Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.180

Verš

antaḥ smeratayojjvalā jala-kaṇa-vyākīrṇa-pakṣmāṅkurā
kiñcit pāṭalitāñcalā rasikatotsiktā puraḥ kuñcatī
ruddhāyāḥ pathi mādhavena madhura-vyābhugna-torottarā
rādhāyāḥ kila-kiñcita-stavakinī dṛṣṭiḥ śriyaṁ vaḥ kriyāt

Synonyma

antaḥ — vnitřně nebo neprojeveně; smeratayā ujjvala — zářící mírným úsměvem; jala-kaṇa — s kapkami vody; vyākīrṇa — rozptýlenými; pakṣma-aṅkurā — z řas; kiñcit — nepatrná; pāṭalita-añcalā — načervenalá s příměsí bílé, okolo očí; rasikatā-utsiktā — pohroužená v Pánově prohnaném chování; puraḥ — před; kuñcatī — ucukne; ruddhāyāḥ — zastavena; pathi — na cestě; mādhavena — Kṛṣṇou; madhura — sladké; vyābhugna — sklopené; torā-uttarā — oči; rādhāyāḥ — Śrīmatī Rādhārāṇī; kila-kiñcita — příznaky extáze zvané kila-kiñcita; stavakinī — jako kytice květů; dṛṣṭiḥ — pohled; śriyam — štěstí; vaḥ — vám všem; kriyāt — nechť přinese.

Překlad

„  ,Nechť vám pohled na Śrīmatī Rādhārāṇī v extázi kila-kiñcita, který se podobá kytici květů, všem přinese štěstí. Když Śrī Kṛṣṇa zatarasil Śrīmatī Rādhārāṇī cestu k dāna-ghāṭi, v srdci se usmívala. Oči se Jí rozzářily a zčervenaly kvůli čerstvým slzám, které z nich kanuly. Díky sladkému vztahu s Kṛṣṇou byly Její oči nadšené, a když přestala plakat, vypadala ještě krásnější.̀  “