Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.181

Verš

bāṣpa-vyākulitāruṇāñcala-calan-netraṁ rasollāsitaṁ
helollāsa-calādharaṁ kuṭilita-bhrū-yugmam udyat-smitam
rādhāyāḥ kila-kiñcitāñcitam asau vīkṣyānanaṁ saṅgamād
ānandaṁ tam avāpa koṭi-guṇitaṁ yo ’bhūn na gīr-gocaraḥ

Synonyma

bāṣpa — slzami; vyākulita — podrážděné; aruṇa-añcala — načervenalé; calan — pohybující se; netram — oči; rasa-ullāsitam — protože jsou zneklidněné transcendentálními náladami; hela-ullāsa — z nedbalé radosti; cala-adharam — pohybující se rty; kuṭilita — prohnutá do oblouku; bhrū-yugmam — obočí; udyat — probouzející se; smitam — úsměv; rādhāyāḥ — Śrīmatī Rādhārāṇī; kila-kiñcita — s příznakem extáze zvaným kila-kiñcita; añcitam — výraz; asau — On (Kṛṣṇa); vīkṣya — když pohlédl na; ānanam — tvář; saṅgamāt — dokonce než objetí; ānandam — štěstí; tam — to; avāpa — získal; koṭi-guṇitam — miliónkrát větší; yaḥ — což; abhūt — stalo se; na — ne; gīḥ-gocaraḥ — téma k popisování.

Překlad

„  ,Oči Śrīmatī Rādhārāṇī podrážděné slzami zčervenaly jako obzor při východu slunce. Radost a chtivé touhy pohybovaly Jejími rty. Obočí se Jí prohnulo do oblouku a Její lotosu podobná tvář se lehce usmívala. Když Pán Śrī Kṛṣṇa uviděl, jak tvář Śrīmatī Rādhārāṇī vyjadřuje tyto pocity, byl miliónkrát šťastnější, než když Ji objímá. Štěstí Pána Kṛṣṇy není v žádném případě světské.̀  “

Význam

Toto je citát z Govinda-līlāmṛty (9.18).