Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.8.15

Verš

taṁ niḥśvasantaṁ sphuritādharoṣṭhaṁ
sunītir utsaṅga udūhya bālam
niśamya tat-paura-mukhān nitāntaṁ
sā vivyathe yad gaditaṁ sapatnyā

Synonyma

tam — jeho; niḥśvasantam — těžce dýchal; sphurita — třásly se; adhara-oṣṭham — horní a dolní ret; sunītiḥ — královna Sunīti; utsaṅge — na klín; udūhya — zdvihla; bālam — svého syna; niśamya — když vyslechla; tat-paura-mukhāt — z úst ostatních obyvatel; nitāntam — celé vylíčení situace; — ona; vivyathe — zarmoutila se; yat — to, co; gaditam — vyslovené; sa-patnyā — její spolumanželkou.

Překlad

Když Dhruva Mahārāja přiběhl k matce, usedavě plakal a rty se mu třásly zlostí. Královna Sunīti ho vzala na klín a obyvatelé paláce, kteří slyšeli Surucina ostrá slova, ji o všem podrobně informovali. Tak i Sunīti přemohl velký zármutek.