Skip to main content

Synonyma

buddhi-agocara
za hranicemi naší představivosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.120
buddhi-anumeya-lakṣaṇaiḥ
pomocí skutečné inteligence a podle takových příznaků — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.15-17
buddhi-avastham
stanovisko mentální spekulace — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.26
buddhi-avasthānaḥ
úrovně hmotného vědomí — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.10
buddhi-bala-udayam
jsou přítomny inteligence a tělesná síla — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.48
buddhi-bhedam
rozvrácení inteligence — Bg. 3.26
buddhi-bhedaḥ
znečištění inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.10
buddhi-bhraṁśaḥ
tyto požitky přitahují inteligenci — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.8
buddhi-nāśaḥ
ztráta inteligence — Bg. 2.63
buddhi-nāśāt
a ze ztráty inteligence — Bg. 2.63
buddhi-yogāt
na základě vědomí Kṛṣṇy — Bg. 2.49
buddhi-yuktaḥ
ten, kdo se věnuje oddané službě — Bg. 2.50
buddhi-yuktāḥ
zaměstnaní oddanou službou — Bg. 2.51
buddhi-yogam
skutečnou inteligenci — Bg. 10.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.173, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.192
činnosti patřící k oddané službě — Bg. 18.57
buddhi
inteligencí — Bg. 6.20-23, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.18
inteligence — Bg. 18.37, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.18-20, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.70, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.23, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.28, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.9, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.26, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.42-43, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.27, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.27, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.257, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.186, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.196, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.94
rozvíjením poznání — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.22
inteligenci — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.89, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.97
intelektuálních činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.15
mající inteligenci — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.1
hmotnou inteligenci — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.2
svou inteligencí — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.7
prostřednictvím své inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.32
hmotné inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.53
a inteligence — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.262
považování — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.79
buddhi-saṁyogam
oživení vědomí — Bg. 6.43
buddhi-matām
inteligentních — Bg. 7.10, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.22
buddhi-mān
je inteligentní — Bg. 4.18
inteligentní — Bg. 15.20
ten, kdo je inteligentní — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.31
inteligentní člověk — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.59
nesmírně moudrý — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.71
buddhi-ādibhiḥ
inteligencí — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.35
pūruṣa-buddhi-sākṣiṇām
těch, kdo jsou neustále pohrouženi do myšlenek na Nejvyššího Pána — Śrīmad-bhāgavatam 4.3.21
buddhi-matā
inteligentní osoba — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.48
buddhi- sārathiḥ
za pomoci inteligence jakožto vozataje — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.2-3
sarva-buddhi-dṛk
nejvyšší pozorovatel, Nadduše, inteligence všech. — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.13
buddhi-mohaḥ
zmatení inteligence — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.40