Skip to main content

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ

Vrindávanské zábavy

Mahārāja Pratāparudra sám vstoupil do zahrady v Balagandi oblečený jako vaiṣṇava a recitoval přitom verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu. Tam také využil příležitosti masírovat lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Pán ve své extázi lásky ke Kṛṣṇovi krále okamžitě obejmul a tak mu udělil svou milost. Když se v zahradě podávalo prasādam, Pán Caitanya je také přijal. Potom se stalo, že se ratha Pána Jagannātha zastavila. Král Pratāparudra nechal přivést mnoho slonů, aby vůz táhli, ale neuspěli. Jakmile to uviděl Caitanya, začal vůz tlačit zezadu vlastní hlavou a ten se rozjel. Oddaní pak už vůz táhli za provazy. Nedaleko chrámu Guṇḍici je místo zvané Áitóta, a to bylo upraveno k odpočinku Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Když Śrī Caitanya Mahāprabhu spatřil Pána Jagannātha usazeného v Sundaráčale, viděl toto místo jako Vrindávan. Ve vodách Indradyumnova jezera se pak věnoval mnoha zábavám. Devět dní během Ratha-yātry zůstal Pán v Sundaráčale a pátého dne Pán spolu se Svarūpou Dāmodarem sledovali zábavy Lakṣmī, bohyně štěstí. Tehdy hodně hovořili o zábavách gopī. Když byla ratha tažena zase zpátky a opět se začalo zpívat, dva oddaní z Kulína-grámu – Rāmānanda Vasu a Satyarāja Khān – byli požádáni, aby každý rok na Ratha-yātru přinášeli hedvábná lana.

Verš

gauraḥ paśyann ātma-vṛndaiḥ
śrī-lakṣmī-vijayotsavam
śrutvā gopī-rasollāsaṁ
hṛṣṭaḥ premṇā nanarta saḥ

Synonyma

gauraḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; paśyan — když zhlédli; ātma-vṛndaiḥ — se svými osobními společníky; śrī-lakṣmī — bohyně štěstí; vijaya-utsavam — velkolepou slavnost; śrutvā — poté, co slyšel; gopīgopī; rasa-ullāsam — o nejvyšší vznešenosti nálad; hṛṣṭaḥ — velmi potěšený; premṇā — ve velké extázi lásky; nanarta — tančil; saḥ — On, Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu šel v doprovodu svých osobních společníků na slavnost známou jako Lakṣmī-vijayotsava, kde vedl rozhovory o nejvyšší vznešenosti lásky gopī. Pouhé naslouchání o nich Jej nesmírně potěšilo a ve velké extázi lásky k Pánu se roztančil.

Verš

jaya jaya gauracandra śrī-kṛṣṇa-caitanya
jaya jaya nityānanda jayādvaita dhanya

Synonyma

jaya jaya — sláva; gauracandra — Gauracandrovi; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya jaya — sláva; nityānanda — Nityānandovi Prabhuovi; jaya — sláva; advaita — Advaitovi Ācāryovi; dhanya — vznešenému.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, známému jako Gauracandra! Sláva Pánu Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitovi Ācāryovi, který je tak vznešený!

Verš

jaya jaya śrīvāsādi gaura-bhakta-gaṇa
jaya śrotā-gaṇa, — yāṅra gaura prāṇa-dhana

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrīvāsa-ādi — v čele se Śrīvāsem; gaura-bhakta-gaṇa — oddaným Pána Caitanyi; jaya — sláva; śrotā-gaṇa — posluchačům; yāṅra — kterých; gaura — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prāṇa-dhana — životem i duší.

Překlad

Sláva všem oddaným, v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem! Sláva čtenářům, pro které je Śrī Caitanya Mahāprabhu vlastním životem!

Verš

ei-mata prabhu āchena premera āveśe
hena-kāle pratāparudra karila praveśe

Synonyma

ei-mata — takto; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; āchena — byl; premera āveśe — v extatickém rozpoložení lásky; hena-kāle — tehdy; pratāparudra — král Pratāparudra; karila praveśe — vstoupil.

Překlad

Zatímco Śrī Caitanya Mahāprabhu v extázi lásky odpočíval, vstoupil do zahrady Mahārāja Pratāparudra.

Verš

sārvabhauma-upadeśe chāḍi’ rāja-veśa
ekalā vaiṣṇava-veśe karila praveśa

Synonyma

sārvabhauma — Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; upadeśe — podle pokynů; chāḍi' — poté, co odložil; rāja-veśa — královský šat; ekalā — sám; vaiṣṇava-veśe — oblečený jako vaiṣṇava; karila praveśa — vstoupil.

Překlad

Podle pokynů Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi král odložil svůj královský šat a vstoupil nyní do zahrady oblečený jako vaiṣṇava.

Význam

Členové Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy někdy, zvláště na Západě, zjišťují, že je těžké při distribuci knih zastavovat lidi, protože lidé neznají tradiční šafránové oblečení oddaných. Ptali se proto, zda mohou na veřejnosti nosit evropské a americké oblečení. Z pokynů, které dal Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Mahārājovi Pratāparudrovi, chápeme, že můžeme svoje oblečení měnit, jakkoliv je to pro naši službu třeba. Když naši členové mění oblečení kvůli stykům s veřejností nebo distribuci našich knih, neporušují tím zásady oddané služby. Hlavní zásadou je šířit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, a pokud se kvůli tomu někdo musí obléknout do běžného západního oblečení, nemělo by se proti tomu nic namítat.

Verš

saba-bhaktera ājñā nila yoḍa-hāta hañā
prabhu-pada dhari’ paḍe sāhasa kariyā

Synonyma

saba-bhaktera — všech oddaných; ājñā nila — vyžádal svolení; yoḍa-hāta hañā — se sepjatýma rukama; prabhu-pada dhari' — aby uchopil nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; paḍe — padá; sāhasa kariyā — s velkou smělostí.

Překlad

Mahārāja Pratāparudra byl tak pokorný, že si nejprve se sepjatýma rukama vyžádal svolení všech oddaných a potom s velkou smělostí padl na zem a dotkl se Pánových lotosových nohou.

Verš

āṅkhi mudi’ prabhu preme bhūmite śayāna
nṛpati naipuṇye kare pāda-saṁvāhana

Synonyma

āṅkhi mudi' — se zavřenýma očima; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; preme — v extázi lásky; bhūmite — na zemi; śayāna — ležící; nṛpati — král; naipuṇye — velmi dovedně; kare — provádí; pāda-saṁvāhana — masáž nohou.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu s očima zavřenýma v extázi lásky a emocí ležel na vyvýšeném místě a král Mu začal velmi dovedně masírovat nohy.

Verš

rāsa-līlāra śloka paḍi’ karena stavana
“jayati te ’dhikaṁ” adhyāya karena paṭhana

Synonyma

rāsa-līlāra — tance rāsa-līla; śloka — verše; paḍi' — recitující; karena — přednáší; stavana — modlitby; jayati te 'dhikam — začínající slovy jayati te 'dhikam; adhyāya — kapitoly; karena — činí; paṭhana — recitaci.

Překlad

Král také začal recitovat verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu týkající se rāsa-līly. Přednášel kapitolu začínající slovy „jayati te 'dhikam“.

Význam

Tyto verše ze třicáté první kapitoly desátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu jsou známé jako Gopī-gīta.

Verš

śunite śunite prabhura santoṣa apāra
‘bala, bala’ bali’ prabhu bale bāra bāra

Synonyma

śunite śunite — vyslechnutím; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; santoṣa apāra — velké uspokojení; bala bala — recituj dále; bali' — říkající; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; bale — říká; bāra bāra — znovu a znovu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl po vyslechnutí těchto veršů nadmíru spokojený a znovu a znovu opakoval: „Pokračuj, pokračuj!“

Verš

“tava kathāmṛtaṁ” śloka rājā ye paḍila
uṭhi’ premāveśe prabhu āliṅgana kaila

Synonyma

tava kathāmṛtam — začínající slovy tava kathāmṛtam; śloka — verš; rājā — král; ye paḍila — když recitoval; uṭhi' — zvedl se a; prema-āveśe — v extázi lásky; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āliṅgana kaila — objal.

Překlad

Jakmile král recitoval verš začínající slovy „tava kathāmṛtam“, Pán se v extázi lásky zvedl a objal ho.

Verš

tumi more dile bahu amūlya ratana
mora kichu dite nāhi, diluṅ āliṅgana

Synonyma

tumi — ty; more — Mně; dile — dal jsi; bahu — různé; amūlya — nedocenitelné; ratana — drahokamy; mora — u Mě; kichu — cokoliv; dite — dát; nāhi — není; diluṅ — Já dávám; āliṅgana — objetí.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu uslyšel verše, které král recitoval, řekl: „Dal jsi Mi nedocenitelné drahokamy, ale Já ti za ně nemám co dát, a proto tě pouze objímám.“

Verš

eta bali’ sei śloka paḍe bāra bāra
dui-janāra aṅge kampa, netre jala-dhāra

Synonyma

eta bali' — to když řekl; sei śloka — tento verš; paḍe — recituje; bāra bāra — znovu a znovu; dui-janāra — obou dvou (Śrī Caitanyi Mahāprabhua i krále Pratāparudry); aṅge — po tělech; kampa — třesení; netre — z očí; jala-dhāra — proudy slz.

Překlad

Poté, co Śrī Caitanya Mahāprabhu toto řekl, začal ten samý verš recitovat stále dokola. Král i Śrī Caitanya Mahāprabhu se třásli a z očí jim tekly proudy slz.

Verš

tava kathāmṛtaṁ tapta-jīvanaṁ
kavibhir īḍitaṁ kalmaṣāpaham
śravaṇa-maṅgalaṁ śrīmad-ātataṁ
bhuvi gṛṇanti ye bhūridā janāḥ

Synonyma

tava — Tvých; kathā-amṛtam — nektar slov; tapta-jīvanam — život pro osoby příliš soužené v hmotném světě; kavibhiḥ — velmi vznešenými osobami; īḍitam — popisované; kalmaṣa-apaham — to, co odhání všechny druhy hříšných reakcí; śravaṇa-maṅgalam — přinášející veškerý duchovní prospěch každému, kdo naslouchá; śrī-mat — plné veškeré duchovní síly; ātatam — hlásané po celém světě; bhuvi — v tomto hmotném světě; gṛṇanti — přednášejí a šíří; ye — ti, kdo; bhūri-dāḥ — nejprospěšnější; janāḥ — lidé.

Překlad

„  ,Můj Pane, nektar Tvých slov a popisy Tvých činností jsou životem těch, kdo jsou neustále soužení v tomto hmotném světě. Tato vyprávění jsou předávána vznešenými osobnostmi a odstraňují veškeré hříšné reakce. Každý, kdo těmto vyprávěním naslouchá, dosáhne veškerého štěstí. Tato vyprávění se šíří po celém světě a jsou plná duchovní síly. Ti, kdo hlásají toto poselství Boha, jsou zcela jistě těmi nejvelkodušnějšími pracovníky pro dobro druhých.̀  “

Význam

Verš

‘bhūridā’ ‘bhūridā’ bali’ kare āliṅgana
iṅho nāhi jāne, — ihoṅ haya kon jana

Synonyma

bhūri- — nejvelkodušnější; bhūri- — nejvelkodušnější; bali' — volající; kare — činí; āliṅgana — objetí; iṅho — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nāhi jāne — neví; ihoṅ — Pratāparudra Mahārāja; haya — je; kon jana — kdo.

Překlad

Po přednesení tohoto verše Śrī Caitanya Mahāprabhu krále objal a volal: „Jsi ten nejvelkodušnější! Jsi nejvelkodušnější!“ V tuto chvíli ještě Śrī Caitanya Mahāprabhu nevěděl, že to je král.

Verš

pūrva-sevā dekhi’ tāṅre kṛpā upajila
anusandhāna vinā kṛpā-prasāda karila

Synonyma

pūrva-sevā — dřívější službu; dekhi' — když viděl; tāṅre — jemu; kṛpā — milost; upajila — probudil; anusandhāna — ptaní; vinā — bez; kṛpā — milosti; prasāda — milost; karila — udělil.

Překlad

Milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua byla probuzena královou dřívější službou. Pán se ho proto ani neptal, kdo je, a ihned mu udělil svou milost.

Verš

ei dekha, — caitanyera kṛpā-mahābala
tāra anusandhāna vinā karāya saphala

Synonyma

ei — na to; dekha — pohleďte; caitanyera — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpā-mahā-bala — jak velice mocná je milost; tāra anusandhāna — ptaní se, kdo je; vinā — bez; karāya — učiní; sa-phala — úspěšným.

Překlad

Jak mocná je milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua! Ani se krále nezeptal, kdo je, a vše učinil úspěšným.

Význam

Milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua je tak mocná, že jedná sama o sobě. Pokud člověk s láskou slouží Kṛṣṇovi, nikdy to nepřijde nazmar. Je to zaznamenáno na duchovním kontě a časem to přinese plody. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (2.40):

nehābhikrama-nāśo 'sti
pratyavāyo na vidyate
sv-alpam apy asya dharmasya
trāyate mahato bhayāt

„V této snaze neexistuje ztráta či úbytek a i malý pokrok na této cestě může člověka ochránit před tím nejhrůznějším nebezpečím.“

Śrī Caitanya Mahāprabhu v tomto věku záměrně udělil všem pokleslým duším ten nejmocnější způsob oddané služby – saṅkīrtan neboli společné zpívání Pánova svatého jména – a každý, kdo se mu skrze milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua začne věnovat, bude okamžitě povýšen na transcendentální úroveň. To doporučuje Śrīmad-Bhāgavatam (11.5.32): yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ.

Student vědomí Kṛṣṇy musí obdržet milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua a potom bude jeho oddaná služba rychle úspěšná. To byl případ krále Pratāparudry. Oddaný musí získat pozornost Śrī Caitanyi Mahāprabhua a malá služba vykonaná s upřímnou snahou Pána přesvědčí, že je tím pravým uchazečem o návrat domů, zpátky k Bohu. Mahārāja Pratāparudra ze začátku neměl možnost se se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem setkat, ale když Pán uviděl, jak král slouží Pánu Jagannāthovi jako metař, stala se Pánova milost vůči králi nezvratitelnou skutečností. Když Mahārāja Pratāparudra sloužil Pánu oblečený jako vaiṣṇava, Pán se ho ani nezeptal, kdo je. Místo toho se nad ním slitoval a objal ho.

Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī zde chce zdůraznit, že milosti, kterou Pán projevil Mahārājovi Pratāparudrovi, se nic nevyrovná, a proto používá slova dekha („jen se podívejte“) a caitanyera kṛpā-mahābala („jak mocná je milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua“). Prabodhānanda Sarasvatī to také potvrzuje: yat-kāruṇya-kaṭākṣa-vaibhava-vatām (Caitanya-candrāmṛta 5). I pouhá trocha milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua představuje velký zisk, co se týče duchovního pokroku. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se proto musí šířit prostřednictvím milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Rūpa Gosvāmī poté, co zakusil milost a velkodušnost Śrī Caitanyi Mahāprabhua, řekl:

namo mahā-vadānyāya
kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-caitanya-
nāmne gaura-tviṣe namaḥ

„S úctou se klaním Nejvyššímu Pánu Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi, který je velkodušnější než kterýkoliv jiný avatāra včetně samotného Kṛṣṇy, protože rozdává to, co nikdo jiný předtím – čistou lásku ke Kṛṣṇovi.“ Také Śrīla Locana dāsa Ṭhākura zpíval: parama karuna, pahuṅ dui jana, nitāi-gauracandra – „Tito dva bratři, Nitāi a Gaura, jsou tak milosrdní, že k Nim nelze nikoho přirovnat.“ Podobně zpíval i Narottama dāsa Ṭhākura:

vrajendra-nandana yei,

śacī-suta haila sei,
balarāma haila nitāi,
dīna-hīna yata chila,

hari-nāme uddhārila,
tā'ra sākṣī jagāi-mādhāi

„Pán Kṛṣṇa a Pán Balarāma se zjevili jako Śrī Caitanya Mahāprabhu a Nityānanda Prabhu jenom proto, aby osvobodili všechny pokleslé lidi tohoto věku šířením zpívání svatého jména. Jagāi a Mādhāi jsou důkazem Jejich úspěchu.“

Zvláštním posláním Śrī Caitanyi Mahāprabhua je osvobodit všechny pokleslé duše Kali-yugy. Oddaní Kṛṣṇy musí vytrvale usilovat o přízeň a milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua, aby byli způsobilí vrátit se domů, zpátky k Bohu.

Verš

prabhu bale, — ke tumi, karilā mora hita?
ācambite āsi’ piyāo kṛṣṇa-līlāmṛta?

Synonyma

prabhu bale — Pán řekl; ke tumi — kdo jsi; karilā — učinil jsi; mora — Moje; hita — dobro; ācambite — najednou; āsi' — poté, co jsi přišel; piyāo — dal Mi napít; kṛṣṇa-līlā-amṛta — nektar zábav Pána Kṛṣṇy.

Překlad

Nakonec Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Kdo jsi? Tolik jsi pro Mne udělal. Najednou ses tu objevil a umožnil jsi Mi pít nektar zábav Pána Kṛṣṇy.“

Verš

rājā kahe, — āmi tomāra dāsera anudāsa
bhṛtyera bhṛtya kara, — ei mora āśa

Synonyma

rājā kahe — král řekl; āmi — já; tomāra — Tvůj; dāsera anudāsa — nejposlušnější služebník Tvých služebníků; bhṛtyera bhṛtya — služebníkem služebníků; kara — učiň (mě); ei — to; mora āśa — moje touha.

Překlad

Král odpověděl: „Jsem ten nejposlušnější služebník Tvých služebníků. Přeji si, abys mne přijal jako služebníka Tvých služebníků.“

Význam

Pro oddaného je tím největším úspěchem stát se služebníkem Pánových služebníků. Nikdo by si ve skutečnosti neměl přát být Pánovým přímým služebníkem. To není příliš dobrý nápad. Když Prahlāda Mahārāja dostal od Nṛsiṁhadevy nabídku nějakého požehnání, odmítl všechny druhy hmotných požehnání a modlil se o to, aby se stal služebníkem Pánových služebníků. Když Dhruva Mahārāja dostal nabídku požehnání od Kuvery, strážce pokladu polobohů, mohl požádat o neomezené hmotné bohatství. On však požádal pouze o to, aby se mohl stát služebníkem služebníků Pána. Kholāvecā Śrīdhara byl velmi chudý muž, ale když mu chtěl dát Śrī Caitanya Mahāprabhu požehnání, modlil se k Pánu také o to, aby mu bylo dovoleno zůstat služebníkem Pánových služebníků. Závěr je, že být služebníkem služebníků Nejvyšší Osobnosti Božství je to nejvyšší požehnání, po jakém může člověk toužit.

Verš

tabe mahāprabhu tāṅre aiśvarya dekhāila
‘kāreha nā kahibe’ ei niṣedha karila

Synonyma

tabe — tehdy; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — králi; aiśvarya — božskou moc; dekhāila — ukázal; kāreha kahibe — nikomu to neříkej; ei — toto; niṣedha karila — zakázal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tehdy králi ukázal některé ze svých božských majestátů a zakázal mu o tom s kýmkoliv mluvit.

Verš

‘rājā’ — hena jñāna kabhu nā kaila prakāśa
antare sakala jānena, bāhire udāsa

Synonyma

rājā — král; hena jñāna — takové poznání; kabhu — kdykoliv; — ne; kaila prakāśa — projevil; antare — v srdci; sakala — všechno; jānena — ví; bāhire — navenek; udāsa — netečný.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu ve svém srdci dobře věděl o všem, co se děje, ale nedával to najevo. Nedal najevo, že ví, že mluví s králem Pratāparudrou.

Verš

pratāparudrera bhāgya dekhi’ bhakta-gaṇe
rājāre praśaṁse sabe ānandita-mane

Synonyma

pratāparudrera — krále Pratāparudry; bhāgya — štěstí; dekhi' — když viděli; bhakta-gaṇe — všichni oddaní; rājāre — krále; praśaṁse — opěvovali; sabe — všichni; ānandita-mane — s blaženou myslí.

Překlad

Když oddaní viděli, jak Pán králi Pratāparudrovi udělil zvláštní milost, opěvovali královo štěstí. Jejich mysli se otevřely a naplnily se radostí.

Význam

Toto je pro čistého vaiṣṇavu příznačné. Nikdy nezávidí, když druhý oddaný obdrží milost a moc Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Čistý vaiṣṇava má velkou radost, když vidí, jak někdo dosahuje vyšší úrovně v oddané službě. Naneštěstí však existuje mnoho takzvaných vaiṣṇavů, kteří začnou závidět, vyjádří-li Śrī Caitanya Mahāprabhu někomu opravdové uznání. Pravdou je, že nikdo nemůže kázat poselství Caitanyi Mahāprabhua bez Pánovy zvláštní milosti. To každý vaiṣṇava ví. Přesto však existují závistiví lidé, kteří nemohou snést, že se toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy šíří po celém světě. Hledají na kazateli, jenž toto hnutí rozšířil, chyby a nechválí ho za jedinečnou službu, kterou vykonal pro naplnění mise Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

daṇḍavat kari’ rājā bāhire calilā
yoḍa hasta kari’ saba bhaktere vandilā

Synonyma

daṇḍavat kari' — poté, co se poklonil; rājā — král; bāhire — ven; calilā — odešel; yoḍa — sepjaté; hasta — ruce; kari' — činící; saba — všem; bhaktere — k oddaným; vandilā — modlil se.

Překlad

Král potom odešel ven. Se sepjatýma rukama se přitom pokorně modlil k oddaným a klaněl se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

madhyāhna karilā prabhu lañā bhakta-gaṇa
vāṇīnātha prasāda lañā kaila āgamana

Synonyma

madhyāhna karilā — poobědval; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lañā — v doprovodu; bhakta-gaṇa — všech oddaných; vāṇīnātha — Vāṇīnātha; prasāda lañā — beroucí všemožné zbytky jídla Pána Jagannātha; kaila — učinil; āgamana — příchod.

Překlad

Vāṇīnātha Rāya poté přinesl všemožné druhy prasādam a Śrī Caitanya Mahāprabhu s oddanými poobědval.

Verš

sārvabhauma-rāmānanda-vāṇīnāthe diyā
prasāda pāṭhā’la rājā bahuta kariyā

Synonyma

sārvabhauma — Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi; rāmānanda — Rāmānandovi Rāyovi; vāṇīnāthe diyā — po Vāṇīnāthovi Rāyovi; prasādaprasādam; pāṭhā'la — poslal; rājā — král; bahuta kariyā — ve velkém množství.

Překlad

Rovněž král poslal velké množství prasādam po Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi, Rāmānandovi Rāyovi a Vāṇīnāthovi Rāyovi.

Verš

‘balagaṇḍi bhoge’ra prasāda — uttama, ananta
‘ni-sakaḍi’ prasāda āila, yāra nāhi anta

Synonyma

balagaṇḍi bhogera — jídla obětovaného u Balagandi; prasāda — zbytky; uttama — vše té nejlepší kvality; ananta — všech druhů; ni-sakaḍi — nevařené jídlo jako mléčné výrobky a ovoce; prasāda — zbytky jídla; āila — dorazily; yāra — jich; nāhi — nebyl; anta — konec.

Překlad

Prasādam, které král poslal, bylo obětováno během slavnosti v Balagandi a obsahovalo nevařené mléčné výrobky a ovoce. Vše bylo té nejlepší kvality a nekonečné rozmanitosti.

Verš

chānā, pānā, paiḍa, āmra, nārikela, kāṅṭhāla
nānā-vidha kadalaka, āra bīja-tāla

Synonyma

chānā — tvaroh; pānā — ovocná šťáva; paiḍa — kokos; āmra — mango; nārikela — sušený kokos; kāṅṭhāla — chlebovník; nānā-vidha — různé druhy; kadalaka — banánů; āra — a; bīja-tāla — semínka palmovníku.

Překlad

Byl tam tvaroh, ovocná šťáva, kokos, mango, sušený kokos, chlebovník, různé druhy banánů a semínka palmového ovoce.

Význam

Toto je první seznam prasādam obětovaného Pánu Jagannāthovi.

Verš

nāraṅga, cholaṅga, ṭābā, kamalā, bīja-pūra
bādāma, chohārā, drākṣā, piṇḍa-kharjura

Synonyma

nāraṅga — pomeranče; cholaṅga — grepy; ṭābā — jiný druh pomeranče; kamalā — mandarinky; bīja-pūra — další druh mandarinek; bādāma — mandle; chohārā — sušené ovoce; drākṣā — rozinky; piṇḍa-kharjura — datle.

Překlad

Byly tam také pomeranče, grepy, mandarinky, mandle, sušené ovoce, rozinky a datle.

Verš

manoharā-lāḍu ādi śateka prakāra
amṛta-guṭikā-ādi, kṣīrasā apāra

Synonyma

manoharā-lāḍu — určitý druh sandeśe; ādi — a další; śateka prakāra — stovky druhů; amṛta-guṭikā — kulaté sladkosti; ādi — a další; kṣīrasā — svařené mléko; apāra — různých druhů.

Překlad

Dále tam byly stovky různých druhů sladkostí, jako je manoharā-lāḍu, amṛta-guṭikā a různé druhy svařeného mléka.

Verš

amṛta-maṇḍā, saravatī, āra kumḍā-kurī
sarāmṛta, sarabhājā, āra sarapurī

Synonyma

amṛta-maṇḍā — druh papáji; saravatī — druh pomeranče; āra — a; kumḍā-kurī — rozmačkaná dýně; sarāmṛta — smetana; sara-bhājā — smažená smetana; āra — a; sara-purī — druh purī se smetanou.

Překlad

Byly tam i papáji, pomeranče saravatī a rozmačkaná dýně, a také smetana, smažená smetana a určitý druh purī připravovaný se smetanou.

Verš

hari-vallabha, seṅoti, karpūra, mālatī
ḍālimā marica-lāḍu, navāta, amṛti

Synonyma

hari-vallabha — sladkost podobná chlebu smažená v ghí (jako kobliha); seṅoti — sladkost z jednoho druhu vonné květiny; karpūra — květina; mālatī — další květina; ḍālimā — granátové jablko; marica-lāḍu — sladkost s příměsí černého pepře; navāta — další sladkost s karamelem; amṛti — jídlo obvykle zvané amṛti-jilipi, z rýžové a cizrnové mouky smíchané s jogurtem, smažené v ghí a namáčené v sirupu.

Překlad

Byly tam také sladkosti známé jako hari-vallabha a sladkosti z květin seṅoti, karpūra a mālatī. Dále tam byla granátová jablka, sladkosti s příměsí černého pepře, sladkosti s karamelem a amṛti-jilipi.

Verš

padmacini, candrakānti, khājā, khaṇḍasāra
viyari, kadmā, tilākhājāra prakāra

Synonyma

padma-cini — cukr získaný z lotosových květů; candra-kānti — chléb z urad dálu; khājā — křupavá sladkost; khaṇḍa-sāra — cukrkandl; viyari — sladkost ze smažené rýže; kadmā — sladkost ze sezamových semínek; tilākhājāra — sušenky ze sezamových semínek; prakāra — všemožné druhy.

Překlad

Byl tam i cukr z lotosových květů, chléb z urad dálu, křupavé sladkosti, cukrkandl, smažené rýžové sladkosti, sezamové sladkosti a sezamové sušenky.

Verš

nāraṅga-cholaṅga-āmra-vṛkṣera ākāra
phula-phala-patra-yukta khaṇḍera vikāra

Synonyma

nāraṅga-cholaṅga-āmra-vṛkṣera ākāra — sladkosti ve tvaru pomerančovníků, citroníků a mangovníků; phula-phala-patra-yukta — ozdobené ovocem, květy a listy; khaṇḍera vikāra — vyrobené z cukrkandlu.

Překlad

Byly tam také cukrkandlové sladkosti ve tvaru pomerančovníků, citroníků a mangovníků, ozdobené ovocem, květy a listy.

Verš

dadhi, dugdha, nanī, takra, rasālā, śikhariṇī
sa-lavaṇa mudgāṅkura, ādā khāni khāni

Synonyma

dadhi — jogurt; dugdha — mléko; nanī — máslo; takra — podmáslí; rasālā — ovocná šťáva; śikhariṇī — jídlo ze smaženého jogurtu a cukrkandlu; sa-lavaṇa — slané; mudga-aṅkura — klíčky mung-dálu; ādā — zázvor; khāni khāni — nasekaný na malé kousky.

Překlad

Dále tam byl jogurt, mléko, máslo, podmáslí, ovocná šťáva, jídlo ze smaženého jogurtu a cukrkandlu, a slaný naklíčený mung-dál se strouhaným zázvorem.

Verš

lembu-kula-ādi nānā-prakāra ācāra
likhite nā pāri prasāda kateka prakāra

Synonyma

lembu — citronové; kula — bobulové; ādi — a tak dále; nānā-prakāra — různé druhy; ācāra — pickles (směs zeleniny nebo ovoce naložená v nálevu s olejem a kořením); likhite — popsat; — ne; pāri — jsem schopen; prasāda — jídlo obětované Jagannāthovi; kateka prakāra — kolik druhů.

Překlad

Byly tam také citronové, bobulové i jiné druhy pickles. Ve skutečnosti tu rozmanitost jídla obětovaného Pánu Jagannāthovi nejsem schopen ani popsat.

Význam

Ve verších 26–34 autor popisuje různá jídla obětovaná Pánu Jagannāthovi. Popsal je, jak jen to bylo možné, ale nakonec uznává svou neschopnost popsat je v úplnosti.

Verš

prasāde pūrita ha-ila ardha upavana
dekhiyā santoṣa haila mahāprabhura mana

Synonyma

prasāde — veškerým tímto prasādam; pūrita haila — byla zaplněna; ardha upavana — polovina zahrady; dekhiyā — když viděl; santoṣa — spokojenost; haila — byla; mahāprabhura mana — v mysli Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl půl zahrady zaplněné různými druhy prasādam, byl nesmírně spokojený.

Verš

ei-mata jagannātha karena bhojana
ei sukhe mahāprabhura juḍāya nayana

Synonyma

ei-mata — takto; jagannātha — Pán Jagannātha; karena bhojana — přijímá své jídlo; ei sukhe — z tohoto štěstí; mahāprabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; juḍāya — stávají se plně spokojené; nayana — oči.

Překlad

Ve skutečnosti byl Śrī Caitanya Mahāprabhu plně uspokojen už jen pouhým pohledem na to, jak Pán Jagannātha všechno jídlo přijal.

Význam

Po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua by měl být vaiṣṇava plně uspokojen už jen tím, když vidí, jak se Božstvu Jagannātha či Rādhy a Kṛṣṇy obětují různé druhy jídel. Vaiṣṇava by neměl dychtit po různých druzích jídel pro sebe. Je spokojený, když vidí, jak se různá jídla obětují Božstvu. Ve své Gurv-aṣṭace Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura píše:

catur-vidha-śrī-bhagavat-prasāda-
svādv-anna-tṛptān hari-bhakta-saṅghān
kṛtvaiva tṛptiṁ bhajataḥ sadaiva
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

„Duchovní mistr Kṛṣṇovi vždy obětuje čtyři druhy chutných jídel (dělí se na ta, která se lížou, žvýkají, pijí a sají). Duchovní mistr je spokojený, když vidí, že oddaní jsou při jedení bhagavad-prasādam spokojení. Klaním se lotosovým nohám takového duchovního mistra.“

Povinností duchovního mistra je zaměstnávat své žáky v připravování různých lahodných jídel pro obětování Božstvu. Po obětování se toto jídlo rozdává oddaným jako prasādam. Tyto činnosti duchovního mistra uspokojí, i když sám nejí či nepotřebuje takovou rozmanitost prasādam. Samotné dohlížení na obětování a rozdávání prasādam je pro něj povzbuzením v jeho oddané službě.

Verš

keyā-patra-droṇī āila bojhā pāṅca-sāta
eka eka jane daśa donā dila, — eta pāta

Synonyma

keyā-patra-droṇī — talíře vyrobené z listů stromu ketakī; āila — dorazily; bojhā — v balících; pāñca-sāta — pěti či sedmi; eka eka jane — každému; daśa donā dila — bylo dáno deset talířů; eta pāta — tolik talířů z listů.

Překlad

Potom dorazilo pět či sedm balíků talířů vyrobených z listů stromu ketakī. Tyto talíře byly rozdány tak, že jich každý dostal deset.

Verš

kīrtanīyāra pariśrama jāni’ gaurarāya
tāṅ-sabāre khāoyāite prabhura mana dhāya

Synonyma

kīrtanīyāra — všech zpěváků; pariśrama — úsilí; jāni' — znající; gaurarāya — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅ-sabāre — je všechny; khāoyāite — nasytit; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mana dhāya — mysl dychtila.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, jaké úsilí všichni kīrtanoví zpěváci vynaložili, a proto je dychtil bohatě nakrmit.

Verš

pāṅti pāṅti kari’ bhakta-gaṇe vasāilā
pariveśana karibāre āpane lāgilā

Synonyma

pāṅti pāṅti kari' — v řadách; bhakta-gaṇe — všechny oddané; vasāilā — usadil; pariveśana — rozdávání; karibāre — dělat; āpane — osobně; lāgilā — začal.

Překlad

Všichni oddaní si sedli do řad a Śrī Caitanya Mahāprabhu začal osobně rozdávat prasādam.

Verš

prabhu nā khāile, keha nā kare bhojana
svarūpa-gosāñi tabe kaila nivedana

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; khāile — dokud nejí; keha — kdokoliv; — ne; kare bhojana — přijme prasādam; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; tabe — tehdy; kaila nivedana — upozornil.

Překlad

Svarūpa Gosvāmī však Śrī Caitanyu Mahāprabhua upozornil na to, že oddaní nebudou přijímat prasādam, dokud je nepřijme On.

Verš

āpane vaisa, prabhu, bhojana karite
tumi nā khāile, keha nā pāre khāite

Synonyma

āpane vaisa — Ty si sedni; prabhu — můj Pane; bhojana karite — jíst; tumi khāile — aniž by ses Ty najedl; keha — kdokoliv; pāre — nedokáže; khāite — jíst.

Překlad

Svarūpa Dāmodara řekl: „Můj Pane, prosím sedni si. Nikdo nebude jíst, dokud nebudeš jíst Ty.“

Verš

tabe mahāprabhu vaise nija-gaṇa lañā
bhojana karāila sabāke ākaṇṭha pūriyā

Synonyma

tabe — tehdy; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vaise — usedá; nija-gaṇa lañā — se svými osobními společníky; bhojana karāila — nakrmil; sabāke — všechny; ākaṇṭha pūriyā — až po krk.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se posadil mezi své osobní společníky a nechal jim všem přidávat, dokud nebyli plní až po krk.

Verš

bhojana kari’ vasilā prabhu kari’ ācamana
prasāda ubarila, khāya sahasreka jana

Synonyma

bhojana kari' — po jídle; vasilā prabhu — Pán usedl; kari' — poté, co ukončil; ācamana — umytí úst; prasāda — zbytků jídla; ubarila — byl velký přebytek; khāya — jedly; sahasreka jana — tisíce lidí.

Překlad

Pán dojedl, umyl si ústa a posadil se. Zbylo tam tolik prasādam, že se rozdávalo ještě tisícům dalších lidí.

Verš

prabhura ājñāya govinda dīna-hīna jane
duḥkhī kāṅgāla āni’ karāya bhojane

Synonyma

prabhura ājñāya — na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua; govinda — Jeho osobní služebník; dīna-hīna jane — všem chudákům; duḥkhī — nešťastné; kāṅgāla — žebráky; āni' — pozval a; karāya bhojane — do sytosti nakrmil.

Překlad

Na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua zavolal Govinda, Jeho osobní služebník, všechny žebráky nešťastné ze své chudoby a dosyta je nakrmil.

Verš

kāṅgālera bhojana-raṅga dekhe gaurahari
‘hari-bola’ bali’ tāre upadeśa kari

Synonyma

kāṅgālera — žebráků; bhojana-raṅga — jedení; dekhe — vidí; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hari-bola bali' — zpívající „Haribol“; tāre — jim; upadeśa kari — dává pokyn.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu viděl žebráky jíst prasādam, zpíval „Haribol!“ a dal jim pokyn, aby zpívali svaté jméno.

Význam

V jedné své písni Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura zpívá:

miche māyāra vaśe,

yāccha bhese',
khāccha hābuḍubu, bhāi
jīva kṛṣṇa-dāsa,

e viśvāsa,
ka'rle ta' āra duḥkha nāi

„Ó lidé! Proč jste tak uchváceni vlnami oceánu nevědomosti? Pokud byste okamžitě přijali Pána Śrī Kṛṣṇu jako svého věčného pána, vlny iluze by vás nemohly odnést a veškeré vaše utrpení by tak skončilo.“ Kṛṣṇa řídí hmotný svět skrze tři kvality hmotné přírody a tomu odpovídají tři úrovně života – vyšší, střední a nižší. Na každé z těchto úrovní je však člověk zmítán vlnami hmotné přírody. Není podstatné, zda je někdo boháč, příslušník střední třídy či chudý žebrák. Dokud je pod vlivem tří kvalit hmotné přírody, musí nadále zakoušet tyto různé úrovně.

Śrī Caitanya Mahāprabhu proto žebrákům řekl, aby během přijímání prasādam zpívali „Haribol!“ Toto zpívání představuje uznání skutečnosti, že naše vlastní já je věčným služebníkem Kṛṣṇy. To je jediné řešení bez ohledu na společenské postavení. Každý je očarován māyou, a proto trpí. Tím nejlepším, co tedy můžeme udělat, je naučit se, jak se ze spárů māyi vymanit. Jak to lze udělat, vysvětluje Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (14.26):

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

„Ten, kdo Mi slouží s naprostou oddaností a za žádných okolností se neodchýlí, okamžitě překoná kvality hmotné přírody a tak se dostává na úroveň Brahmanu.“

Člověk může překonat vliv māyi a dosáhnout transcendentální úrovně, pokud bude souhlasit s tím, že se zapojí do oddané služby Pánu. Oddaná služba začíná śravaṇaṁ kīrtanam; a Śrī Caitanya Mahāprabhu proto žebrákům poradil, aby zpívali Hare Kṛṣṇa mahā-mantru a povznesli se tak na transcendentální úroveň. Na transcendentální úrovni rozdíly mezi bohatými, střední třídou a chudými neexistují.

Verš

‘hari-bola’ bali’ kāṅgāla preme bhāsi’ yāya
aichana adbhuta līlā kare gaurarāya

Synonyma

hari-bola bali' — díky zpívání „Haribol“; kāṅgāla — chudší část obyvatelstva; preme — v extázi lásky; bhāsi' yāya — začala plavat; aichana — takové; adbhuta — úžasné; līlā — zábavy; kare — provádí; gaurarāya — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Jakmile začali žebráci zpívat svaté jméno, „Haribol“, okamžitě se pohroužili do extáze lásky k Bohu. Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu prováděl své úžasné zábavy.

Význam

Pociťovat emoce extáze lásky k Bohu znamená být na transcendentální úrovni. Pokud se někdo na této úrovni udrží, má zajištěný návrat domů, zpátky k Bohu. V duchovním světě nejsou žádné vyšší, střední či nižší třídy. To potvrzuje Īśopaniṣad (7):

yasmin sarvāṇi bhūtāny
ātmaivābhūd vijānataḥ
tatra ko mohaḥ kaḥ śoka
ekatvam anupaśyataḥ

„Ten, kdo vždy vidí všechny živé bytosti jako duchovní jiskry kvalitativně totožné s Pánem, se stane skutečným znalcem věcí. Co pro něho potom může znamenat iluze či úzkost?“

Verš

ihāṅ jagannāthera ratha-calana-samaya
gauḍa saba ratha ṭāne, āge nāhi yāya

Synonyma

ihāṅ — před zahradou; jagannāthera — Pána Jagannātha; ratha-calana-samaya — když přišel čas uvést vůz do pohybu; gauḍa — pomocníci zvaní gauḍové, kteří vůz táhnou; saba — všichni; ratha ṭāne — táhli vůz; āge — vpřed; nāhi yāya — nejede.

Překlad

Přišel čas táhnout Jagannāthův vůz dál a před zahradou se o to všichni pomocníci zvaní gauḍové pokoušeli, ale ten se ani nepohnul.

Verš

ṭānite nā pāre gauḍa, ratha chāḍi’ dila
pātra-mitra lañā rājā vyagra hañā āila

Synonyma

ṭānite pāre — nemohli táhnout; gauḍagauḍové; ratha chāḍi' dila — přestali se o to snažit; pātra-mitra — všechny hodnostáře a přátele; lañā — beroucí s sebou; rājā — král; vyagra — ve stavu velké úzkosti; hañā — jsoucí; āila — přišel.

Překlad

Když gauḍové viděli, že s vozem nepohnou, přestali se o to snažit. V doprovodu svých hodnostářů a přátel tam pak ve stavu velké úzkosti přišel král.

Verš

mahā-malla-gaṇe dila ratha cālāite
āpane lāgilā ratha, nā pāre ṭānite

Synonyma

mahā-malla-gaṇe — mocné zápasníky; dila — nechal; ratha — vůz; cālāite — táhnout; āpane — osobně; lāgilā — zapojil se; ratha — vůz; pāre ṭānite — se nepohnul.

Překlad

Král nechal zavolat mocné zápasníky, aby se pokusili vůz roztáhnout, a dokonce se připojil i sám, ale s vozem se nedalo ani pohnout.

Verš

vyagra hañā āne rājā matta-hātī-gaṇa
ratha cālāite rathe karila yojana

Synonyma

vyagra hañā — s úzkostí; āne — přivádí; rājā — král; matta-hātī-gaṇa — velmi silné slony; ratha cālāite — rozhýbat vůz; rathe — do vozu; karila yojana — nechal zapřáhnout.

Překlad

S ještě větší obavou, aby se vůz rozjel, nechal král přivést a zapřáhnout do vozu velmi silné slony.

Verš

matta-hasti-gaṇa ṭāne yāra yata bala
eka pada nā cale ratha, ha-ila acala

Synonyma

matta-hasti-gaṇa — silní sloni; ṭāne — začali tahat; yāra yata bala — vší silou; eka pada — jediný krok; cale — nepohnul se; ratha — vůz; ha-ila — byl; acala — nehnutý.

Překlad

Silní sloni tahali vší silou, ale vůz zůstal stát a nepohnul se ani o kousek.

Verš

śuni’ mahāprabhu āilā nija-gaṇa lañā
matta-hastī ratha ṭāne, — dekhe dāṇḍāñā

Synonyma

śuni' — když se doslechl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āilā — přišel; nija-gaṇa lañā — se svými osobními společníky; matta-hastī — silné slony; ratha ṭāne — snažící se táhnout vůz; dekhe — viděli; dāṇḍāñā — stojící tam.

Překlad

Jakmile se o tom Śrī Caitanya Mahāprabhu doslechl, šel se tam se všemi svými osobními společníky podívat. Stáli tam a dívali se, jak se sloni snaží táhnout vůz.

Verš

aṅkuśera ghāya hastī karaye citkāra
ratha nāhi cale, loke kare hāhākāra

Synonyma

aṅkuśera — bodci k pohánění slonů; ghāya — kvůli bodání; hastī — sloni; karaye — vydávali; citkāra — ryk; ratha — vůz; nāhi cale — nehýbe se; loke — lidé; kare — křičí; hāhā-kāra — běda.

Překlad

Sloni pobízení bodci ryčeli, ale vůz se přesto nepohnul. Shromáždění lidé křičeli: „Běda!“

Verš

tabe mahāprabhu saba hastī ghucāila
nija-gaṇe ratha-kāchi ṭānibāre dila

Synonyma

tabe — tehdy; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; saba — všechny; hastī — slony; ghucāila — nechal odvázat; nija-gaṇe — svým lidem; ratha-kāchi — lana od vozu; ṭānibāre dila — dal, aby táhli.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tehdy nechal všechny slony odvázat a lana od vozu dal do rukou svým lidem.

Verš

āpane rathera pāche ṭhele māthā diyā
haḍ haḍ kari, ratha calila dhāiyā

Synonyma

āpane — osobně; rathera pāche — za vůz; ṭhele — tlačí; māthā diyā — svou hlavou; haḍ haḍ kari — vydávající rachotivý zvuk; ratha — vůz; calila — dal se do pohybu; dhāiyā — jedoucí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pak přešel za vůz a opřel se do něj svou hlavou. V tu chvíli se vůz s rachotem rozjel.

Verš

bhakta-gaṇa kāchi hāte kari’ mātra dhāya
āpane calila ratha, ṭānite nā pāya

Synonyma

bhakta-gaṇa — všichni oddaní; kāchi — lana; hāte — do rukou; kari' — beroucí; mātra — pouze; dhāya — jel; āpane — sám od sebe; calila — pohyboval se; ratha — vůz; ṭānite — táhnout; pāya — neměli příležitost.

Překlad

Vůz se ve skutečnosti pohyboval sám od sebe a oddaní pouze nesli lana v rukou. Protože se vůz pohyboval sám, nemuseli ho táhnout.

Verš

ānande karaye loka ‘jaya’ ‘jaya’-dhvani
‘jaya jagannātha’ ba-i āra nāhi śuni

Synonyma

ānande — s velkou radostí; karaye — vydávají; loka — lidé; jaya jaya-dhvani — volání „sláva, sláva“; jaya jagannātha — sláva Pánu Jagannāthovi; ba-i — mimo to; āra nāhi śuni — nebylo slyšet nic jiného.

Překlad

Když se vůz rozjel, začali všichni s velkou radostí volat „Sláva! Sláva!“ a „Sláva Pánu Jagannāthovi!“ Nic jiného nebylo slyšet.

Verš

nimeṣe ta’ gela ratha guṇḍicāra dvāra
caitanya-pratāpa dekhi’ loke camatkāra

Synonyma

nimeṣe — ve chvíli; ta' — vskutku; gela — přijel; ratha — vůz; guṇḍicāra dvāra — k bráně Guṇḍicina chrámu; caitanya-pratāpa — sílu Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dekhi' — když viděli; loke — všichni lidé; camatkāra — úžas.

Překlad

Vůz byl v okamžiku u brány Guṇḍicina chrámu a všichni lidé žasli, když viděli neobyčejnou sílu Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

‘jaya gauracandra’, ‘jaya śrī-kṛṣṇa-caitanya’
ei-mata kolāhala loke dhanya dhanya

Synonyma

jaya gauracandra — sláva Gauraharimu; jaya śrī-kṛṣṇa-caitanya — sláva Pánu Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi Mahāprabhuovi; ei-mata — takto; kolāhala — hřmot; loke — lidé; dhanya dhanya — křičeli: „Úžasné, úžasné!“

Překlad

Dav hřměl ohlušujícím jásotem „Jaya Gauracandra! Jaya Śrī Kṛṣṇa Caitanya!“ Potom lidé začali křičet „Úžasné, úžasné!“

Verš

dekhiyā pratāparudra pātra-mitra-saṅge
prabhura mahimā dekhi’ preme phule aṅge

Synonyma

dekhiyā — když viděl; pratāparudra — král Pratāparudra; pātra-mitra-saṅge — se svými ministry a přáteli; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mahimā — vznešenost; dekhi' — když viděli; preme — z extáze lásky; phule — zježení chlupů; aṅge — na těle.

Překlad

Když Pratāparudra Mahārāja i jeho ministři a přátelé viděli vznešenost Śrī Caitanyi Mahāprabhua, byli tak dojati extatickou láskou, že se jim zježily chlupy na těle.

Verš

pāṇḍu-vijaya tabe kare sevaka-gaṇe
jagannātha vasilā giyā nija-siṁhāsane

Synonyma

pāṇḍu-vijaya — sestoupení z vozu; tabe — tehdy; kare — provádějí; sevaka-gaṇe — všichni služebníci; jagannātha — Pán Jagannātha; vasilā — usedl; giyā — poté, co šel; nija-siṁhāsane — na svůj trůn.

Překlad

Všichni služebníci Pána Jagannātha Ho pak společně sundali z vozu a Pán si šel sednout na svůj trůn.

Verš

subhadrā-balarāma nija-siṁhāsane āilā
jagannāthera snāna-bhoga ha-ite lāgilā

Synonyma

subhadrā-balarāma — Subhadrā a Balarāma; nija — své; siṁhāsane — na trůny; āilā — přišli; jagannāthera — Pána Jagannātha; snāna-bhoga — koupání a obětování jídla; ha-ite lāgilā — začalo probíhat.

Překlad

Subhadrā a Balarāma se také usadili na své trůny. Následovalo koupání Pána Jagannātha a nakonec obětování jídla.

Verš

āṅgināte mahāprabhu lañā bhakta-gaṇa
ānande ārambha kaila nartana-kīrtana

Synonyma

āṅgināte — na nádvoří chrámu; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lañā bhakta-gaṇa — se svými oddanými; ānande — s velkou radostí; ārambha kaila — zahájil; nartana-kīrtana — zpívání a tančení.

Překlad

Zatímco Pán Jagannātha, Pán Balarāma a Subhadrā seděli na svých trůnech, Śrī Caitanya Mahāprabhu a Jeho oddaní začali s velkou radostí provádět saṅkīrtan. Zpívali a tančili na nádvoří chrámu.

Verš

ānande mahāprabhura prema uthalila
dekhi’ saba loka prema-sāgare bhāsila

Synonyma

ānande — ve velké extázi; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prema — láska; uthalila — přetékala; dekhi' — když viděli; saba loka — všichni lidé; prema-sāgare — v oceánu lásky k Bohu; bhāsila — zaplaveni.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl během tančení a zpívání přemožený extatickou láskou a všechny, kdo Ho viděli, také zaplavil oceán lásky k Bohu.

Verš

nṛtya kari’ sandhyā-kāle ārati dekhila
āiṭoṭā āsi’ prabhu viśrāma karila

Synonyma

nṛtya kari' — po tančení; sandhyā-kāle — večer; ārati dekhila — sledoval obřad ārati; āiṭoṭā āsi' — přišel na místo známé jako Áitóta; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; viśrāma karila — uložil se k nočnímu odpočinku.

Překlad

Večer po tančení na dvoře Guṇḍicina chrámu Pán zhlédl ārati a pak odešel na místo zvané Áitóta, kde se uložil k nočnímu odpočinku.

Verš

advaitādi bhakta-gaṇa nimantraṇa kaila
mukhya mukhya nava jana nava dina pāila

Synonyma

advaita-ādi — v čele s Advaitou Ācāryou; bhakta-gaṇa — oddaní; nimantraṇa kaila — pozvali Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; mukhya mukhya — hlavních a důležitých; nava jana — devět osob; nava dina — devět dní; pāila — dostalo.

Překlad

Devět dní mělo devět hlavních oddaných v čele s Advaitou Ācāryou příležitost pozvat Pána do svých domovů.

Verš

āra bhakta-gaṇa cāturmāsye yata dina
eka eka dina kari’ karila baṇṭana

Synonyma

āra bhakta-gaṇa — ostatní oddaní; cāturmāsye — po čtyři měsíce období dešťů; yata dina — všechny dny; eka eka dina kari' — jeden den každý; karila baṇṭana — dělili se.

Překlad

Během čtyř měsíců období dešťů zvali Pána do svých domovů další oddaní, každý na jeden den. Tak se o pozvání dělili.

Verš

cāri māsera dina mukhya-bhakta bāṅṭi’ nila
āra bhakta-gaṇa avasara nā pāila

Synonyma

cāri māsera dina — v tyto dny čtyř měsíců; mukhya-bhakta — hlavní oddaní; bāṅṭi' nila — dělili se; āra bhakta-gaṇa — ostatní oddaní; avasara — příležitost; pāila — nedostali.

Překlad

Po dobu čtyř měsíců se o každodenní pozvání dělili důležití oddaní. Zbytek oddaných nedostal příležitost k tomu, aby Pána pozvali.

Verš

eka dina nimantraṇa kare dui-tine mili’
ei-mata mahāprabhura nimantraṇa-keli

Synonyma

eka dina — jeden den; nimantraṇa — pozvání; kare — činí; dui-tine — dvě až tři osoby; mili' — spojující se; ei-mata — takto; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nimantraṇa — zvaní; keli — zábavy.

Překlad

Protože nemohl mít každý svůj den, zvali Pána v jeden den dva až tři oddaní společně. Takové jsou zábavy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kdy přijímal pozvání do domů svých oddaných.

Verš

prātaḥ-kāle snāna kari’ dekhi’ jagannātha
saṅkīrtane nṛtya kare bhakta-gaṇa sātha

Synonyma

prātaḥ-kāle — ráno; snāna kari' — poté, co se vykoupal; dekhi' — po zhlédnutí; jagannātha — Pána Jagannātha; saṅkīrtane — v saṅkīrtanu; nṛtya kare — tančí; bhakta-gaṇa sātha — s oddanými.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se časně ráno vykoupal a šel do chrámu zhlédnout Pána Jagannātha. Potom se svými oddanými vždy prováděl saṅkīrtan.

Verš

kabhu advaite nācāya, kabhu nityānande
kabhu haridāse nācāya, kabhu acyutānande

Synonyma

kabhu — někdy; advaite — Advaitu Ācāryu; nācāya — přiměl tančit; kabhu nityānande — někdy Nityānandu Prabhua; kabhu haridāse nācāya — někdy roztančil Haridāse Ṭhākura; kabhu — někdy; acyutānande — Acyutānandu.

Překlad

Svým zpěvem a tancem Śrī Caitanya Mahāprabhu roztančil Advaitu Ācāryu. Někdy zase roztančil Nityānandu Prabhua, Haridāse Ṭhākura nebo Acyutānandu.

Verš

kabhu vakreśvare, kabhu āra bhakta-gaṇe
trisandhyā kīrtana kare guṇḍicā-prāṅgaṇe

Synonyma

kabhu vakreśvare — někdy Vakreśvaru Paṇḍita; kabhu — někdy; āra bhakta-gaṇe — další oddané; tri-sandhyā — třikrát (ráno, v poledne a večer); kīrtana kare — provádí kīrtan; guṇḍicā-prāṅgaṇe — na nádvoří Guṇḍicina chrámu.

Překlad

Někdy Śrī Caitanya Mahāprabhu zapojil do zpěvu a tance Vakreśvaru a další oddané. Tak prováděl saṅkīrtan na nádvoří Guṇḍicina chrámu třikrát denně – ráno, v poledne a večer.

Verš

vṛndāvane āilā kṛṣṇa — ei prabhura jñāna
kṛṣṇera viraha-sphūrti haila avasāna

Synonyma

vṛndāvane — do Vrindávanu; āilā kṛṣṇa — přijel Kṛṣṇa; ei prabhura jñāna — takové vědomí měl Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛṣṇera — od Pána Kṛṣṇy; viraha-sphūrti — pocity odloučení; haila avasāna — skončily.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu měl tehdy pocit, že se Pán Kṛṣṇa vrátil do Vrindávanu, a díky takovým myšlenkám Jeho pocity odloučení od Kṛṣṇy ustoupily.

Verš

rādhā-saṅge kṛṣṇa-līlā — ei haila jñāne
ei rase magna prabhu ha-ilā āpane

Synonyma

rādhā-saṅge — s Rādhārāṇī; kṛṣṇa-līlā — zábavy Pána Kṛṣṇy; ei haila jñāne — takové měl vědomí; ei rase magna — pohroužený v této náladě; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; ha-ilā āpane — osobně zůstával.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu neustále myslel na zábavy Rādhy a Kṛṣṇy a osobně zůstával pohroužený v tomto vědomí.

Verš

nānodyāne bhakta-saṅge vṛndāvana-līlā
‘indradyumna’-sarovare kare jala-khelā

Synonyma

nānā-udyāne — v různých zahradách; bhakta-saṅge — spolu s oddanými; vṛndāvana-līlā — vrindávanské zábavy; indradyumna — Indradyumna; sarovare — v jezeře; kare jala-khelā — užíval si vodních her.

Překlad

V blízkosti Guṇḍicina chrámu bylo mnoho zahrad a Śrī Caitanya Mahāprabhu se v každé z nich se svými oddanými věnoval různým vrindávanským zábavám. V jezeře pojmenovaném po Indradyumnovi si užíval vodních her.

Verš

āpane sakala bhakte siñce jala diyā
saba bhakta-gaṇa siñce caudike beḍiyā

Synonyma

āpane — osobně; sakala bhakte — na všechny oddané; siñce — stříká; jala diyā — vodou; saba bhakta-gaṇa — všichni oddaní; siñce — stříkají; cau-dike beḍiyā — obklopující Pána ze všech stran.

Překlad

Pán všechny oddané postříkal vodou a oddaní Jej obklopili ze všech stran a také na Něj stříkali.

Verš

kabhu eka maṇḍala, kabhu aneka maṇḍala
jala-maṇḍūka-vādye sabe bājāya karatāla

Synonyma

kabhu eka maṇḍala — někdy jeden kruh; kabhu — někdy; aneka maṇḍala — různé kruhy; jala-maṇḍūka-vādye — jako kvákání žab ve vodě; sabe — všichni; bājāya — hrají; karatāla — na činelky.

Překlad

Oddaní ve vodě vytvářeli někdy jeden a někdy mnoho kruhů. Také ve vodě hráli na činelky a napodobovali kvákání žab.

Verš

dui-dui jane meli’ kare jala-raṇa
keha hāre, keha jine — prabhu kare daraśana

Synonyma

dui-dui jane — do dvojic; meli' — spojující se; kare — provádějí; jala-raṇa — souboje ve vodě; keha hāre — někdo je poražen; keha jine — někdo vítězí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kare daraśana — dívá se.

Překlad

Někdy oddaní ve vodě utvořili dvojice a zápasili spolu. Jeden zvítězil, druhý prohrál, a Pán se na celé to veselí díval.

Verš

advaita-nityānande jala-phelāpheli
ācārya hāriyā pāche kare gālāgāli

Synonyma

advaita-nityānande — Advaita Ācārya a Nityānanda Prabhu; jala-phelāpheli — cákali po sobě; ācārya hāriyā — Advaita Ācārya poté, co byl poražen; pāche — nakonec; kare — činí; gālāgāli — obviňování.

Překlad

První hra proběhla mezi Advaitou Ācāryou a Nityānandou Prabhuem, kteří po sobě cákali vodu. Advaita Ācārya byl poražen a pak začal Nityānandu Prabhua obviňovat a nadávat Mu.

Verš

vidyānidhira jala-keli svarūpera sane
gupta-datte jala-keli kare dui jane

Synonyma

vidyānidhira — Vidyānidhiho; jala-keli — vodní hry; svarūpera sane — se Svarūpou Dāmodarem; gupta-datte — Murāri Gupta a Vāsudeva Datta; jala-keli — vodní hry; kare — provádějí; dui jane — dvě osoby.

Překlad

Svarūpa Dāmodara a Vidyānidhi po sobě také cákali a Murāri Gupta s Vāsudevou Dattou se bavili stejně.

Verš

śrīvāsa-sahita jala khele gadādhara
rāghava-paṇḍita sane khele vakreśvara

Synonyma

śrīvāsa-sahita — se Śrīvāsem Ṭhākurem; jala khele — hraje tyto vodní hry; gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; rāghava-paṇḍita sane — s Rāghavou Paṇḍitem; khele — hraje si; vakreśvara — Vakreśvara Paṇḍita.

Překlad

Další souboj se odehrál mezi Śrīvāsem Ṭhākurem a Gadādharem Paṇḍitem a ještě další mezi Rāghavou Paṇḍitem a Vakreśvarou Paṇḍitem. Všichni tak po sobě cákali vodu.

Verš

sārvabhauma-saṅge khele rāmānanda-rāya
gāmbhīrya gela doṅhāra, haila śiśu-prāya

Synonyma

sārvabhauma-saṅge — se Sārvabhaumou Bhaṭṭācāryou; khele — hraje si; rāmānanda-rāya — Śrī Rāmānanda Rāya; gāmbhīrya — vážnost; gela — zmizela; doṅhāra — u obou; haila — stali se; śiśu-prāya — jako děti.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya ve vodě dováděl se Śrī Rāmānandou Rāyem. Oba pozbyli své vážnosti a chovali se jako malé děti.

Verš

mahāprabhu tāṅ doṅhāra cāñcalya dekhiyā
gopīnāthācārye kichu kahena hāsiyā

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅ doṅhāra — těchto dvou; cāñcalya — rozpustilost; dekhiyā — když vidí; gopīnātha-ācārye — Gopīnāthovi Ācāryovi; kichu — něco; kahena — říká; hāsiyā — s úsměvem.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu uviděl rozpustilost Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi a Rāmānandy Rāye, s úsměvem promluvil ke Gopīnāthovi Ācāryovi.

Verš

paṇḍita, gambhīra, duṅhe — prāmāṇika jana
bāla-cāñcalya kare, karāha varjana

Synonyma

paṇḍita — učenci; gambhīra — velmi vážní; duṅhe — oba; prāmāṇika jana — osoby s autoritou; bāla-cāñcalya kare — hrají si jako děti; karāha varjana — řekni jim, ať přestanou.

Překlad

„Řekni Bhaṭṭācāryovi a Rāmānandovi Rāyovi, ať si přestanou hrát jako malé děti. Vždyť jsou oba učenci a velmi vážené a vznešené osobnosti.“

Verš

gopīnātha kahe, — tomāra kṛpā-mahāsindhu
uchalita kare yabe tāra eka bindu

Synonyma

gopīnātha kahe — Gopīnātha Ācārya odpověděl; tomāra kṛpā — Tvé milosti; mahā-sindhu — velký oceán; uchalita kare — vzedme se; yabe — když; tāra — toho; eka bindu — jedna kapka.

Překlad

Gopīnātha Ācārya odpověděl: „Věřím, že na ně dopadla jedna kapka z oceánu Tvé velké milosti.“

Verš

meru-mandara-parvata ḍubāya yathā tathā
ei dui — gaṇḍa-śaila, ihāra kā kathā

Synonyma

meru-mandara — Sumeru a Mandara; parvata — velké hory; ḍubāya — zaplaví; yathā tathā — kdekoliv; ei dui — tito dva; gaṇḍa-śaila — malé hory; ihāra kathā — co říci o nich.

Překlad

„Kapka z oceánu Tvé milosti zaplaví i velké hory, jako je Sumeru a Mandara. Protože jsou tito dva urození pánové v porovnání s nimi pouze malé hory, není divu, že se topí v oceánu Tvé milosti.“

Verš

śuṣka-tarka-khali khāite janma gela yāṅra
tāṅre līlāmṛta piyāo, — e kṛpā tomāra

Synonyma

śuṣka-tarka — suché logiky; khali — olejových pokrutin; khāite — jedením; janma — celý život; gela — plynul; yāṅra — jehož; tāṅre — jeho; līlā-amṛta — nektar Tvých zábav; piyāo — přiměl jsi pít; e — toto; kṛpā — milost; tomāra — Tvá.

Překlad

„Logika je jako suchá semena po vylisování oleje. Bhaṭṭācārya svůj život strávil jedením takových suchých pokrutin, ale Ty jsi mu dal nyní napít nektaru Tvých transcendentálních zábav. Tím jsi mu jistě prokázal velkou milost.“

Verš

hāsi’ mahāprabhu tabe advaite ānila
jalera upare tāṅre śeṣa-śayyā kaila

Synonyma

hāsi' — s úsměvem; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tabe — tehdy; advaite ānila — zavolal Advaitu Ācāryu; jalera upare — na hladině; tāṅre — Jeho; śeṣa-śayyā — lůžko jako Śeṣa-nāga; kaila — učinil.

Překlad

Poté, co Gopīnātha Ācārya domluvil, se Śrī Caitanya Mahāprabhu usmál a zavolal Advaitu Ācāryu, aby se stal lůžkem jako Śeṣa-nāga.

Verš

āpane tāṅhāra upara karila śayana
‘śeṣa-śāyī-līlā’ prabhu kaila prakaṭana

Synonyma

āpane — osobně; tāṅhāra upara — na Advaitu Ācāryu; karila śayana — ulehl; śeṣa-śāyī-līlā — zábavy Śeṣaśāyī Viṣṇua; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kaila prakaṭana — předvedl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si lehl na Advaitu Ācāryu, který se vznášel na hladině a předvedl tak zábavu Śeṣaśāyī Viṣṇua.

Verš

advaita nija-śakti prakaṭa kariyā
mahāprabhu lañā bule jalete bhāsiyā

Synonyma

advaita — Advaita Ācārya; nija-śakti — svou osobní energii; prakaṭa kariyā — poté, co projevil; mahāprabhu lañā — nesoucí Śrī Caitanyu Mahāprabhua; bule — pohybuje se; jalete — na vodě; bhāsiyā — plující.

Překlad

Advaita Ācārya projevil svoji osobní energii, a díky ní plul po vodě a přitom nesl Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

ei-mata jala-krīḍā kari’ kata-kṣaṇa
āiṭoṭā āilā prabhu lañā bhakta-gaṇa

Synonyma

ei-mata — takto; jala-krīḍā — hry ve vodě; kari' — poté, co prováděl; kata-kṣaṇa — po nějakou dobu; āiṭoṭā — na místo jménem Áitóta; āilā — vrátil se; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lañā bhakta-gaṇa — v doprovodu oddaných.

Překlad

Poté, co Śrī Caitanya Mahāprabhu nějakou dobu dováděl ve vodě, vrátil se v doprovodu svých oddaných na místo zvané Áitóta.

Verš

purī, bhāratī ādi yata mukhya bhakta-gaṇa
ācāryera nimantraṇe karilā bhojana

Synonyma

purī — Paramānanda Purī; bhāratī — Brahmānanda Bhāratī; ādi — počínaje; yata — všichni; mukhya — hlavní; bhakta-gaṇa — oddaní; ācāryera — Advaity Ācāryi; nimantraṇe — na pozvání; karilā bhojana — snědli oběd.

Překlad

Paramānanda Purī, Brahmānanda Bhāratī a všichni ostatní hlavní oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua přijali od Advaity Ācāryi pozvání na oběd.

Verš

vāṇīnātha āra yata prasāda ānila
mahāprabhura gaṇe sei prasāda khāila

Synonyma

vāṇīnātha — Vāṇīnātha Rāya; āra — navíc; yata — jakékoliv; prasāda — zbytky jídla; ānila — přinesl; mahāprabhura gaṇe — osobní společníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sei — tyto; prasāda — zbytky jídla; khāila — jedli.

Překlad

Veškeré prasādam, které Vāṇīnātha Rāya přinesl navíc, snědli ostatní společníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

aparāhne āsi’ kaila darśana, nartana
niśāte udyāne āsi’ karilā śayana

Synonyma

aparāhne — odpoledne; āsi' — přišel a; kaila — učinil; darśana nartana — návštěvu Pána a tančení; niśāte — v noci; udyāne — do zahrady; āsi' — přišel a; karilā śayana — odpočinul si.

Překlad

Odpoledne šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do Guṇḍicina chrámu navštívit Pána a tančit. Večer se vrátil do zahrady, aby si odpočinul.

Verš

āra dina āsi’ kaila īśvara daraśana
prāṅgaṇe nṛtya-gīta kaila kata-kṣaṇa

Synonyma

āra dina — další den; āsi' — poté, co přišel; kaila — učinil; īśvara daraśana — pohled na Pána; prāṅgaṇe — ve dvoře; nṛtya-gīta — zpívání a tančení; kaila — prováděl; kata-kṣaṇa — nějakou dobu.

Překlad

Dalšího dne šel Śrī Caitanya Mahāprabhu také zhlédnout Pána do chrámu Guṇḍici. Nějakou dobu tam zpíval a tančil na dvoře.

Verš

bhakta-gaṇa-saṅge prabhu udyāne āsiyā
vṛndāvana-vihāra kare bhakta-gaṇa lañā

Synonyma

bhakta-gaṇa-saṅge — s oddanými; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; udyāne — do zahrady; āsiyā — poté, co přišel; vṛndāvana-vihāra — vrindávanské zábavy; kare — prováděl; bhakta-gaṇa lañā — se všemi oddanými.

Překlad

V doprovodu svých oddaných pak šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do zahrady, kde si užíval vrindávanských zábav.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poukazuje na to, že výrazem vṛndāvana-vihāra neboli vrindávanské zábavy nejsou míněny Kṛṣṇovy styky s gopīmi nebo transcendentální nálada parakīya-rasa. Vṛndāvana-līlā Śrī Caitanyi Mahāprabhua v zahradě v Džagannáth Purí nezahrnovala styky se ženami či manželkami někoho jiného způsobem, jaký transcendentálně předvedl Śrī Kṛṣṇa. Śrī Caitanya Mahāprabhu se ve své vṛndāvana-līle považoval za pomocnici Śrīmatī Rādhārāṇī. Služebnice Śrīmatī Rādhārāṇī byly nesmírně šťastné, když si Śrīmatī Rādhārāṇī užívala Kṛṣṇovy společnosti. Nikdo by neměl vṛndāvana-vihāru Śrī Caitanyi Mahāprabhua v zahradě v Džagannáth Purí srovnávat s činnostmi gaurāṅga-nāgarīch.

Verš

vṛkṣa-vallī praphullita prabhura daraśane
bhṛṅga-pika gāya, vahe śītala pavane

Synonyma

vṛkṣa-vallī — stromy a popínavé rostliny; praphullita — blažené; prabhura — na Śrī Caitanyu Mahāprabhua; daraśane — při pohledu; bhṛṅga — čmeláci; pika — ptáci; gāya — zpívají; vahe — vály; śītala — chladivé; pavane — vánky.

Překlad

Různé druhy stromů a popínavých rostlin rostoucích v zahradě se radovaly z pohledu na Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Ptáci zpívali, čmeláci bzučeli a vál chladivý vánek.

Verš

prati-vṛkṣa-tale prabhu karena nartana
vāsudeva-datta mātra karena gāyana

Synonyma

prati-vṛkṣa-tale — pod každým stromem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena nartana — tančí; vāsudeva-datta — Vāsudeva Datta; mātra — pouze; karena — činí; gāyana — zpívání.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tančil pod každým stromem a Vāsudeva Datta při tom sám zpíval.

Verš

eka eka vṛkṣa-tale eka eka gāna gāya
parama-āveśe ekā nāce gaurarāya

Synonyma

eka eka vṛkṣa-tale — pod každým stromem; eka eka — různou; gāna — píseň; gāya — zpívá; parama-āveśe — ve velké extázi; ekā — sám; nāce — tančí; gaurarāya — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Vāsudeva Datta zpíval pod každým stromem jinou píseň a Śrī Caitanya Mahāprabhu tam sám ve velké extázi tančil.

Verš

tabe vakreśvare prabhu kahilā nācite
vakreśvara nāce, prabhu lāgilā gāite

Synonyma

tabe — potom; vakreśvare — Vakreśvarovi Paṇḍitovi; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahilā — nařídil; nācite — tančit; vakreśvara nāce — Vakreśvara Paṇḍita začal tančit; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lāgilā — začal; gāite — zpívat.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom nařídil Vakreśvarovi Paṇḍitovi, aby tančil, a sám přitom začal zpívat.

Verš

prabhu-saṅge svarūpādi kīrtanīyā gāya
dik-vidik nāhi jñāna premera vanyāya

Synonyma

prabhu-saṅge — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; svarūpa-ādi — v čele se Svarūpou Dāmodarem; kīrtanīyā — zpěváci; gāya — zpívají; dik-vidik — času a okolností; nāhi — ne; jñāna — ponětí; premera — extatické lásky; vanyāya — v záplavě.

Překlad

Oddaní jako Svarūpa Dāmodara a další kīrtanoví zpěváci začali zpívat se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Zaplaveni extází lásky ztratili zcela ponětí o času a okolnostech.

Verš

ei mata kata-kṣaṇa kari’ vana-līlā
narendra-sarovare gelā karite jala-khelā

Synonyma

ei mata — takto; kata-kṣaṇa — nějakou dobu; kari' — poté, co prováděli; vana-līlā — zábavy v zahradě; narendra-sarovare — k jezeru zvanému Naréndra-saróvara; gelā — šli; karite — provádět; jala-khelā — vodní hry.

Překlad

Poté, co takto v zahradě nějakou dobu prováděli své zábavy, odešli všichni k jezeru zvanému Naréndra-saróvara a tam se bavili dováděním ve vodě.

Verš

jala-krīḍā kari’ punaḥ āilā udyāne
bhojana-līlā kailā prabhu lañā bhakta-gaṇe

Synonyma

jala-krīḍā — hry ve vodě; kari' — poté, co prováděli; punaḥ — znovu; āilā — přišli; udyāne — do zahrady; bhojana-līlā — zábavu přijímání prasādam; kailā — prováděl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lañā bhakta-gaṇe — se všemi oddanými.

Překlad

Po skončení vodních radovánek se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátil do zahrady a s oddanými přijal prasādam.

Verš

nava dina guṇḍicāte rahe jagannātha
mahāprabhu aiche līlā kare bhakta-sātha

Synonyma

nava dina — devět dní; guṇḍicāte — v chrámu Guṇḍici; rahe — zůstává; jagannātha — Pán Jagannātha; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; aiche — výše zmíněným způsobem; līlā — zábavy; kare — provádí; bhakta-sātha — se svými oddanými.

Překlad

Pán Śrī Jagannātha-deva zůstal v chrámu Guṇḍici devět dní. Śrī Caitanya Mahāprabhu tam po tu dobu také zůstal a prováděl se svými oddanými výše zmíněné zábavy.

Verš

‘jagannātha-vallabha’ nāma baḍa puṣpārāma
nava dina karena prabhu tathāi viśrāma

Synonyma

jagannātha-vallabha — Džagannáth-vallabha; nāma — jménem; baḍa — velká; puṣpa-ārāma — zahrada; nava dina — devět dní; karena — činí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tathāi — tam; viśrāma — odpočinek.

Překlad

Zahrada, kde Śrī Caitanya Mahāprabhu prováděl své zábavy, byla velmi rozlehlá a jmenovala se Džagannáth-vallabha. Tam také devět dní odpočíval.

Verš

‘herā-pañcamī’ra dina āila jāniyā
kāśī-miśre kahe rājā sayatna kariyā

Synonyma

herā-pañcamīra dina — den Herā-pañcamī; āila — blížil se; jāniyā — jelikož věděl; kāśī-miśre — Kāśīmu Miśrovi; kahe — říká; rājā — král; sa-yatna kariyā — s velkou péčí.

Překlad

Král Pratāparudra věděl, že se blíží den Herā-pañcamī, a tak starostlivě promluvil s Kāśīm Miśrou.

Verš

kalya ‘herā-pañcamī’ habe lakṣmīra vijaya
aiche utsava kara yena kabhu nāhi haya

Synonyma

kalya — zítra; herā-pañcamī — slavnost Herā-pañcamī; habe — bude; lakṣmīra — bohyně štěstí; vijaya — přivítání; aiche — tuto; utsava — slavnost; kara — zařiď; yena — jako; kabhu — kdykoliv; nāhi haya — nebyla.

Překlad

„Zítra bude slavnost Herā-pañcamī neboli Lakṣmī-vijaya. Připrav prosím takovou slavnost, jaká tu ještě nebyla.“

Význam

Slavnost Herā-pañcamī se slaví pět dní po Ratha-yātře. Pán Jagannātha opustil svou manželku, bohyni štěstí, a odjel do Vrindávanu, což je v tomto případě chrám Guṇḍici. Kvůli odloučení od Pána se bohyně štěstí rozhodne jít navštívit Pána do Guṇḍici. Příchod bohyně štěstí do Guṇḍici je oslavován jako Herā-pañcamī. Ativādī to někdy špatně vyslovují jako Harā-pañcamī. Slovo herā znamená „vidět“ a vztahuje se na bohyni štěstí, která se jde podívat na Pána Jagannātha. Slovo pañcamī znamená „pátý den“ a používá se proto, že se to odehrává pátý den měsíce.

Verš

mahotsava kara taiche viśeṣa sambhāra
dekhi’ mahāprabhura yaiche haya camatkāra

Synonyma

mahotsava — slavnost; kara — uspořádej; taiche — takovým způsobem; viśeṣa sambhāra — velkolepě; dekhi' — až uvidí; mahāprabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yaiche — aby; haya — byl; camatkāra — údiv.

Překlad

Král Pratāparudra řekl: „Uspořádej tuto slavnost tak velkolepě, aby byl Śrī Caitanya Mahāprabhu naprosto spokojený a ohromený, až ji uvidí.“

Verš

ṭhākurera bhāṇḍāre āra āmāra bhāṇḍāre
citra-vastra-kiṅkiṇī, āra chatra-cāmare

Synonyma

ṭhākurera — Božstva; bhāṇḍāre — ve skladišti; āra — a; āmāra — mém; bhāṇḍāre — ve skladišti; citra-vastra — potištěné látky; kiṅkiṇī — zvonečky; āra — a; chatra — slunečníky; cāmare — ovívadla z jačího ohonu.

Překlad

„Vezmi všechny potištěné látky, zvonečky, slunečníky a cāmary, jež jsou v mém skladu i ve skladu Božstev.“

Verš

dhvajāvṛnda-patākā-ghaṇṭāya karaha maṇḍana
nānā-vādya-nṛtya-dolāya karaha sājana

Synonyma

dhvajā-vṛnda — různé vlajky; patākā — velké vlajky; ghaṇṭāya — se zvonky; karaha — udělej; maṇḍana — výzdobu; nānā-vādya — různé hudební skupiny; nṛtya — tanec; dolāya — nosítka; karaha sājana — krásně ozdob.

Překlad

„Shromáždi všechny druhy malých i velkých vlajek a zvonků. Ozdob nosítka a zařiď, ať je doprovázejí různé hudební i taneční skupiny. Celá nosítka tak přitažlivě ozdob.“

Verš

dviguṇa kariyā kara saba upahāra
ratha-yātrā haite yaiche haya camatkāra

Synonyma

dvi-guṇa kariyā — zdvojnásobující množství; kara — připrav; saba — všechny druhy; upahāra — darů; ratha-yātrā haite — než slavnost vozů; yaiche — ať; haya — stane se; camatkāra — ještě úžasnější.

Překlad

„Měl bys také zdvojnásobit množství prasādam. Připrav ho tolik, že to předčí i Ratha-yātru.“

Verš

seita’ kariha, — prabhu lañā bhakta-gaṇa
svacchande āsiyā yaiche karena daraśana

Synonyma

seita' kariha — udělej to; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lañā bhakta-gaṇa — beroucí s sebou všechny oddané; svacchande — volně; āsiyā — když přijde; yaiche — jak; karena daraśana — navštíví chrám.

Překlad

„Zařiď celou slavnost tak, aby mohl Śrī Caitanya Mahāprabhu se svými oddanými bez potíží jít navštívit Božstvo.“

Verš

prātaḥ-kāle mahāprabhu nija-gaṇa lañā
jagannātha darśana kaila sundarācale yāñā

Synonyma

prātaḥ-kāle — ráno; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nija-gaṇa lañā — beroucí své společníky; jagannātha darśana — návštěvu Pána Jagannātha; kaila — vykonal; sundarācale — do chrámu Guṇḍici; yāñā — jdoucí.

Překlad

Ráno vzal Śrī Caitanya Mahāprabhu své osobní společníky a všichni šli do Sundaráčaly navštívit Pána Jagannātha.

Význam

Sundaráčala je chrám Guṇḍici. Jagannāthův chrám v Džagannáth Purí se nazývá Níláčala a Guṇḍicin chrám se nazývá Sundaráčala.

Verš

nīlācale āilā punaḥ bhakta-gaṇa-saṅge
dekhite utkaṇṭhā herā-pañcamīra raṅge

Synonyma

nīlācale — do Džagannáth Purí; āilā — vrátil se; punaḥ — znovu; bhakta-gaṇa-saṅge — se svými oddanými; dekhite — vidět; utkaṇṭhā — velmi dychtivý; herā-pañcamīra raṅge — slavnost Herā-pañcamī.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se pak se svými oddanými vrátil do Níláčaly, neboť velmi dychtil zhlédnout slavnost Herā-pañcamī.

Verš

kāśī-miśra prabhure bahu ādara kariyā
svagaṇa-saha bhāla-sthāne vasāila lañā

Synonyma

kāśī-miśra — Kāśī Miśra; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bahu — velkou; ādara kariyā — projevující úctu; sva-gaṇa-saha — s Jeho společníky; bhāla-sthāne — na hezkém místě; vasāila — usadil; lañā — beroucí.

Překlad

Kāśī Miśra s velkou úctou Caitanyu Mahāprabhua přivítal a vzal Jej i s Jeho společníky na velmi pěkné místo, kde je usadil.

Verš

rasa-viśeṣa prabhura śunite mana haila
īṣat hāsiyā prabhu svarūpe puchila

Synonyma

rasa-viśeṣa — o určité náladě; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śunite — slyšet; mana haila — chtěl; īṣat hāsiyā — s lehkým úsměvem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; svarūpe puchila — zeptal se Svarūpy Dāmodara.

Překlad

Poté, co se Śrī Caitanya Mahāprabhu posadil, chtěl naslouchat o určité náladě oddané služby, a proto se s lehkým úsměvem zeptal Svarūpy Dāmodara.

Verš

yadyapi jagannātha karena dvārakāya vihāra
sahaja prakaṭa kare parama udāra
tathāpi vatsara-madhye haya eka-bāra
vṛndāvana dekhite tāṅra utkaṇṭhā apāra

Synonyma

yadyapi — i když; jagannātha — Pán Jagannātha; karena — činí; dvārakāya — ve Dváraka-dhámu; vihāra — požitek; sahaja — přirozený; prakaṭa — projev; kare — činí; parama — vznešený; udāra — velkorysý; tathāpi — přesto; vatsara-madhye — za rok; haya — je; eka-bāra — jednou; vṛndāvana dekhite — navštívit Vrindávan; tāṅra — Jeho; utkaṇṭhā — dychtivost; apāra — neomezená.

Překlad

„I když si Pán Jagannātha užívá svých zábav ve Dváraka-dhámu a přirozeně tam projevuje svoji vznešenou velkorysost, je přesto jednou za rok nekonečně dychtivý spatřit Vrindávan.“

Verš

vṛndāvana-sama ei upavana-gaṇa
tāhā dekhibāre utkaṇṭhita haya mana

Synonyma

vṛndāvana-sama — přesně připomínající Vrindávan; ei — všechny tyto; upavana-gaṇa — sousední zahrady; tāhā — tyto zahrady; dekhibāre — spatřit; utkaṇṭhita — velmi dychtivá; haya mana — Jeho mysl se stává.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu ukázal na okolní zahrady a řekl: „Všechny tyto zahrady dokonale připomínají Vrindávan, a Pán Jagannātha si je proto velmi přeje znovu spatřit.“

Verš

bāhira ha-ite kare ratha-yātrā-chala
sundarācale yāya prabhu chāḍi’ nīlācala

Synonyma

bāhira ha-ite — navenek; kare — činí; ratha-yātrā-chala — záminku, že se chce zúčastnit slavnosti vozů; sundarācale — do Sundaráčaly, chrámu Guṇḍici; yāya — jde; prabhu — Pán Jagannātha; chāḍi' — opouštějící; nīlācala — Džagannáth Purí.

Překlad

„Navenek používá záminku, že se chce zúčastnit slavnosti Ratha-yātrā, ale ve skutečnosti chce opustit Džagannáth Purí a odejít do Sundaráčaly, chrámu Guṇḍici, který je napodobeninou Vrindávanu.“

Verš

nānā-puṣpodyāne tathā khele rātri-dine
lakṣmīdevīre saṅge nāhi laya ki kāraṇe?

Synonyma

nānā-puṣpa-udyāne — v různých květinových zahradách; tathā — tam; khele — baví se; rātri-dine — dnem i nocí; lakṣmī-devīre — Lakṣmīdevī, bohyni štěstí; saṅge — s sebou; nāhi — ne; laya — vezme; ki kāraṇe — z jakého důvodu.

Překlad

„Pán se tam v různých květinových zahradách dnem i nocí těší z různých zábav. Proč s sebou ale nevezme Lakṣmīdevī, bohyni štěstí?“

Verš

svarūpa kahe, — śuna, prabhu, kāraṇa ihāra
vṛndāvana-krīḍāte lakṣmīra nāhi adhikāra

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa odpověděl; śuna — prosím poslouchej; prabhu — ó můj Pane; kāraṇa ihāra — důvod toho; vṛndāvana-krīḍāte — do vrindávanských zábav; lakṣmīra — bohyně štěstí; nāhi — není; adhikāra — přístup.

Překlad

Svarūpa Dāmodara odpověděl: „Můj drahý Pane, slyš prosím, jaký to má důvod. Lakṣmīdevī, bohyně štěstí, nemá do vrindávanských zábav přístup.“

Verš

vṛndāvana-līlāya kṛṣṇera sahāya gopī-gaṇa
gopī-gaṇa vinā kṛṣṇera harite nāre mana

Synonyma

vṛndāvana-līlāya — ve vrindávanských zábavách; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; sahāya — pomocnice; gopī-gaṇa — všechny gopī; gopī-gaṇa vinā — mimo gopī; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; harite — upoutat; nāre — nikdo není schopen; mana — mysl.

Překlad

„Ve vrindávanských zábavách jsou jedinými pomocnicemi gopī. Nikdo jiný než ony nemůže upoutat Kṛṣṇovu mysl.“

Verš

prabhu kahe, — yātrā-chale kṛṣṇera gamana
subhadrā āra baladeva, saṅge dui jana

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; yātrā-chale — pod záminkou slavnosti vozů; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; gamana — odchod; subhadrā — Jeho sestra; āra — a; baladeva — Jeho bratr; saṅge — s Ním; dui jana — dvě osoby.

Překlad

Pán řekl: „Kṛṣṇa na to místo pod záminkou slavnosti vozů odchází se Subhadrou a Baladevou.“

Verš

gopī-saṅge yata līlā haya upavane
nigūḍha kṛṣṇera bhāva keha nāhi jāne

Synonyma

gopī-saṅge — s gopīmi; yata līlā — všechny zábavy; haya upavane — které probíhají v těchto zahradách; nigūḍha — velmi důvěrné; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; bhāva — extáze; keha — kdokoliv; nāhi — ne; jāne — zná.

Překlad

„Veškeré zábavy s gopīmi, které se v těchto zahradách odehrávají, jsou velmi důvěrné extáze Pána Kṛṣṇy a nikdo je nezná.“

Verš

ataeva kṛṣṇera prākaṭye nāhi kichu doṣa
tabe kene lakṣmīdevī kare eta roṣa?

Synonyma

ataeva — protože; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; prākaṭye — takovými projevy; nāhi — není; kichu — jakákoliv; doṣa — chyba; tabe — proto; kene — proč; lakṣmī-devī — bohyně štěstí; kare — činí; eta — tolik; roṣa — hněvu.

Překlad

„Na zábavách Pána Kṛṣṇy není nic špatného. Proč se tedy bohyně štěstí tak zlobí?“

Verš

svarūpa kahe, — premavatīra ei ta’ svabhāva
kāntera audāsya-leśe haya krodha-bhāva

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī odpověděl; prema-vatīra — velmi zamilované dívky; ei — toto; ta' — opravdu; svabhāva — povaha; kāntera — milého; audāsya — nezájem; leśe — byť jen trochu; haya — je; krodha-bhāva — hněv.

Překlad

Svarūpa Dāmodara odpověděl: „Pro zamilovanou dívku je přirozené se okamžitě rozzlobit, když zjistí, že jí milenec nevěnuje plnou pozornost.“

Verš

hena-kāle, khacita yāhe vividha ratana
suvarṇera caudolā kari’ ārohaṇa

Synonyma

hena-kāle — zatímco Svarūpa Dāmodara a Pán Caitanya Mahāprabhu hovořili; khacita — byly ozdobeny; yāhe — na kterých; vividha — různé; ratana — drahokamy; suvarṇera — ze zlata; caudolā — nosítka, která nesli čtyři muži; kari' ārohaṇa — jedoucí na.

Překlad

Zatímco takto Svarūpa Dāmodara a Śrī Caitanya Mahāprabhu rozmlouvali, procházel okolo průvod bohyně štěstí. Seděla na zlatých nosítkách nesených čtyřmi muži a ozdobených různými drahokamy.

Verš

chatra-cāmara-dhvajā patākāra gaṇa
nānā-vādya-āge nāce deva-dāsī-gaṇa

Synonyma

chatra — slunečníků; cāmara — a ovívadel; dhvajā — a vlajek; patākāra — a velkých vlajek; gaṇa — shromáždění; nānā-vādya — různé hudební skupiny; āge — vpředu; nāce — tančí; deva-dāsī-gaṇa — tanečnice.

Překlad

Nosítka byla obklopená lidmi, kteří nesli slunečníky, cāmary a vlajky, a před nimi šli hudebníci a tanečnice.

Verš

tāmbūla-sampuṭa, jhāri, vyajana, cāmara
sāthe dāsī śata, hāra divya bhūṣāmbara

Synonyma

tāmbūla-sampuṭa — krabice obsahující vše potřebné pro přípravu betelu; jhāri — džbány na vodu; vyajana — vějíře; cāmara — ovívadla; sāthe — spolu s; dāsī — služebnic; śata — stovky; hāra — náhrdelníky; divya — vzácné; bhūṣāmbara — šaty.

Překlad

Služebnice nesly džbány s vodou, cāmary a krabice s betelem. Byly jich stovky, všechny byly přitažlivě oblečené a ozdobené vzácnými náhrdelníky.

Verš

alaukika aiśvarya saṅge bahu-parivāra
kruddha hañā lakṣmīdevī āilā siṁha-dvāra

Synonyma

alaukika — neobyčejné; aiśvarya — bohatství; saṅge — doprovázena; bahu-parivāra — mnoha rodinnými členy; kruddha hañā — rozzlobená; lakṣmīdevī — bohyně štěstí; āilā — dorazila; siṁha-dvāra — k hlavní chrámové bráně.

Překlad

Rozhněvaná bohyně štěstí dorazila v doprovodu mnoha členů své rodiny, oplývajících neobyčejným bohatstvím, k hlavní bráně chrámu.

Verš

jagannāthera mukhya mukhya yata bhṛtya-gaṇe
lakṣmīdevīra dāsī-gaṇa karena bandhane

Synonyma

jagannāthera — Pána Jagannātha; mukhya mukhya — hlavní; yata — všechny; bhṛtya-gaṇe — služebníky; lakṣmī-devīra — bohyně štěstí; dāsī-gaṇa — služebnice; karena bandhane — zatkly.

Překlad

Jakmile průvod dorazil na místo, začaly služebnice bohyně štěstí zatýkat všechny hlavní služebníky Pána Jagannātha.

Verš

bāndhiyā āniyā pāḍe lakṣmīra caraṇe
core yena daṇḍa kari’ laya nānā-dhane

Synonyma

bāndhiyā — když je spoutaly; āniyā — poté, co přivedly; pāḍe — přiměly je padnout na zem; lakṣmīra caraṇe — u lotosových nohou bohyně štěstí; core — zloději; yena — jako; daṇḍa kari' — poté, co byl potrestán; laya — odebírají; nānā-dhane — všechno bohatství.

Překlad

Služebnice Jagannāthovy služebníky svázaly, na ruce jim nasadily pouta a přinutily je padnout na zem k lotosovým nohám bohyně štěstí. Tito služebníci byli zatýkáni jako zloději, kterým se odebírá veškeré bohatství.

Význam

Když Pán Jagannātha začíná svoji slavnost vozů, ujišťuje bohyni štěstí, že se druhý den vrátí. Když se však nevrací, bohyně štěstí čeká dva až tři dny a potom začne mít pocit, že ji manžel zanedbává, což ji přirozeně velice rozhněvá. Bohatě ozdobí sebe i své společnice, vyjde z chrámu a čeká před hlavní branou. Tehdy její služebnice zajmou všechny hlavní služebníky Pána Jagannātha, přivedou je před ni a donutí padnout u jejích lotosových nohou.

Verš

acetanavat tāre karena tāḍane
nānā-mata gāli dena bhaṇḍa-vacane

Synonyma

acetana-vat — téměř v bezvědomí; tāre — služebníky; karena — činí; tāḍane — výprask; nānā-mata — různými druhy; gāli — posměšků; dena — mluví; bhaṇḍa-vacane — různými hanlivými slovy.

Překlad

Když služebníci padli k lotosovým nohám bohyně štěstí, byli téměř v bezvědomí. Byli zbiti a stali se terčem posměšků a nadávek.

Verš

lakṣmī-saṅge dāsī-gaṇera prāgalbhya dekhiyā
hāse mahāprabhura gaṇa mukhe hasta diyā

Synonyma

lakṣmī-saṅge — ve společnosti bohyně štěstí; dāsī-gaṇera — služebnic; prāgalbhya — nestoudnost; dekhiyā — když viděli; hāse — smáli se; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; gaṇa — společníci; mukhe — tváře; hasta — rukama; diyā — zakrývající.

Překlad

Společníky Śrī Caitanyi Mahāprabhua rozesmálo, když viděli drzost služebnic bohyně štěstí, a tak si rukama zakryli tváře.

Verš

dāmodara kahe, — aiche mānera prakāra
trijagate kāhāṅ nāhi dekhi śuni āra

Synonyma

dāmodara kahe — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī řekl; aiche — takový; mānera — sobecké pýchy; prakāra — druh; tri-jagate — ve třech světech; kāhāṅ — kdekoliv; nāhi — ne; dekhi — vidím; śuni — slyším; āra — jinak.

Překlad

Svarūpa Dāmodara řekl: „Taková sobecká pýcha neexistuje nikde ve třech světech. Alespoň já jsem nic takového neviděl ani neslyšel.“

Verš

māninī nirutsāhe chāḍe vibhūṣaṇa
bhūme vasi’ nakhe lekhe, malina-vadana

Synonyma

māninī — pyšná, sobecká žena; nirutsāhe — ze zklamání; chāḍe — odloží; vibhūṣaṇa — všechny ozdoby; bhūme vasi' — sedící na zemi; nakhe — nehty; lekhe — kreslí čáry; malina-vadana — s mrzutým výrazem ve tváři.

Překlad

„Je-li žena zanedbávaná a zklamaná, odloží ze sobecké pýchy své ozdoby, sedne si mrzutě na zem a kreslí do ní čáry svými nehty.“

Verš

pūrve satyabhāmāra śuni evaṁ-vidha māna
vraje gopī-gaṇera māna — rasera nidhāna

Synonyma

pūrve — dříve; satyabhāmāra — královny Satyabhāmy; śuni — slyšel jsem; evaṁ-vidha māna — o tomto druhu sobecké pýchy; vraje — ve Vrindávanu; gopī-gaṇeragopī; māna — pýchu; rasera nidhāna — studnice veškerých transcendentálních nálad.

Překlad

„Slyšel jsem, že se tento druh pýchy projevuje u Satyabhāmy, Kṛṣṇovy nejpyšnější královny, a také u gopī z Vrindávanu, které jsou studnicí všech transcendentálních nálad.“

Verš

iṅho nija-sampatti saba prakaṭa kariyā
priyera upara yāya sainya sājāñā

Synonyma

iṅho — toto; nija-sampatti — své bohatství; saba — veškeré; prakaṭa kariyā — vystavuje; priyera upara — proti svému milovanému manželovi; yāya — jde; sainya sājāñā — v doprovodu vojáků.

Překlad

„V případě bohyně štěstí však vidím jiný druh pýchy. Ona vystavuje na odiv své bohatství, a dokonce jde v doprovodu vojáků napadnout svého manžela.“

Význam

Poté, co Svarūpa Dāmodara Gosvāmī viděl troufalost bohyně štěstí, chtěl Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi říci o jedinečné vznešenosti milostných vztahů gopī. Řekl proto: „Můj Pane, nikdy jsem neviděl nic, co by se podobalo tomuto chování bohyně štěstí. Někdy vidíme, jak je milující žena pyšná na svoje postavení a potom zklamaná kvůli tomu, že je nějakým způsobem zanedbávána. Tehdy přestane pečovat o svůj zevnějšek a ve špinavých šatech mrzutě sedí na zemi a ryje do ní čáry svými nehty. O takové sobecké pýše jsme slyšeli v případě Satyabhāmy nebo gopī z Vrindávanu, ale to, co vidíme u bohyně štěstí zde v Džagannáth Purí, je něco zcela jiného. Ona se na svého manžela nesmírně zlobí a útočí na Něj s veškerým svým bohatstvím.“

Verš

prabhu kahe, — kaha vrajera mānera prakāra
svarūpa kahe, — gopī-māna-nadī śata-dhāra

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; kaha — prosím řekni; vrajera — Vrindávanu; mānera — sobecké pýchy; prakāra — o druzích; svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara odpověděl; gopī-māna — pýcha gopī; nadī — jako řeka; śata-dhāra — se stovkami ramen.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Řekni Mi prosím o druzích sobecké pýchy projevených ve Vrindávanu.“

Význam

Svarūpa Dāmodara odpověděl: „Pýcha gopī je jako řeka proudící ve stovkách ramen.“

Verš

nāyikāra svabhāva, prema-vṛtte bahu bheda
sei bhede nānā-prakāra mānera udbheda

Synonyma

nāyikāra — hrdinky; svabhāva — povaha; prema-vṛtte — v milostných vztazích; bahu — mnoho; bheda — druhů; sei — toto; bhede — v každém druhu; nānā-prakāra — různé typy; mānera — žárlivého hněvu určité ženy; udbheda — pododdělení.

Překlad

„Znaky a způsoby lásky se u různých žen liší. Jejich žárlivý hněv nabývá různých podob a vlastností.“

Verš

samyak gopikāra māna nā yāya kathana
eka-dui-bhede kari dig-daraśana

Synonyma

samyak — plně; gopikāragopī; māna — žárlivý hněv; — není; yāya — možné; kathana — popsat; eka-dui — jeden dva; bhede — různé druhy; kari — učiním; dik-daraśana — náznak.

Překlad

„Tyto různé druhy žárlivého hněvu gopī není možné zcela popsat. Mohu však uvést několik příkladů, abych naznačil, o co se jedná.“

Verš

māne keha haya ‘dhīrā’, keha ta’ ‘adhīrā’
ei tina-bhede, keha haya ‘dhīrādhīrā’

Synonyma

māne — na úrovni žárlivého hněvu; keha — některé ženy; haya dhīrā — jsou velmi rozvážné; keha ta' — a některé; adhīrā — velmi prchlivé; ei tina-bhede — je také třetí druh; keha haya — některé jsou; dhīrā-adhīrā — směs klidu a neklidu.

Překlad

„Co se týče žárlivého hněvu, existují tři druhy žen: rozvážné, prchlivé a ženy projevující oboje – rozvahu i prchlivost.“

Verš

‘dhīrā’ kānte dūre dekhi’ kare pratyutthāna
nikaṭe āsile, kare āsana pradāna

Synonyma

dhīrā — rozvážná; kānte — milého; dūre — z dálky; dekhi' — když vidí; kare pratyutthāna — vstane; nikaṭe āsile — když její milý přijde blíže; kare — udělá; āsana — místo na sezení; pradāna — nabídnutí.

Překlad

„Když rozvážná hrdinka vidí v dálce přicházet svého hrdinu, okamžitě vstane, aby ho přivítala, a po jeho příchodu mu ihned nabídne místo k sezení.“

Verš

hṛdaye kopa, mukhe kahe madhura vacana
priya āliṅgite, tāre kare āliṅgana

Synonyma

hṛdaye — v srdci; kopa — hněv; mukhe — v ústech; kahe — říká; madhura — sladká; vacana — slova; priya — milenec; āliṅgite — když objímá; tāre — jeho; kare āliṅgana — obejme.

Překlad

„Taková rozvážná žena ukrývá hněv ve svém srdci a navenek říká sladká slova. Když ji milý obejme, obejme ho také.“

Verš

sarala vyavahāra, kare mānera poṣaṇa
kimvā solluṇṭha-vākye kare priya-nirasana

Synonyma

sarala vyavahāra — upřímné chování; kare — činí; mānera — žárlivého hněvu; poṣaṇa — udržování; kimvā — nebo; solluṇṭha — nepatrný úsměv; vākye — slovy; kare — činí; priya — milence; nirasana — odmítnutí.

Překlad

„Rozvážná žena je ve svém chování prostá. Žárlivý hněv zadržuje ve svém srdci, ale zároveň milými slovy a úsměvy svého naléhajícího milence odmítá.“

Verš

‘adhīrā’ niṣṭhura-vākye karaye bhartsana
karṇotpale tāḍe, kare mālāya bandhana

Synonyma

adhīrā — prchlivá žena; niṣṭhura-vākye — krutými slovy; karaye — činí; bhartsana — kárání; karṇa-utpale tāḍe — tahá za ucho; kare — činí; mālāya — girlandou; bandhana — svázání.

Překlad

„Neklidná žena však svému milenci někdy vyčiní krutými slovy, někdy ho tahá za ucho a někdy ho sváže květinovou girlandou.“

Verš

‘dhīrādhīrā’ vakra-vākye kare upahāsa
kabhu stuti, kabhu nindā, kabhu vā udāsa

Synonyma

dhīrā-adhīrā — žena, která je směsí rozvážnosti a prchlivosti; vakra-vākye kare upahāsa — dělá dvojsmyslné žerty; kabhu stuti — někdy chválu; kabhu nindā — někdy urážky; kabhu udāsa — někdy lhostejnost.

Překlad

„Žena, která je směsí rozvahy a prchlivosti, dělá neustále dvojsmyslné žerty. Někdy svého milence chválí, někdy ho uráží a jindy zůstává lhostejná.“

Verš

‘mugdhā’, ‘madhyā’, ‘pragalbhā’, — tina nāyikāra bheda
‘mugdhā’ nāhi jāne mānera vaidagdhya-vibheda

Synonyma

mugdhā — uchvácená; madhyā — střední; pragalbhā — nestoudná; tina — tři; nāyikāra — hrdinek; bheda — druhy; mugdhā — uchvácená; nāhi jāne — nezná; mānera — žárlivého hněvu; vaidagdhya-vibheda — různé formy vychytralého jednání.

Překlad

„Ženy se dále mohou dělit na uchvácené, střední a nestoudné. Ty uchvácené se ve vychytralých způsobech projevování žárlivého hněvu příliš nevyznají.“

Verš

mukha ācchādiyā kare kevala rodana
kāntera priya-vākya śuni’ haya parasanna

Synonyma

mukha ācchādiyā — zakrývající si tvář; kare — činí; kevala — pouze; rodana — pláč; kāntera — milence; priya-vākya — sladká slova; śuni' — když slyší; haya — stává se; parasanna — spokojená.

Překlad

„Uchvácená žena si jednoduše zakryje tvář a pláče. Když od svého milence slyší nějaká sladká slova, je spokojená.“

Verš

‘madhyā’ ‘pragalbhā’ dhare dhīrādi-vibheda
tāra madhye sabāra svabhāve tina bheda

Synonyma

madhyā — střední; pragalbhā — nestoudné; dhare — obsahují; dhīrā-ādi-vibheda — tři skupiny: dhīra, adhīrā a dhīrādhīra; tāra madhye — mezi nimi; sabāra — všech; svabhāve — v povaze; tina bheda — tři skupiny.

Překlad

„Jak střední, tak nestoudné ženy mohou být rozděleny na rozvážné, prchlivé a rozvážné i prchlivé zároveň. Veškeré jejich znaky mohou být dále rozděleny do tří skupin.“

Verš

keha ‘prakharā’, keha ‘mṛdu’, keha haya ‘samā’
sva-svabhāve kṛṣṇera bāḍāya prema-sīmā

Synonyma

keha — některé; prakharā — upovídané; keha — některé; mṛdu — jemné; keha haya — některé z nich jsou; samā — vyrovnané; sva-svabhāve — podle svých vlastností; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; bāḍāya — zvětšují; prema-sīmā — hranice extáze lásky.

Překlad

„Některé z těchto žen jsou upovídané, některé jemné a některé jsou vyrovnané. Každá z nich svými vlastnostmi zvětšuje extázi lásky Śrī Kṛṣṇy.“

Verš

prākharya, mārdava, sāmya svabhāva nirdoṣa
sei sei svabhāve kṛṣṇe karāya santoṣa

Synonyma

prākharya — upovídanost; mārdava — jemnost; sāmya — vyrovnanost; svabhāva — povaha; nirdoṣa — bezchybná; sei sei svabhāve — těmito transcendentálními vlastnostmi; kṛṣṇe — Pána Kṛṣṇu; karāya — dělají; santoṣa — šťastným.

Překlad

„I když jsou některé z gopī upovídané, některé milé a jiné zase vyrovnané, všechny jsou transcendentální a bezchybné. Svými jedinečnými vlastnostmi přinášejí Kṛṣṇovi potěšení.“

Verš

e-kathā śuniyā prabhura ānanda apāra
‘kaha, kaha, dāmodara’, — bale bāra bāra

Synonyma

e-kathā śuniyā — díky vyslechnutí těchto popisů; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ānanda apāra — neomezené štěstí; kaha kaha — mluv prosím dále; dāmodara — Můj drahý Dāmodare; bale bāra bāra — neustále opakoval.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu při poslechu těchto popisů prožíval neomezené štěstí a opakovaně Svarūpu Dāmodara žádal, aby mluvil dál.

Verš

dāmodara kahe, — kṛṣṇa rasika-śekhara
rasa-āsvādaka, rasamaya-kalevara

Synonyma

dāmodara kahe — Dāmodara řekl; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; rasika-śekhara — vládce transcendentálních nálad; rasa-āsvādaka — ten, kdo vychutnává transcendentální nálady; rasa-maya-kalevara — jehož tělo je tvořeno veškerou transcendentální blažeností.

Překlad

Dāmodara Gosvāmī řekl: „Kṛṣṇa je pánem všech transcendentálních nálad a také tím, kdo všechny tyto transcendentální nálady vychutnává. Jeho tělo je tvořené transcendentální blažeností.“

Verš

premamaya-vapu kṛṣṇa bhakta-premādhīna
śuddha-preme, rasa-guṇe, gopikā — pravīṇa

Synonyma

prema-maya-vapu — tělo z lásky a extáze; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; bhakta-prema-adhīna — vždy podřízený láskyplným citům svých oddaných; śuddha-preme — v čisté, ničím neznečištěné lásce; rasa-guṇe — a ve všech vlastnostech transcendentálních nálad; gopikāgopī; pravīṇa — velmi zkušené.

Překlad

„Kṛṣṇa je plný extatické lásky a vždy podřízený lásce svých oddaných. Gopī mají velké zkušenosti s čistou láskou a jednáním v transcendentálních náladách.“

Verš

gopikāra preme nāhi rasābhāsa-doṣa
ataeva kṛṣṇera kare parama santoṣa

Synonyma

gopikāra — gopī; preme — v milostných vztazích; nāhi — není; rasa-ābhāsa — znečištěné chuti nálady; doṣa — chyba; ataeva — proto; kṛṣṇera — Pánu Kṛṣṇovi; kare — činí; parama santoṣa — největší uspokojení.

Překlad

„V lásce gopī se nenachází nic, co by tam nepatřilo, a proto Kṛṣṇovi přinášejí to nejvyšší uspokojení.“

Význam

Rasābhāsa vzniká, když je vztah ke Kṛṣṇovi znečištěný. Rasābhāsa je tří druhů: první třídy, druhé třídy a třetí třídy. Slovo rasa znamená „nálada“ a slovo ābhāsa znamená „stín“. Pokud někdo vychutnává určitou náladu, do které je vložené něco navíc, říká se tomu uparasa. Něčemu, co je od původní nálady odvozené, se říká anurasa. A to, co je od původní nálady hodně vzdálené, se nazývá aparasa. Uparasa, anurasa a aparasa jsou v tomto pořadí první, druhá a třetí třída rasābhāsy. V Bhakti-rasāmṛta-sindhu (4.9.1–2) se říká:

pūrvam evānuśiṣṭenavikalā rasa-lakṣaṇā
rasā eva rasābhāsā
rasa-jñair anukīrtitāḥ
syus tridhoparasāś cānu-rasāś cāparasāś ca te
uttamā madhyamāḥ proktāḥ
kaniṣṭhāś cety amī kramāt

Verš

evaṁ śaśaṅkāṁśu-virājitā niśāḥ
sa satya-kāmo ’nuratābalā-gaṇaḥ
siṣeva ātmany avaruddha-saurataḥ
sarvāḥ śarat-kāvya-kathā-rasāśrayāḥ

Synonyma

evam — tak; śaśaṅka-aṁśu — měsíčními paprsky; virājitāḥ — překrásné; niśāḥ — noci; saḥ — On; satya-kāmaḥ — Absolutní Pravda; anurata — ke které jsou přitahovány; abalā-gaṇaḥ — ženy; siṣeva — prováděl; ātmani — v Jeho vlastním Já; avaruddha-saurataḥ — Jeho transcendentální chtivá touha byla zastavena; sarvāḥ — všechny; śarat — na podzim; kāvya — poetická; kathā — slova; rasa-āśrayāḥ — plný všech transcendentálních nálad.

Překlad

„  ,Pán Śrī Kṛṣṇa, který je Absolutní Pravdou, si každé podzimní noci užíval tance rāsa. Tančil v měsíčním světle, se všemi transcendentálními náladami. Používal poetické výrazy a obklopil se ženami, které k Němu byly velmi přitahovány.̀  “

Význam

Tento verš je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.33.25). Všechny gopī jsou transcendentální duše. Nikdy bychom si neměli myslet, že gopī a Kṛṣṇa mají hmotná těla. I Vrindávan-dhám je duchovní sídlo a tamní dny a noci, stromy, květiny, voda a vše ostatní je také duchovní. Není tam ani stopy po hmotném znečištění. Kṛṣṇa, který je Nejvyšší Brahman a Nadduše, se o nic hmotného nezajímá. Veškeré Jeho činnosti s gopīmi jsou duchovní a odehrávají se v duchovním světě. S hmotným světem nemají nic společného. Chtivé touhy Pána Kṛṣṇy i Jeho jednání s gopīmi jsou na duchovní úrovni. Pokud někdo chce byť jen uvažovat o vychutnávání Kṛṣṇových zábav s gopīmi, musí být nejdříve transcendentálně realizovaný. Ten, kdo je na světské úrovni, se nejdříve musí očistit následováním usměrňujících zásad. Teprve potom se může snažit porozumět Kṛṣṇovi a gopīm. Śrī Caitanya Mahāprabhu zde se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm hovoří o vztahu mezi Kṛṣṇou a gopīmi, takže se nejedná o žádné světské či erotické téma. Śrī Caitanya Mahāprabhu byl jako sannyāsī v jednání se ženami velmi přísný. Kdyby gopī nebyly na transcendentální úrovni, Śrī Caitanya Mahāprabhu by se o nich Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu ani nezmínil. Tyto popisy se proto vůbec netýkají hmotných činností.

Verš

‘vāmā’ eka gopī-gaṇa, ‘dakṣiṇā’ eka gaṇa
nānā-bhāve karāya kṛṣṇe rasa āsvādana

Synonyma

vāmā — levé křídlo; eka — jedna; gopī-gaṇa — skupina gopī; dakṣiṇā — pravé křídlo; eka — druhá; gaṇa — skupina gopī; nānā-bhāve — v různorodosti extatické lásky; karāya — způsobují; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; rasa āsvādana — vychutnávání transcendentálních nálad.

Překlad

„Gopī lze rozdělit na levé a pravé křídlo. Obě křídla svými různými projevy extatické lásky přivádějí Kṛṣṇu k vychutnávání transcendentálních nálad.“

Verš

gopī-gaṇa-madhye śreṣṭhā rādhā-ṭhākurāṇī
nirmala-ujjvala-rasa-prema-ratna-khani

Synonyma

gopī-gaṇa-madhye — ze všech gopī; śreṣṭhā — hlavní; rādhā-ṭhākurāṇī — Śrīmatī Rādhārāṇī; nirmala — očištěných; ujjvala — zářících; rasa — nálad; prema — extatické lásky; ratna-khani — důl drahokamů.

Překlad

„Ze všech gopī je Śrīmatī Rādhārāṇī tou nejpřednější. Je nalezištěm drahokamů extatické lásky a zdrojem všech očištěných transcendentálních milostných nálad.“

Verš

vayase ‘madhyamā’ teṅho svabhāvete ‘samā’
gāḍha prema-bhāve teṅho nirantara ‘vāmā’

Synonyma

vayase madhyamā — dospělá; teṅho — Śrīmatī Rādhārāṇī; sva-bhāvete — povahou; samā — vyrovnaná; gāḍha — hluboká; prema-bhāve — v extatické lásce; teṅho — Ona; nirantara — neustále; vāmā — skupiny gopī levého křídla.

Překlad

„Rādhārāṇī je dospělá a má vyrovnanou povahu. Vždy je hluboce pohroužená v extatické lásce a Její pocity jsou v náladě gopī levého křídla.“

Význam

Levé a pravé křídlo gopī vysvětlil Rūpa Gosvāmī ve své knize Ujjvala-nīlamaṇi (Sakhī-prakaraṇa 26 a 32). Levé křídlo popisuje takto:

mana-grahe sadodyuktā
tac-chaithilye ca kopanā
abhedyā nāyake prāyaḥ
krūrā vāmeti kīrtyate

Gopī, která chce být neustále žárlivě rozzlobená a je pro toto postavení velice zapálená, která se ihned rozzlobí, když zakusí porážku, nikdy se svému milému nepodrobí a vždy Mu odporuje, se nazývá vāmā neboli gopī levého křídla.“

Gopī pravého křídla popisuje Śrīla Rūpa Gosvāmī takto:

asahyā māna-nirbandhe
nāyake yukta-vādinī
sāmabhis tena bhedyā ca
dakṣiṇā parikīrtitā

Gopī, která nesnáší ženský hněv, promlouvá ke svému hrdinovi vhodnými slovy a uspokojí ji Jeho sladká slova, se nazývá dakṣiṇā neboli gopī pravého křídla.“

Verš

vāmya-svabhāve māna uṭhe nirantara
tāra madhye uṭhe kṛṣṇera ānanda-sāgara

Synonyma

vāmya-svabhāve — díky tomu, že má povahu levého křídla; māna — ženský hněv; uṭhe — probouzí se; nirantara — neustále; tāra madhye — během tohoto jednání; uṭhe — probouzí se; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; ānanda-sāgara — oceán transcendentální blaženosti.

Překlad

„Protože patří ke gopīm levého křídla, neustále se v Ní probouzí ženský hněv. Kṛṣṇa však z Jejích činností získává transcendentální blaženost.“

Verš

aher iva gatiḥ premṇaḥ
svabhāva-kuṭilā bhavet
ato hetor ahetoś ca
yūnor māna udañcati

Synonyma

aheḥ — hada; iva — jako; gatiḥ — pohyb; premṇaḥ — milostných vztahů; svabhāva — povaha; kuṭilā — klikatá; bhavet — je; ataḥ — proto; hetoḥ — z nějaké příčiny; ahetoḥ — bez příčiny; ca — a; yūnoḥ — mladého páru; mānaḥ — hněv; udañcati — objevuje se.

Překlad

„  ,Vývoj milostných vztahů mezi mladým chlapcem a mladou dívkou je svou povahou křivolaký jako pohyb hada. Proto mezi nimi vznikají dva druhy hněvu – hněv, který má příčinu, a hněv bez příčiny.̀  “

Význam

Tento citát pochází z knihy Ujjvala-nīlamaṇi (Śṛṅgāra-bheda-prakaraṇa 102).

Verš

eta śuni’ bāḍe prabhura ānanda-sāgara
‘kaha, kaha’ kahe prabhu, bale dāmodara

Synonyma

eta śuni' — když to slyšel; bāḍe — zvětšil se; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ānanda-sāgara — oceán transcendentální blaženosti; kaha kaha — mluv dál; kahe prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu dále žádal; bale dāmodara — Dāmodara Gosvāmī pokračoval.

Překlad

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslechl tato slova, zvětšil se Jeho oceán transcendentální blaženosti. Proto řekl Svarūpovi Dāmodarovi: „Mluv dál, mluv dál!“ Svarūpa Dāmodara tedy pokračoval.

Verš

‘adhirūḍha mahābhāva’ — rādhikāra prema
viśuddha, nirmala, yaiche daśa-vāṇa hema

Synonyma

adhirūḍha mahā-bhāva — vysoce vznešená extatická láska; rādhikāra prema — milostné vztahy Śrīmatī Rādhārāṇī; viśuddha — ničím nedotčené; nirmala — očištěné; yaiche — jako; daśa-vāṇa — desetkrát očištěné; hema — zlato.

Překlad

„Láska Śrīmatī Rādhārāṇī je vysoce pokročilá extáze. Veškeré Její jednání je naprosto čisté a nedotčené hmotou. Její jednání je ve skutečnosti desetkrát čistější než zlato.“

Verš

kṛṣṇera darśana yadi pāya ācambite
nānā-bhāva-vibhūṣaṇe haya vibhūṣite

Synonyma

kṛṣṇera — na Pána Kṛṣṇu; darśana — pohled; yadi — jestliže; pāya — získá; ācambite — najednou; nānā — různými; bhāva — extatickými; vibhūṣaṇe — ozdobami; haya — je; vibhūṣite — ozdobena.

Překlad

„Jakmile má Rādhārāṇī možnost vidět Kṛṣṇu, Její tělo se okamžitě přikrášlí různými extatickými ozdobami.“

Verš

aṣṭa ‘sāttvika’, harṣādi ‘vyabhicārī’ yāṅra
‘sahaja prema’, viṁśati ‘bhāva’-alaṅkāra

Synonyma

aṣṭa — osm; sāttvika — transcendentálních příznaků; harṣa-ādi — jako je radost; vyabhicārī — charakteristické rysy; yāṅra — jejichž; sahaja prema — přirozená láska; viṁśati — dvacet; bhāva — extáze; alaṅkāra — ozdob.

Překlad

„Mezi transcendentální ozdoby těla Śrīmatī Rādhārāṇī patří osm sāttvik neboli transcendentálních příznaků, třicet tři vyabhicārī-bhāv počínaje harṣou neboli radostí v přirozené lásce a dvacet bhāv neboli extatických emocionálních ozdob.“

Význam

Třicet tři vyabhicārī-bhāv neboli tělesných příznaků, které se projevují v extatické lásce, je: (1) nirveda, lhostejnost; (2) viṣāda, mrzutost; (3) dainya, pokora; (4) glāni, pocit provinilosti; (5) śrama, únava; (6) mada, bláznivost; (7) garva, pýcha; (8) śaṅkā, pochyba; (9) trāsa, šok; (10) āvega, silné emoce; (11) unmāda, šílenství; (12) apasmāra, zapomnětlivost; (13) vyādhi, nemoc; (14) moha, zmatenost; (15) mṛti, smrt; (16) ālasya, lenost; (17) jāḍya, ochromenost; (18) vrīḍā, stud; (19) avahitthā, utajování; (20) smṛti, vzpomínání; (21) vitarka, hádka; (22) cintā, rozjímání; (23) mati, pozornost; (24) dhṛti, shovívavost; (25) harṣa, radost; (26) autsukya, dychtivost; (27) augrya, násilí; (28) amarṣa, hněv; (29) asūyā, žárlivost; (30) cāpalya, nestoudnost; (31) nidrā, spánek; (32) supti, hluboký spánek a (33) prabodha, probuzení.

Verš

‘kila-kiñcita’, ‘kuṭṭamita’, ‘vilāsa’, ‘lalita’
‘vivvoka’, ‘moṭṭāyita’, āra ‘maugdhya’, ‘cakita’

Synonyma

kila-kiñcita — určitý druh extatické ozdoby projevený při spatření Kṛṣṇy; kuṭṭamita — příznak popsaný ve verši 197; vilāsa — příznak popsaný ve verši 187; lalita — příznak popsaný ve verši 192; vivvoka — ignorování dárku od milého; moṭṭāyita — probouzení chtivých tužeb vzpomínáním na milého a jeho slova; āra — a; maugdhya — hrdinka předstírá, že něco neví, i když o všem ví; cakita — hrdinka vypadá, že se bojí, i když se ve skutečnosti nebojí.

Překlad

„Některé z příznaků (kriticky vysvětlené v následujících verších) jsou kila-kiñcita, kuṭṭamita, vilāsa, lalita, vivvoka, moṭṭāyita, maugdhya a cakita.“

Verš

eta bhāva-bhūṣāya bhūṣita śrī-rādhāra aṅga
dekhite uthale kṛṣṇa-sukhābdhi-taraṅga

Synonyma

eta — tolika; bhāva-bhūṣāya — ozdobami extáze; bhūṣita — ozdobené; śrī-rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; aṅga — tělo; dekhite — vidět; uthale — probouzí; kṛṣṇa-sukha-abdhi — oceánu Kṛṣṇova štěstí; taraṅga — vlny.

Překlad

„Jakmile tělo Śrīmatī Rādhārāṇī projeví ozdoby mnoha extatických příznaků, v oceánu Kṛṣṇova štěstí se okamžitě vzedmou transcendentální vlny.“

Verš

kila-kiñcitādi-bhāvera śuna vivaraṇa
ye bhāva-bhūṣāya rādhā hare kṛṣṇa-mana

Synonyma

kila-kiñcita-ādi — počínaje extází zvanou kila-kiñcita; bhāvera — extází; śuna — slyš; vivaraṇa — popis; ye bhāva-bhūṣāya — s těmito extatickými ozdobami; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; hare — okouzluje; kṛṣṇa-mana — Kṛṣṇovu mysl.

Překlad

„Vyslechni si prosím nyní popis různých extází, počínaje extází kila-kiñcita. Těmito extatickými ozdobami Śrīmatī Rādhārāṇī okouzluje Kṛṣṇovu mysl.“

Verš

rādhā dekhi’ kṛṣṇa yadi chuṅite kare mana
dāna-ghāṭi-pathe yabe varjena gamana

Synonyma

rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; dekhi' — když vidí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yadi — jestliže; chuṅite — dotknout se; kare mana — touží; dāna-ghāṭi-pathe — na cestě k přívozu; yabe — když; varjena — zabrání; gamana — chůzi.

Překlad

„Když Śrī Kṛṣṇa vidí Śrīmatī Rādhārāṇī a chce se dotknout Jejího těla, zabrání Jí jít k přívozu přes řeku Jamunu.“

Verš

yabe āsi’ mānā kare puṣpa uṭhāite
sakhī-āge cāhe yadi gāye hāta dite

Synonyma

yabe — když; āsi' — poté, co se přiblíží; mānā kare — zakáže; puṣpa uṭhāite — trhat květiny; sakhī-āge — před přítelkyněmi Śrīmatī Rādhārāṇī; cāhe — chce; yadi — jestliže; gāye — těla; hāta dite — dotknout se rukou.

Překlad

„Kṛṣṇa se přiblíží ke Śrīmatī Rādhārāṇī a zakáže Jí trhat květiny. Také se Jí může před Jejími přítelkyněmi dotknout.“

Verš

ei-saba sthāne ‘kila-kiñcita’ udgama
prathame ‘harṣa’ sañcārī — mūla kāraṇa

Synonyma

ei-saba sthāne — na takových místech; kila-kiñcita — příznaků extáze známé jako kila-kiñcita; udgama — probuzení; prathame — na začátku; harṣa — radost; sañcārī — extatické emoce; mūla kāraṇa — hlavní příčina.

Překlad

„Tehdy se probudí extatické příznaky kila-kiñcita. Jako první se objeví radost z extatické lásky, která je původní příčinou těchto příznaků.“

Význam

Kdykoliv Śrīmatī Rādhārāṇī opustí svůj domov, je pěkně oblečená a přitažlivá. Její ženskou povahou je upoutávat na sebe pozornost Śrī Kṛṣṇy, a jakmile Ji Śrī Kṛṣṇa uvidí tak přitažlivě oblečenou, chce se dotknout Jejího těla. Tehdy na Ní najde nějaký nedostatek a zakáže Jí jít k přívozu a zabrání Jí trhat květiny. Takové jsou zábavy Śrīmatī Rādhārāṇī a Śrī Kṛṣṇy. Protože je Śrīmatī Rādhārāṇī pasačka, nosí pravidelně nádobu s mlékem a často chodí mléko prodávat na druhý břeh Jamuny. Aby se dostala přes řeku, musí zaplatit převozníkovi a místo, kde převozník vybírá své poplatky, se nazývá dāna-ghāṭi. Pán Śrī Kṛṣṇa Ji zastaví a říká: „Nejdříve zaplať, pak můžeš jít.“ Této zábavě se říká dāna-keli-līlā. Jindy zase Śrī Kṛṣṇa prohlašuje, že je majitelem té určité zahrady, a zakáže tam Śrīmatī Rādhārāṇī trhat květiny. Této zábavě se říká kila-kiñcita. Stydlivost Śrīmatī Rādhārāṇī se díky zákazům Śrī Kṛṣṇy zvětšuje, a tehdy se projeví tělesné příznaky extatické lásky zvané kila-kiñcita-bhāva. Tyto extatické příznaky jsou vysvětleny v následujícím verši, který pochází z Ujjvala-nīlamaṇi (Anubhāva-prakaraṇa 39) Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

garvābhilāṣa-rudita-
smitāsūyā-bhaya-krudhām
saṅkarī-karaṇaṁ harṣād
ucyate kila-kiñcitam

Synonyma

garva — pýcha; abhilāṣa — ctižádost; rudita — pláč; smita — úsměv; asūyā — závist; bhaya — strach; krudhām — hněv; saṅkarī-karaṇam — choulení se; harṣāt — z radosti; ucyate — nazývá se; kila-kiñcitam — extatické příznaky zvané kila-kiñcita.

Překlad

„  ,Pýcha, ctižádost, pláč, úsměv, závist, strach a hněv je sedm příznaků extáze lásky projevujících se přikrčením s pocity radosti. Těmto příznakům se říká kila-kiñcita-bhāva.̀  “

Verš

āra sāta bhāva āsi’ sahaje milaya
aṣṭa-bhāva-sammilane ‘mahā-bhāva’ haya

Synonyma

āra — dalších; sāta — sedm; bhāva — extatických příznaků; āsi' — když se spojí; sahaje — přirozeně; milaya — smísí se; aṣṭa-bhāva — osmi druhů extatických emotivních příznaků; sammilane — sloučením; mahā-bhāva haya — je mahā-bhāva.

Překlad

„Existuje sedm dalších transcendentálních extatických příznaků, a když se spojí na úrovni radosti, tomuto spojení se potom říká mahā-bhāva.“

Verš

garva, abhilāṣa, bhaya, śuṣka-rudita
krodha, asūyā haya, āra manda-smita

Synonyma

garva — pýcha; abhilāṣa — ctižádost; bhaya — strach; śuṣka-rudita — suchý, umělý pláč; krodha — hněv; asūyā — závist; haya — je; āra — také; manda-smita — jemný úsměv.

Překlad

„Sedmi spojenými příměsemi mahā-bhāvy jsou pýcha, ctižádost, strach, suchý, umělý pláč, hněv, závist a mírný úsměv.“

Verš

nānā-svādu aṣṭa-bhāva ekatra milana
yāhāra āsvāde tṛpta haya kṛṣṇa-mana

Synonyma

nānā — různých; svādu — chutných; aṣṭa-bhāva — osm druhů příznaků extáze; ekatra — na jednom místě; milana — setkání; yāhāra — kterého; āsvāde — vychutnáváním; tṛpta — spokojená; haya — je; kṛṣṇa-mana — Kṛṣṇova mysl.

Překlad

„Na úrovni transcendentální radosti existuje osm příznaků extatické lásky, a když se spojí a Kṛṣṇa si je vychutnává, Jeho mysl je naprosto spokojená.“

Verš

dadhi, khaṇḍa, ghṛta, madhu, marīca, karpūra
elāci-milane yaiche rasālā madhura

Synonyma

dadhi — jogurt; khaṇḍa — cukrkandl; ghṛta — ghí; madhu — med; marīca — černý pepř; karpūra — kafr; elāci — kardamom; milane — spojením; yaiche — jako; rasālā — velmi chutné; madhura — a sladké.

Překlad

„Však jsou také přirovnány ke směsi jogurtu, cukrkandlu, ghí, medu, černého pepře, kafru a kardamomu, která je velmi chutná a sladká.“

Verš

ei bhāva-yukta dekhi’ rādhāsya-nayana
saṅgama ha-ite sukha pāya koṭi-guṇa

Synonyma

ei bhāva — s těmito příznaky extáze; yukta — spojenými; dekhi' — když vidí; rādhā-āsya-nayana — tvář a oči Śrīmatī Rādhārāṇī; saṅgama ha-ite — než přímé objetí; sukha pāya — zakouší štěstí; koṭi-guṇa — miliónkrát víc.

Překlad

„Když Pán Śrī Kṛṣṇa vidí tvář Śrīmatī Rādhārāṇī zářící touto směsí extatické lásky, přináší Mu to tisícekrát větší spokojenost, než kdyby Ji přímo objímal.“

Význam

Toto je dále vysvětleno v následujícím verši z Ujjvala-nīlamaṇi (Anubhāva-prakaraṇa 41) od Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

antaḥ smeratayojjvalā jala-kaṇa-vyākīrṇa-pakṣmāṅkurā
kiñcit pāṭalitāñcalā rasikatotsiktā puraḥ kuñcatī
ruddhāyāḥ pathi mādhavena madhura-vyābhugna-torottarā
rādhāyāḥ kila-kiñcita-stavakinī dṛṣṭiḥ śriyaṁ vaḥ kriyāt

Synonyma

antaḥ — vnitřně nebo neprojeveně; smeratayā ujjvala — zářící mírným úsměvem; jala-kaṇa — s kapkami vody; vyākīrṇa — rozptýlenými; pakṣma-aṅkurā — z řas; kiñcit — nepatrná; pāṭalita-añcalā — načervenalá s příměsí bílé, okolo očí; rasikatā-utsiktā — pohroužená v Pánově prohnaném chování; puraḥ — před; kuñcatī — ucukne; ruddhāyāḥ — zastavena; pathi — na cestě; mādhavena — Kṛṣṇou; madhura — sladké; vyābhugna — sklopené; torā-uttarā — oči; rādhāyāḥ — Śrīmatī Rādhārāṇī; kila-kiñcita — příznaky extáze zvané kila-kiñcita; stavakinī — jako kytice květů; dṛṣṭiḥ — pohled; śriyam — štěstí; vaḥ — vám všem; kriyāt — nechť přinese.

Překlad

„  ,Nechť vám pohled na Śrīmatī Rādhārāṇī v extázi kila-kiñcita, který se podobá kytici květů, všem přinese štěstí. Když Śrī Kṛṣṇa zatarasil Śrīmatī Rādhārāṇī cestu k dāna-ghāṭi, v srdci se usmívala. Oči se Jí rozzářily a zčervenaly kvůli čerstvým slzám, které z nich kanuly. Díky sladkému vztahu s Kṛṣṇou byly Její oči nadšené, a když přestala plakat, vypadala ještě krásnější.̀  “

Verš

bāṣpa-vyākulitāruṇāñcala-calan-netraṁ rasollāsitaṁ
helollāsa-calādharaṁ kuṭilita-bhrū-yugmam udyat-smitam
rādhāyāḥ kila-kiñcitāñcitam asau vīkṣyānanaṁ saṅgamād
ānandaṁ tam avāpa koṭi-guṇitaṁ yo ’bhūn na gīr-gocaraḥ

Synonyma

bāṣpa — slzami; vyākulita — podrážděné; aruṇa-añcala — načervenalé; calan — pohybující se; netram — oči; rasa-ullāsitam — protože jsou zneklidněné transcendentálními náladami; hela-ullāsa — z nedbalé radosti; cala-adharam — pohybující se rty; kuṭilita — prohnutá do oblouku; bhrū-yugmam — obočí; udyat — probouzející se; smitam — úsměv; rādhāyāḥ — Śrīmatī Rādhārāṇī; kila-kiñcita — s příznakem extáze zvaným kila-kiñcita; añcitam — výraz; asau — On (Kṛṣṇa); vīkṣya — když pohlédl na; ānanam — tvář; saṅgamāt — dokonce než objetí; ānandam — štěstí; tam — to; avāpa — získal; koṭi-guṇitam — miliónkrát větší; yaḥ — což; abhūt — stalo se; na — ne; gīḥ-gocaraḥ — téma k popisování.

Překlad

„  ,Oči Śrīmatī Rādhārāṇī podrážděné slzami zčervenaly jako obzor při východu slunce. Radost a chtivé touhy pohybovaly Jejími rty. Obočí se Jí prohnulo do oblouku a Její lotosu podobná tvář se lehce usmívala. Když Pán Śrī Kṛṣṇa uviděl, jak tvář Śrīmatī Rādhārāṇī vyjadřuje tyto pocity, byl miliónkrát šťastnější, než když Ji objímá. Štěstí Pána Kṛṣṇy není v žádném případě světské.̀  “

Význam

Toto je citát z Govinda-līlāmṛty (9.18).

Verš

eta śuni’ prabhu hailā ānandita mana
sukhāviṣṭa hañā svarūpe kailā āliṅgana

Synonyma

eta śuni' — když to vyslechl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hailā — stal se; ānandita mana — velmi šťastný v mysli; sukha-āviṣṭa hañā — pohroužený ve štěstí; svarūpe — Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho; kailā — učinil; āliṅgana — objetí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu prožíval velké štěstí, když to slyšel, a pohroužený v tomto štěstí Svarūpu Dāmodara Gosvāmīho obejmul.

Verš

‘vilāsādi’-bhāva-bhūṣāra kaha ta’ lakṣaṇa
yei bhāve rādhā hare govindera mana?

Synonyma

vilāsa-ādi — počínaje transcendentálním požitkem; bhāva — extáze; bhūṣāra — ozdob; kaha — prosím popiš; ta' — opravdu; lakṣaṇa — příznaky; yei bhāve — kterými příznaky; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; hare — okouzluje; govindera mana — mysl Śrī Govindy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom Svarūpu Dāmodara požádal: „Mluv prosím o extatických ozdobách zkrášlujících tělo Śrīmatī Rādhārāṇī, kterými okouzluje mysl Śrī Govindy.“

Verš

tabe ta’ svarūpa-gosāñi kahite lāgilā
śuni’ prabhura bhakta-gaṇa mahā-sukha pāilā

Synonyma

tabe — tehdy; ta' — opravdu; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara; kahite lāgilā — začal hovořit; śuni' — když slyšeli; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-gaṇa — oddaní; mahā-sukha pāilā — pociťovali velké štěstí.

Překlad

Svarūpa Dāmodara tedy začal hovořit. Všichni oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua byli nadmíru šťastní, že jej slyší.

Verš

rādhā vasi’ āche, kibā vṛndāvane yāya
tāhāṅ yadi ācambite kṛṣṇa-daraśana pāya

Synonyma

rādhā vasi' āche — Śrīmatī Rādhārāṇī sedí; kibā — nebo; vṛndāvane yāya — jde do Vrindávanu; tāhāṅ — tam; yadi — jestliže; ācambite — najednou; kṛṣṇa-daraśana pāya — dostává možnost vidět Kṛṣṇu

Překlad

„Někdy, když Śrīmatī Rādhārāṇī sedí nebo jde do Vrindávanu, najednou spatří Kṛṣṇu.“

Verš

dekhite nānā-bhāva haya vilakṣaṇa
se vailakṣaṇyera nāma ‘vilāsa’-bhūṣaṇa

Synonyma

dekhite — když vidí; nānā-bhāva — různých extází; haya — jsou; vilakṣaṇa — různé příznaky; se — těchto; vailakṣaṇyera — různých příznaků; nāma — jméno; vilāsavilāsa; bhūṣaṇa — ozdoby.

Překlad

„Příznaky různých extází, které se tehdy projeví, se nazývají vilāsa.“

Význam

To je popsáno v následujícím verši, který je převzatý z Ujjvala-nīlamaṇi (Anubhāva-prakaraṇa 39).

Verš

gati-sthānāsanādīnāṁ
mukha-netrādi-karmaṇām
tātkālikaṁ tu vaiśiṣṭyaṁ
vilāsaḥ priya-saṅga-jam

Synonyma

gati — pohybuje se; sthāna — stojí; āsana-ādīnām — sezení a tak dále; mukha — nebo tváře; netra — očí; ādi — a tak dále; karmaṇām — činností; tāt-kālikam — vztahujících se k danému času; tu — potom; vaiśiṣṭyam — různé příznaky; vilāsaḥ — zvané vilāsa; priya-saṅga-jam — pocházející ze setkání s milovaným.

Překlad

„  ,Různé příznaky projevující se na tváři, očích a ostatních částech těla ženy či na způsobu, jakým se pohybuje, stojí nebo sedí, když potká svého milého, se nazývají vilāsa.̀  “

Verš

lajjā, harṣa, abhilāṣa, sambhrama, vāmya, bhaya
eta bhāva mili’ rādhāya cañcala karaya

Synonyma

lajjā — ostýchavost; harṣa — radost; abhilāṣa — ctižádost; sambhrama — úcta; vāmya — vlastnosti gopī levého křídla; bhaya — strach; eta — tyto; bhāva — příznaky extáze; mili' — spojující se; rādhāya — Śrīmatī Rādhārāṇī; cañcala karaya — rozrušují.

Překlad

Svarūpa Dāmodara řekl: „Ostýchavost, radost, ctižádost, úcta, strach a vlastnosti gopī levého křídla jsou příznaky extáze, které se spojují, aby rozrušily Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Význam

To je vysvětleno v následujícím verši, který pochází z Govinda-līlāmṛty (9.11).

Verš

puraḥ kṛṣṇālokāt sthagita-kuṭilāsyā gatir abhūt
tiraścīnaṁ kṛṣṇāmbara-dara-vṛtaṁ śrī-mukham api
calat-tāraṁ sphāraṁ nayana-yugam ābhugnam iti sā
vilāsākhya-svālaṅkaraṇa-valitāsīt priya-mude

Synonyma

puraḥ — před sebou; kṛṣṇa-ālokāt — když viděla Pána Kṛṣṇu; sthagita-kuṭilā — zastavila se a zaujala postoj prohnanosti; asyāḥ — Śrīmatī Rādhārāṇī; gatiḥ — postup; abhūt — stal se; tiraścīnam — nečestný; kṛṣṇa-ambara — modrou látkou; dara-vṛtam — zakrytá; śrī-mukham api — Její tvář také; calat-tāram — jako pohybující se hvězdy; sphāram — širokých; nayana-yugam — pár očí; ābhugnam — prohnuté; iti — tak; — Ona (Rādhārāṇī); vilāsa-ākhya — jménem vilāsa; sva-alaṅkaraṇa — svými ozdobami; valita — ozdobená; āsīt — byla; priya-mude — jen proto, aby zvětšila potěšení Śrī Kṛṣṇy.

Překlad

„  ,Jakmile před sebou Śrīmatī Rādhārāṇī uviděla Śrī Kṛṣṇu, zastavila se a zaujala vzpurný postoj. I když byla Její tvář lehce zakrytá modrou látkou, Její oči podobné hvězdám, široké a prohnuté, zneklidněly. Tak byla okrášlena ozdobami druhu vilāsa a Její krása se zvětšila, aby přinesla radost Śrī Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství.̀  “

Verš

kṛṣṇa-āge rādhā yadi rahe dāṇḍāñā
tina-aṅga-bhaṅge rahe bhrū nācāñā

Synonyma

kṛṣṇa-āge — před Kṛṣṇou; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; yadi — jestliže; rahe — zůstává; dāṇḍāñā — stojící; tina-aṅga-bhaṅge — s tělem prohnutým ve třech místech; rahe — zůstává; bhrū — obočí; nācāñā — tančící.

Překlad

„Stojí-li Śrīmatī Rādhārāṇī před Kṛṣṇou, je prohnutá na třech místech – v oblasti krku, v pase a v nohou – a Její obočí tančí.“

Verš

mukhe-netre haya nānā-bhāvera udgāra
ei kāntā-bhāvera nāma ‘lalita’-alaṅkāra

Synonyma

mukhe — na ústech; netre — na očích; haya — je; nānā-bhāvera — různých extází; udgāra — probuzení; ei — toto; kāntā-bhāvera — stavu ženy; nāma — název; lalitalalita; alaṅkāra — ozdoba.

Překlad

„Ozdoba lalita se projeví, když se na tváři a v očích Śrīmatī Rādhārāṇī probudí různé extatické rysy pojící se s okouzlujícím ženským způsobem myšlení.“

Verš

vinyāsa-bhaṅgir aṅgānāṁ
bhrū-vilāsa-manoharā
sukumārā bhaved yatra
lalitaṁ tad udāhṛtam

Synonyma

vinyāsa — v uspořádání; bhaṅgiḥ — prohnutí; aṅgānām — částí těla; bhrū-vilāsa — díky zábavám obočí; manoharā — překrásné; su-kumārā — jemné; bhavet — mohou být; yatra — kde; lalitamlalita; tat — toto; udāhṛtam — zvané.

Překlad

„  ,Ozdoba ženského šarmu zvaná lalita alaṅkāra se projeví, jsou-li tělesné rysy jemné, umělecky prohnuté a obočí je překrásně neklidné.̀  “

Význam

Tento verš je z Ujjvala-nīlamaṇi (Anubhāva-prakaraṇa 51).

Verš

lalita-bhūṣita rādhā dekhe yadi kṛṣṇa
duṅhe duṅhā milibāre hayena satṛṣṇa

Synonyma

lalita-bhūṣita — ozdobenou lalita-alaṅkārou; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; dekhe — vidí; yadi — když; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; duṅhe — dva; duṅhā — každý; milibāre — setkat se; hayena — stávají se; sa-tṛṣṇa — velice dychtivý.

Překlad

„Pokud se stane, že Pán Śrī Kṛṣṇa vidí Śrīmatī Rādhārāṇī okrášlenou ozdobami lalita, začnou oba velmi dychtit po vzájemném setkání.“

Verš

hriyā tiryag-grīvā-caraṇa-kaṭi-bhaṅgī-sumadhurā
calac-cillī-vallī-dalita-ratināthorjita-dhanuḥ
priya-premollāsollasita-lalitālālita-tanuḥ
priya-prītyai sāsīd udita-lalitālaṅkṛti-yutā

Synonyma

hriyā — díky Její stydlivosti; tiryak — křížící se; grīvā — krku; caraṇa — kolen; kaṭi — pasu; bhaṅgī — křivkou; su-madhurā — velmi sladké; calat-cillī — pohybujících se obočí; vallī — liánami; dalita — poražený; rati-nātha — Amorův; ūrjita — mocný; dhanuḥ — luk; priya-prema-ullāsa — láskyplným postojem milovaného; ullasita — inspirovaná; lalita — náladou známou jako lalita; ālālita-tanuḥ — jejíž tělo je zahalené; priya-prītyai — aby potěšila milého; — Śrīmatī Rādhārāṇī; āsīt — byla; udita — probuzena; lalita-alaṅkṛti-yutā — vlastnící lalita-alaṅkāru.

Překlad

„  ,Śrīmatī Rādhārāṇī byla okrášlena ozdobou lalita alaṅkāra jen proto, aby zvětšila lásku Śrī Kṛṣṇy, a na Jejím krku, kolenou a pase se projevily překrásné křivky. To se stalo díky Její stydlivosti a zdánlivé touze vyhnout se Kṛṣṇovi. Rozechvělé pohyby Jejího obočí by porazily i mocný Amorův luk. Pro potěšení svého milého měla tělo okrášlené ozdobami lalita alaṅkāry.̀  “

Význam

Tento verš je citát z Govinda-līlāmṛty (9.14).

Verš

lobhe āsi’ kṛṣṇa kare kañcukākarṣaṇa
antare ullāsa, rādhā kare nivāraṇa

Synonyma

lobhe — chtivě; āsi' — když přijde; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kare — činí; kañcuka-ākarṣaṇa — chycení okraje Jejího sárí; antare — uvnitř; ullāsa — šťastná; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kare — činí; nivāraṇa — zastavení.

Překlad

„Śrīmatī Rādhārāṇī cítí v nitru velkou radost, když k Ní Kṛṣṇa přijde a chtivě Ji tahá za sárí, ale navenek se Ho snaží zastavit.“

Verš

bāhire vāmatā-krodha, bhitare sukha mane
‘kuṭṭamita’-nāma ei bhāva-vibhūṣaṇe

Synonyma

bāhire — navenek; vāmatā — odpor; krodha — hněv; bhitare — v nitru; sukha — štěstí; mane — v mysli; kuṭṭamitakuṭṭamita; nāma — jménem; ei — tato; bhāva-vibhūṣaṇe — ozdoba v podobě extatického postoje.

Překlad

„Tento extatický postoj Śrīmatī Rādhārāṇī se nazývá kuṭṭamita. Když se tato extatická ozdoba projeví, Rādhārāṇī se navenek Kṛṣṇovi vyhýbá a zdánlivě se zlobí, ale v nitru je velmi šťastná.“

Verš

stanādharādi-grahaṇe
hṛt-prītāv api sambhramāt
bahiḥ krodho vyathita-vat
proktaṁ kuṭṭamitaṁ budhaiḥ

Synonyma

stana — ňadra; adhara — rty; ādi — a tak dále; grahaṇe — když chytí; hṛt-prītau — spokojenost v srdci; api — i když; sambhramāt — z úcty; bahiḥ — navenek; krodhaḥ — hněv; vyathita — zarmoucená; vat — jako když; proktam — nazývá se; kuṭṭamitam — odborně kuṭṭamita; budhaiḥ — učenci.

Překlad

„  ,Když je chycena za okraj sárí a za látku zahalující Její tvář, navenek vypadá, že je uražená a že se zlobí, v srdci je však šťastná. Učenci tento postoj nazývají kuṭṭamita.̀  “

Význam

Toto je citát z Ujjvala-nīlamaṇi (Anubhāva-prakaraṇa 44).

Verš

kṛṣṇa-vāñchā pūrṇa haya, kare pāṇi-rodha
antare ānanda rādhā, bāhire vāmya-krodha

Synonyma

kṛṣṇa-vāñchā — touhy Pána Kṛṣṇy; pūrṇa — splněné; haya — nechť jsou; kare — činí; pāṇi-rodha — zastavení svou rukou; antare — v srdci; ānanda — transcendentální blaženost; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; bāhire — navenek; vāmya — odpor; krodha — a hněv.

Překlad

„Śrīmatī Rādhārāṇī se sice Kṛṣṇu snažila rukou zastavit, ale v duchu si říkala: ,Ať Kṛṣṇa uspokojí své touhy.̀ I když tedy navenek projevovala odpor a hněv, v srdci se radovala.“

Verš

vyathā pāñā’ kare yena śuṣka rodana
īṣat hāsiyā kṛṣṇe karena bhartsana

Synonyma

vyathā pāñā' — uražená; kare — činí; yena — jako když; śuṣka — suchý; rodana — pláč; īṣat — lehce; hāsiyā — usmívající se; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; karena — činí; bhartsana — kárání.

Překlad

„Navenek Śrīmatī Rādhārāṇī předvádí pláč, jako kdyby byla uražená. Potom se lehce usměje a Pána Kṛṣṇu pokárá.“

Verš

pāṇi-rodham avirodhita-vāñchaṁ
bhartsanāś ca madhura-smita-garbhāḥ
mādhavasya kurute karabhorur
hāri śuṣka-ruditaṁ ca mukhe ’pi

Synonyma

pāṇi — ruka; rodham — bránící; avirodhita — bez překážky; vāñcham — Kṛṣṇovu touhu; bhartsanāḥ — pokárání; ca — a; madhura — sladká; smita-garbhāḥ — s jemným úsměvem; mādhavasya — Śrī Kṛṣṇy; kurute — dělá; karabha-ūruḥ — jejíž stehna jsou jako chobot slůněte; hāri — okouzlující; śuṣka-ruditam — suchý pláč; ca — a; mukhe — na tváři; api — také.

Překlad

„  ,Śrīmatī Rādhārāṇī, jejíž stehna jsou jako chobot slůněte, Kṛṣṇův pokus dotknout se Jí rukou ve skutečnosti ani zastavit nechce, ale přesto se Jeho útokům brání a se sladkým úsměvem Ho kárá. Tehdy pláče, aniž by se na Její okouzlující tváři objevily slzy.̀  “

Verš

ei-mata āra saba bhāva-vibhūṣaṇa
yāhāte bhūṣita rādhā hare kṛṣṇa mana

Synonyma

ei-mata — takto; āra — také; saba — veškeré; bhāva-vibhūṣaṇa — extatické ozdoby; yāhāte — kterými; bhūṣita — je ozdobená; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; hare — přitahuje; kṛṣṇa mana — Kṛṣṇovu mysl.

Překlad

„Śrīmatī Rādhārāṇī je tak ozdobena různými příznaky extáze, které přitahují mysl Śrī Kṛṣṇy.“

Verš

ananta kṛṣṇera līlā nā yāya varṇana
āpane varṇena yadi ‘sahasra-vadana’

Synonyma

ananta — neomezené; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; līlā — zábavy; — ne; yāya — lze; varṇana — popis; āpane — osobně; varṇena — popisuje; yadi — když; sahasra-vadana — Śeṣa s tisícem úst.

Překlad

„Popsat neomezené zábavy Śrī Kṛṣṇy je zhola nemožné, i když On sám je popisuje ve své inkarnaci Sahasra-vadany, Śeśa-nāgy, který má tisíce úst.“

Verš

śrīvāsa hāsiyā kahe, — śuna, dāmodara
āmāra lakṣmīra dekha sampatti vistara

Synonyma

śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; hāsiyā — s úsměvem; kahe — říká; śuna — prosím slyš; dāmodara — ó Dāmodare Gosvāmī; āmāra lakṣmīra — mé bohyně štěstí; dekha — jen se podívej; sampatti vistara — velké bohatství.

Překlad

Tehdy se Śrīvāsa Ṭhākura usmál a řekl Svarūpovi Dāmodarovi: „Můj drahý pane, prosím poslouchej! Jen se podívej, jak bohatá je moje bohyně štěstí!“

Verš

vṛndāvanera sampad dekha, — puṣpa-kisalaya
giridhātu-śikhipiccha-guñjāphala-maya

Synonyma

vṛndāvanera — Vrindávanu; sampad — bohatství; dekha — podívej se; puṣpa-kisalaya — pár květů a větviček; giri-dhātu — nějaké minerály z kopců; śikhi-piccha — několik pavích per; guñjā-phala-maya — nějaké guñjā-phaly.

Překlad

„Celé bohatství Vrindávanu se skládá z několika květů a větviček, několika minerálů z kopců, nějakých pavích per a rostliny guñjā.“

Verš

vṛndāvana dekhibāre gelā jagannātha
śuni’ lakṣmī-devīra mane haila āsoyātha

Synonyma

vṛndāvana — Vrindávan-dhám; dekhibāre — navštívit; gelā — šel; jagannātha — Pán Jagannātha; śuni' — když slyšela; lakṣmī-devīra — bohyně štěstí; mane — v mysli; haila — byla; āsoyātha — závist.

Překlad

„Jagannātha se rozhodl navštívit Vrindávan a vydal se tam. Když se to dozvěděla bohyně štěstí, zachvátil ji neklid a žárlivost.“

Verš

eta sampatti chāḍi’ kene gelā vṛndāvana
tāṅre hāsya karite lakṣmī karilā sājana

Synonyma

eta sampatti — tolik bohatství; chāḍi' — vzdávající se; kene — proč; gelā — šel; vṛndāvana — do Vrindávanu; tāṅre hāsya karite — aby Ho zesměšnila; lakṣmī — bohyně štěstí; karilā — udělala; sājana — bohatou výzdobu.

Překlad

„Divila se: ,Proč se Pán Jagannātha vzdal takového bohatství a odešel do Vrindávanu?̀ Aby Ho bohyně štěstí zesměšnila, zařídila bohatou výzdobu.“

Verš

“tomāra ṭhākura, dekha eta sampatti chāḍi’
patra-phala-phula-lobhe gelā puṣpa-bāḍī

Synonyma

tomāra ṭhākura — váš Pán; dekha — jen se podívejte; eta sampatti chāḍi' — vzdávající se takového bohatství; patra-phala-phula — listy, ovoce a květy; lobhe — pro; gelā — šel; puṣpa-bāḍī — do květinové zahrady Guṇḍici.

Překlad

„Služebnice bohyně štěstí potom řekly služebníkům Pána Jagannātha: ,Proč váš Pán Jagannātha opustil tak velké bohatství bohyně štěstí a kvůli nějakému listí, ovoci a květům odešel do květinové zahrady Śrīmatī Rādhārāṇī?̀  “

Verš

ei karma kare kāhāṅ vidagdha-śiromaṇi?
lakṣmīra agrete nija prabhure deha’ āni’ ”

Synonyma

ei — tuto; karma — činnost; kare — provádí; kāhāṅ — kde; vidagdha-śiromaṇi — nejlepší ze všech mistrů; lakṣmīra — bohyni štěstí; agrete — před; nija — svého; prabhure — pána; deha' — předveďte; āni' — poté, co přivedete.

Překlad

„  ,Váš pán je ve všem tak zkušený, proč tedy dělá takové věci? Přiveďte Jej nyní před bohyni štěstí.̀  “

Verš

eta bali’ mahā-lakṣmīra saba dāsī-gaṇe
kaṭi-vastre bāndhi’ āne prabhura nija-gaṇe

Synonyma

eta bali' — to když řekly; mahā-lakṣmīra — bohyně štěstí; saba — všechny; dāsī-gaṇe — služebnice; kaṭi-vastre — látkou okolo pasu; bāndhi' — svázala; āne — přivedly; prabhura — Jagannāthovy; nija-gaṇe — osobní služebníky.

Překlad

„Služebnice bohyně štěstí tak zajaly Jagannāthovy služebníky, svázaly je okolo pasu a přivedly před bohyni štěstí.“

Verš

lakṣmīra caraṇe āni’ karāya praṇati
dhana-daṇḍa laya, āra karāya minati

Synonyma

lakṣmīra caraṇe — k lotosovým nohám bohyně štěstí; āni' — když přivedly; karāya praṇati — přinutily poklonit se; dhana-daṇḍa laya — vybírají pokutu; āra — také; karāya — nutí je vykonat; minati — podřízení se.

Překlad

„Jakmile služebnice přivedly služebníky Pána Jagannātha k lotosovým nohám bohyně štěstí, vybraly od nich pokutu a donutily je podřídit se.“

Verš

rathera upare kare daṇḍera tāḍana
cora-prāya kare jagannāthera sevaka-gaṇa

Synonyma

rathera upare — do vozu; kare — činí; daṇḍera tāḍana — tlučení holemi; cora-prāya — téměř jako se zloději; kare — jednaly; jagannāthera — Pána Jagannātha; sevaka-gaṇa — s osobními služebníky.

Překlad

„Všechny služebnice začaly tlouci holemi do rathy (vozu) a se služebníky Pána Jagannātha zacházely téměř jako se zloději.“

Verš

saba bhṛtya-gaṇa kahe, — yoḍa kari’ hāta
‘kāli āni diba tomāra āge jagannātha’

Synonyma

saba bhṛtya-gaṇa kahe — služebníci řekli; yoḍa kari' hāta — se sepjatýma rukama; kāli — zítra; āni — přivedeme a; diba — dáme; tomāra — tebe; āge — před; jagannātha — Pána Jagannātha.

Překlad

„Služebníci Pána Jagannātha nakonec před bohyní štěstí se sepjatýma rukama přislíbili, že Jí hned druhý den Pána Jagannātha přivedou.“

Verš

tabe śānta hañā lakṣmī yāya nija ghara
āmāra lakṣmīra sampad — vākya-agocara

Synonyma

tabe — potom; śānta hañā — uklidněna; lakṣmī — bohyně štěstí; yāya — vrací se; nija ghara — do svého sídla; āmāra — mé; lakṣmīra — bohyně štěstí; sampad — bohatství; vākya-agocara — nepopsatelné.

Překlad

„To bohyni štěstí uklidnilo a vrátila se do svého sídla. Jen se podívejte! Moje bohyně štěstí je tak bohatá, že se to nedá popsat.“

Verš

dugdha āuṭi’ dadhi mathe tomāra gopī-gaṇe
āmāra ṭhākurāṇī vaise ratna-siṁhāsane

Synonyma

dugdha āuṭi' — vařící mléko; dadhi — jogurt; mathe — stloukají; tomāra — tvoje; gopī-gaṇegopī; āmāra — moje; ṭhākurāṇī — paní; vaise — sedí; ratna-siṁhāsane — na trůnu z drahokamů.

Překlad

Śrīvāsa Ṭhākura dále promlouval ke Svarūpovi Dāmodarovi: „Tvoje gopī vaří mléko a stloukají z něho jogurt, ale moje paní, bohyně štěstí, sedí na trůnu z drahokamů.“

Verš

nārada-prakṛti śrīvāsa kare parihāsa
śuni’ hāse mahāprabhura yata nija-dāsa

Synonyma

nārada-prakṛti — s povahou Nārady Muniho; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; kare — činí; parihāsa — žertování; śuni' — když slyšeli; hāse — smáli se; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yata — všichni; nija-dāsa — osobní služebníci.

Překlad

Śrīvāsa Ṭhākura si vychutnával náladu Nārady Muniho a tímto způsobem žertoval. Když ho slyšeli osobní služebníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua, začali se smát.

Verš

prabhu kahe, — śrīvāsa, tomāte nārada-svabhāva
aiśvarya-bhāve tomāte, īśvara-prabhāva

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; śrīvāsa — Můj drahý Śrīvāsi; tomāte — v tobě; nārada-svabhāva — povaha Nārady; aiśvarya-bhāve — nálada bohatství; tomāte — v tobě; īśvara-prabhāva — moc Pána.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom Śrīvāsovi Ṭhākurovi řekl: „Můj drahý Śrīvāsi, ty máš úplně stejnou povahu jako Nārada Muni. Bohatství Nejvyšší Osobnosti Božství má na tebe přímý vliv.“

Verš

iṅho dāmodara-svarūpa — śuddha-vrajavāsī
aiśvarya nā jāne iṅho śuddha-preme bhāsi’

Synonyma

iṅho — zde; dāmodara-svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; śuddha-vrajavāsī — čistý obyvatel Vrindávanu; aiśvarya jāne — nezná bohatství; iṅho — on; śuddha-preme — v čisté oddané službě; bhāsi' — plavající.

Překlad

„Svarūpa Dāmodara je čistý oddaný z Vrindávanu. On ani neví, co bohatství je, protože je pohroužený pouze v čisté oddané službě.“

Verš

svarūpa kahe, — śrīvāsa, śuna sāvadhāne
vṛndāvana-sampad tomāra nāhi paḍe mane?

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara řekl; śrīvāsa — můj drahý Śrīvāsi; śuna sāvadhāne — poslouchej prosím dobře; vṛndāvana-sampad — bohatství Vrindávanu; tomāra — tvou; nāhi — ne; paḍe — padne; mane — do mysli.

Překlad

Svarūpa Dāmodara ostře odvětil: „Můj drahý Śrīvāsi, poslouchej mě prosím pozorně. Zapomněl jsi na transcendentální bohatství Vrindávanu.“

Verš

vṛndāvane sāhajika ye sampat-sindhu
dvārakā-vaikuṇṭha-sampat — tāra eka bindu

Synonyma

vṛndāvane — ve Vrindávanu; sāhajika — přirozené; ye — cokoliv; sampat-sindhu — oceán bohatství; dvārakā — Dváraky; vaikuṇṭha-sampat — veškeré bohatství duchovního světa; tāra — toho; eka bindu — jedna kapka.

Překlad

„Přirozené bohatství Vrindávanu je jako oceán. Bohatství Dváraky a Vaikuṇṭhy se nedá přirovnat ani k jedné jeho kapce.“

Verš

parama puruṣottama svayaṁ bhagavān
kṛṣṇa yāhāṅ dhanī tāhāṅ vṛndāvana-dhāma

Synonyma

parama puruṣa-uttama — Nejvyšší Osobnost Božství; svayam bhagavān — Pán osobně; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yāhāṅ — kde; dhanī — opravdu bohatý; tāhāṅ — tam; vṛndāvana-dhāma — Vrindávan-dhám.

Překlad

„Śrī Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství a oplývá všemi druhy bohatství, které jsou plně projevené pouze ve Vrindávan-dhámu.“

Verš

cintāmaṇi-maya bhūmi ratnera bhavana
cintāmaṇi-gaṇa dāsī-caraṇa-bhūṣaṇa

Synonyma

cintāmaṇi-maya — z transcendentálního zázračného kamene; bhūmi — země; ratnera — drahokamů; bhavana — původní zdroj; cintāmaṇi-gaṇa — tyto zázračné kameny; dāsī-caraṇa-bhūṣaṇa — ozdoby nohou vrindávanských služebnic.

Překlad

„Vrindávan-dhám je vytvořený z transcendentálního zázračného kamene. Celý povrch Vrindávanu je zdrojem všech vzácných drahokamů a kámen cintāmaṇi se používá ke zdobení lotosových nohou vrindávanských služebnic.“

Verš

kalpavṛkṣa-latāra — yāhāṅ sāhajika-vana
puṣpa-phala vinā keha nā māge anya dhana

Synonyma

kalpa-vṛkṣa-latāra — popínavých rostlin a stromů kalpa-vṛkṣa neboli stromů přání; yāhāṅ — kde; sāhajika-vana — přirozený les; puṣpa-phala vinā — mimo ovoce a květů; keha — kdokoliv; māge — nechce; anya — jakékoliv jiné; dhana — bohatství.

Překlad

„Vrindávan je přirozený les popínavých rostlin a stromů přání a jeho obyvatelé nechtějí nic jiného než ovoce a květy těchto stromů.“

Verš

ananta kāma-dhenu tāhāṅ phire vane vane
dugdha-mātra dena, keha nā māge anya dhane

Synonyma

ananta — nesčetné; kāma-dhenu — krávy, které plní každé přání; tāhāṅ — tam; phire — pasou se; vane vane — z lesa do lesa; dugdha-mātra dena — dávají pouze mléko; keha — kdokoliv; — ne; māge — chce; anya dhane — jakékoliv jiné bohatství.

Překlad

„Ve Vrindávanu žijí krávy, které plní všechna přání (kāma-dhenu), a je jich neomezeně mnoho. Pasou se v tamních lesích a dávají pouze mléko. Lidé tam nic jiného nechtějí.“

Verš

sahaja lokera kathā — yāhāṅ divya-gīta
sahaja gamana kare, — yaiche nṛtya-pratīta

Synonyma

sahaja lokera kathā — řeč prostých lidí; yāhāṅ — kde; divya-gīta — transcendentální hudba; sahaja gamana — přirozená chůze; kare — činí; yaiche — jako; nṛtya-pratīta — podobající se tanci.

Překlad

„Ve Vrindávanu zní přirozená řeč lidí jako hudba a jejich přirozené pohyby se podobají tanci.“

Verš

sarvatra jala — yāhāṅ amṛta-samāna
cid-ānanda jyotiḥ svādya — yāhāṅ mūrtimān

Synonyma

sarvatra — všude; jala — voda; yāhāṅ — kde; amṛta-samāna — rovná nektaru; cit-ānanda — transcendentální blaženost; jyotiḥ — záři; svādya — lze vnímat; yāhāṅ — kde; mūrtimān — přijímající podobu.

Překlad

„Voda ve Vrindávanu je nektar a záře brahmajyoti, plná transcendentální blaženosti, tam je vidět přímo ve své podobě.“

Verš

lakṣmī jini’ guṇa yāhāṅ lakṣmīra samāja
kṛṣṇa-vaṁśī kare yāhāṅ priya-sakhī-kāya

Synonyma

lakṣmī — bohyně štěstí; jini' — překonávající; guṇa — vlastnosti; yāhāṅ — kde; lakṣmīra samāja — společnost gopī; kṛṣṇa-vaṁśī — flétna Pána Śrī Kṛṣṇy; kare — v Jeho ruce; yāhāṅ — kde; priya-sakhī-kāya — drahou společnicí.

Překlad

„Tamní gopī jsou také bohyně štěstí a dalece předčí bohyni štěstí sídlící na Vaikuṇṭě. Ve Vrindávanu Pán Kṛṣṇa neustále hraje na svou transcendentální flétnu, která je Jeho drahou společnicí.“

Verš

śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama-puruṣaḥ kalpa-taravo
drumā bhūmiś cintāmaṇi-gaṇa-mayī toyam amṛtam
kathā gānaṁ nāṭyaṁ gamanam api vaṁśī priya-sakhī
cid-ānandaṁ jyotiḥ param api tad āsvādyam api ca

Synonyma

śriyaḥ — bohyně štěstí; kāntāḥ — dívky; kāntaḥ — poživatel; parama-puruṣaḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; kalpa-taravaḥ — stromy přání; drumāḥ — všechny stromy; bhūmiḥ — země; cintāmaṇi-gaṇa-mayī — utvořená z transcendentálního zázračného drahokamu; toyam — voda; amṛtam — nektar; kathā — řeč; gānam — píseň; nāṭyam — tanec; gamanam — chůze; api — také; vaṁśī — flétna; priya-sakhī — neustálá společnice; cit-ānandam — transcendentální blaženost; jyotiḥ — záře; param — nejvyšší; api — také; tat — to; āsvādyam — všude možné vnímat; api ca — také.

Překlad

„  ,Gopī, dívky z Vrindávanu, jsou nejvyšší bohyně štěstí. Tím, kdo si ve Vrindávanu užívá, je Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa. Všechny stromy tam jsou stromy přání a země je utvořená z transcendentálního zázračného kamene. Voda je nektar, řeč je zpěv, chůze tanec a Kṛṣṇovou neustálou společnicí je Jeho flétna. Všude lze vnímat záři transcendentální blaženosti. Vrindávan-dhám je proto jediným příjemným sídlem.̀  “

Význam

Toto je citát z Brahma-saṁhity (5.56).

Verš

cintāmaṇiś caraṇa-bhūṣaṇam aṅganānāṁ
śṛṅgāra-puṣpa-taravas taravaḥ surāṇām
vṛndāvane vraja-dhanaṁ nanu kāma-dhenu-
vṛndāni ceti sukha-sindhur aho vibhūtiḥ

Synonyma

cintāmaṇiḥ — transcendentální zázračný kámen; caraṇa — lotosových nohou; bhūṣaṇam — ozdoba; aṅganānām — všech žen z Vrindávanu; śṛṅgāra — pro oblečení; puṣpa-taravaḥ — kvetoucí stromy; taravaḥ surāṇām — stromy polobohů (stromy přání); vṛndāvane — ve Vrindávanu; vraja-dhanam — výjimečné bohatství obyvatel Vradži; nanu — zcela jistě; kāma-dhenu — krav kāma-dhenu, které mohou dát neomezené množství mléka; vṛndāni — skupiny; ca — a; iti — tak; sukha-sindhuḥ — oceán štěstí; aho — ó, kolik; vibhūtiḥ — bohatství.

Překlad

„  ,Nákotníčky dívek z Vradža-bhúmi jsou zhotovené z kamene cintāmaṇi. Stromy tam plní veškerá přání a dávají květy, kterými se gopī zdobí. Jsou tam také krávy plnící všechna přání (kāma-dhenu), které dávají neomezené množství mléka. Tyto krávy jsou pokladem Vrindávanu. Takto blaženě se projevuje vrindávanské bohatství.̀  “

Význam

Tento verš Bilvamaṅgala Ṭhākura je citován v knize Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.173).

Verš

śuni’ premāveśe nṛtya kare śrīnivāsa
kakṣa-tāli bājāya, kare aṭṭa-aṭṭa hāsa

Synonyma

śuni' — když slyšel; prema-āveśe — v extázi lásky; nṛtya — tanec; kare — činí; śrīnivāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; kakṣa-tāli — dlaněmi v podpaží; bājāya — zvuky; kare — činí; aṭṭa-aṭṭa hāsa — velmi hlasitý smích.

Překlad

Śrīvāsa Ṭhākura potom začal tančit v extázi lásky. Plácáním dlaněmi do podpaží vytvářel zvuky a hlasitě se smál.

Verš

rādhāra śuddha-rasa prabhu āveśe śunila
sei rasāveśe prabhu nṛtya ārambhila

Synonyma

rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; śuddha-rasa — čisté transcendentální nálady; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āveśe śunila — vyslechl ve velké extázi; sei — této; rasa-āveśe — pohroužený v extatické lásce; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nṛtya ārambhila — začal tančit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tak vyslechl tyto promluvy o čisté transcendentální náladě Śrīmatī Rādhārāṇī a pohroužený v transcendentální extázi začal tancovat.

Verš

rasāveśe prabhura nṛtya, svarūpera gāna
‘bala’ ‘bala’ bali’ prabhu pāte nija-kāṇa

Synonyma

rasa-āveśe — v extatických náladách; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nṛtya — tanec; svarūpera gāna — a zpěv Svarūpy Dāmodara; bala bala — mluv dále, mluv dále; bali' — říkající; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; pāte — napíná; nija-kāṇa — své uši.

Překlad

Zatímco Śrī Caitanya Mahāprabhu tančil v extázi lásky a Svarūpa Dāmodara zpíval, Pán říkal: „Zpívej dál! Zpívej dál!“ Pak napínal uši.

Verš

vraja-rasa-gīta śuni’ prema uthalila
puruṣottama-grāma prabhu preme bhāsāila

Synonyma

vraja-rasa-gīta — písně o náladách Vrindávan-dhámu; śuni' — když slyšel; prema — transcendentální blaženost; uthalila — probudila se; puruṣottama-grāma — místo známé jako Purušóttama, Džagannáth Purí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; preme — extatickou láskou; bhāsāila — zaplavil.

Překlad

Díky naslouchání písním o Vrindávanu se ve Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi probudila extatická láska a tak zaplavil Purušóttamu, Džagannáth Purí, láskou k Bohu.“

Verš

lakṣmī-devī yathā-kāle gelā nija-ghara
prabhu nṛtya kare, haila tṛtīya prahara

Synonyma

lakṣmī-devī — bohyně štěstí; yathā-kāle — časem; gelā — vrátila se; nija-ghara — do svého obydlí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nṛtya kare — tančí; haila — nadešla; tṛtīya prahara — třetí část dne, odpoledne.

Překlad

Bohyně štěstí se nakonec vrátila do svého obydlí. Śrī Caitanya Mahāprabhu tančil, až přišlo odpoledne.

Verš

cāri sampradāya gāna kari’ bahu śrānta haila
mahāprabhura premāveśa dviguṇa bāḍila

Synonyma

cāri sampradāya — čtyři saṅkīrtanové skupiny; gāna kari' — když dozpívaly; bahu — hodně; śrānta haila — byly unavené; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; prema-āveśa — extáze lásky; dvi-guṇa — dvakrát; bāḍila — zvětšila se.

Překlad

Všechny čtyři saṅkīrtanové skupiny byly dlouhým zpíváním unavené, ale extáze lásky Śrī Caitanyi Mahāprabhua se zdvojnásobila.

Verš

rādhā-premāveśe prabhu hailā sei mūrti
nityānanda dūre dekhi’ karilena stuti

Synonyma

rādhā-prema-āveśe — v extázi lásky Śrīmatī Rādhārāṇī; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hailā — stal se; sei mūrti — úplně stejnou podobou; nityānanda — Pán Nityānanda; dūre dekhi' — když viděl zdálky; karilena stuti — modlil se.

Překlad

Zatímco Śrī Caitanya Mahāprabhu tančil ponořený v extázi lásky Śrīmatī Rādhārāṇī, nabyl Její podoby. Nityānanda Prabhu to z dálky spatřil a modlil se.

Verš

nityānanda dekhiyā prabhura bhāvāveśa
nikaṭe nā āise, rahe kichu dūra-deśa

Synonyma

nityānanda — Pán Nityānanda; dekhiyā — když vidí; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhāva-āveśa — extázi lásky; nikaṭe — blízko; āise — nepřichází; rahe — zdržuje se; kichu — trochu; dūra-deśa — opodál.

Překlad

Když Nityānanda Prabhu viděl extázi lásky Śrī Caitanyi Mahāprabhua, nešel k Němu blíž, ale zůstal opodál.

Verš

nityānanda vinā prabhuke dhare kon jana
prabhura āveśa nā yāya, nā rahe kīrtana

Synonyma

nityānanda vinā — kromě Nityānandy Prabhua; prabhuke — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dhare — může chytit; kon jana — která osoba; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āveśa — extáze; yāya — neopadá; rahe — nemohl pokračovat; kīrtanakīrtan.

Překlad

Jedině Nityānanda Prabhu mohl chytit Śrī Caitanyu Mahāprabhua, ale Pánova extatická nálada neodcházela. Zároveň již nebylo možné pokračovat s kīrtanem.

Verš

bhaṅgi kari’ svarūpa sabāra śrama jānāila
bhakta-gaṇera śrama dekhi’ prabhura bāhya haila

Synonyma

bhaṅgi kari' — naznačující; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; sabāra — všech; śrama — únava; jānāila — dal vědět; bhakta-gaṇera — oddaných; śrama — únavu; dekhi' — když viděl; prabhura — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bāhya haila — nabyl vnějšího vědomí.

Překlad

Svarūpa Dāmodara potom Pánu naznačil, že všichni oddaní jsou již unavení. Śrī Caitanya Mahāprabhu si uvědomil situaci a vrátil se k vnějšímu vědomí.

Verš

saba bhakta lañā prabhu gelā puṣpodyāne
viśrāma kariyā kailā mādhyāhnika snāne

Synonyma

saba bhakta lañā — se všemi oddanými; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gelā — šel; puṣpa-udyāne — do květinové zahrady; viśrāma kariyā — po odpočinku; kailā — vykonal; mādhyāhnika snāne — odpolední koupel.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom se všemi oddanými vstoupil do květinové zahrady a nějaký čas tam všichni společně odpočívali. Poté vykonal svou odpolední koupel.

Verš

jagannāthera prasāda āila bahu upahāra
lakṣmīra prasāda āila vividha prakāra

Synonyma

jagannāthera prasādaprasādam obětované Jagannāthovi; āila — dorazilo; bahu — mnoho; upahāra — druhů jídel; lakṣmīra prasāda — jídlo obětované Lakṣmīdevī; āila — dorazilo; vividha prakāra — rozmanité.

Překlad

Bylo přivezeno obrovské množství prasādam obětovaného Śrī Jagannāthovi a také hodně toho, které bylo obětováno bohyni štěstí.

Verš

sabā lañā nānā-raṅge karilā bhojana
sandhyā snāna kari’ kaila jagannātha daraśana

Synonyma

sabā lañā — se všemi oddanými; nānā-raṅge — s velkou radostí; karilā bhojana — přijal prasādam; sandhyā snāna kari' — po večerní koupeli; kaila — vykonal; jagannātha daraśana — návštěvu Pána Jagannātha.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dokončil oběd a po večerní koupeli šel navštívit Pána Jagannātha.

Verš

jagannātha dekhi’ karena nartana-kīrtana
narendre jala-krīḍā kare lañā bhakta-gaṇa

Synonyma

jagannātha — Pána Jagannātha; dekhi' — po zhlédnutí; karena — provádí; nartana-kīrtana — zpívání a tancování; narendre — v jezeře zvaném Naréndra-saróvara; jala-krīḍā — vodní hry; kare — provádí; lañā bhakta-gaṇa — s oddanými.

Překlad

Jakmile Śrī Caitanya Mahāprabhu spatřil Pána Jagannātha, začal zpívat a tančit. V doprovodu svých oddaných si pak užíval her v jezeře zvaném Naréndra-saróvara.

Verš

udyāne āsiyā kaila vana-bhojana
ei-mata krīḍā kaila prabhu aṣṭa-dina

Synonyma

udyāne — do zahrady; āsiyā — poté, co přišel; kaila — prováděl; vana-bhojana — piknik v lese; ei-mata — takto; krīḍā — zábavy; kaila — prováděl; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; aṣṭa-dina — neustále po osm dní.

Překlad

Poté Śrī Caitanya Mahāprabhu vstoupil do květinové zahrady a najedl se. Takto po osm dní bez ustání prováděl různé zábavy.

Verš

āra dine jagannāthera bhitara-vijaya
rathe caḍi’ jagannātha cale nijālaya

Synonyma

āra dine — dalšího dne; jagannāthera — Pána Jagannātha; bhitara-vijaya — odchod z chrámu; rathe caḍi' — jedoucí na voze; jagannātha — Pán Jagannātha; cale — vrací se; nija-ālaya — do svého domova.

Překlad

Dalšího dne Pán Jagannātha vyšel z chrámu a na voze odjel zpět do svého sídla.

Verš

pūrvavat kaila prabhu lañā bhakta-gaṇa
parama ānande karena nartana-kīrtana

Synonyma

pūrva-vat — jako předtím; kaila — činil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; lañā — beroucí; bhakta-gaṇa — všechny oddané; parama ānande — s velkou radostí; karena — provádí; nartana-kīrtana — zpívání a tancování.

Překlad

Stejně jako předtím Śrī Caitanya Mahāprabhu se svými oddanými s velkou radostí zpíval a tančil.

Verš

jagannāthera punaḥ pāṇḍu-vijaya ha-ila
eka guṭi paṭṭa-ḍorī tāṅhā ṭuṭi’ gela

Synonyma

jagannāthera — Pána Jagannātha; punaḥ — znovu; pāṇḍu-vijaya — obřad přenášení Pána; ha-ila — byl; eka guṭi — jeden svazek; paṭṭa-ḍorī — hedvábných provazů; tāṅhā — tam; ṭuṭi' gela — praskl.

Překlad

Během Pāṇḍu-vijayi Pána Jagannātha přenášeli a přitom praskl svazek hedvábných provazů.

Verš

pāṇḍu-vijayera tuli phāṭi-phuṭi yāya
jagannāthera bhare tulā uḍiyā palāya

Synonyma

pāṇḍu-vijayera — obřadu Pāṇḍu-vijaya; tuli — polštáře plněné bavlnou; phāṭi-phuṭi yāya — praskají; jagannāthera bhare — pod tíhou Pána Jagannātha; tulā — bavlna; uḍiyā palāya — vylétá do vzduchu.

Překlad

Při přenášení se Jagannāthovo Božstvo pokládá na polštáře vycpané bavlnou. Když praskly provazy, praskly pod tíhou Pána Jagannātha i tyto polštáře a do vzduchu vylétly chomáče bavlny.

Verš

kulīna-grāmī rāmānanda, satyarāja khāṅna
tāṅre ājñā dila prabhu kariyā sammāna

Synonyma

kulīna-grāmī — obyvatelé vesnice zvané Kulína-grám; rāmānanda — Rāmānanda Vasu; satyarāja khāṅna — Satyarāja Khān; tāṅre — jim; ājñā dila — dal nařízení; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kariyā sammāna — projevující velkou úctu.

Překlad

Byli tam přítomní Rāmānanda Vasu a Satyarāja Khān z Kulína-grámu a Śrī Caitanya Mahāprabhu jim dal s velkou úctou následující pokyny.

Verš

ei paṭṭa-ḍorīra tumi hao yajamāna
prati-vatsara ānibe ‘ḍorī’ kariyā nirmāṇa

Synonyma

ei paṭṭa-ḍorīra — těchto paṭṭa-ḍorī, hedvábných provazů; tumi — vy; hao — staňte se; yajamāna — uctívači; prati-vatsara — každý rok; ānibe — musíte přinést; ḍorī — provazy; kariyā nirmāṇa — vyrábějící.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nařídil Rāmānandovi Vasuovi a Satyarājovi Khānovi, aby tyto provazy uctívali a každý rok aby přinášeli hedvábné provazy z jejich vesnice.

Význam

Je zřejmé, že hedvábné provazy vyráběli obyvatelé Kulína-grámu, a proto Śrī Caitanya Mahāprabhu požádal Rāmānandu Vasua a Satyarāje Khāna, aby každý rok přinášeli provazy pro službu Pánu Jagannāthovi.

Verš

eta bali’ dila tāṅre chiṇḍā paṭṭa-ḍorī
ihā dekhi’ karibe ḍorī ati dṛḍha kari’

Synonyma

eta bali' — to když řekl; dila — dal; tāṅre — jim; chiṇḍā — přetržené; paṭṭa-ḍorī — hedvábné provazy; ihā dekhi' — to když vidíte; karibe — musíte udělat; ḍorī — provazy; ati — velmi; dṛḍha kari' — vyrobit pevné.

Překlad

Potom jim Śrī Caitanya Mahāprabhu ukázal přetržené hedvábné provazy a řekl: „Podívejte se na tento vzorek. Musíte vyrobit provazy, které budou mnohem pevnější.“

Verš

ei paṭṭa-ḍorīte haya ‘śeṣa’-adhiṣṭhāna
daśa-mūrti hañā yeṅho seve bhagavān

Synonyma

ei paṭṭa-ḍorīte — v tomto provazu; haya — je; śeṣa-adhiṣṭhāna — sídlo Pána Śeṣa-nāgy; daśa-mūrti hañā — expandující se do deseti podob; yeṅho — který; seve — uctívá; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom Rāmānandovi Vasuovi a Satyarājovi Khānovi řekl, že tento provaz je sídlem Pána Śeṣi, který se kvůli službě Nejvyšší Osobnosti Božství expanduje do deseti podob.

Význam

Pro popis Śeṣa-nāgy se obraťte na Ādi-līlu 5.123–124.

Verš

bhāgyavān satyarāja vasu rāmānanda
sevā-ājñā pāñā haila parama-ānanda

Synonyma

bhāgyavān — požehnaní; satyarāja — Satyarāja; vasu rāmānanda — Rāmānanda Vasu; sevā-ājñā — nařízení ke službě; pāñā — když dostali; haila — stali se; parama — nesmírně; ānanda — šťastní.

Překlad

Požehnaní Satyarāja a Rāmānanda Vasu byli nesmírně šťastní, když dostali od Pána pokyny, jak mají sloužit.

Verš

prati vatsara guṇḍicāte bhakta-gaṇa-saṅge
paṭṭa-ḍorī lañā āise ati baḍa raṅge

Synonyma

prati vatsara — každý rok; guṇḍicāte — na slavnost čištění chrámu Guṇḍici; bhakta-gaṇa-saṅge — s ostatními oddanými; paṭṭa-ḍorī — hedvábné provazy; lañā — beroucí; āise — přišli; ati — nesmírně; baḍa — velkou; raṅge — s radostí.

Překlad

Satyarāja a Rāmānanda Vasu potom každý rok přicházeli s ostatními oddanými na slavnost čištění chrámu Guṇḍici a s velkou radostí přinášeli hedvábné provazy.

Verš

tabe jagannātha yāi’ vasilā siṁhāsane
mahāprabhu ghare āilā lañā bhakta-gaṇe

Synonyma

tabe — potom; jagannātha — Pán Jagannātha; yāi' — poté, co jel; vasilā — seděl; siṁhāsane — na svém trůnu; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ghare — do svého domu; āilā — vrátil se; lañā — beroucí; bhakta-gaṇe — oddané.

Překlad

Pán Jagannātha se tak vrátil do svého chrámu, kde usedl na svůj trůn, a Śrī Caitanya Mahāprabhu se s oddanými vrátil do svého domu.

Verš

ei-mata bhakta-gaṇe yātrā dekhāila
bhakta-gaṇa lañā vṛndāvana-keli kaila

Synonyma

ei-mata — takto; bhakta-gaṇe — všem oddaným; yātrā — slavnost Ratha-yātrā; dekhāila — ukázal; bhakta-gaṇa — oddanými; lañā — s; vṛndāvana-keli — vrindávanské zábavy; kaila — prováděl.

Překlad

Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu ukázal svým oddaným slavnost Ratha-yātrā a prováděl s nimi vrindávanské zábavy.

Verš

caitanya-gosāñira līlā — ananta, apāra
‘sahasra-vadana’ yāra nāhi pāya pāra

Synonyma

caitanya-gosāñira — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; līlā — zábavy; ananta — neomezené; apāra — bez konce; sahasra-vadana — Pán Śeṣa s tisíci hlavami; yāra — kterých; nāhi — ne; pāya — dosahuje; pāra — hranic.

Překlad

Zábavy Pána Caitanyi jsou neomezené a nekonečné. Ani Sahasra-vadana, Pán Śeṣa, nemůže dospět k jejich hranicím.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke čtrnácté kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, popisující vrindávanské zábavy a Herā-pañcamī-yātru.