Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.8.13

Verš

tapasārādhya puruṣaṁ
tasyaivānugraheṇa me
garbhe tvaṁ sādhayātmānaṁ
yadīcchasi nṛpāsanam

Synonyma

tapasā — askezí; ārādhya — když uspokojíš; puruṣam — Nejvyšší Osobnost Božství; tasya — Jeho; eva — jedině; anugraheṇa — milostí; me — mém; garbhe — v lůně; tvam — ty; sādhaya — umístíš; ātmānam — sebe; yadi — pokud; icchasi — toužíš; nṛpa-āsanam — na královský trůn.

Překlad

Chceš-li sedět na královském trůně, musíš se nejprve podrobit přísné askezi a uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa. Když si svým uctíváním získáš Jeho přízeň, budeš se muset v dalším životě narodit v mém lůně.

Význam

Suruci Dhruvovi Mahārājovi nepřímo naznačila, že chce-li něčeho dosáhnout, musí změnit tělo. Tak velká byla její závist. Řekla, že Dhruva musí nejprve zemřít a pak se narodit z jejího lůna — jen tak bude moci vystoupit na otcův trůn.