Skip to main content

Synonyma

ajana-janma-ṛkṣam
souhvězdí zvané Rohiṇī — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.1-5
ajāta-janma-sthiti-saṁyamāya
Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž se nikdy nerodí, ale nepřestává se zjevovat v různých inkarnacích — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.8
akhila-janma-śobhanam
nejlepší ze všech životních druhů — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.21
lāvaṇya-amṛta-janma-sthāna
rodiště nektaru krásy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.29
janma-janma-antare
život za životem. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.251
janma-antare
ve svém minulém životě. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.143
janma-anusmṛtiḥ
vzpomínky na události před smrtí — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.27
janma-ayuta
tisíců zrození — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.46
bahu-janma
v mnoha životech — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.12
po mnoho životů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.131
janma-bandha
z pout v podobě zrození a smrti — Bg. 2.51
bhagavat-janma
inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 8.13.6
janma-bhājaḥ
jenž jsi přijal hodnotné zrození — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.28
janma-bhṛtaḥ
povýšeni ve zrození — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.18
naše zrození se stane úspĕšným — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.21
narodili jsme se úspĕšnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.9
janma-daiḥ
které mu udĕlí další zrození. — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.27
dakṣa-janma
zrození Dakṣi — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.17
devakī-janma-vādaḥ
známý jako syn Devakī (Otcem či matkou Nejvyšší Osobnosti Božství se ve skutečnosti nemůže nikdo stát. Devakī-janma-vāda tedy znamená „ten, který je známý jako syn matky Devakī“. Je také známý jako syn matky Yaśody, Vasudevy a Nandy Mahārāje.) — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.48
známý jako syn Devakī (Otcem či matkou Nejvyšší Osobnosti Božství se ve skutečnosti nikdo nemůže stát. Devakī-janma-vāda tedy znamená „ten, který je známý jako syn matky Devakī“. Je také známý jako syn matky Yaśody, Vasudevy nebo Nandy Mahārāje.) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.79
janma-dina-ādi
den zjevení a tak dále — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.126
druma-janma
zrozené ze stromu — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.22
janma-dātā pitā
otec, který počne dítě — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.40
garbha-janma
porod — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.2
janma haila
bylo zrození — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.181
janma haila tāra
narodil se. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.48
janma haite
od narození — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.118
hena janma
takové zrození — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.123
ikṣvāku-janma
zrození Ikṣvākua — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.21
janma
zrození — Bg. 2.27, Bg. 4.4, Bg. 4.4, Bg. 4.9, Bg. 4.9, Bg. 6.42, Bg. 8.15, Bg. 13.8-12, Bg. 14.20, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.12, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.26, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.30, Śrīmad-bhāgavatam 1.12.2, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.31, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.21, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.1, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.7, Śrīmad-bhāgavatam 6.15.5, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.29, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.78, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.2-3, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.26-28, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.1, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.41, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.8-9, Śrīmad-bhāgavatam 8.17.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.26.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.46, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.14-16, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.40, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.50, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.2-3, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.27, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.17, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.79, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.111, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.325, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.146, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.125, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.192, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.201, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.394, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.30
zrozeních — Bg. 6.45
narození — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.29, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.9, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.1, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.38, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 11.36
stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 2.5.22, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.43, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.21, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.12, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.53
příchod — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.44
životy — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.15
zjevení — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.4, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.2, Śrīmad-bhāgavatam 8.18.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.36, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.20
po zrozeních — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.28
zrození ve velice ušlechtilé, aristokratické rodině — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.7
dobrý původ — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.30
život — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.47