Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.18.34

Verš

uttareṣu ca kuruṣu bhagavān yajña-puruṣaḥ kṛta-varāha-rūpa āste taṁ tu devī haiṣā bhūḥ saha kurubhir askhalita-bhakti-yogenopadhāvati imāṁ ca paramām upaniṣadam āvartayati.

Synonyma

uttareṣu — na severní straně; ca — také; kuruṣu — na území zvaném Kuru; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; yajña-puruṣaḥ — Jenž přijímá všechny výsledky obětí; kṛta-varāha-rūpaḥ — Jenž přijímá podobu kance; āste — existuje věčně; tam — Jeho; tu — jistě; devī — bohyně; ha — jistě; eṣā — tato; bhūḥ — planeta Země; saha — společně s; kurubhiḥ — obyvateli území zvaného Kuru; askhalita — neselhávající; bhakti-yogena — oddanou službou; upadhāvati — uctívá; imām — tuto; ca — také; paramām upaniṣadam — nejvyšší upaniṣad (proces, pomocí něhož lze přistoupit k Pánu); āvartayati — pro zdokonalení recituje znovu a znovu.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Milý králi, Nejvyšší Pán ve Své inkarnaci kance, Jenž přijímá všechny oběti, sídlí v severní části Jambūdvīpu. Tam, na území zvaném Uttarakuru-varṣa, Ho matka Země společně se všemi ostatními obyvateli uctívá neochvějnou oddanou službou prostřednictvím opakované recitace následující Upaniṣad-mantry.