Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.109

Verš

yasyāṁśāṁśāṁśaḥ parātmākhilānāṁ
poṣṭā viṣṇur bhāti dugdhābdhi-śāyī
kṣauṇī-bhartā yat-kalā so ’py anantas
taṁ śrī-nityānanda-rāmaṁ prapadye

Synonyma

yasya — jehož; aṁśa-aṁśa-aṁśaḥ — část části úplné části; para-ātmā — Nadduše; akhilānām — všech živých bytostí; poṣṭā — udržovatel; viṣṇuḥ — Viṣṇu; bhāti — zjevuje se; dugdha-abdhi-śāyī — Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu; kṣauṇī-bhartā — ten, který udržuje Zemi; yat — jehož; kalā — část části; saḥ — On; api — jistě; anantaḥ — Śeṣa-nāga; tam — Jemu; śrī-nityānanda-rāmam — Pánu Balarāmovi v podobě Pána Nityānandy; prapadye — se odevzdávám.

Překlad

S úctou se klaním u nohou Śrī Nityānandy Rāmy, jehož druhotná část, Viṣṇu, leží v oceánu mléka. Tento Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu je Nadduší všech živých bytostí a udržovatelem všech vesmírů. Śeṣa-nāga je Jeho další podřízenou částí.