, (5) filosofie karma-mīmāṁsā Jaiminiho Ṛṣiho a (6) Vedavyāsova filosofie brahma-mīmāṁsā neboli vedānta, konečný závěr o Absolutní Pravdě (janmādy asya yataḥ). Filosofie vedānty je ve skutečnosti určena oddaným, protože v Bhagavad-gītě (15.15) Pán Kṛṣṇa říká: vedānta-kṛd veda-vid eva cāham – „Já jsem sestavil Vedāntu a jsem znalec Véd.“ Vedavyāsa je inkarnace Kṛṣṇy, a Kṛṣṇa je proto sestavitelem vedāntské filosofie a dobře zná její význam. V Bhagavad-gītě se uvádí, že každý, kdo naslouchá vedāntské filosofii od Kṛṣṇy, si je opravdu vědom skutečného významu Vedānty. Māyāvādī o sobě prohlašují, že jsou znalci Vedānty, ale jejímu významu vůbec nerozumějí. Vinou nedostatečného vzdělání si lidé obyčejně myslí, že Vedānta znamená výklad Śaṅkarovců.

Verš

nirantara duṅhe cinti tomāra caraṇa
‘sarvajña īśvara’ tumi dilā daraśana

Synonyma

nirantara — neustále; duṅhe — my dva; cinti — myslíme na; tomāra caraṇa — Tvé lotosové nohy; sarva-jña — vševědoucí; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; tumi — Ty; dilā daraśana — umožnil jsi setkat se s Tebou.

Překlad

„Můj drahý Pane, my dva neustále myslíme na Tvoje lotosové nohy. A Ty, třebaže jsi vševědoucí Nejvyšší Osobnost Božství, jsi nám umožnil se s Tebou setkat.“

Verš

śuni, — ‘mahāprabhu’ yābena śrī-vṛndāvane
dina kata rahi’ tāra’ bhṛtya dui-jane”

Synonyma

śuni — slyšel jsem; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yābena — půjde; śrī-vṛndāvane — do Vrindávanu; dina kata — několik dní; rahi' — zůstaň a; tāra' — prosím osvoboď; bhṛtya — služebníky; dui-jane — dvě osoby.

Překlad

„Můj Pane, slyšel jsem, že jsi na cestě do Vrindávanu. Zůstaň prosím několik dní zde ve Váránasí a osvoboď nás, své dva služebníky.“

Význam

I když je Candraśekhara věčným služebníkem Pána, pokorně se představil jako pokleslý. Žádá proto Pána, aby jeho i Tapanu Miśru, své dva služebníky, osvobodil.

Verš

miśra kahe, — ‘prabhu, yāvat kāśīte rahibā
mora nimantraṇa vinā anya nā mānibā’

Synonyma

miśra kahe — Tapana Miśra řekl; prabhu — můj Pane; yāvat — dokud; kāśīte rahibā — zůstaneš v Káší, Váránasí; mora nimantraṇa — moje pozvání; vinā — než; anya — jiná; mānibā — nepřijímej.

Překlad

Tapana Miśra potom řekl: „Můj drahý Pane, dokud zůstaneš ve Váránasí, nepřijímej prosím jiná pozvání než moje.“

Verš

ei-mata mahāprabhu dui bhṛtyera vaśe
icchā nāhi, tabu tathā rahilā dina-daśe

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dui — dvěma; bhṛtyera — služebníky; vaśe — podmaněný; icchā nāhi — neměl takovou touhu; tabu — přesto; tathā — tam; rahilā — zůstal; dina-daśe — deset dní.

Překlad

I když to Śrī Caitanya Mahāprabhu neměl v plánu, zůstal ve Váránasí deset dní, zavázán prosbami svých dvou služebníků.

Verš

mahārāṣṭrīya vipra āise prabhu dekhibāre
prabhura rūpa-prema dekhi’ haya camatkāre

Synonyma

mahārāṣṭrīya — ze státu Maháráštra; vipra — jeden brāhmaṇa; āise — přichází; prabhu dekhibāre — navštívit Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; rūpa-prema — krásu a extatickou lásku; dekhi' — když vidí; haya camatkāre — žasne.

Překlad

Ve Váránasí žil jeden brāhmaṇa z Maháráštry, který každý den chodil navštěvovat Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Jen žasl, když viděl Pánovu krásu a Jeho extatickou lásku ke Kṛṣṇovi.

Verš

vipra saba nimantraya, prabhu nāhi māne
prabhu kahe, — ‘āji mora hañāche nimantraṇe’

Synonyma

viprabrāhmaṇové; saba — všichni; nimantraya — zvou; prabhu — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; nāhi māne — nepřijímá; prabhu kahe — Pán odpovídá; āji — dnes; mora — Moje; hañāche — už je; nimantraṇe — pozvání.

Překlad

Když brāhmaṇové z Váránasí zvali Śrī Caitanyu Mahāprabhua na oběd, Pán jejich pozvání nepřijímal. Vždy odpověděl: „Už jsem pozvaný jinam.“

Verš

ei-mata prati-dina karena vañcana
sannyāsīra saṅga-bhaye nā mānena nimantraṇa

Synonyma

ei-mata — takto; prati-dina — každý den; karena vañcana — odmítá pozvání jiných; sannyāsīra — māyāvādských sannyāsīch; saṅga-bhaye — z obav ze společnosti; mānena — nepřijímá; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu každý den odmítal jejich pozvání, protože se obával společnosti māyāvādských sannyāsīch.

Význam

Vaiṣṇavský sannyāsī nikdy nepřijme pozvání od těch, kdo nedělají rozdíly mezi māyāvādskými a vaiṣṇavskými sannyāsīmi. Vaiṣṇavský sannyāsī se s māyāvādskými sannyāsīmi nechce sdružovat, natož aby s nimi jedl. Tuto zásadu musí sannyāsī hnutí pro vědomí Kṛṣṇy následovat. Je to pokyn, který dal Śrī Caitanya Mahāprabhu svým osobním jednáním.

Verš

prakāśānanda śrīpāda sabhāte vasiyā
‘vedānta’ paḍāna bahu śiṣya-gaṇa lañā

Synonyma

prakāśānanda — Prakāśānanda; śrīpāda — velký sannyāsī; sabhāte — ve shromáždění; vasiyā — sedící; vedānta — filosofii Vedānty; paḍāna — učí; bahu — mnoho; śiṣya-gaṇa — žáků; lañā — přijímající.

Překlad

Byl tam jeden velký māyāvādský sannyāsī jménem Prakāśānanda Sarasvatī, který učil filosofii Vedānty velké shromáždění následovníků.

Význam

Śrīpāda Prakāśānanda Sarasvatī byl māyāvādský sannyāsī a jeho vlastnosti jsou popsány v Caitanya-bhāgavatě (Madhya-khaṇḍě, třetí kapitole):

̀hasta',`pada',`mukha' mora nāhika`locana'
veda more ei-mata kare viḍambana
kāśīte paḍāya veṭā ‘prakāśa-ānanda’
sei veṭā kare mora aṅga khaṇḍa-khaṇḍa
vākhānaye veda, mora vigraha nā māne
sarvāṅge ha-ila kuṣṭha, tabu nāhi jāne
sarva-yajñamaya mora ye-aṅga — pavitra
‘aja’, ‘bhava’ ādi gāya yāṅhāra caritra
‘puṇya’ pavitratā pāya ye-aṅga-paraśe
tāhā ‘mithyā’ bale veṭā kemana sāhase

Ve dvacáté kapitole Madhya-khaṇḍy se uvádí:

sannyāsī`prakāśānanda' vasaye kāśīte
more khaṇḍa-khaṇḍa veṭā kare bhāla-mate
paḍāya ‘vedānta’, mora ‘vigraha’ nā māne
kuṣṭha karāiluṅ aṅge, tabu nāhi jāne
‘satya’ mora ‘līlā-karma’, ‘satya’ mora ‘sthāna’
ihā ‘mithyā’ bale, more kare khān-khān

Prakāśānanda Sarasvatī jako impersonalista vysvětloval, že Absolutní Pravda nemá ruce, nohy, ústa ani oči. Podváděl tak lidi popíráním Pánovy osobní podoby. Takový byl Prakāśānanda Sarasvatī hlupák; jeho jediným zájmem bylo dokázat, že Pán je neosobní a tak usekat Jeho končetiny. Pán má svou podobu, ale Prakāśānanda Sarasvatī se snažil Pánovy ruce a nohy useknout. Taková je snaha démonů. Védy říkají, že ti, kdo neuznávají Pánovu podobu, jsou darebáci. Pánova podoba je skutečná, protože Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (15.15) říká: vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ. Kṛṣṇa říká aham neboli „Já jsem“, což znamená „Já, osoba“, a přidává slovo eva jako nezvratné potvrzení. Studiem vedāntské filosofie tedy musí člověk dospět k poznání Nejvyšší Osoby. Každý, kdo védské poznání popisuje jako neosobní, je démon. Uctíváním Pánovy podoby dosáhne člověk v životě úspěchu. Māyāvādští sannyāsī popírají Pánovu podobu, která osvobozuje všechny pokleslé duše. Māyāvādští démoni se tuto podobu v podstatě snaží rozsekat na kusy.

Osobnost Božství je uctívána vznešenými polobohy, jako jsou Pán Brahmā a Pán Śiva. První māyāvādský sannyāsī Śaṅkarācārya také přijal skutečnost, že Pánova podoba je transcendentální: nārāyaṇaḥ paro 'vyaktāt. „Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, se nachází nad avyaktou, neprojevenou hmotnou energií.“ Avyaktād aṇḍa-sambhavaḥ: „Tento hmotný svět je stvořen z oné neprojevené hmotné energie.“ Nārāyaṇa má však svou věčnou podobu, která není výtvorem hmotné energie. Pouhým uctíváním Pánovy podoby se může každý očistit. Māyāvādští sannyāsī jsou neosobní filosofové a Pánovu podobu považují za māyu neboli neskutečnou. Jak by se mohl člověk očistit uctíváním něčeho neskutečného? Māyāvādští filosofové nemají pro své neosobní pojetí dostatek důvodů. Pouze slepě následují představu, kterou nelze podpořit rozumem či argumenty. Tak na tom byl i Prakāśānanda Sarasvatī, hlavní māyāvādský sannyāsī z Váránasí. Měl učit vedāntskou filosofii, ale protože neuznával Pánovu podobu, dostal lepru. Se svým hříšným jednáním neboli s popisováním Absolutní Pravdy jako neosobní však nepřestal. Absolutní Pravda, Nejvyšší Osobnost Božství, neustále projevuje zábavy a činnosti, ale māyāvādští sannyāsī o nich tvrdí, že jsou neskutečné.

Někteří lidé mylně prohlašují, že Prakāśānanda Sarasvatī se později stal známým jako Prabodhānanda Sarasvatī. To však není pravda. Prabodhānanda Sarasvatī byl strýcem a duchovním mistrem Gopāla Bhaṭṭy Gosvāmīho. Prabodhānanda Sarasvatī žil jako gṛhastha ve Šrí Ranga-kšétře a patřil k vaiṣṇavské Rāmānuja-sampradāyi. Považovat Prakāśānandu Sarasvatīho a Prabodhānandu Sarasvatīho za stejnou osobu je omyl.

Verš

eka vipra dekhi’ āilā prabhura vyavahāra
prakāśānanda-āge kahe caritra tāṅhāra

Synonyma

eka vipra — jeden brāhmaṇa; dekhi' — když viděl; āilā — přišel; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vyavahāra — činnosti; prakāśānanda-āge — před māyāvādským sannyāsīm Prakāśānandou; kahe — vypráví; caritra tāṅhāra — o Jeho vlastnostech.

Překlad

Jeden brāhmaṇa, který viděl úžasné chování Śrī Caitanyi Mahāprabhua, šel za Prakāśānandou Sarasvatīm a popsal mu Pánovy vlastnosti.

Verš

“eka sannyāsī āilā jagannātha haite
tāṅhāra mahimā-pratāpa nā pāri varṇite

Synonyma

eka — jedna; sannyāsī — osoba ve stavu odříkání; āilā — přišla; jagannātha haite — z Džagannáth Purí; tāṅhāra — Jeho; mahimā — slávu; pratāpa — vliv; pāri varṇite — nedokážu popsat.

Překlad

Tento brāhmaṇa Prakāśānandovi Sarasvatīmu řekl: „Z Džagannáth Purí přišel jeden sannyāsī, jehož úžasný vliv a slávu nedokážu ani popsat.“

Verš

sakala dekhiye tāṅte adbhuta-kathana
prakāṇḍa-śarīra, śuddha-kāñcana-varaṇa

Synonyma

sakala dekhiye — vidím vše; tāṅte — v Něm; adbhuta-kathana — úžasný popis; prakāṇḍa-śarīra — velké tělo; śuddha — čisté; kāñcana — zlato; varaṇa — pleť.

Překlad

„Vše je na Něm úžasné. Má dobře stavěné, mocné tělo a Jeho pleť má barvu přečištěného zlata.“

Verš

ājānu-lambita bhuja, kamala-nayana
yata kichu īśvarera sarva sal-lakṣaṇa

Synonyma

ājānu-lambita — sahající až ke kolenům; bhuja — paže; kamala-nayana — oči jako okvětní lístky lotosového květu; yata — veškeré; kichu — jakékoliv; īśvarera — Nejvyšší Osobnosti Božství; sarva — všechny; sat-lakṣaṇa — transcendentální příznaky.

Překlad

„Ruce Mu sahají až ke kolenům a oči má jako okvětní lístky lotosu. V Jeho osobě se nacházejí veškeré transcendentální příznaky Nejvyšší Osobnosti Božství.“

Verš

tāhā dekhi’ jñāna haya — ‘ei nārāyaṇa
yei tāṅre dekhe, kare kṛṣṇa-saṅkīrtana

Synonyma

tāhā dekhi' — když to vidí; jñāna haya — člověk dospěje k závěru; ei nārāyaṇa — On je Nejvyšší Osobnost Božství, samotný Nārāyaṇa; yei — každý, kdo; tāṅre — Jeho; dekhe — vidí; kare — provádí; kṛṣṇa-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Kṛṣṇy.

Překlad

„Jakmile někdo vidí všechny tyto rysy, považuje Ho za samotného Nārāyaṇa. Každý, kdo Ho vidí, začne okamžitě zpívat svaté jméno Kṛṣṇy.“

Verš

‘mahā-bhāgavata’-lakṣaṇa śuni bhāgavate
se-saba lakṣaṇa prakaṭa dekhiye tāṅhāte

Synonyma

mahā-bhāgavata — prvotřídního oddaného; lakṣaṇa — příznaky; śuni — slyšíme; bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu; se-saba lakṣaṇa — všechny tyto příznaky; prakaṭa — projevené; dekhiye — vidím; tāṅhāte — v Něm.

Překlad

„Ze Śrīmad-Bhāgavatamu jsme se dozvěděli o příznacích prvotřídního oddaného, a ty všechny jsou projevené v těle Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.“

Verš

‘nirantara kṛṣṇa-nāma’ jihvā tāṅra gāya
dui-netre aśru vahe gaṅgā-dhārā-prāya

Synonyma

nirantara — neustále; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána; jihvā — jazyk; tāṅra — Jeho; gāya — zpívá; dui-netre — v očích; aśru — slzy; vahe — tečou; gaṅgā-dhārā-prāya — jako proud Gangy.

Překlad

„Jeho jazyk stále zpívá Kṛṣṇovo svaté jméno a z Jeho očí neustále tečou slzy jako proud Gangy.“

Verš

kṣaṇe nāce, hāse, gāya, karaye krandana
kṣaṇe huhuṅkāra kare, — siṁhera garjana

Synonyma

kṣaṇe — někdy; nāce — tančí; hāse — směje se; gāya — zpívá; karaye krandana — pláče; kṣaṇe — někdy; huhuṅ-kāra — hlasitý řev; kare — vydává; siṁhera garjana — řvaní lva.

Překlad

„Někdy tančí, směje se, zpívá nebo pláče a někdy řve jako lev.“

Verš

jagat-maṅgala tāṅra ‘kṛṣṇa-caitanya’-nāma
nāma, rūpa, guṇa tāṅra, saba — anupama

Synonyma

jagat-maṅgala — dokonale příznivé pro celý svět; tāṅra — Jeho; kṛṣṇa-caitanya — Śrī Kṛṣṇa Caitanya; nāma — jméno; nāma — jméno; rūpa — podoba; guṇa — vlastnost; tāṅra — Jeho; saba — vše; anupama — nemající sobě rovného.

Překlad

„Jeho jméno, Kṛṣṇa Caitanya, je dokonale příznivé pro celý svět. Vše, co se Ho týká – Jeho jméno, podoba i vlastnosti –, nemá obdoby.“

Verš

dekhile se jāni tāṅra ‘īśvarera rīti’
alaukika kathā śuni’ ke kare pratīti?”

Synonyma

dekhile — když jen vidím; se — Jeho; jāni — chápu; tāṅra — Jeho; īśvarera rīti — vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství; alaukika — neobyčejné; kathā — vyprávění; śuni' — když slyší; ke — kdo; kare pratīti — uvěří.

Překlad

„Každý, kdo Ho vidí, pochopí, že má veškeré vlastnosti Nejvyšší Osobnosti Božství. Takové vlastnosti jsou zajisté neobvyklé. Kdo tomu uvěří?“

Verš

śuniyā prakāśānanda bahuta hāsilā
vipre upahāsa kari’ kahite lāgilā

Synonyma

śuniyā — když slyšel; prakāśānanda — Prakāśānanda Sarasvatī; bahuta hāsilā — hodně se smál; viprebrāhmaṇovi; upahāsa kari' — posmívající se; kahite lāgilā — začal mluvit.

Překlad

Prakāśānanda Sarasvatī se tomuto popisu vysmál. Častoval brāhmaṇu různými posměšky a takto promluvil.

Verš

“śuniyāchi gauḍa-deśera sannyāsī — ‘bhāvuka’
keśava-bhāratī-śiṣya, loka-pratāraka

Synonyma

śuniyāchi — slyšel jsem; gauḍa-deśera sannyāsīsannyāsī z Bengálska; bhāvuka — sentimentální; keśava-bhāratī-śiṣya — žák Keśavy Bhāratīho; loka-pratāraka — prvotřídní podvodník.

Překlad

Prakāśānanda Sarasvatī řekl: „Ano, slyšel jsem o Něm. Je to nějaký sannyāsī z Bengálska a je nesmírně sentimentální. Slyšel jsem také, že patří do Bhāratī-sampradāyi, protože je žákem Keśavy Bhāratīho. Je to však pouhý podvodník.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl považován za bhāvuku (sentimentálního), protože byl neustále viděn ve stavu bhāvy. Neustále projevoval extatickou lásku ke Kṛṣṇovi. Hlupáci Jej však považovali za sentimentálního. V hmotném světě někdy takzvaní oddaní projevují příznaky emocí, ale extatickou lásku Caitanyi Mahāprabhua s těmito podvodnými napodobeninami emocionálních projevů nelze srovnávat. Takové představení netrvá příliš dlouho. Je dočasné. Ve skutečnosti vidíme, jak někteří imitátoři emocí projeví určité příznaky, ale ihned po jejich představení je zláká kouření a jiné věci. Když se tedy Prakāśānanda Sarasvatī dozvěděl o činnostech Caitanyi Mahāprabhua, považoval je zpočátku za předstírání, a tak Ho označil jako loka-pratāraku neboli podvodníka. Māyāvādī nemohou pochopit transcendentální příznaky projevované oddaným. Když je māyāvādī vidí, prohlašují je za dočasné emotivní stavy. Protože je jeho výrok urážlivý, měl by být Prakāśānanda Sarasvatī považován za ateistu (pāṣaṇḍīho). Podle Śrīly Rūpy Gosvāmīho je sannyās Prakāśānandy Sarasvatīho phalgu-vairāgyou, jelikož se nevěnoval oddané službě Pánu. Znamená to, že jeho zříkání se světa bylo umělé, jelikož nevěděl, jak používat věci ve službě Pánu.

Verš

‘caitanya’-nāma tāṅra, bhāvuka-gaṇa lañā
deśe deśe grāme grāme bule nācāñā

Synonyma

caitanya — Caitanya; nāma tāṅra — Jeho jméno; bhāvuka-gaṇa lañā — doprovázený nějakými sentimentalisty; deśe deśe — ze země do země; grāme grāme — z vesnice do vesnice; bule — cestuje; nācāñā — roztančující.

Překlad

Prakāśānanda Sarasvatī pokračoval: „Vím, že se jmenuje Caitanya a doprovází Ho mnoho sentimentalistů. Tančí se svými následovníky a cestuje ze země do země a z vesnice do vesnice.“

Verš

yei tāṅre dekhe, sei īśvara kari’ kahe
aiche mohana-vidyā — ye dekhe se mohe

Synonyma

yei — každý, kdo; tāṅre — Jeho; dekhe — vidí; sei — ten; īśvara kari' — jako Nejvyšší Osobnost Božství; kahe — říká; aiche — takový; mohana-vidyā — hypnotismus; ye dekhe — každý, kdo vidí; se mohe — podlehne iluzi.

Překlad

„Každý, kdo Jej vidí, Ho považuje za Nejvyšší Osobnost Božství. Má nějakou mystickou sílu, kterou lidi hypnotizuje, a každý, kdo Ho spatří, podlehne iluzi.“

Verš

sārvabhauma bhaṭṭācārya — paṇḍita prabala
śuni’ caitanyera saṅge ha-ila pāgala

Synonyma

sārvabhauma bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; paṇḍita prabala — velký učenec; śuni' — slyšel jsem; caitanyera saṅge — v Caitanyově společnosti; ha-ila pāgala — zbláznil se.

Překlad

„Sārvabhauma Bhaṭṭācārya byl velký učenec, ale slyšel jsem, že se ve společnosti toho Caitanyi také zbláznil.“

Verš

‘sannyāsī’ — nāma-mātra, mahā-indrajālī!
‘kāśīpure’ nā vikābe tāṅra bhāvakāli

Synonyma

sannyāsī — ve stavu odříkání; nāma-mātra — pouze jménem; mahā-indrajālī — prvotřídní kouzelník; kāśīpure — v Káší; vikābe — neprodá; tāṅra — svoje; bhāvakāli — sentimentální činnosti.

Překlad

„Tenhle Caitanya je sannyāsī pouze jménem. Ve skutečnosti je to prvotřídní kouzelník. Každopádně však po Jeho sentimentalismu zde v Káší moc velká poptávka nebude.“

Verš

‘vedānta’ śravaṇa kara, nā yāiha tāṅra pāśa
ucchṛṅkhala-loka-saṅge dui-loka-nāśa”

Synonyma

vedānta — filosofii Vedānty; śravaṇa kara — pokračuj v naslouchání; — ne; yāiha — jdi; tāṅra pāśa — blízko Něho; ucchṛṅkhala — povýšenců; loka — lidí; saṅge — ve společnosti; dui-loka-nāśa — zkáza v tomto i příštím světě.

Překlad

„Nechoď se na Něho dívat. Jen pokračuj v naslouchání Vedāntě. Pokud se budeš sdružovat s povýšenci, budeš ztracen v tomto i příštím světě.“

Význam

Slovo ucchṛṅkhala, které znamená „náladový“, je v tomto verši významné. V Bhagavad-gītě (16.23) samotný Pán Kṛṣṇa říká:

yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya
vartate kāma-kārataḥ
na sa siddhim avāpnoti
na sukhaṁ na parāṁ gatim

„Pokud někdo jedná z rozmaru a nenásleduje zásady písem, nikdy nedosáhne dokonalosti, štěstí ani duchovního světa.“

Verš

eta śuni’ sei vipra mahā-duḥkha pāilā
‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ kahi’ tathā haite uṭhi’ gelā

Synonyma

eta śuni' — když to vyslechl; sei vipra — tento brāhmaṇa; mahā-duḥkha pāilā — byl velmi zarmoucen; kṛṣṇa kṛṣṇa kahi' — pronášející svaté jméno Pána Kṛṣṇy; tathā haite — odtamtud; uṭhi' gelā — vstal a odešel.

Překlad

Brāhmaṇu velice zarmoutilo, když slyšel Prakāśānandu Sarasvatīho takto hovořit o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Okamžitě tedy odešel, se svatým jménem Kṛṣṇy na rtech.

Verš

prabhura daraśane śuddha hañāche tāṅra mana
prabhu-āge duḥkhī hañā kahe vivaraṇa

Synonyma

prabhura daraśane — díky tomu, že na vlastní oči viděl Nejvyšší Osobnost Božství; śuddha — očištěná; hañāche — byla; tāṅra mana — jeho mysl; prabhu-āge — před Pánem; duḥkhī hañā — jsoucí velmi nešťastný; kahe vivaraṇa — popsal, co se stalo.

Překlad

Brāhmaṇova mysl již byla očištěná pohledem na Nejvyšší Osobnost Božství, Śrī Caitanyu Mahāprabhua. A proto šel za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a popsal, co se u māyāvādského sannyāsīho Prakāśānandy odehrálo.

Verš

śuni’ mahāprabhu tabe īṣat hāsilā
punarapi sei vipra prabhure puchilā

Synonyma

śuni' — když slyšel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tabe — potom; īṣat — lehce; hāsilā — usmál se; punarapi — znovu; sei — tento; viprabrāhmaṇa; prabhure puchilā — zeptal se Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslechl, lehce se pousmál. Brāhmaṇa potom k Pánu znovu promluvil.

Verš

“tāra āge yabe āmi tomāra nāma la-ila
seha tomāra nāma jāne, — āpane kahila

Synonyma

tāra āge — před ním; yabe — když; āmi — já; tomāra — Tvoje; nāma — jméno; la-ila — vyslovil jsem; seha — on; tomāra — Tvoje; nāma — jméno; jāne — zná; āpane kahila — sám řekl.

Překlad

Brāhmaṇa řekl: „Jakmile jsem před ním vyslovil Tvé jméno, okamžitě přiznal, že je zná.“

Verš

tomāra ‘doṣa’ kahite kare nāmera uccāra
‘caitanya’ ‘caitanya’ kari’ kahe tina-bāra

Synonyma

tomāra doṣa — Tvoje chyby; kahite — když popisuje; kare — činí; nāmera — jména; uccāra — vyslovování; caitanya caitanya — Caitanya, Caitanya; kari' — takto; kahe tina-bāra — třikrát vyslovil.

Překlad

„Když Tě pomlouval, vyslovil Tvoje jméno třikrát: ,Caitanya, Caitanya, Caitanya.̀  “

Verš

tina-bāre ‘kṛṣṇa-nāma’ nā āila tāra mukhe
‘avajñā’te nāma laya, śuni’ pāi duḥkhe

Synonyma

tina-bāre — třikrát; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Kṛṣṇy; āila — nepřišlo; tāra mukhe — do jeho úst; avajñāte — s pohrdáním; nāma laya — bere Tvoje jméno; śuni' — když jsem slyšel; pāi duḥkhe — byl jsem velmi zarmoucen.

Překlad

„I když Tvé jméno vyslovil třikrát, nevyřkl jméno ,Kṛṣṇà. Velice mne zarmoutilo, že Tvé jméno vyslovoval s pohrdáním.“

Význam

Prakāśānanda Sarasvatī Śrī Caitanyu Mahāprabhua ponižoval a urážel. Slova jako brahma, caitanya, ātmā, paramātmā, jagadīśa, īśvara, virāṭ, vibhu, bhūmā, viśvarūpa a vyāpaka nepřímo označují Kṛṣṇu. Ten, kdo tato jména pronáší, však není přitahován k Nejvyšší Osobnosti Božství Kṛṣṇovi a Jeho transcendentálním zábavám. Z těchto jmen lze získat trochu světla, ale člověk nemůže pochopit, že svaté jméno Pána je s Pánem totožné. Kvůli chabému poznání považuje Pánova jména za hmotná. Māyāvādští filosofové a pañcopāsakové vůbec existenci duchovního světa ani tamní blažené různorodosti nerozumějí. Nechápou Absolutní Pravdu a Její duchovní rozmanitost – jméno, podobu, vlastnosti a zábavy. Docházejí proto k závěru, že Kṛṣṇovy transcendentální činnosti jsou māyā. Každý by proto měl přímo rozvíjet poznání o svatém jménu Pána, aby se tomuto nepochopení vyhnul. Māyāvādští filosofové si nejsou těchto skutečností vědomi, a proto páchají velké přestupky. Nikdo by neměl poslouchat nic o Kṛṣṇovi či oddané službě z úst māyāvādských impersonalistů.

Verš

ihāra kāraṇa more kaha kṛpā kari’
tomā dekhi’ mukha mora bale ‘kṛṣṇa’ ‘hari’ ”

Synonyma

ihāra — toho; kāraṇa — příčinu; more — mně; kaha — prosím pověz; kṛpā-kari' — ze své bezpříčinné milosti; tomā dekhi' — když Tě vidím; mukha — ústa; mora — moje; bale — vyslovují; kṛṣṇa hari — svatá jména Kṛṣṇy a Hariho.

Překlad

„Proč nemohl Prakāśānanda vyslovit jména ,Kṛṣṇà a ,Harì? Jméno ,Caitanyà zopakoval třikrát. Co se mě týče, já chci zpívat svatá jména ,Kṛṣṇà a ,Harì, sotva Tě zahlédnu.“

Verš

prabhu kahe, — “māyāvādī kṛṣṇe aparādhī
‘brahma’, ‘ātmā’ ‘caitanya’ kahe niravadhi

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; māyāvādī — impersonalisté; kṛṣṇe — vůči Kṛṣṇovi; aparādhī — velcí rouhači; brahmabrahma; ātmāātmā; caitanyacaitanya; kahe — opakují; niravadhi — bez přestání.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Māyāvādští impersonalisté Pána Kṛṣṇu nesmírně urážejí, a proto opakují pouze slova ,Brahmaǹ, ,ātmā̀ a ,caitanyà.“

Verš

ataeva tāra mukhe nā āise kṛṣṇa-nāma
‘kṛṣṇa-nāma’, ‘kṛṣṇa-svarūpa’ — duita ‘samāna’

Synonyma

ataeva — proto; tāra mukhe — z jejich úst; — ne; āise — projeví se; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno „Kṛṣṇa“; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno „Kṛṣṇa“; kṛṣṇa-svarūpa — Pánova osobnost; duita samāna — obojí je totožné.

Překlad

„Jelikož urážejí Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, který se neliší od svého svatého jména, svaté jméno ,Kṛṣṇà se v jejich ústech neobjeví.“

Verš

‘nāma’, ‘vigraha’, ‘svarūpa’ — tina eka-rūpa
tine ‘bheda’ nāhi, — tina ‘cid-ānanda-rūpa’

Synonyma

nāma — jméno; vigraha — podoba; svarūpa — osobnost; tina — všechny tři; eka-rūpa — jedno a totéž; tine — mezi těmito třemi; bheda nāhi — není rozdíl; tina — všechny tři; cit-ānanda-rūpa — transcendentálně blažené.

Překlad

„Pánovo svaté jméno, podoba a osobnost jsou jedno a totéž. Není mezi nimi rozdíl. Protože jsou absolutní, jsou všechny transcendentálně blažené.“

Verš

deha-dehīra, nāma-nāmīra kṛṣṇe nāhi ‘bheda’
jīvera dharma — nāma-deha-svarūpe ‘vibheda’

Synonyma

deha-dehīra — těla a jeho vlastníka; nāma-nāmīra — jména a jeho vlastníka; kṛṣṇe — v Kṛṣṇovi; nāhi bheda — není rozdíl; jīvera dharma — stav podmíněné duše; nāma — jméno; deha — tělo; svarūpe — původní podoba; vibheda — liší se.

Překlad

„Mezi Kṛṣṇovým tělem a Jím samotným nebo mezi Jeho jménem a Jím samotným není rozdíl. V případě podmíněné duše se však její jméno liší od jejího těla, její původní podoby a tak dále.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu zde brāhmaṇovi poukazuje na neschopnost māyāvādských filosofů pochopit kvalitativní totožnost živé bytosti a Nejvyšší Osobnosti Božství. Jelikož to nepřijímají, domnívají se, že živá bytost je iluzorně oddělená od původního Brahmanu kvůli svému podmínění māyou. Māyāvādī věří, že Absolutní Pravda je z konečného hlediska neosobní. Myslí si, že když přijde inkarnace Boha nebo Bůh samotný, je zahalený māyou. Māyāvādští impersonalisté si jinými slovy myslí, že Pánova podoba je také výtvorem tohoto hmotného světa. Kvůli svému chabému poznání nerozumějí tomu, že Kṛṣṇa nemá tělo, které by se od Něho lišilo. Jeho tělo a On samotný jsou tatáž Absolutní Pravda. Vzhledem k tomu, že nemají o Kṛṣṇovi dokonalé poznání, dopouštějí se přestupků u Jeho lotosových nohou. Proto nevyslovují ,Kṛṣṇà, původní jméno Absolutní Pravdy. Svým neosobním způsobem vyslovují jméno neosobního Brahmanu neboli duše. Jinak řečeno, libují si v nepřímém označování Absolutní Pravdy. I když se někdy stane, že vyřknou jména jako „Govinda“, „Kṛṣṇa“ nebo „Mādhava“, přesto nechápou, že tato jména jsou stejně dobrá jako Govinda, Kṛṣṇa nebo Mādhava osobně. Jelikož jsou to v konečném smyslu impersonalisté, jejich vyslovování osobního jména nemá žádnou moc. Ve skutečnosti v Kṛṣṇu nevěří a všechna tato jména považují za hmotné zvuky. Neschopni ocenit svaté jméno Pána pronášejí jen nepřímá jména jako Brahman, ātmā a caitanya.

Skutečností však je, že jak jméno Kṛṣṇa, tak Kṛṣṇa jakožto osoba jsou duchovní. Vše, co se Kṛṣṇy týká, je transcendentální, blažené a objektivní. U podmíněné duše se tělo od duše liší a jméno dané otcem se od duše také liší. Pokud se podmíněná duše ztotožňuje s hmotnými objekty, brání jí to v dosažení jejího skutečného postavení. I když je Kṛṣṇovým věčným služebníkem, chová se jinak. Svarūpu neboli skutečnou totožnost živé bytosti popsal Śrī Caitanya Mahāprabhu slovy jīvera`svarūpa' haya – kṛṣṇera ̀nitya-dāsa'. Podmíněná duše zapomněla na skutečné činnosti svého původního postavení. U Kṛṣṇy tomu tak ale není. Kṛṣṇovo jméno a Jeho osoba jsou totožní. Neexistuje nic takového jako māyā-Kṛṣṇa, protože Kṛṣṇa není výtvorem hmotného stvoření. Mezi Kṛṣṇovým tělem a duší není rozdíl. Kṛṣṇa je zároveň duše i tělo. Rozdíl mezi tělem a duší se týká podmíněných duší. Tělo podmíněné duše se liší od duše a její jméno se liší od jejího těla. Někdo se může jmenovat pan John. Když však zvoláme „pane Johne“, pan John se možná vůbec neobjeví. Pokud však pronášíne svaté jméno Kṛṣṇy, Kṛṣṇa je okamžitě přítomný na našem jazyku. V Padma Purāṇě Kṛṣṇa říká: yatra gāyanti mad-bhaktā tatra tiṣṭhāmi nārada – „Ó Nārado, jsem všude tam, kde zpívají Moji oddaní.“ Když oddaní zpívají svaté jméno Kṛṣṇy: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare  /  Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, Pán Kṛṣṇa je okamžitě přítomný.

Verš

nāma cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś
caitanya-rasa-vigrahaḥ
pūrṇaḥ śuddho nitya-mukto
’bhinnatvān nāma-nāminoḥ

Synonyma

nāmaḥ — svaté jméno; cintāmaṇiḥ — transcendentální blažený dárce veškerých duchovních požehnání; kṛṣṇaḥ — nelišící se od Kṛṣṇy; caitanya-rasa-vigrahaḥ — ztělesnění veškerých transcendentálních nálad; pūrṇaḥ — úplné; śuddhaḥ — čisté, bez hmotného znečištění; nitya — věčné; muktaḥ — osvobozené; abhinna-tvāt — díky neodlišnosti; nāma — svatého jména; nāminoḥ — a osoby, která nese jméno.

Překlad

„  ,Svaté jméno Kṛṣṇy je transcendentálně blažené. Udílí všechna možná duchovní požehnání, protože je to samotný Kṛṣṇa, zdroj veškeré blaženosti. Kṛṣṇovo jméno je úplné a je ztělesněním všech transcendentálních nálad. Za žádných okolností se nejedná o hmotné jméno a není o nic méně mocné než samotný Kṛṣṇa. A jelikož Kṛṣṇovo jméno není znečištěné hmotnými kvalitami, nepřipadá v úvahu, že by mělo něco společného s māyou. Kṛṣṇovo jméno je vždy osvobozené a duchovní; nikdy není podmíněné zákony hmotné přírody. Je tomu tak proto, že se od sebe Kṛṣṇovo jméno a Kṛṣṇa samotný neliší.̀  “

Význam

Toto je citát z Padma Purāṇy.

Verš

ataeva kṛṣṇera ‘nāma’, ‘deha’, ‘vilāsa’
prākṛtendriya-grāhya nahe, haya sva-prakāśa

Synonyma

ataeva — proto; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; nāma — svaté jméno; deha — duchovní tělo; vilāsa — zábavy; prākṛta-indriya — tupými hmotnými smysly; grāhya — vnímatelné; nahe — ne; haya — jsou; sva-prakāśa — samostatně projevené.

Překlad

„Kṛṣṇovo svaté jméno, Jeho tělo a Jeho zábavy nelze poznat tupými hmotnými smysly. Projevují se samy od sebe.“

Význam

Kṛṣṇovo transcendentální tělo, jméno, podoba, vlastnosti, zábavy a doprovod jsou Absolutní Pravda, a proto jsou stejně dobré jako Kṛṣṇa samotný (sac-cid-ānanda-vigraha). Dokud je živá bytost podmíněná třemi kvalitami hmotné přírody (dobrem, vášní a nevědomostí), objekty jejích hmotných smyslů – hmotná podoba, chuť, vůně, zvuk a dotek – jí nepomohou pochopit duchovní poznání a blaženost. Ty jsou však vyjeveny čistému oddanému. Naše hmotné jméno, podoba a vlastnosti se od sebe navzájem liší. V hmotném světě neexistuje pojetí absolutna, ale když získáme vědomí Kṛṣṇy, dozvíme se, že mezi Kṛṣṇovým tělem a Jeho jmény, činnostmi a doprovodem není žádný hmotný rozdíl.

Verš

kṛṣṇa-nāma, kṛṣṇa-guṇa, kṛṣṇa-līlā-vṛnda
kṛṣṇera svarūpa-sama — saba cid-ānanda

Synonyma

kṛṣṇa-nāma — Kṛṣṇovo svaté jméno; kṛṣṇa-guṇa — Kṛṣṇovy transcendentální vlastnosti; kṛṣṇa-līlā-vṛnda — transcendentální zábavy Pána Kṛṣṇy; kṛṣṇera svarūpa — Kṛṣṇova osobnost; sama — stejné; saba — všechny; cit-ānanda — duchovní a plné blaženosti.

Překlad

„Kṛṣṇovo svaté jméno, transcendentální vlastnosti a transcendentální zábavy jsou na stejné úrovni jako Pán Kṛṣṇa samotný. Jsou duchovní a plné blaženosti.“

Verš

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

Synonyma

ataḥ — proto (protože Kṛṣṇovo jméno, podoba a vlastnosti jsou všechny na absolutní úrovni); śrī-kṛṣṇa-nāma-ādi — Kṛṣṇovo jméno, podoba, vlastnosti, zábavy Pána Kṛṣṇy atd.; na — ne; bhavet — mohou být; grāhyam — vnímané; indriyaiḥ — tupými hmotnými smysly; sevā-unmukhe — tomu, kdo je zaměstnán službou Pánu; hi — zajisté; jihvā-ādau — počínaje jazykem; svayam — osobně; eva — zajisté; sphurati — projeví se; adaḥ — tyto (Kṛṣṇovo jméno, podoba, vlastnosti a podobně).

Překlad

„  ,Hmotné smysly proto nemohou vnímat Kṛṣṇovo svaté jméno, podobu, vlastnosti a zábavy. Když se podmíněná duše probudí k vědomí Kṛṣṇy a slouží tím, že používá svůj jazyk ke zpěvu Pánova svatého jména a ochutnávání zbytků Pánova jídla, jazyk se očistí a člověk postupně pochopí, kdo Kṛṣṇa skutečně je.̀  “

Význam

Tento verš je zapsán v Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.234).

Verš

brahmānanda haite pūrṇānanda līlā-rasa
brahma-jñānī ākarṣiyā kare ātma-vaśa

Synonyma

brahma-ānanda — radost ze seberealizace; haite — z; pūrṇa-ānanda — úplná radost; līlā-rasa — nálady Pánových zábav; brahma-jñānī — ty, kdo jsou na úrovni realizace Brahmanu; ākarṣiyā — přitahující; kare — činí; ātma-vaśa — podřízené Kṛṣṇovi.

Překlad

„Nálady zábav Pána Kṛṣṇy, které jsou plné blaženosti, přitahují jñānīho pohrouženého v radosti z realizace Brahmanu a získají si ho.“

Význam

Pokud osoba pochopí, že nepatří do hmotného světa, ale do světa duchovního, nazývá se osvobozená. Nacházet se v duchovním světě je jistě radostné, ale ti, kdo zrealizovali transcendentální jméno, podobu, vlastnosti a zábavy Pána Kṛṣṇy, prožívají transcendentální blaženost mnohokrát větší než ti, kdo pouze zrealizovali své vlastní já. Ten, kdo se nachází na úrovni seberealizace, může být snadno Kṛṣṇou upoután a stát se Pánovým služebníkem. To je vysvětleno v Bhagavad-gītě (18.54):

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām

„Ten, kdo je v tomto transcendentálním postavení, okamžitě realizuje Nejvyšší Brahman a začne být naprosto šťastný. Nikdy nenaříká ani po ničem netouží a každé živé bytosti je nakloněný stejně. V tomto stavu dosáhne čisté oddané služby Mně.“

Ten, kdo je duchovně realizovaný (brahma-bhūta), začne být šťastný (prasannātmā), protože je prost hmotných představ. Na této úrovni ho nerozrušují hmotné akce a reakce. Každého vidí na úrovni duše (paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ). Když je někdo zcela realizovaný, může se povznést na úroveň čisté oddané služby (mad-bhaktiṁ labhate parām). Na úrovni bhakti, oddané služby, přirozeně zrealizuje, kdo Kṛṣṇa je. Pán říká v Bhagavad-gītě (18.55):

bhaktyā mām abhijānāti
yāvān yaś cāsmi tattvataḥ
tato māṁ tattvato jñātvā
viśate tad-anantaram

„Poznat Mě takového, jaký jsem, jako Nejvyšší Osobnost Božství, lze jedině oddanou službou. A ten, kdo si Mě je díky takové oddanosti plně vědom, může vstoupit do Božího království.“

Jedině na úrovni bhakti může člověk poznat Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇu i s Jeho transcendentálním jménem, podobou, vlastnostmi, zábavami a doprovodem. Takto duchovně kvalifikovanému je mu pak dovoleno vstoupit do duchovního království Boha a vrátit se domů, zpátky k Bohu (viśate tad-anantaram).

Verš

sva-sukha-nibhṛta-cetās tad vyudastānya-bhāvo
’py ajita-rucira-līlākṛṣṭa-sāras tadīyam
vyatanuta kṛpayā yas tattva-dīpaṁ purāṇaṁ
tam akhila-vṛjina-ghnaṁ vyāsa-sūnuṁ nato ’smi

Synonyma

sva-sukha — ve štěstí vlastního já; nibhṛta — o samotě; cetāḥ — jehož vědomí; tat — kvůli tomu; vyudasta — poté, co se vzdal; anya-bhāvaḥ — všech ostatních druhů vědomí; api — i když; ajita — Śrī Kṛṣṇy; rucira — příjemnými; līlā — zábavami; ākṛṣṭa — přitahován; sāraḥ — jehož srdce; tadīyam — tvořené Pánovými činnostmi; vyatanuta — rozšířil, projevil; kṛpayā — milostivě; yaḥ — kdo; tattva-dīpam — jasné světlo Absolutní Pravdy; purāṇamPurāṇu (Śrīmad-Bhāgavatam); tam — jemu; akhila-vṛjina-ghnam — porážejícímu vše nepříznivé; vyāsa-sūnum — synovi Vyāsadevy; nataḥ asmi — klaním se.

Překlad

„  ,S úctou se klaním svému duchovnímu mistrovi, synovi Vyāsadevy, Śukadevovi Gosvāmīmu. Je to právě on, kdo poráží vše nepříznivé ve vesmíru. I když byl zpočátku pohroužený ve štěstí realizace Brahmanu a žil na odlehlém místě, vzdal se všech ostatních druhů vědomí a začaly ho přitahovat ty nejlíbeznější zábavy Pána Śrī Kṛṣṇy. Milostivě tedy vyslovil nejvznešenější Purāṇu známou jako Śrīmad-Bhāgavatam, která je jasným světlem Absolutní Pravdy a popisuje činnosti Pána Kṛṣṇy.̀  “

Význam

Tento verš vyslovil Sūta Gosvāmī ve Śrīmad-Bhāgavatamu (12.12.69).

Verš

brahmānanda haite pūrṇānanda kṛṣṇa-guṇa
ataeva ākarṣaye ātmārāmera mana

Synonyma

brahma-ānanda — potěšení z realizace Brahmanu; haite — z; pūrṇa-ānanda — naprostá blaženost; kṛṣṇa-guṇa — vlastnosti Pána Kṛṣṇy; ataeva — proto; ākarṣaye — přitahují; ātma-ārāmera mana — mysl seberealizovaných osobností.

Překlad

„Transcendentální vlastnosti Śrī Kṛṣṇy jsou zcela blažené a lahodné, a tak dokonce i mysli seberealizovaných osobností odlákávají od blaženosti seberealizace.“

Verš

ātmārāmāś ca munayo
nirgranthā apy urukrame
kurvanty ahaitukīṁ bhaktim
ittham-bhūta-guṇo hariḥ

Synonyma

ātma-ārāmaḥ — ti, kdo se radují z toho, že jsou transcendentálně umístěni ve službě Pánu; ca — také; munayaḥ — velcí světci, kteří se zcela vzdali hmotného snažení, ploduchtivých činností a tak dále; nirgranthāḥ — bez zájmu o hmotné touhy; api — zajisté; urukrame — Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇovi, jehož činnosti jsou úžasné; kurvanti — poskytují; ahaitukīm — bezpříčinnou neboli bez hmotných tužeb; bhaktim — oddanou službu; ittham-bhūta — tak úžasný, že poutá pozornost těch, kteří jsou vnitřně spokojení; guṇaḥ — který má transcendentální vlastnosti; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

„  ,Láskyplná oddaná služba Śrī Kṛṣṇovi, který má transcendentální vlastnosti a projevuje úžasné činnosti, přitahuje i osoby, které jsou vnitřně spokojené a jež nepřitahují vnější hmotné touhy. Hari, Osobnost Božství, se nazývá Kṛṣṇa pro své transcendentálně přitažlivé rysy.̀  “

Verš

ei saba rahu — kṛṣṇa-caraṇa-sambandhe
ātmārāmera mana hare tulasīra gandhe

Synonyma

ei saba rahu — kromě zábav Pána Kṛṣṇy; kṛṣṇa-caraṇa-sambandhe — ve vztahu k lotosovým nohám Kṛṣṇy; ātma-ārāmera — seberealizovaných osob; mana — mysl; hare — přitahuje; tulasīra gandhe — vůně lístků tulasī.

Překlad

„Kromě zábav Pána Kṛṣṇy přitahuje mysl seberealizovaných osob i vůně lístků tulasī obětovaných lotosovým nohám Śrī Kṛṣṇy.“

Verš

tasyāravinda-nayanasya padāravinda-
kiñjalka-miśra-tulasī-makaranda-vāyuḥ
antar-gataḥ sva-vivareṇa cakāra teṣāṁ
saṅkṣobham akṣara-juṣām api citta-tanvoḥ

Synonyma

tasya — Jeho; aravinda-nayanasya — Nejvyšší Osobnosti Božství s očima jako okvětní lístky lotosu; pada-aravinda — z lotosových nohou; kiñjalka — se šafránem; miśra — smíšené; tulasī — lístků tulasī; makaranda — s vůní; vāyuḥ — vzduch; antaḥ-gataḥ — který, když vstoupil; sva-vivareṇa — nosními dírkami; cakāra — vytvořil; teṣām — jejich; saṅkṣobham — silné zneklidnění; akṣara-juṣām — seberealizovaných na neosobní úrovni (Kumārů); api — také; citta-tanvoḥ — mysli a těla.

Překlad

„  ,Jakmile vánek nesoucí vůni lístků tulasī a šafránu z lotosových nohou Osobnosti Božství, jež má oči jako lotosy, pronikl do nosních dírek těchto mudrců (Kumārů), pocítili změnu na těle i na mysli, přestože byli připoutáni k realizaci neosobního Brahmanu.̀  “

Význam

Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.15.43). Vidura a Maitreya diskutovali otěhotnění Diti. Její těhotenství nahánělo polobohům velký strach, a tak se vydali za Pánem Brahmou. Pán Brahmā vysvětlil počáteční incident, jehož výsledkem bylo prokletí Jayi a Vijayi od Catuḥsana Kumārů. Catuḥsana Kumārové se jednou vydali na Vaikuṇṭhu navštívit Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, ale u sedmé brány jim ve vstupu do paláce zabránili dva vrátní, kteří se jmenovali Jaya a Vijaya. Ze závisti jim zakázali jít dál, což Kumāry rozzlobilo, a následně Jayu a Vijayu prokleli, aby se narodili v rodině asurů v hmotném světě. Vševědoucí Pán, Osobnost Božství, okamžitě věděl, co se stalo, a tak přišel se svou věčnou chotí, bohyní štěstí. Catuḥsana Kumārové se Pánu okamžitě poklonili. Stačilo, aby Kumārové Pána spatřili a ucítili vůni tulasī a šafránu z Jeho lotosových nohou, a stali se oddanými a vzdali se svého tak dlouho pěstovaného impersonalismu. Tak se čtyři Kumārové stali vaiṣṇavy jednoduše tím, že ucítili vůni tulasī smíšených se šafránem. Ti, kdo se opravdu nacházejí na úrovni realizace Brahmanu a nedopustili se přestupku vůči lotosovým nohám Kṛṣṇy, se mohou okamžitě stát vaiṣṇavy pouhým ucítěním vůně Pánových lotosových nohou. Avšak ty, kdo se dopouštějí přestupků nebo jsou démoni, Pánova osobní podoba nikdy nezačne přitahovat, ani když mnohokrát navštíví Pánův chrám. Ve Vrindávanu jsme viděli mnoho māyāvādských sannyāsīch, kteří nevstoupili dokonce ani do chrámu Govindajīho, Gopīnātha nebo Madana-mohana, protože tyto chrámy považují za māyu. Proto se jim říká māyāvādī. Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu proto řekl, že māyāvādī jsou ti největší rouhači.

Verš

ataeva ‘kṛṣṇa-nāma’ nā āise tāra mukhe
māyāvādi-gaṇa yāte mahā bahirmukhe

Synonyma

ataeva — proto; kṛṣṇa-nāma — Kṛṣṇovo svaté jméno; — ne; āise — vstoupí; tāra mukhe — do jejich úst; māyāvādi-gaṇa — všichni māyāvādī; yāte — protože; mahā bahiḥ-mukhe — velcí rouhači kvůli svému silnému ateismu.

Překlad

„Protože jsou māyāvādī velcí rouhači a ateističtí filosofové, z jejich úst nevychází svaté jméno Kṛṣṇy.“

Význam

Māyāvādští filosofové neustále urážejí Nejvyšší Osobnost Božství tvrzením, že nemá žádnou hlavu, ruce ani nohy, proto zůstávají rouhači po mnoho zrození, i když dosáhli částečné realizace Brahmanu. Pokud však takoví impersonalisté neurážejí lotosové nohy Pána, okamžitě se ve společnosti oddaného stanou také oddanými. Pokud se tedy jinými slovy impersonalista nedopouští přestupků, může se stát oddaným, dostane-li možnost sdružovat se s jinými oddanými. Pokud se však dopouští urážek, nemůže ho změnit ani společnost Nejvyšší Osobnosti Božství. Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu se tohoto māyāvādského rouhače velmi obával, a tak promluvil následovně.

Verš

bhāvakāli vecite āmi āilāṅa kāśīpure
grāhaka nāhi, nā vikāya, lañā yāba ghare

Synonyma

bhāvakāli — rozpoložení oddanosti; vecite — prodávat; āmi — Já; āilāṅa — přišel jsem; kāśīpure — do města Káší; grāhaka nāhi — není zákazník; vikāya — neprodám; lañā yāba ghare — musím své zboží odnést zpátky domů.

Překlad

„Přišel jsem do tohoto města Káší prodávat svá emocionální extatická rozpoložení, ale nenacházím žádné zákazníky. Pokud je neprodám, budu si je muset odnést zpátky domů.“

Verš

bhārī bojhā lañā āilāṅa, kemane lañā yāba?
alpa-svalpa-mūlya pāile, ethāi veciba

Synonyma

bhārī bojhā — těžký náklad; lañā — nesoucí; āilāṅa — přišel jsem; kemane — jak; lañā yāba — ponesu jej zpátky; alpa-svalpa-mūlya — zlomek skutečné ceny; pāile — když dostanu; ethāi — zde; veciba — prodám.

Překlad

„Přinesl jsem do tohoto města těžký náklad, abych ho prodal. Nést ho zase zpátky je náročné, proto ho zde v Káší prodám i za pouhý zlomek ceny.“

Význam

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu prodával transcendentální svaté jméno Pána. Káší však bylo město māyāvādīch (impersonalistů) a takoví lidé svatá jména Hare Kṛṣṇa mahā-mantry nikdy zpívat nebudou. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl proto zklamaný. Jak by mohl māyāvādīm vysvětlit důležitost zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry? Připoutanost ke zpěvu svatého jména Pána patří zcela čistým oddaným, ale v Káší nebylo možné čisté oddané najít. Zboží Śrī Caitanyi Mahāprabhua bylo tedy přirozeně těžké prodat. Pán proto řekl, že i když v Káší nejsou čistí oddaní, pokud by někdo projevil nepatrný zájem o zpívání Hare Kṛṣṇa mantry, dostal by ten velký náklad, i kdyby nezaplatil správnou cenu.

To samé jsme zažili, když jsme přijeli šířit hnutí Hare Kṛṣṇa na Západ. Po příjezdu do New Yorku v roce 1965 jsme nečekali, že Hare Kṛṣṇa mahā-mantru v této zemi někdo přijme. Zvali jsme však lidi do našeho obchůdku, aby se připojili ke zpěvu Hare Kṛṣṇa mantry, a Pánovo svaté jméno je tak přitažlivé, že pouhým navštěvováním našeho obchůdku v New Yorku požehnaní mladí lidé získali vědomí Kṛṣṇy. Přestože byla tato mise započata s nepatrným kapitálem, nyní hezky pokračuje. Šíření Hare Kṛṣṇa mahā-mantry na Západě je úspěšné, protože mladí lidé nebyli rouhači. Mládež, která se k tomuto hnutí připojila, nebyla příliš pokročilá, co se týče čistoty, ani nebyla vzdělaná ve védském poznání, ale protože nebyli rouhači, byli schopni přijmout důležitost hnutí Hare Kṛṣṇa. Nyní jsme nesmírně šťastní, když vidíme, jak se toto hnutí v západních zemích šíří víc a víc. Docházíme proto k závěru, že takzvaní mlecchové a yavanové ze západních zemí jsou očištěnější než māyāvādští rouhači nebo ateističtí impersonalisté.

Verš

eta bali’ sei vipre ātmasātha kari’
prāte uṭhi mathurā calilā gaurahari

Synonyma

eta bali' — když to dořekl; sei vipre — tohoto brāhmaṇu; ātmasātha kari' — přijímající jako svého oddaného; prāte uṭhi — poté, co vstal časně ráno; mathurā calilā — vydal se do Mathury; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu domluvil, přijal onoho brāhmaṇu jako svého oddaného. Druhý den Pán časně ráno vstal a vydal se do Mathury.

Verš

sei tina saṅge cale, prabhu niṣedhila
dūra haite tina-jane ghare pāṭhāila

Synonyma

sei tina — ti tři; saṅge — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; cale — jdou; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; niṣedhila — zakázal; dūra haite — z dálky; tina-jane — ty tři; ghare — domů; pāṭhāila — poslal.

Překlad

Když se Śrī Caitanya Mahāprabhu vydal na cestu do Mathury, všichni tři oddaní vyšli s Ním. Pán jim však zakázal Ho doprovázet a z dálky je požádal, aby se vrátili domů.

Verš

prabhura virahe tine ekatra miliyā
prabhu-guṇa gāna kare preme matta hañā

Synonyma

prabhura virahe — kvůli odloučení od Pána; tine — všichni tři; ekatra — společně; miliyā — poté, co se setkali; prabhu-guṇa — transcendentální vlastnosti Pána; gāna kare — opěvují; preme — láskou; matta hañā — jsoucí šílení.

Překlad

Kvůli odloučení od Pána se tito tři setkávali a opěvovali Pánovy svaté vlastnosti. Tak byli pohroužení v extatické lásce.

Verš

‘prayāge’ āsiyā prabhu kaila veṇī-snāna
‘mādhava’ dekhiyā preme kaila nṛtya-gāna

Synonyma

prayāge — do Prajágu; āsiyā — poté, co přišel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kaila — vykonal; veṇī-snāna — koupel na soutoku Gangy a Jamuny; mādhava — tamní vládnoucí Božstvo, Veṇī Mādhavu; dekhiyā — když spatřil; preme — v extázi lásky; kaila — prováděl; nṛtya-gāna — tančení a zpívání.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom šel do Prajágu, kde se vykoupal na soutoku Gangy a Jamuny. Pak navštívil chrám Veṇī Mādhavy, ve kterém zpíval a tančil v extázi lásky.

Význam

Město Prajág se nachází několik kilometrů od města Iláhábádu. Jméno Prajág dostalo díky úspěšným obětem, které se tam prováděly. Prakṛṣṭo yāgo yāga-phalaṁ yasmāt. Ten, kdo provede oběť v Prajágu, získá bez problémů okamžité výsledky. Prajágu se také říká Tīrtharāja, král všech poutních míst. Toto posvátné místo leží na soutoku Gangy a Jamuny. Každý rok se tam pořádá slavnost zvaná Māgha-melā a každých dvanáct let také Kumbha-melā. Každoročně se tam tedy chodí koupat mnoho lidí. Během Māgha-mely obyčejně přicházejí lidé z okolí a na Kumbha-melu přicházejí lidé z celé Indie, aby tam pobyli a koupali se v Ganze a Jamuně. Každý, kdo tam přijde, okamžitě cítí duchovní vliv tohoto místa. Místní pevnost nechal postavit přibližně před pěti sty lety císař Akbar a nedaleko ní je místo zvané Trivéní. Na druhé straně Prajágu je staré místo známé jako Pratišthán-pur. Je také dobře známé pod jménem Džhunsi. Žije tam mnoho svatých lidí, a tak je to místo z duchovního hlediska velice přitažlivé.

Verš

yamunā dekhiyā preme paḍe jhāṅpa diyā
āste-vyaste bhaṭṭācārya uṭhāya dhariyā

Synonyma

yamunā — řeku Jamunu; dekhiyā — když vidí; preme — v extázi lásky; paḍe — padá; jhāṅpa diyā — skákající; āste-vyaste — rychle; bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; uṭhāya — zvedá; dhariyā — chytající.

Překlad

Jakmile Śrī Caitanya Mahāprabhu uviděl řeku Jamunu, skočil do ní. Balabhadra Bhaṭṭācārya Pána rychle chytil a opatrně Ho vytáhl.

Verš

ei-mata tina-dina prayāge rahilā
kṛṣṇa-nāma-prema diyā loka nistārilā

Synonyma

ei-mata — takto; tina-dina — tři dny; prayāge — v Prajágu; rahilā — zůstal; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; prema — a extatickou lásku; diyā — rozdávající; loka nistārilā — osvobodil lidi.

Překlad

Pán zůstal v Prajágu tři dny a rozdával tam svaté jméno Kṛṣṇy spolu s extatickou láskou. Osvobodil tak mnoho lidí.

Verš

‘mathurā’ calite pathe yathā rahi’ yāya
kṛṣṇa-nāma-prema diyā lokere nācāya

Synonyma

mathurā — do Mathury; calite — jdoucí; pathe — na cestě; yathā — kdekoliv; rahi' — když zůstal; yāya — jde; kṛṣṇa-nāma-prema — svaté jméno Kṛṣṇy a svou extatickou lásku; diyā — rozdávající; lokere nācāya — roztančil lidi.

Překlad

Kdekoliv se Pán na cestě do Mathury zastavil, aby si odpočinul, rozdával svaté jméno Kṛṣṇy a extatickou lásku ke Kṛṣṇovi. Přiměl tak lidi k tanci.

Verš

pūrve yena ‘dakṣiṇa’ yāite loka nistārilā
‘paścima’-deśe taiche saba ‘vaiṣṇava’ karilā

Synonyma

pūrve — dříve; yena — když; dakṣiṇa — jižní Indie; yāite — jdoucí do; loka — lidi; nistārilā — osvobodil; paścima-deśe — v západních zemích; taiche — podobně; saba — všechny; vaiṣṇava — oddanými; karilā — učinil.

Překlad

Během své cesty jižní Indií Pán osvobodil mnoho lidí a podobně i na své cestě západní oblastí obrátil mnoho lidí na vaiṣṇavismus.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu v minulosti obrátil mnoho lidí při svých cestách jižní a západní Indií. Také dnes vysvobozuje hnutí Hare Kṛṣṇa lidi v západním světě všude tam, kde oddaní zpívají svatá jména. To vše se děje milostí Pána. Śrī Caitanya Mahāprabhu předpověděl, že osvobodí lidi v každém městě i vesnici na světě tím, že jim dá možnost zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.

Verš

pathe yāhāṅ yāhāṅ haya yamunā-darśana
tāhāṅ jhāṅpa diyā paḍe preme acetana

Synonyma

pathe — na cestě; yāhāṅ yāhāṅ — kdekoliv; haya — je; yamunā-darśana — setkání s řekou Jamunou; tāhāṅ — tam; jhāṅpa diyā paḍe — skočí a padne; preme acetana — bezvědomý v extázi lásky.

Překlad

Na cestě do Mathury Pán několikrát překračoval řeku Jamunu a pokaždé, když ji uviděl, do ní okamžitě skočil. Ve vodě upadal v extázi lásky ke Kṛṣṇovi do bezvědomí.

Verš

mathurā-nikaṭe āilā — mathurā dekhiyā
daṇḍavat hañā paḍe premāviṣṭa hañā

Synonyma

mathurā-nikaṭe — do blízkosti Mathury; āilā — přišel; mathurā dekhiyā — jakmile uviděl město Mathuru; daṇḍavat hañā — klanící se; paḍe — padá; prema-āviṣṭa hañā — ve velké extázi lásky.

Překlad

Jakmile se přiblížil k Mathuře a uviděl město, okamžitě padl na zem a v přílivu extatické lásky se poklonil.

Verš

mathurā āsiyā kailā ‘viśrānti-tīrthe’ snāna
‘janma-sthāne’ ‘keśava’ dekhi’ karilā praṇāma

Synonyma

mathurā āsiyā — když přišel do Mathury; kailā — vykonal; viśrānti-tīrthe — na koupacím místě zvaném Višrám-ghát; snāna — koupel; janma-sthāne — na místě zrození Pána Kṛṣṇy; keśava — Božstvo jménem Keśava; dekhi' — když viděl; karilā praṇāma — s úctou se poklonil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu vstoupil do města Mathury a vykoupal se na Višrám-ghátu. Potom navštívil Kṛṣṇovo rodiště a zhlédl Božstvo Keśavajīho, kterému se s úctou poklonil.

Význam

Dnes je chrám Keśavajīho v mnohem lepším stavu než dříve. Kdysi byl Keśavajī-mandir napaden císařem Aurangzébem. Ten vedle postavil tak velkou mešitu, že ve srovnání s ní byl chrám Keśavajīho zanedbatelný. Za pomoci mnoha bohatých Márvárců se tento chrám vylepšuje a staví se obrovský chrám, takže již nyní vypadá mešita ve srovnání menší. Bylo tam učiněno také mnoho archeologických nálezů a mnoho lidí z cizích zemí začíná Kṛṣṇovo rodiště oceňovat. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy přitahuje do chrámu Keśavajīho mnoho cizinců, a ti budou nyní upoutáni ještě chrámem Kṛṣṇy a Balarāmy ve Vrindávanu.

Verš

premānande nāce, gāya, saghana huṅkāra
prabhura premāveśa dekhi’ loke camatkāra

Synonyma

prema-ānande — v extázi lásky; nāce — tančí; gāya — zpívá; saghana — opakovaně; huṅkāra — hlasité výkřiky; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prema-āveśa — extatickou lásku; dekhi' — když viděli; loke — všichni lidé; camatkāra — užaslí.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu zpíval, tančil a hlasitě vykřikoval, všichni lidé při pohledu na Jeho extatickou lásku žasli.

Verš

eka-vipra paḍe prabhura caraṇa dhariyā
prabhu-saṅge nṛtya kare premāviṣṭa hañā

Synonyma

eka-vipra — jeden brāhmaṇa; paḍe — padá; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇa dhariyā — chytající lotosové nohy; prabhu-saṅge — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; nṛtya kare — tančí; prema-āviṣṭa hañā — pohroužený v extatické lásce.

Překlad

Jeden brāhmaṇa padl k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua a pak s Ním začal tančit ve stavu extatické lásky.

Verš

duṅhe preme nṛtya kari’ kare kolākuli
hari kṛṣṇa kaha duṅhe bale bāhu tuli’

Synonyma

duṅhe — oba; preme — v extázi lásky; nṛtya kari' — tančící; kare — činí; kolākuli — objímání se; hari — svaté jméno Hariho; kṛṣṇa — svaté jméno Kṛṣṇy; kaha — stále zpívají; duṅhe — oba; bale — říkající; bāhu tuli' — zvedající paže.

Překlad

Oba dva tančili v extázi lásky a navzájem se objímali. Zvedali ruce nad hlavu a říkali: „Zpívejte svatá jména Hariho a Kṛṣṇy!“

Verš

loka ‘hari’ ‘hari’ bale, kolāhala haila
‘keśava’-sevaka prabhuke mālā parāila

Synonyma

loka — všichni lidé; hari hari bale — začali volat svatá jména Hari, Hari; kolāhala haila — nastalo velké pozdvižení; keśava-sevaka — kněz sloužící Pánu Keśavovi; prabhuke — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; mālā parāila — daroval girlandu.

Překlad

Všichni lidé potom začali volat „Hari! Hari!“ a nastalo velké pozdvižení. Kněz sloužící Pánu Keśavovi daroval Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi girlandu.

Verš

loke kahe prabhu dekhi’ hañā vismaya
aiche hena prema ‘laukika’ kabhu naya

Synonyma

loke kahe — lidé říkali; prabhu — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhi' — když viděli; hañā vismaya — žasnoucí; aiche — taková; hena — podobná; prema — láska k Bohu; laukika — obyčejná; kabhu naya — nikdy není.

Překlad

Když lidé viděli, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu tančí a zpívá, žasli a říkali: „Taková transcendentální láska není nikdy obyčejná věc.“

Verš

yāṅhāra darśane loke preme matta hañā
hāse, kānde, nāce, gāya, kṛṣṇa-nāma lañā

Synonyma

yāṅhāra darśane — kterého když spatří; loke — lidé; preme — láskou; matta hañā — šílející; hāse — smějí se; kānde — pláčí; nāce — tančí; gāya — zpívají; kṛṣṇa-nāma lañā — přijímající svaté jméno Pána Kṛṣṇy.

Překlad

Lidé si povídali: „Při pouhém pohledu na Śrī Caitanyu Mahāprabhua všichni šílí láskou ke Kṛṣṇovi. Každý se směje, pláče, tančí, zpívá a bere si svaté jméno Kṛṣṇy.“

Verš

sarvathā-niścita — iṅho kṛṣṇa-avatāra
mathurā āilā lokera karite nistāra

Synonyma

sarvathā — v každém ohledu; niścita — zjištěné; iṅho — On; kṛṣṇa-avatāra — inkarnace Pána Kṛṣṇy; mathurā āilā — přišel do Mathury; lokera — lidí; karite — vykonat; nistāra — osvobození.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu je zcela jistě ve všech ohledech inkarnací Pána Kṛṣṇy a nyní přišel do Mathury, aby každého osvobodil.“

Verš

tabe mahāprabhu sei brāhmaṇe lañā
tāṅhāre puchilā kichu nibhṛte vasiyā

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sei — tohoto; brāhmaṇebrāhmaṇu; lañā — poté, co vzal; tāṅhāre — jeho; puchilā — ptal se; kichu — něco; nibhṛte vasiyā — když seděli v ústraní.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si potom vzal onoho brāhmaṇu stranou, sedli si v ústraní a Pán se ho začal ptát.

Verš

‘ārya, sarala, tumi — vṛddha brāhmaṇa
kāhāṅ haite pāile tumi ei prema-dhana?’

Synonyma

ārya — pokročilý v oddané službě; sarala — upřímný; tumi — ty; vṛddha brāhmaṇa — starší brāhmaṇa; kāhāṅ haite — odkud; pāile tumi — získal jsi; ei — toto; prema-dhana — transcendentální bohatství extatické lásky.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Jsi starší brāhmaṇa, upřímný a pokročilý v duchovním životě. Odkud jsi získal toto transcendentální bohatství extatické lásky ke Kṛṣṇovi?“

Verš

vipra kahe, — ‘śrīpāda śrī-mādhavendra-purī
bhramite bhramite āilā mathurā-nagarī

Synonyma

vipra kahebrāhmaṇa řekl; śrīpāda — Jeho Svatost; śrī-mādhavendra-purī — Śrī Mādhavendra Purī; bhramite bhramite — při svých cestách; āilā — přišel; mathurā-nagarī — do Mathury.

Překlad

Brāhmaṇa odpověděl: „Śrīla Mādhavendra Purī přišel během svých cest do Mathury.“

Verš

kṛpā kari’ teṅho mora nilaye āilā
more śiṣya kari’ mora hāte ‘bhikṣā’ kailā

Synonyma

kṛpā kari' — ze své bezpříčinné milosti; teṅho — on; mora nilaye — do mého skromného příbytku; āilā — přišel; more — mě; śiṣya kari' — přijal za svého žáka a; mora hāte — z mé ruky; bhikṣā kailā — přijal oběd.

Překlad

„Během pobytu v Mathuře Śrīpāda Mādhavendra Purī navštívil můj dům a přijal mne za svého žáka. Dokonce v mém domě i poobědval.“

Verš

gopāla prakaṭa kari’ sevā kaila ‘mahāśaya’
adyāpiha tāṅhāra sevā ‘govardhane’ haya

Synonyma

gopāla — Božstvo Gopāla; prakaṭa kari' — poté, co instaloval; sevā — službu; kaila — prováděl; mahāśaya — tato velká osobnost; adyāpiha — dodnes; tāṅhāra — tomuto Božstvu Gopāla; sevā — služba; govardhane — na kopci Góvardhanu; haya — probíhá.

Překlad

„Śrīla Mādhavendra Purī instaloval Božstvo Gopāla a poté Mu sloužil. Toto Božstvo se na Góvardhanu uctívá dodnes.“

Verš

śuni’ prabhu kaila tāṅra caraṇa vandana
bhaya pāñā prabhu-pāya paḍilā brāhmaṇa

Synonyma

śuni' — poté, co vyslechl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kaila — učinil; tāṅra — jeho; caraṇa vandana — uctívání nohou; bhaya pāñā — vylekaný; prabhu-pāya — u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; paḍilā — padl; brāhmaṇabrāhmaṇa.

Překlad

Jakmile Caitanya Mahāprabhu uslyšel o vztahu Mādhavendry Purīho k tomuto brāhmaṇovi, okamžitě se poklonil u jeho nohou. Brāhmaṇu to vylekalo a také okamžitě padl Pánovi k nohám.

Verš

prabhu kahe, — “tumi ‘guru’, āmi ‘śiṣya’-prāya
‘guru’ hañā ‘śiṣye’ namaskāra nā yuyaya

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; tumi — ty; guru — Můj duchovní mistr; āmi — Já; śiṣya-prāya — jako tvůj žák; guru hañā — jsoucí duchovním mistrem; śiṣye — žákovi; namaskāra — poklony; yuyāya — není vhodné.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Ty jsi na úrovni Mého duchovního mistra a Já jsem tvůj žák. Protože jsi Můj duchovní mistr, nepřísluší ti, aby ses Mi klaněl.“

Verš

śuniyā vismita vipra kahe bhaya pāñā
aiche bāt kaha kene sannyāsī hañā

Synonyma

śuniyā — když vyslechl; vismita — užaslý; viprabrāhmaṇa; kahe — řekl; bhaya pāñā — s obavami; aiche bāt — taková slova; kaha — říkáš; kene — proč; sannyāsī hañā — přestože jsi sannyāsī.

Překlad

Jakmile to brāhmaṇa uslyšel, vylekal se a řekl: „Proč říkáš takové věci? Jsi přece sannyāsī.“

Verš

kintu tomāra prema dekhi’ mane anumāni
mādhavendra-purīra ‘sambandha’ dhara — jāni

Synonyma

kṛṣṇa-premā — láska ke Kṛṣṇovi; tāṅhā — tam; yāṅhā — kde; tāṅhāra — jeho; sambandha — vztah; tāhāṅ vinā — bez něho; ei premāra — této extatické lásky; kāhāṅ nāhi gandha — není ani stopy.

Překlad

„Tento druh extatické lásky může zakusit jedině ten, kdo má vztah s Mādhavendrou Purīm. Bez něho nemůže být po takové transcendentální extatické lásce ani stopy.“

Verš

kṛṣṇa-premā tāṅhā, yāṅhā tāṅhāra ‘sambandha’
tāhāṅ vinā ei premāra kāhāṅ nāhi gandha

Synonyma

kṛṣṇa-premā — love of Kṛṣṇa; tāṅhā — there; yāṅhā — where; tāṅhāra — his; sambandha — relationship; tāhāṅ vinā — without him; ei premāra — of this ecstatic love; kāhāṅ nāhi gandha — there is no possibility of even a scent.

Překlad

“This kind of ecstatic love can be experienced only when one has a relationship with Mādhavendra Purī. Without him, even a scent of such transcendental ecstatic love is impossible.”

Verš

tabe bhaṭṭācārya tāre ‘sambandha’ kahila
śuni’ ānandita vipra nācite lāgila

Synonyma

tabe — potom; bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; tārebrāhmaṇovi; sambandha kahila — vysvětlil vztah; śuni' — když vyslechl; ānandita — rozradostněný; viprabrāhmaṇa; nācite lāgila — začal tančit.

Překlad

Balabhadra Bhaṭṭācārya potom vysvětlil vztah mezi Mādhavendrou Purīm a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Když to brāhmaṇa uslyšel, měl z toho velkou radost a začal tančit.

Verš

tabe vipra prabhure lañā āilā nija-ghare
āpana-icchāya prabhura nānā sevā kare

Synonyma

tabe — potom; viprabrāhmaṇa; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; lañā — beroucí; āilā — vrátil se; nija-ghare — do svého domu; āpana-icchāya — z vlastní vůle; prabhura — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; nānā — různé; sevā — služby; kare — prokazoval.

Překlad

Brāhmana pak vzal Śrī Caitanyu Mahāprabhua do svého domu a různými způsoby Pánu sloužil podle touhy svého srdce.

Verš

bhikṣā lāgi’ bhaṭṭācārye karāilā randhana
tabe mahāprabhu hāsi’ balilā vacana

Synonyma

bhikṣā lāgi' — na oběd; bhaṭṭācārye — Balabhadru Bhaṭṭācāryu; karāilā randhana — požádal, aby vařil; tabe — tehdy; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hāsi' — s úsměvem; balilā vacana — řekl tato slova.

Překlad

Požádal Balabhadru Bhaṭṭācāryu, aby pro Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua uvařil oběd. Tehdy Pán s úsměvem promluvil.

Verš

“purī-gosāñi tomāra ghare karyāchena bhikṣā
more tumi bhikṣā deha, — ei mora ‘śikṣā’ ”

Synonyma

purī-gosāñi — Mādhavendra Purī; tomāra ghare — u tebe doma; karyāchena bhikṣā — obědval; more — pro Mě; tumi bhikṣā deha — lépe, když ty uvaříš; ei — to; mora śikṣā — Můj pokyn.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Tady u tebe již obědval Mādhavendra Purī, proto můžeš uvařit a dát Mi najíst. To je Můj pokyn.“

Verš

yad yad ācarati śreṣṭhas
tat tad evetaro janaḥ
sa yat pramāṇaṁ kurute
lokas tad anuvartate

Synonyma

yat yat — jakkoliv; ācarati — jedná; śreṣṭhaḥ — nejlepší z lidí; tat tat — to; eva — jistě; itaraḥ — nižší; janaḥ — lidé; saḥ — on; yat — jaká; pramāṇam — měřítka; kurute — ukáže; lokaḥ — lidé; tat — to; anuvartate — následují.

Překlad

„  ,Cokoliv dělá velký člověk, obyčejní lidé následují a vzor, který svým příkladem stanoví, si pak osvojí celý svět.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (3.21).

Verš

yadyapi ‘sanoḍiyā’ haya seita brāhmaṇa
sanoḍiyā-ghare sannyāsī nā kare bhojana

Synonyma

yadyapi — i když; sanoḍiyā — kněz společenství Sanoḍiyā; haya — byl; seita — tento; brāhmaṇabrāhmaṇa; sanoḍiyā-ghare — v domě Sanoḍiyi (zlatníka); sannyāsī — člověk ve stavu odříkání; kare bhojana — nepřijímá jídlo.

Překlad

Tento brāhmaṇa patřil ke společenství Sanoḍiyā brāhmaṇů a od takového brāhmaṇy sannyāsī jídlo nepřijímá.

Význam

V severozápadní Indii se vaiśyové dělí do různých podskupin. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura uvádí, že se dělí na Āgarwāly, Kālawāry a Sānwāḍy. O Āgarwālech se říká, že jsou prvotřídní vaiśyové, ale Kālawārové a Sānwāḍové jsou kvůli degradaci svých činností považováni za nižší. Obyčejně pijí víno a požívají i jiné omamné látky. I když jsou to vaiśyové, jsou považováni za příslušníky nižší třídy. Kněžím, kteří vedou Kālawāry a Sānwāḍy, se říká Sanoḍiyā brāhmaṇové. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že slovem sānoyāḍa se v Bengálsku označují suvarṇa-vaṇikové. V Bengálsku jsou kněží, již vedou společenství suvarṇa-vaṇiků, které je také považováno za nižší třídu. Mezi Sānwāḍy a suvarṇa-vaṇiky je však malý rozdíl. Suvarṇa-vaṇikové jsou obvykle bankéři obchodující se zlatem a stříbrem. V západní Indii patří k bankéřům i Āgarwālové. To je původní povolání suvarṇa-vaṇiků neboli Āgarwālů. Z historického hlediska pocházejí Āgarwālové z kraje Ajódha a suvarṇa-vaṇikové také. Vypadá to, že suvarṇa-vaṇikové a Āgarwālové patří ke stejnému společenství. Sanoḍiyā brāhmaṇové vedou Kālawāry a Sānwāḍy, a tak jsou považováni za brāhmaṇy nižší třídy. Sannyāsī má proto zakázáno od nich přijímat almužnu či jídlo. Protože však Sanoḍiyā brāhmaṇa, který uvařil pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua, náležel ke společenství Mādhavendry Purīho, Śrī Caitanya Mahāprabhu od něho oběd přijal. Śrīla Mādhavendra Purī byl duchovním mistrem Īśvary Purīho, který byl duchovním mistrem Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Duchovní vztah se tedy navazuje na duchovní úrovni, aniž by byla brána v úvahu hmotná podřazenost či nadřazenost.

Verš

tathāpi purī dekhi’ tāṅra ‘vaiṣṇava’-ācāra
‘śiṣya’ kari’ tāṅra bhikṣā kaila aṅgīkāra

Synonyma

tathāpi — přesto; purī — Mādhavendra Purī; dekhi' — když viděl; tāṅrabrāhmaṇovo; vaiṣṇava-ācāra — chování vaiṣṇavy; śiṣya kari' — přijal jej za žáka; tāṅra bhikṣā — jídlo, které mu nabídl; kaila aṅgīkāra — přijal.

Překlad

I když tento brāhmaṇa patřil do společenství Sanoḍiyā, Śrīla Mādhavendra Purī jej přijal za svého žáka, protože u něho viděl vaiṣṇavské chování. Mādhavendra Purī také přijímal jídlo, které uvařil.

Verš

mahāprabhu tāṅre yadi ‘bhikṣā’ māgila
dainya kari’ sei vipra kahite lāgila

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — od něho; yadi — když; bhikṣā māgila — požádal o oběd; dainya kari' — z pokory; sei vipra — tento brāhmaṇa; kahite lāgila — začal hovořit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu ho proto rád o jídlo požádal a brāhmaṇa, který pociťoval přirozenou pokoru, začal hovořit následovně:

Verš

tomāre ‘bhikṣā’ diba — baḍa bhāgya se āmāra
tumi — īśvara, nāhi tomāra vidhi-vyavahāra

Synonyma

tomāre — Tobě; bhikṣā diba — nabídnu jídlo; baḍa bhāgya — velké štěstí; se — to; āmāra — moje; tumi — Ty; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; nāhi — není; tomāra — Tvoje; vidhi-vyavahāra — chování podle usměrňujících pravidel.

Překlad

„Je pro mne velké štěstí, že Ti mohu nabídnout jídlo. Ty jsi Nejvyšší Pán, a protože jsi transcendentální, nepodléháš žádnému omezení.“

Verš

‘mūrkha’-loka karibeka tomāra nindana
sahite nā pārimu sei ‘duṣṭe’ra vacana

Synonyma

mūrkha-loka — hlupáci; karibeka — budou se dopouštět; tomāra nindana — Tvého pomlouvání; sahite pārimu — nebudu schopen snášet; sei — ta; duṣṭera vacana — slova zlomyslných lidí.

Překlad

„Hlupáci Tě budou pomlouvat, ale já nebudu slova těchto zlomyslných lidí tolerovat.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura komentuje, že tento brāhmaṇa – i když nepatřil k výše postavenému společenství – nebojácně káral takzvané kastovní brāhmaṇy, protože se nacházel na úrovni čisté oddané služby. Jsou lidé, kterým se nelíbí, že Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal vaiṣṇavu náležejícího k nižší kastě. Tito lidé nepovažují mahā-prasādam za transcendentální, a proto jsou zde popsáni jako mūrkha (hloupí) a duṣṭa (zlomyslní). Čistý oddaný má moc takovým lidem z vyšších kast oponovat a jeho odvážné výroky nelze považovat za projevy pýchy. Naopak, měl by být považován za přímočarého. Brāhmaṇům vyšších tříd, kteří patří k nevaiṣṇavskému společenství, takový oddaný nerad lichotí.

Verš

prabhu kahe, — śruti, smṛti, yata ṛṣi-gaṇa
sabe ‘eka’-mata nahe, bhinna bhinna dharma

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; śruti — Védy; smṛtiPurāṇy; yata — všichni; ṛṣi-gaṇa — velcí mudrci; sabe — ti všichni; eka-mata nahe — neshodují se; bhinna bhinna dharma — různé úrovně náboženských zásad.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Védy, Purāṇy a velcí učení mudrci spolu nejsou vždy za jedno, a proto existují různé náboženské zásady.“

Význam

Dokud člověk nedosáhne úrovně poznání Absolutní Pravdy, není možná jednota. Nāsāv ṛṣir yasya mataṁ na bhinnam – je řečeno, že velký učenec nebo mudrc se může stát velkým, jedině když nesouhlasí s ostatními učenci či mudrci. Na hmotné úrovni není shoda možná, a proto existují různé druhy náboženství. Absolutní Pravda je však jedna a pro toho, kdo dospěl k Absolutní Pravdě, neshody neexistují. Na absolutní úrovni se uctívá Nejvyšší Osobnost Božství. Bhagavad-gītā (18.55) uvádí: bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ. Na absolutní úrovni je uctívané Božstvo jedno a metoda uctívání je také jedna. Tou metodou je bhakti.

Po celém světě lze najít mnoho různých náboženství, protože všechna nejsou na absolutní úrovni oddané služby. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (18.66): sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. Slovo ekam znamená „jeden“, Kṛṣṇa. Na této úrovni neexistují odlišné náboženské systémy. Slovy Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.2): dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra. Na hmotné úrovni se náboženské nauky liší. Śrīmad-Bhāgavatam je od samého začátku označuje jako dharmaḥ kaitavaḥ, podvodná náboženství. Žádné z těchto náboženství není opravdu ryzí. Ryzí náboženský systém je ten, který člověku umožní stát se milovníkem Nejvyšší Osobnosti Božství. Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.6) uvádí:

sa vai puṁsāṁ paro dharmo
yato bhaktir adhokṣaje
ahaituky apratihatā
yayātmā suprasīdati

„Nejvyšší činností (dharmou) pro celé lidstvo je ta, která vede člověka k dosažení láskyplné oddané služby transcendentálnímu Pánu. Aby zcela uspokojila vlastní já, musí být tato oddaná služba nezištná a nepřerušovaná.“

Na této úrovni neexistuje nic než služba Pánu. Pokud člověk nemá žádný vedlejší skrytý motiv, nastává bezpochyby jednota a soulad principů. Jelikož každý má jiné tělo i mysl, je zapotřebí různých náboženství. Pro osobu na duchovní úrovni však tělesné a mentální rozdíly neexistují. Na absolutní úrovni tedy v náboženství vládne jednota.

Verš

dharma-sthāpana-hetu sādhura vyavahāra
purī-gosāñira ye ācaraṇa, sei dharma sāra

Synonyma

dharma-sthāpana-hetu — za účelem ustanovit náboženské zásady; sādhura vyavahāra — chování oddaného; purī-gosāñira — Mādhavendry Purīho; ye ācaraṇa — jaké chování; sei — to; dharma sāra — podstata veškerého náboženství.

Překlad

„Oddaný svým chováním ustanovuje skutečný význam náboženských zásad. Chování Mādhavendry Purīho Gosvāmīho je jejich podstatou.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura tuto pasáž komentuje následovně. Sādhu, čestný člověk, se nazývá mahājana nebo mahātmā. Mahātmu popisuje Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (9.13) takto:

mahātmānas tu māṁ pārthadaivīṁ prakṛtim āśritāḥ
bhajanty ananya-manaso
jñātvā bhūtādim avyayam

„Ó synu Pṛthy, ti, kdo nejsou zmateni, velké duše, jsou pod ochranou božské přirozenosti. Plně se zaměstnávají oddanou službou, protože Mě znají jako původní a nepomíjivou Nejvyšší Osobnost Božství.“

V hmotném světě chápou stoupenci různých náboženství slovo mahātmā různě. Materialisté také přicházejí s různými úhly pohledu. Podmíněná duše zaneprázdněná smyslovým požitkem hodnotí mahājanu podle toho, kolik požitku je schopný nabídnout. Obchodník může například za mahājanu považovat určitého bankéře a karmī toužící po hmotném požitku mohou za mahājany považovat filosofy, jako je Jaimini. Je mnoho yogīch, kteří touží po ovládnutí svých smyslů, a pro ně je mahājanou Patañjali Ṛṣi. Pro jñānī jsou mahājany ateista Kapila, Vasiṣṭha, Durvāsā, Dattātreya a další impersonalističtí filosofové. Démoni považují za mahājany Hiraṇyākṣu, Hiraṇyakaśipua, Rāvaṇu, Rāvaṇova syna Meghanādu, Jarāsandhu a další. Materialističtí antropologové, kteří spekulují o evoluci těla, považují za mahājany osoby, jako je Darwin. Vědci zmatení Kṛṣṇovou vnější energií nemají s Nejvyšší Osobností Božství žádný vztah, a přesto jsou některými osobami uznáváni jako mahājanové. Za mahājany jsou také někdy považováni filosofové, historici, spisovatelé, řečníci a společenští či političtí vůdci. Takové mahājany respektuje určitý druh lidí, které popisuje Śrīmad-Bhāgavatam (2.3.19):

śva-viḍ-varāhoṣṭra-kharaiḥ
saṁstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ
na yat-karṇa-pathopeto

jātu nāma gadāgrajaḥ

„Lidé, kteří jsou jako psi, prasata, velbloudi a osli, chválí ty, kdo nikdy nenaslouchají o transcendentálních zábavách Pána Śrī Kṛṣṇy, jenž osvobozuje od veškerého zla.“

Na hmotné úrovni jsou tedy zvířatům podobní vůdci uctíváni zvířaty. Lékaři, psychiatrové a sociální pracovníci se někdy snaží odstraňovat tělesnou bolest, úzkost a strach, ale nemají poznání o duchovní totožnosti a postrádají vztah k Bohu. Lidé pod vlivem iluze je přesto považují za mahājany. Lidé, kteří podvádějí sami sebe, někdy přijímají vůdce či duchovní mistry z kněžského řádu oficiálně ustanovené světskými zákony a jsou pak těmito oficiálními kněžími klamáni. Stává se také, že lidé považují za mahājany osoby, které Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura nazýval ḍhaṅga-vipry (falešní brāhmaṇové). Tito podvodníci napodobují vlastnosti Śrīly Haridāse Ṭhākura, který byl skutečný mahājana, a závidějí mu. Vynakládají značné umělé úsilí a představují se jako velcí oddaní Pána nebo jako mystičtí hypnotizéři znalí čar, hypnotismu a konání zázraků. Někteří lidé považují za mahājany démony, jako byla Pūtanā, Tṛṇāvarta, Vatsa, Baka, Aghāsura, Dhenuka, Kāliya a Pralamba. Někteří zase uznávají imitátory a protivníky Nejvyšší Osobnosti Božství, jako jsou Pauṇḍraka, Śṛgāla Vāsudeva, duchovní mistr démonů (Śukrācārya), nebo ateisty jako Cārvāka, král Vena, Sugata a Arhat. Ti, kdo takové imitátory považují za mahājany, nevěří, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nejvyšší Osobnost Božství. Raději uznávají bezbožné podvodníky, kteří vystupují jako Boží inkarnace a podvádějí slovním kejklířstvím hlupáky v hmotném světě. Za mahājany je tak považováno mnoho darebáků.

Osoby se světskými pohnutkami tedy za mahājany mylně považují pouze lidé, kteří se nevěnují oddané službě. Jediným motivem musí být kṛṣṇa-bhakti, oddaná služba Pánu. Někdy jsou za mahājany považováni ploduchtiví pracovníci, suší filosofové, neoddaní, mystičtí yogī a lidé připoutaní k hmotnému bohatství, ženám a penězům. Śrīmad-Bhāgavatam (6.3.25) však o takových neautorizovaných mahājanech říká:

prāyeṇa veda tad idaṁ na mahājano ’yaṁ
devyā vimohita-matir bata māyayālam
trayyāṁ jaḍī-kṛta-matir madhu-puṣpitāyāṁ
vaitānike mahati karmaṇi yujyamānaḥ

Hloupí lidé, kteří neznají hodnotu oddané služby, v tomto hmotném světě považují za mahājany karmī (ty, kdo pracují pro plody). Světská inteligence a mentální spekulování takových hloupých lidí podléhají třem kvalitám hmotné přírody, a proto nechápou ryzí oddanou službu. Přitahují je hmotné činnosti, a tak se stávají uctívači hmotné přírody. Jsou tudíž známí jako ploduchtiví pracovníci. Zaplétají se dokonce i do hmotných činností převlečených za duchovní. V Bhagavad-gītě jsou popsáni jako veda-vāda-ratāḥ, neboli takzvaní následovníci Véd. Považují se za autority na Védy, aniž by znali jejich skutečný význam. Lidé znalí védského poznání musí vědět, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství. Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ. (Gītā 15.15).

V tomto hmotném světě může být člověk známý jako karma-vīra neboli úspěšný ploduchtivý pracovník, nebo může být velice úspěšný v plnění náboženských povinností, nebo může být hrdinou v oblasti mentální spekulace (jñāna-vīra), nebo může být slavným asketou. Śrīmad-Bhāgavatam (3.23.56) na to však má tento názor:

neha yat karma dharmāyana virāgāya kalpate
na tīrtha-pada-sevāyai
jīvann api mṛto hi saḥ

„Každý, jehož práce nevede k dosažení úrovně náboženského života, každý, jehož náboženské obřady nevedou k odříkání, a každý, kdo se věnuje odříkání, které ho nevede k oddané službě Nejvyšší Osobnosti Božství, musí být považován za mrtvého, přestože dýchá.“

Závěr je, že veškeré zbožné činnosti, plodonosné jednání, náboženské zásady a odříkání musí nakonec vést k oddané službě. Jsou různé způsoby, jak se dá sloužit. Člověk může sloužit své zemi, lidem a společnosti, systému varṇāśrama-dharmy, nemocným, chudým, bohatým, ženám, polobohům a tak dále. Veškerá tato služba spadá do kategorie uspokojování smyslů neboli požitku v hmotném světě. Je nanejvýš politováníhodné, že lidi více či méně přitahují takové světské činnosti a že vůdci těchto činností jsou považováni za mahājany, velké ideální vůdce. Ve skutečnosti pouze svádějí na scestí, ale obyčejný člověk nechápe, jak je sveden.

Narottama dāsa Ṭhākura říká: sādhu-śāstra-guru-vākya, cittete kariyā aikya  –  „Našimi vůdci by měla být slova sādhuů, śāstry a gurua.Sādhu je velká osobnost, jako je Śrī Caitanya Mahāprabhu, śāstry jsou pokyny zjevených písem a guru neboli duchovní mistr je ten, kdo potvrzuje pokyny písem. Přijetí vedení těchto tří je správný způsob následování velkých osobností (mahājanů) pro dosažení skutečného pokroku v životě (mahājano yena gataḥ sa panthāḥ). Člověk zahalený iluzí není schopný rozpoznat správnou cestu, a proto Śrī Caitanya Mahāprabhu říká: dharma-sthāpana-hetu sādhura vyavahāra – „Chování oddaného je měřítkem všech ostatních způsobů chování.“ Śrī Caitanya Mahāprabhu sám následoval zásady oddanosti a ostatní učil to samé. Purī-gosāñira ye ācaraṇa, sei dharma sāra. Śrī Caitanya Mahāprabhu osobně následoval chování Mādhavendry Purīho a ostatním radil, aby jeho zásady následovali také. Lidé jsou však naneštěstí od nepaměti přitahováni hmotným tělem.

yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke
sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ
yat-tīrtha-buddhiḥ salile na karhicij
janeṣv abhijñeṣu sa eva go-kharaḥ

„Člověk, který se ztotožňuje s tímto tělem ze tří prvků, který pokládá vedlejší produkty těla za své příbuzné a svou rodnou zemi za hodnou uctívání a který se chodí na poutní místa pouze vykoupat, místo aby se tam setkal s těmi, kdo mají transcendentální poznání, je jako osel nebo kráva.“ (Bhāg. 10.84.13) Ti, kdo přijímají logiku gaḍḍālikā-pravāha a následují příklad pseudo mahājanů, jsou unášeni vlnami māyi. Bhaktivinoda Ṭhākura proto varuje:

miche māyāra vaśe,yāccha bhese’,
khāccha hābuḍubu, bhāi
jīva kṛṣṇa-dāsa,
e viśvāsa,
ka’rle ta’ āra duḥkha nāi

„Nenech se unášet vlnami māyi. Odevzdej se lotosovým nohám Kṛṣṇy, a veškeré utrpení skončí.“ Ti, kdo následují společenské zvyky a chování, zapomínají následovat cestu vytčenou mahājany a tak se u nohou těchto mahājanů dopouštějí přestupků. Někdy považují mahājany za příliš konzervativní nebo si vytvářejí své vlastní mahājany a tímto způsobem ignorují systém parampary, což je pro všechny velké neštěstí. Pokud člověk nenásleduje příkladu skutečných mahājanů, jeho plány na dosažení štěstí ztroskotají. To je obšírně popsáno později v Madhya-līle (kapitole dvacáté páté, verších 55, 56 a 58), kde se uvádí:

parama kāraṇa īśvare keha nāhi māne
sva-sva-mata sthāpe para-matera khaṇḍane
tāte chaya darśana haite ‘tattva’ nāhi jāni
‘mahājana’ yei kahe, sei ‘satya’ māni
śrī-kṛṣṇa-caitanya-vāṇī — amṛtera dhāra
tiṅho ye kahaye vastu, sei ‘tattva’ — sāra

Lidé jsou natolik nešťastní, že nepřijímají pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství. Raději chtějí být podporováni takzvanými mahājany neboli autoritami. Tāta chaya darśana haite`tattva' nāhi jāni – skutečnou pravdu nelze odhalit následováním spekulantů. Musíme kráčet ve stopách mahājanů v učednické posloupnosti. Potom bude naše snaha úspěšná. Śrī-kṛṣṇa-caitanya-vānī — amṛtera dhāra – „Vše, co říká Śrī Caitanya Mahāprabhu, je nepřetržitý proud nektaru.“ Každý, kdo Jeho slova přijme jako skutečnost, může pochopit podstatu Absolutní Pravdy.

Nikdo nemůže poznat Absolutní Pravdu následováním filosofie sāṅkhyi nebo jógového systému Patañjaliho, protože následovníci sāṅkhyi ani yogī, kteří následují Patañjaliho, nepřijímají Pána Viṣṇua jako Nejvyšší Osobnost Božství (na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum). Touhy těchto lidí se nikdy nenaplní, a proto je přitahuje vnější energie. I když mohou být mentální spekulanti slavní po celém světě jako velké autority, ve skutečnosti jimi nejsou. Tito vůdci jsou sami velmi konzervativní, a vůbec ne liberální. Když však kážeme tuto filosofii, lidé považují vaiṣṇavy za sektáře. Śrīla Mādhavendra Purī byl skutečný mahājana, ale svedení lidé nedokáží rozlišit skutečné od neskutečného. Ten, kdo je probuzený k vědomí Kṛṣṇy, však dokáže pochopit skutečnou cestu náboženství určenou Pánem a Jeho čistými oddanými. Śrī Caitanya Mahāprabhu schválil jednání Śrī Mādhavendry Purīho. I když byl tedy z hmotného pohledu Sanoḍiyā brāhmaṇa na nižší úrovni, Śrī Caitanya Mahāprabhu jej považoval za osobu na nejvyšší úrovni duchovní realizace.

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (6.3.20) se uvádí, že existuje dvanáct mahājanů: Brahmā, Nārada, Śambu, čtyři Kumārové, Kapila, Manu, Prahlāda, Janaka, Bhīṣma, Bali, Śukadeva a Yamarāja.

Abychom určili mahājany v naší Gauḍīya-sampradāyi, musíme následovat Śrī Caitanyu Mahāprabhua a Jeho představitele. Jeho dalším představitelem je Śrī Svarūpa Dāmodara Gosvāmī a dále pak šest Gosvāmīch – Śrī Rūpa, Śrī Sanātana, Bhaṭṭa Raghunātha, Śrī Jīva, Gopāla Bhaṭṭa a Dāsa Raghunātha. Následovníkem Viṣṇu-svāmīho byl Śrīdhara Svāmī, nejznámější komentátor Śrīmad-Bhāgavatamu. I on byl mahājana. Byli jimi také Caṇḍīdāsa, Vidyāpati a Jayadeva. Ten, kdo se snaží tyto mahājany napodobovat, aby se stal napodobeninou duchovního mistra, je následování mahājanů zcela jistě na hony vzdálen. Někdy lidé nemohou pochopit, jak jeden mahājana následuje jiné mahājany. Tím se dopouštějí přestupků a klesají z úrovně oddané služby.

Verš

tarko ’pratiṣṭhaḥ śrutayo vibhinnā
nāsāv ṛṣir yasya mataṁ na bhinnam
dharmasya tattvaṁ nihitaṁ guhāyāṁ
mahājano yena gataḥ sa panthāḥ

Synonyma

tarkaḥ — suché argumenty; apratiṣṭhaḥ — nepevné; śrutayaḥ — Védy; vibhinnāḥ — mající různá odvětví; na — ne; asau — to; ṛṣiḥ — velký mudrc; yasya — jehož; matam — názor; na — ne; bhinnam — oddělený; dharmasya — náboženských zásad; tattvam — pravda; nihitam — umístěná; guhāyām — v srdci realizované osoby; mahā-janaḥ — seberealizovaní předchůdci; yena — jakým způsobem; gataḥ — jednali; saḥ — to; panthāḥ — čistá, ryzí cesta.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Suché argumenty nevedou k žádným závěrům. Velká osobnost, jejíž názor se neliší od názorů druhých, není považována za významného mudrce. Védy jsou rozmanité a pouhým studiem se nelze dobrat správné cesty vedoucí k pochopení náboženských zásad. Skutečná pravda o náboženských zásadách je ukrytá v srdci ryzí, seberealizované osoby. Proto je třeba, jak potvrzují śāstry, přijmout takovou cestu pokroku, jakou zastávají mahājanové.“

Význam

Tento verš vyslovil v Mahābhāratě, Vana-parvě (313.117) Yudhiṣṭhira Mahārāja.

Verš

tabe sei vipra prabhuke bhikṣā karāila
madhu-purīra loka saba prabhuke dekhite āila

Synonyma

tabe — potom; sei vipra — tento brāhmaṇa; prabhuke — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bhikṣā karāila — předložil oběd; madhu-purīra — z Mathury; loka — lidé; saba — všichni; prabhuke — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhite āila — přišli navštívit.

Překlad

Po tomto rozhovoru předložil brāhmaṇa Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi oběd a poté přišli Pána navštívit všichni lidé z Mathury.

Verš

lakṣa-saṅkhya loka āise, nāhika gaṇana
bāhira hañā prabhu dila daraśana

Synonyma

lakṣa-saṅkhya — po statisících; loka āise — lidé přišli; nāhika gaṇana — nelze spočítat; bāhira hañā — vyšel ven a; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dila daraśana — ukázal se.

Překlad

Lidé přicházeli po statisících a nikdo je nemohl spočítat. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto vyšel z domu, aby se jim ukázal.

Verš

bāhu tuli’ bale prabhu ‘hari-bola’-dhvani
preme matta nāce loka kari’ hari-dhvani

Synonyma

bāhu tuli' — zvedající ruce; bale — říká; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hari-bola-dhvani — transcendentální zvukovou vibraci „Haribol“; preme — v extázi; matta — šíleli; nāce — tančí; loka — lidé; kari' hari-dhvani — volající transcendentální jméno Hari.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu před shromážděnými lidmi zvedl ruce nad hlavu a vykřikl „Haribol!“ Lidé Pánu odpověděli a upadli do extáze. Tančili jako šílení a volali transcendentální jméno „Hari!“

Verš

yamunāra ‘cabbiśa ghāṭe’ prabhu kaila snāna
sei vipra prabhuke dekhāya tīrtha-sthāna

Synonyma

yamunāra — řeky Jamuny; cabbiśa ghāṭe — na dvaceti čtyřech ghátech neboli místech na koupání; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kaila — prováděl; snāna — koupel; sei vipra — ten brāhmaṇa; prabhuke — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; dekhāya — ukázal; tīrtha-sthāna — svatá poutní místa.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se vykoupal na dvaceti čtyřech ghátech podél Jamuny a brāhmaṇa Mu ukázal všechna poutní místa.

Význam

Oněch dvacet čtyři ghátů (koupacích míst) na břehu Jamuny jsou (1) Avimukta, (2) Adhirúdha, (3) Guhja-tírtha, (4) Prajág-tírtha, (5) Kanakhal-tírtha, (6) Tinduk, (7) Súrja-tírtha, (8) Vata-svámí, (9) Dhruva-ghát, (10) Riši-tírtha, (11) Mókša-tírtha, (12) Bódha-tírtha, (13) Gókarn, (14) Krišna-ganga, (15) Vaikuntha, (16) Asi-kund, (17) Čatuh-sámudrika-kúp, (18) Akrúra-tírtha, (19) Jadžnika-vipra-sthán, (20) Kubdža-kúp, (21) Ranga-sthala, (22) Maňča-sthala, (23) Mallajuddha-sthán a (24) Dašášvamédha.

Verš

svayambhu, viśrāma, dīrgha-viṣṇu, bhūteśvara
mahāvidyā, gokarṇādi dekhilā vistara

Synonyma

svayambhu — Svajambhu; viśrāma — Višrám; dīrgha-viṣṇu — Dírgha Višnu; bhūteśvara — Bhútéšvar; mahāvidyā — Mahávidja; gokarṇa — Gókarn; ādi — a tak dále; dekhilā — viděl; vistara — mnoho.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil všechna posvátná místa nacházející se na březích Jamuny, mezi nimi i místa jako Svajambhu, Višrám-ghát, Dírgha Višnu, Bhútéšvar, Mahávidja a Gókarn.

Verš

‘vana’ dekhibāre yadi prabhura mana haila
seita brāhmaṇe prabhu saṅgete la-ila

Synonyma

vana — lesy; dekhibāre — vidět; yadi — když; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mana — mysl; haila — byla; seita — onoho; brāhmaṇebrāhmaṇu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; saṅgete la-ila — vzal s sebou.

Překlad

Když chtěl Śrī Caitanya Mahāprabhu vidět různé lesy Vrindávanu, vzal toho brāhmaṇu s sebou.

Verš

madhu-vana, tāla, kumuda, bahulā-vana gelā
tāhāṅ tāhāṅ snāna kari’ premāviṣṭa hailā

Synonyma

madhu-vana — Madhuvan; tāla — Tálavan; kumuda — Kumudavan; bahulā-vana — Bahulávan; gelā — navštívil; tāhāṅ tāhāṅ — tu a tam; snāna kari' — když se vykoupal; prema-āviṣṭa hailā — přemožen extatickou láskou.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívil různé lesy včetně Madhuvanu, Tálavanu, Kumudavanu a Bahulávanu. Všude, kam přišel, se ve velké extázi lásky vykoupal.

Význam

Slovo vana znamená „les“. Vrindávan je jméno lesa, kde hojně roste Śrīmatī Vṛndādevī (Tulasīdevī). Není to ale les, na jaký jsme zvyklí, protože je hustě prorostlý vegetací. Ve Vrindávanu je takových vanů dvanáct. Některé z nich se nacházejí na západním břehu Jamuny a jiné na východním. Lesy na východní straně jsou Bhadravan, Bilvavan, Lauhavan, Bhándíravan a Mahávan. Na západní straně jsou Madhuvan, Tálavan, Kumudavan, Bahulávan, Kámjavan, Khadiravan a Vrindávan. To je dvanáct lesů vrindávanské oblasti.

Verš

pathe gābhī-ghaṭā care prabhure dekhiyā
prabhuke beḍaya āsi’ huṅkāra kariyā

Synonyma

pathe — na cestě; gābhī-ghaṭā — skupiny krav; care — pásly se; prabhure dekhiyā — jakmile uviděly Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; prabhuke beḍaya — obklopily Pána; āsi' — když přišly; huṅ-kāra kariyā — vydávaly hlasité zvuky.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu procházel Vrindávanem, spatřila Ho stáda pasoucích se krav. Okamžitě Ho obklopily a hlasitě bučely.

Verš

gābhī dekhi’ stabdha prabhu premera taraṅge
vātsalye gābhī prabhura cāṭe saba-aṅge

Synonyma

gābhī dekhi' — když viděl krávy; stabdha — ztuhlý; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; premera taraṅge — na vlnách extatické lásky; vātsalye — z velké náklonnosti; gābhī — všechny krávy; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; cāṭe — olizovaly; saba-aṅge — celé tělo.

Překlad

Když Pán viděl, jak k Němu přicházejí ta stáda, ztuhl v extázi lásky. Krávy Mu z velké náklonnosti začaly olizovat celé tělo.

Verš

sustha hañā prabhu kare aṅga-kaṇḍūyana
prabhu-saṅge cale, nāhi chāḍe dhenu-gaṇa

Synonyma

sustha hañā — když se uklidnil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kare — činí; aṅga — těla; kaṇḍūyana — drbání; prabhu-saṅge — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; cale — jdou; nāhi chāḍe — neopouštějí; dhenu-gaṇa — všechny krávy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se uklidnil a začal krávy hladit. Ty se nedokázaly vzdát Jeho společnosti, a tak šly s Ním.

Verš

kaṣṭe-sṛṣṭye dhenu saba rākhila goyāla
prabhu-kaṇṭha-dhvani śuni’ āise mṛgī-pāla

Synonyma

kaṣṭe-sṛṣṭye — s velkými problémy; dhenu — krávy; saba — všechny; rākhila — udrželi; goyāla — pastevci; prabhu-kaṇṭha-dhvani — melodický hlas Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śuni' — když slyšeli; āise — přišli; mṛgī-pāla — jeleni.

Překlad

Pastevcům dalo velkou práci krávy udržet. Když Pán zpíval, Jeho příjemný hlas uslyšeli jeleni a přispěchali za Ním.

Verš

mṛga-mṛgī mukha dekhi’ prabhu-aṅga cāṭe
bhaya nāhi kare, saṅge yāya vāṭe-vāṭe

Synonyma

mṛga-mṛgī — jeleni a laně; mukha dekhi' — když viděli Jeho tvář; prabhu-aṅga cāṭe — začali olizovat Pánovo tělo; bhaya nāhi kare — vůbec se nebáli; saṅge yāya — jdou s Ním; vāṭe-vāṭe — podél cesty.

Překlad

Jakmile jeleni a laně přišli blíž a uviděli Pánovu tvář, začali olizovat Jeho tělo. Vůbec se Ho nebáli a doprovázeli Ho po cestě.

Verš

śuka, pika, bhṛṅga prabhure dekhi’ ‘pañcama’ gāya
śikhi-gaṇa nṛtya kari’ prabhu-āge yāya

Synonyma

śuka — papoušci; pika — kukačky; bhṛṅga — čmeláci; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhi' — když vidí; pañcama — pátý tón; gāya — zpívají; śikhi-gaṇa — pávi; nṛtya — tanec; kari' — provádějící; prabhu-āge — před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; yāya — jdou.

Překlad

Čmeláci a ptáci, jako jsou papoušci a kukačky, se hlasitě rozezpívali v pátém tónu a pávi se před Pánem dali do tance.

Verš

prabhu dekhi’ vṛndāvanera vṛkṣa-latā-gaṇe
aṅkura pulaka, madhu-aśru variṣaṇe

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhi' — když viděly; vṛndāvanera — Vrindávanu; vṛkṣa-latā-gaṇe — stromy a popínavé rostliny; aṅkura — větvičky; pulaka — nadšené; madhu-aśru — slzy v podobě medu; variṣaṇe — roní.

Překlad

Vrindávanské stromy a popínavé rostliny jásaly, když viděly Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Měly zježené větvičky a ronily slzy extáze v podobě medu.

Verš

phula-phala bhari’ ḍāla paḍe prabhu-pāya
bandhu dekhi’ bandhu yena ‘bheṭa’ lañā yāya

Synonyma

phula-phala bhari' — přetížené ovocem a květy; ḍāla — větve; paḍe — padají; prabhu-pāya — k lotosovým nohám Pána; bandhu dekhi' — vidící přítele; bandhu — jiný přítel; yena — jako když; bheṭa — dárek; lañā — beroucí; yāya — jde.

Překlad

Větve stromů i popínavé rostliny padaly přetížené ovocem a květy k lotosovým nohám Pána a vítaly Ho různými dárky, jako kdyby byli přátelé.

Verš

prabhu dekhi’ vṛndāvanera sthāvara-jaṅgama
ānandita — bandhu yena dekhe bandhu-gaṇa

Synonyma

prabhu dekhi' — když viděly Pána; vṛndāvanera — Vrindávanu; sthāvara-jaṅgama — všechny živé bytosti, pohyblivé i nehybné; ānandita — nesmírně šťastné; bandhu — přítele; yena — jako když; dekhe — vidí; bandhu-gaṇa — přátelé.

Překlad

Všechny pohyblivé i nehybné živé bytosti ve Vrindávanu tedy měly nesmírnou radost, že vidí Pána. Bylo to, jako když se přátelé radují, že vidí jiného přítele.

Verš

tā-sabāra prīti dekhi’ prabhu bhāvāveśe
sabā-sane krīḍā kare hañā tāra vaśe

Synonyma

-sabāra — jich všech; prīti — náklonnost; dekhi' — když viděl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhāva-āveśe — v extázi lásky; sabā-sane — se všemi; krīḍā — zábavy; kare — provádí; hañā — jsoucí; tāra — jejich; vaśe — pod kontrolou.

Překlad

Pán byl dojat extatickou láskou, když viděl jejich náklonnost. Začal si s nimi hrát, jako si spolu hrají přátelé, a tak se jimi dobrovolně nechal ovládat.

Verš

prati vṛkṣa-latā prabhu karena āliṅgana
puṣpādi dhyāne karena kṛṣṇe samarpaṇa

Synonyma

prati — každý; vṛkṣa-latā — strom i popínavou rostlinu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena āliṅgana — obejmul; puṣpa-ādi — všechny květy a plody; dhyāne — v meditaci; karena — činí; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; samarpaṇa — obětování.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu začal objímat každý strom i popínavou rostlinu a ty zase jako by v meditaci nabízely své plody a květy.

Verš

aśru-kampa-pulaka-preme śarīra asthire
‘kṛṣṇa’ bala, ‘kṛṣṇa’ bala — bale uccaiḥsvare

Synonyma

aśru — slzy; kampa — chvění; pulaka — jásot; preme — v extázi lásky; śarīra — celé tělo; asthire — neklidné; kṛṣṇa bala — říkej „Kṛṣṇa“; kṛṣṇa bala — říkej „Kṛṣṇa“; bale — Pán volá; uccaiḥ-svare — hlasitě.

Překlad

Pánovo tělo bylo neklidné a objevily se u Něho slzy, chvění i jásot. Hlasitě volal: „Zpívej ,Kṛṣṇa!̀ Zpívej ,Kṛṣṇa!̀  “

Verš

sthāvara-jaṅgama mili’ kare kṛṣṇa-dhvani
prabhura gambhīra-svare yena prati-dhvani

Synonyma

sthāvara-jaṅgama — všechny pohyblivé i nehybné živé bytosti; mili' — společně; kare — provádějí; kṛṣṇa-dhvani — zpívání „Hare Kṛṣṇa“; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; gambhīra-svare — hluboký hlas; yena — jako kdyby; prati-dhvani — odpovídání.

Překlad

Všechny pohyblivé i nehybné živé bytosti začaly zpívat transcendentální jména Hare Kṛṣṇa, jako kdyby tvořily ozvěnu hlubokého hlasu Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

mṛgera galā dhari’ prabhu karena rodane
mṛgera pulaka aṅge, aśru nayane

Synonyma

mṛgera — jeleny; galā dhari' — chytající okolo krku; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena — činí; rodane — pláč; mṛgera — jelenů; pulaka aṅge — radost; aśru — slzy; nayane — v očích.

Překlad

Pán potom chytal jeleny okolo krku a plakal. Na tělech jelenů byla vidět velká radost a v očích měli slzy.

Verš

vṛkṣa-ḍāle śuka-śārī dila daraśana
tāhā dekhi’ prabhura kichu śunite haila mana

Synonyma

vṛkṣa-ḍāle — na větvi stromu; śuka-śārī — papouščí sameček a samička; dila — učinili; daraśana — objevení se; tāhā dekhi' — když to viděl; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kichu — něco; śunite — slyšet; haila — byla; mana — mysl.

Překlad

Když se ve větvích jednoho stromu objevil pár papoušků, Pán je spatřil a chtěl je slyšet mluvit.

Verš

śuka-śārikā prabhura hāte uḍi’ paḍe
prabhuke śunāñā kṛṣṇera guṇa-śloka paḍe

Synonyma

śuka-śārikā — pár papoušků; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; hāte — na ruce; uḍi' — poté, co vyletěli; paḍe — přistáli; prabhuke — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; śunāñā — nechali poslouchat; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; guṇa-śloka paḍe — zpívali verše o transcendentálních vlastnostech.

Překlad

Oba papoušci pak přistáli Pánovi na ruce a On poslouchal, jak opěvují Kṛṣṇovy transcendentální vlastnosti.

Verš

saundaryaṁ lalanāli-dhairya-dalanaṁ līlā ramā-stambhinī
vīryaṁ kandukitādri-varyam amalāḥ pāre-parārdhaṁ guṇāḥ
śīlaṁ sarva-janānurañjanam aho yasyāyam asmat-prabhur
viśvaṁ viśva-janīna-kīrtir avatāt kṛṣṇo jagan-mohanaḥ

Synonyma

saundaryam — tělesná krása; lalanā-āli — skupinek gopī; dhairya — trpělivost; dalanam — pokoření; līlā — zábavy; ramā — bohyně štěstí; stambhinī — žasnoucí; vīryam — síla; kandukita — činící z něj malý míček na házení; adri-varyam — velkou horu; amalāḥ — bez poskvrny; pāre-parārdham — neomezené; guṇāḥ — vlastnosti; śīlam — chování; sarva-jana — všechny druhy živých bytostí; anurañjanam — uspokojující; aho — ó; yasya — jehož; ayam — toto; asmat-prabhuḥ — náš Pán; viśvam — celý vesmír; viśva-janīna — pro dobro všech; kīrtiḥ — opěvováním Jeho; avatāt — nechť udržuje; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; jagat-mohanaḥ — ten, který okouzluje celý svět.

Překlad

Papoušek zpíval: „Opěvování Pána Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, přináší prospěch každému ve vesmíru. Jeho krása přemáhá gopī z Vrindávanu a pokořuje jejich trpělivost. Bohyně štěstí žasne nad Jeho zábavami a Jeho síla dělá z kopce Góvardhanu malý míček na hraní. Jeho bezchybné vlastnosti jsou neomezené a Jeho chování každého uspokojuje. Všichni jsou k Pánu Kṛṣṇovi přitahováni. Nechť náš Pán udržuje celý vesmír!“

Význam

Tento verš je z Govinda-līlāmṛty (13.29).

Verš

śuka-mukhe śuni’ tabe kṛṣṇera varṇana
śārikā paḍaye tabe rādhikā-varṇana

Synonyma

śuka-mukhe — z úst samečka; śuni' — když slyšela; kṛṣṇera varṇana — popis Pána Kṛṣṇy; śārikā — samička; paḍaye — přednáší; tabe — potom; rādhikā-varṇana — popis Śrīmatī Rādhārāṇī.

Překlad

Poté, co samička vyslechla papouškův popis Pána Kṛṣṇy, začala popisovat Śrīmatī Rādhārāṇī.

Verš

śrī-rādhikāyāḥ priyatā su-rūpatā
su-śīlatā nartana-gāna-cāturī
guṇāli-sampat kavitā ca rājate
jagan-mano-mohana-citta-mohinī

Synonyma

śrī-rādhikāyāḥ — Śrīmatī Rādhārāṇī; priyatā — citová náklonnost; su-rūpatā — dokonalá krása; su-śīlatā — dobré chování; nartana-gāna — ve zpěvu a tanci; cāturī — umělecké mistrovství; guṇa-āli-sampat — vybavenost takovými transcendentálními vlastnostmi; kavitā — poezie; ca — také; rājate — září; jagat-manaḥ-mohana — Kṛṣṇy, který přitahuje mysl celého vesmíru; citta-mohinī — přitahuje mysl.

Překlad

Samička řekla: „Citová náklonnost Śrīmatī Rādhārāṇī, Její dokonalá krása a dobré chování, Její umělecký tanec a zpěv a Její básně jsou tak přitažlivé, že okouzlují mysl Kṛṣṇy, který přitahuje mysl každého ve vesmíru.“

Význam

Tento verš je také z Govinda-līlāmṛty (13.30).

Verš

punaḥ śuka kahe, — kṛṣṇa ‘madana-mohana’
tabe āra śloka śuka karila paṭhana

Synonyma

punaḥ — znovu; śuka — papoušek; kahe — říká; kṛṣṇa madana-mohana — Kṛṣṇa pokořuje mysl Amora; tabe — potom; āra — další; śloka — verš; śuka — papoušek; karila paṭhana — přednesl.

Překlad

Papoušek potom řekl: „Kṛṣṇa okouzluje i mysl Amora.“ A začal recitovat další verš.

Verš

vaṁśī-dhārī jagan-nārī-
citta-hārī sa śārike
vihārī gopa-nārībhir
jīyān madana-mohanaḥ

Synonyma

vaṁśī-dhārī — ten, kdo nosí flétnu; jagat-nārī — všech žen ve vesmíru; citta-hārī — ten, kdo krade srdce; saḥ — On; śārike — má drahá śārī; vihārī — ten, kdo si užívá; gopa-nārībhiḥ — s gopīmi; jīyāt — nechť je oslavován; madana — Amora; mohanaḥ — ten, kdo okouzluje.

Překlad

Papoušek pokračoval: „Moje drahá śārī (papouščí samičko), Śrī Kṛṣṇa nosí flétnu a okouzluje srdce všech žen ve vesmíru. Zvláště se těší z překrásných gopī a také okouzluje Amora. Nechť je oslavován!“

Význam

Tento verš je také z Govinda-līlāmṛty (13.31).

Verš

punaḥ śārī kahe śuke kari’ parihāsa
tāhā śuni’ prabhura haila vismaya-premollāsa

Synonyma

punaḥ — znovu; śārī kahe — samička řekla; śuke — samečkovi; kari' parihāsa — v žertu; tāhā śuni' — když to slyšel; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; haila — bylo; vismaya — úžasné; prema-ullāsa — probuzení extatické lásky.

Překlad

Samička pak začala v žertu promlouvat k papouškovi. Śrī Caitanyi Mahāprabhua se zmocnila úžasná extáze lásky, když slyšel její slova.

Verš

rādhā-saṅge yadā bhāti
tadā ‘madana-mohanaḥ’
anyathā viśva-moho ’pi
svayaṁ ‘madana-mohitaḥ’

Synonyma

rādhā-saṅge — se Śrīmatī Rādhārāṇī; yadā — když; bhāti — září; tadā — tehdy; madana-mohanaḥ — ten, který okouzluje mysl Amora; anyathā — jinak; viśva-mohaḥ — ten, který okouzluje celý vesmír; api — i když; svayam — osobně; madana-mohitaḥ — okouzlený Amorem.

Překlad

Samička řekla: „Když je Pán Śrī Kṛṣṇa s Rādhārāṇī, dokáže okouzlit Amora. O samotě je však sám okouzlený erotickými pocity, i když okouzluje celý vesmír.“

Význam

Toto je další verš z Govinda-līlāmṛty (13.32).

Verš

śuka-śārī uḍi’ punaḥ gela vṛkṣa-ḍāle
mayūrera nṛtya prabhu dekhe kutūhale

Synonyma

śuka-śārī — pár papoušků; uḍi' — letící; punaḥ — znovu; gela — vzdálil se; vṛkṣa-ḍāle — na větev stromu; mayūrera — pávů; nṛtya — tanec; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dekhe — sleduje; kutūhale — se zvědavostí.

Překlad

Oba papoušci potom odletěli zpět na větev stromu a Śrī Caitanya Mahāprabhu začal se zvědavostí sledovat tanec pávů.

Verš

mayūrera kaṇṭha dekhi’ prabhura kṛṣṇa-smṛti haila
premāveśe mahāprabhu bhūmite paḍila

Synonyma

mayūrera — pávů; kaṇṭha — krky; dekhi' — když viděl; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇa-smṛti — vzpomínky na Pána Kṛṣṇu; haila — byly; prema-āveśe — v extázi lásky; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhūmite — na zem; paḍila — upadl.

Překlad

Jakmile Pán uviděl modré paví krky, vzpomněl si okamžitě na Kṛṣṇu a v extázi lásky upadl na zem.

Verš

prabhure mūrcchita dekhi’ sei ta brāhmaṇa
bhaṭṭācārya-saṅge kare prabhura santarpaṇa

Synonyma

prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; mūrcchita — v bezvědomí; dekhi' — když viděl; sei ta brāhmaṇa — ten brāhmaṇa; bhaṭṭācārya-saṅge — společně s Bhaṭṭācāryou; kare — provádí; prabhura — o Śrī Caitanyu Mahāprabhua; santarpaṇa — péči.

Překlad

Když brāhmaṇa uviděl Śrī Caitanyu Mahāprabhua v bezvědomí, společně s Balabhadrou Bhaṭṭācāryou se o Něho postaral.

Verš

āste-vyaste mahāprabhura lañā bahirvāsa
jala-seka kare aṅge, vastrera vātāsa

Synonyma

āste-vyaste — ve spěchu; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; lañā — beroucí; bahirvāsa — svrchní oděv; jala-seka kare — kropí vodou; aṅge — tělo; vastrera vātāsa — ovívání oděvem.

Překlad

Rychle Pána pokropili vodou a začali Ho ovívat Jeho svrchním kusem oděvu.

Verš

prabhu-karṇe kṛṣṇa-nāma kahe ucca kari’
cetana pāñā prabhu yā’na gaḍāgaḍi

Synonyma

prabhu-karṇe — do ucha Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; kahe — zpívají; ucca kari' — hlasitě; cetana pāñā — poté, co nabyl vědomí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yā'na — činí; gaḍāgaḍi — válení se po zemi.

Překlad

Pak Pánovi do ucha zpívali svaté jméno Kṛṣṇy. Pán se probral a začal se válet po zemi.

Verš

kaṇṭaka-durgama vane aṅga kṣata haila
bhaṭṭācārya kole kari’ prabhure sustha kaila

Synonyma

kaṇṭaka-durgama — těžko průchozím kvůli trnům; vane — v lese; aṅga — tělo; kṣata haila — poranil se; bhaṭṭācārya — Balabhadra Bhaṭṭācārya; kole kari' — beroucí Ho na klín; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; sustha kaila — uklidnil.

Překlad

Jak se Pán válel po zemi, Jeho tělo poranily ostré trny. Balabhadra Bhaṭṭācārya si Ho proto vzal na klín a uklidnil Ho.

Verš

kṛṣṇāveśe prabhura preme garagara mana
‘bol’ ‘bol’ kari’ uṭhi’ karena nartana

Synonyma

kṛṣṇa-āveśe — v extázi lásky ke Kṛṣṇovi; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; preme — láskou; garagara — rozrušená; mana — mysl; bol bol — zpívejte, zpívejte; kari' — říkající; uṭhi' — zvedl se; karena nartana — začal tančit.

Překlad

Mysl Śrī Caitanyi Mahāprabhua blouznila v extázi lásky ke Kṛṣṇovi. Okamžitě se postavil a říkal: „Zpívejte! Zpívejte!“ Potom sám začal tančit.

Verš

bhaṭṭācārya, sei vipra ‘kṛṣṇa-nāma’ gāya
nācite nācite pathe prabhu cali’ yāya

Synonyma

bhaṭṭācārya — Bhaṭṭācārya; sei vipra — ten brāhmaṇa; kṛṣṇa-nāma gāya — zpívají svaté jméno Kṛṣṇy; nācite nācite — tančící a tančící; pathe — na cestě; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; cali' yāya — jde dále.

Překlad

Na pokyn Pána začali Balabhadra Bhaṭṭācārya s brāhmaṇou zpívat svaté jméno Kṛṣṇy. Pán tančil a pokračoval dále po cestě.

Verš

prabhura premāveśa dekhi’ brāhmaṇa — vismita
prabhura rakṣā lāgi’ vipra ha-ilā cintita

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prema-āveśa — extatickou lásku; dekhi' — když viděl; brāhmaṇabrāhmaṇa; vismita — užaslý; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; rakṣā lāgi' — kvůli ochraně; viprabrāhmaṇa; ha-ilā — stal se; cintita — velmi dychtivý.

Překlad

Brāhmaṇa žasl, když viděl příznaky extatické lásky Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a toužil Pána chránit.

Verš

nīlācale chilā yaiche premāveśa mana
vṛndāvana yāite pathe haila śata-guṇa

Synonyma

nīlācale — v Džagannáth Purí; chilā — byl; yaiche — jako; prema-āveśa mana — neustále v rozpoložení extatické lásky; vṛndāvana — do Vrindávanu; yāite — když šel; pathe — na cestě; haila — stal se; śata-guṇa — stokrát.

Překlad

V Džagannáth Purí byla mysl Śrī Caitanyi Mahāprabhua pohroužená do extatické lásky, ale na cestě do Vrindávanu se tato láska ještě stokrát zvětšila.

Verš

sahasra-guṇa prema bāḍe mathurā daraśane
lakṣa-guṇa prema bāḍe, bhramena yabe vane

Synonyma

sahasra-guṇa — tisíckrát; prema — láska; bāḍe — vzrostla; mathurā — Mathuru; daraśane — když viděl; lakṣa-guṇa — stotisíckrát; prema bāḍe — láska se zvětšuje; bhramena — prochází se; yabe — když; vane — po lesích Vrindávanu.

Překlad

Pánova extatická láska se zvětšila tisíckrát, když navštívil Mathuru, ale při putování po lesích Vrindávanu vzrostla stotisíckrát.

Verš

anya-deśa prema uchale ‘vṛndāvana’-nāme
sākṣāt bhramaye ebe sei vṛndāvane
preme garagara mana rātri-divase
snāna-bhikṣādi-nirvāha karena abhyāse

Synonyma

anya-deśa — v jiných zemích; prema — lásku; uchale — zvětšilo; vṛndāvana-nāme — jméno Vrindávanu; sākṣāt — přímo; bhramaye — cestuje; ebe — nyní; sei vṛndāvane — po tom Vrindávanu; preme — extází lásky; garagara — zajíkající se; mana — mysl; rātri-divase — dnem i nocí; snāna-bhikṣā-ādi — koupání a jedení; nirvāha — vykonání; karena — činí; abhyāse — ze zvyku.

Překlad

Když byl Śrī Caitanya Mahāprabhu někde jinde, stačilo ke zvětšení Jeho extatické lásky pouhé jméno Vrindávanu. Nyní, když cestoval Vrindávanem, byla Jeho mysl dnem i nocí pohroužená ve velké extázi lásky. Jedl a koupal se jen ze zvyku.

Verš

ei-mata prema — yāvat bhramila ‘bāra’ vana
ekatra likhiluṅ, sarvatra nā yāya varṇana

Synonyma

ei-mata — takto; prema — extatickou lásku; yāvat — tak dlouho; bhramila — cestoval; bāra vana — dvanácti lesy Vrindávanu; ekatra — na jednom místě; likhiluṅ — popsal jsem; sarvatra — všude; yāya varṇana — nelze popsat.

Překlad

Takto jsem popsal extatickou lásku Pána Caitanyi projevenou na jednom z míst, která navštívil při svých cestách dvanácti lesy Vrindávanu. Popsat, co prožíval všude, by nebylo možné.

Verš

vṛndāvane haila prabhura yateka premera vikāra
koṭi-granthe ‘ananta’ likhena tāhāra vistāra

Synonyma

vṛndāvane — ve Vrindávanu; haila — došlo; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yateka — k tolika; premera vikāra — extatickým proměnám; koṭi-granthe — v miliónech knih; ananta — Pán Ananta; likhena — líčí; tāhāra — jejich; vistāra — obšírný popis.

Překlad

Pán Ananta dopodrobna líčí v miliónech knih proměny extatické lásky zakoušené Śrī Caitanyou Mahāprabhuem ve Vrindávanu.

Verš

tabu likhibāre nāre tāra eka kaṇa
uddeśa karite kari dig-daraśana

Synonyma

tabu — přesto; likhibāre — vylíčit; nāre — není schopen; tāra — toho; eka — jeden; kaṇa — zlomek; uddeśa — náznak; karite — udělat; kari — činím; dik-daraśana — ukazání směru.

Překlad

A protože samotný Pán Ananta nedokáže popsat ani zlomek těchto zábav, já pouze ukazuji směr.

Verš

jagat bhāsila caitanya-līlāra pāthāre
yāṅra yata śakti tata pāthāre sāṅtāre

Synonyma

jagat — celý svět; bhāsila — plaval; caitanya-līlāra — zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua; pāthāre — v záplavě; yāṅra — koho; yata — kolik; śakti — síly; tata — tolik; pāthāre — v této záplavě; sāṅtāre — plave.

Překlad

Celý svět byl stržen záplavou zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Každý může v této vodě plavat, nakolik mu síly stačí.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k sedmnácté kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, pojednávající o Pánově cestě do Vrindávanu.