Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.12.15

Verš

tam ūcur brāhmaṇās tuṣṭā
rājānaṁ praśrayānvitam
eṣa hy asmin prajā-tantau
purūṇāṁ pauravarṣabha

Synonyma

tam — jemu; ūcuḥ — oslovili; brāhmaṇāḥ — učení brāhmaṇové; tuṣṭāḥ — velice spokojení; rājānam — králi; praśraya-anvitam — velice zavazující; eṣaḥ — toto; hi — jistě; asmin — v řetězci; prajā-tantau — sestupná řada; purūṇām — Pūruů; paurava-ṛṣabha — hlavní mezi Pūruy.

Překlad

Učení brāhmaṇové, kteří byli s milodary krále velice spokojeni, ho oslovili jako hlavního z Pūruů a dali mu na srozuměnou, že jeho syn také jistě patří k řadě pūruovských potomků.