Skip to main content

Synonyma

pathi caran
jdoucí správnou cestou — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.17
pathi
na cestě. — Bg. 6.38, Śrīmad-bhāgavatam 1.10.18, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.42, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.7, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.34
na cestě — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.9, Śrīmad-bhāgavatam 1.11.27, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.30.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.30.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.58-59, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.10, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.15, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.50-51, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.7, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.33, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.196, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.180, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.2, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.155
na rušné cestě — Śrīmad-bhāgavatam 7.2.40
na cestu. — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.26
na jejich cestě do domu Yaśodāmayī — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.11
cestou zpátky domů — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.1
po cestĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.10-12, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.53, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.13-14
podél cesty — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.22-23
na cestĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.7-8, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.14, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.11
na cestu — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.16
pathi pathi
na cestě, jeden za druhým — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.8