Skip to main content

Synonyma

kila anucaritam
zábavy paramahaṁsy, mimo všechny usměrňující zásady varṇāśramyŚrīmad-bhāgavatam 5.6.9
kila-jist
kila-jistě — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.40
kila
co — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.20
rozhodně — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.21
jistě — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.25, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.16.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 5.21.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.22, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.3, Śrīmad-bhāgavatam 9.21.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.7.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.9.12
vskutku — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.18.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.19-20, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.10-11, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.35, Śrīmad-bhāgavatam 5.3.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.8, Śrīmad-bhāgavatam 5.15.14-15, Śrīmad-bhāgavatam 5.16.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.5, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.37, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.5, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.23, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.13, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.5-6, Śrīmad-bhāgavatam 9.21.3-5, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.11-12, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.46, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.13-15, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.8, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.15
jako kdyby — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.22
samozřejmě — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.10
pro poučení ostatních — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.17
vskutku. — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.4, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.24, Śrīmad-bhāgavatam 9.11.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.60, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.5
jmenovitě — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.1
o druhých ani nemluvě — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.27
skutečně — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.12, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.1
zajisté — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.8, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.27, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.3-4, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.79-81, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.145, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.154, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.169
zdali — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.22
nemluvě o — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.53-55
jistĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.26.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.30
bylo vyslechnuto — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.32-33
říká se — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.2-5
co říci o — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.260
vāva kila
vskutku — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.11, Śrīmad-bhāgavatam 5.20.8
kila-kiñcita-ādi
v čele s extází kila-kiñcitaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.175
počínaje extází zvanou kila-kiñcitaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.170
kila-kiñcita
určitý druh extatické ozdoby projevený při spatření Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.168
příznaků extáze známé jako kila-kiñcitaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.173
příznaky extáze zvané kila-kiñcitaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.180
s příznakem extáze zvaným kila-kiñcitaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.181
kila-kiñcitam
extatické příznaky zvané kila-kiñcita.Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.174
āyasa-kīla-śṛṅkhalaiḥ
se silnou konstrukcí pobitou železnými hřeby a zajištěné železnými řetězy — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.48-49