Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.8.14

Verš

maitreya uvāca
mātuḥ sapatnyāḥ sa durukti-viddhaḥ
śvasan ruṣā daṇḍa-hato yathāhiḥ
hitvā miṣantaṁ pitaraṁ sanna-vācaṁ
jagāma mātuḥ prarudan sakāśam

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya řekl; mātuḥ — jeho matky; sa-patnyāḥ — spolumanželky; saḥ — on; durukti — tvrdými slovy; viddhaḥ — zasažený; śvasan — těžce dýchal; ruṣā — zlostí; daṇḍa-hataḥ — udeřený holí; yathā — jako; ahiḥ — had; hitvā — vzdal se; miṣantam — jen přehlížel; pitaram — jeho otec; sanna-vācam — beze slova; jagāma — odešel; mātuḥ — ke své matce; prarudan — s pláčem; sakāśam — blízko.

Překlad

Mudrc Maitreya pokračoval: Drahý Viduro, Dhruvy Mahārāje se tvrdá slova jeho nevlastní matky hluboce dotkla a rozčilením začal dýchat těžce jako had udeřený holí. Když viděl, že otec nic nenamítá a jen mlčky přihlíží, okamžitě opustil palác a utíkal ke své matce.