Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.3.9-10

Verš

tam adbhutaṁ bālakam ambujekṣaṇaṁ
catur-bhujaṁ śaṅkha-gadādy-udāyudham
śrīvatsa-lakṣmaṁ gala-śobhi-kaustubhaṁ
pītāmbaraṁ sāndra-payoda-saubhagam
mahārha-vaidūrya-kirīṭa-kuṇḍala-
tviṣā pariṣvakta-sahasra-kuntalam
uddāma-kāñcy-aṅgada-kaṅkaṇādibhir
virocamānaṁ vasudeva aikṣata

Synonyma

tam — to; adbhutam — úžasné; bālakam — dítě; ambuja-īkṣaṇam — s očima připomínajícíma lotosy; catuḥ-bhujam — se čtyřma rukama; śaṅkha-gadā-ādi — držící lasturu, kyj, disk a lotos (v těchto čtyřech rukách); udāyudham — různé zbraně; śrīvatsa-lakṣmam — ozdobené zvláštním ochlupením, jemuž se říká Śrīvatsa a jež lze vidět jedině na hrudi Nejvyšší Osobnosti Božství; gala-śobhi-kaustubham — na Jeho krku byl drahokam Kaustubha, který se vyskytuje pouze na Vaikuṇṭhaloce; pīta-ambaram — Jeho šaty byly žluté; sāndra-payoda-saubhagam — velmi pěkné, s pletí barvy načernalých mraků; mahā-arha-vaidūrya-kirīṭa-kuṇḍala — Jeho helmice a náušnice, jež byly posázeny nesmírně cennými drahokamy zvanými Vaidūrya; tviṣā — krásou; pariṣvakta-sahasra-kuntalam — jasně ozářené rozcuchanými, úplně narostlými vlasy; uddāma-kāñcī-aṅgada-kaṅkaṇa-ādibhiḥ — se zářícím pásem kolem pasu, ozdobnými pásky na rukách, náramky na zápěstích a tak dále; virocamānam — překrásně ozdobené; vasudevaḥ — Vasudeva, otec Kṛṣṇy; aikṣata — viděl.

Překlad

Vasudeva pak uviděl novorozené dítě, jež mělo úžasné oči podobné lotosům a jež ve svých čtyřech rukách drželo čtyři zbraně (śaṅkha, cakra, gadā a padma). Na hrudi mělo znak Śrīvatsa a na krku třpytivý drahokam Kaustubha. Bylo oblečeno ve žlutých šatech, Jeho tělo bylo načernalé jako hustý mrak, mělo dlouhé rozcuchané vlasy a na Jeho helmici a náušnicích neobyčejně jiskřily cenné drahokamy Vaidūrya. Se zářícím pásem, ozdobnými pásky na rukách, náramky a dalšími ozdobami vypadalo naprosto úžasně.

Význam

Na podporu slova adbhutam, “úžasné”, jsou zde dopodrobna popsány ozdoby a jedinečné rysy novorozeného dítěte. Brahma-saṁhitā (5.30) to potvrzuje: barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam-pleť Pánova nádherného těla má načernalou barvu hustých mraků (asita znamená “načernalý” a ambuda je “mrak”). Ze slov catur-bhujam je zřejmé, že se Kṛṣṇa nejprve zjevil ve čtyřruké podobě jako Pán Viṣṇu. Žádné obyčejné dítě se ještě nikdy nenarodilo se čtyřma rukama. A kdy se nějaké dítě narodí s dlouhými vlasy? Sestoupení Pána se tedy naprosto liší od narození obyčejného dítěte. Drahokam Vaidūrya, který je někdy modrý, jindy žlutý a jindy zase červený, se vyskytuje na Vaikuṇṭhaloce, a právě ten zdobil Pánovu helmici a náušnice.