Skip to main content

Bg. 6.43

Verš

tatra taṁ buddhi-saṁyogaṁ
labhate paurva-dehikam
yatate ca tato bhūyaḥ
saṁsiddhau kuru-nandana

Synonyma

tatra — pak; tam — to; buddhi-saṁyogam — oživení vědomí; labhate — získává; paurva-dehikam — z předchozího těla; yatate — usiluje; ca — také; tataḥ — poté; bhūyaḥ — znovu; saṁsiddhau — o dokonalost; kuru-nandana — ó synu Kurua.

Překlad

Ó synu Kurua, jakmile se narodí v těchto podmínkách, oživí božské vědomí ze svého minulého života a usiluje o další pokrok, aby dosáhl dokonalého úspěchu.

Význam

Za příklad dobrého zrození, jež umožňuje oživit dřívější transcendentální vědomí, může sloužit král Bharata, který se po dvou životech narodil v rodině ctnostného brāhmaṇy. Král Bharata byl vládcem celého světa a od té doby nazývají polobozi tuto planetu Bhārata-varṣa. Předtím byla známá pod jménem Ilāvṛta-varṣa. Král již v mládí odešel do ústraní, aby usiloval o duchovní dokonalost, ale neuspěl. Později se narodil v rodině ctnostného brāhmaṇy a nazývali ho Jaḍa Bharata, protože se vždy stranil společnosti a s nikým nemluvil. Poté v něm však král Rahūgaṇa odhalil velkého transcendentalistu. Z jeho života je zřejmé, že transcendentální úsilí — provádění yogy — nepřijde nikdy nazmar. Milostí Pána dostává transcendentalista opakované příležitosti k tomu, aby mohl dosáhnout úplné dokonalosti v rozvíjení vědomí Kṛṣṇy.