Skip to main content

Bg. 6.42

Verš

atha vā yoginām eva
kule bhavati dhīmatām
etad dhi durlabha-taraṁ
loke janma yad īdṛśam

Synonyma

atha — nebo; yoginām — učených transcendentalistů; eva — jistě; kule — v rodině; bhavati — narodí se; dhī-matām — těch, kteří jsou obdařeni velkou moudrostí; etat — toto; hi — jistě; durlabha-taram — velice vzácné; loke — v tomto světě; janma — zrození; yat — to, které; īdṛśam — takové.

Překlad

Nebo (jestliže je neúspěšný po dlouhodobém provádění yogy) se narodí v rodině transcendentalistů, kteří jsou přirozeně velmi moudří. Takové zrození je v tomto světě skutečně vzácné.

Význam

Tento verš vychvaluje zrození v rodině yogīnů či transcendentalistů — osob oplývajících velkou moudrostí — protože dítě narozené v takové rodině dostává hned od počátku svého života duchovní inspiraci. To platí zvláště o rodinách ācāryů a gosvāmīch, které se díky své tradici a výchově vyznačují velkou učeností a oddaností, a proto se jejich členové stávají duchovními učiteli. V Indii je mnoho takových rodin, ale nedostatečná výchova a vzdělání nyní vedou k jejich úpadku. Milostí Pána však stále ještě najdeme rodiny, které generaci za generací vychovávají transcendentalisty. Narodit se v nich je jistě velké štěstí. Jak náš duchovní učitel, Oṁ Viṣṇupāda Śrī Śrīmad Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja, tak naše maličkost jsme se v takových rodinách díky Pánově milosti měli možnost narodit a oba jsme od samého počátku života dostávali průpravu v oddané službě Pánu. Později došlo transcendentálním řízením k našemu setkání.