Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.18.33

Verš

yasminn asaṅkhyeya-viśeṣa-nāma-
rūpākṛtau kavibhiḥ kalpiteyam
saṅkhyā yayā tattva-dṛśāpanīyate
tasmai namaḥ sāṅkhya-nidarśanāya te iti

Synonyma

yasmin — v Tobě (Nejvyšší Osobnosti Božství); asaṅkhyeya — nesčetná; viśeṣa — určitá; nāma — jména; rūpa — podoby; ākṛtau — s tělesnými rysy; kavibhiḥ — velkými učenci; kalpitā — představované; iyam — toto; saṅkhyā — počet; yayā — Jímž; tattva — pravdy; dṛśā — poznáním; apanīyate — je vyvozené; tasmai — Jemu; namaḥ — uctivé poklony; sāṅkhya-nidarśanāya — Jenž vyjevil toto číselné poznání; te — Tobě; iti — takto.

Překlad

Ó můj Pane, Tvé jméno, podoba a tělesné rysy se expandují v nesčetných formách. Nikdo nemůže přesně určit, kolik podob existuje, ale Ty Sám jsi ve Své inkarnaci velkého učence Kapiladeva analýzou určil, že vesmírný projev se skládá z dvaceti čtyř prvků. Zajímá-li se tedy někdo o sāṅkhyovou filozofii, pomocí níž lze vyčíslit různé pravdy, musí ji vyslechnout od Tebe. Neoddaní naneštěstí jen počítají různé prvky a o Tvé skutečné podobě nevědí. S úctou se ti klaním.

Význam

Filozofové a vědci se snaží studovat celý vesmír a po milióny a milióny let různě teoretizují a kalkulují. Spekulativní bádání takzvaného vědce či filozofa však pokaždé přeruší jeho smrt a zákony přírody působí dále bez ohledu na jeho práci.

V hmotném stvoření probíhají změny po miliardy let, až je nakonec celý vesmír zničen a zůstane v neprojeveném stavu. V přírodě neustále dochází ke změnám a zničení (bhūtvā bhūtvā pralīyate), a přesto chtějí materialističtí vědci studovat její zákony, aniž by znali Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, který stojí v pozadí celé přírody. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (9.10):

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate

“Tato hmotná příroda jedná pod Mým vedením, ó synu Kuntī, a vydává všechny pohyblivé a nehybné bytosti. Podle jejích zákonů je tento projev znovu a znovu tvořen a ničen.”

Nyní je hmotné stvoření projevené, po nějakém čase bude zničeno, zůstane na mnoho miliónů let ve spícím stavu a nakonec bude opět stvořeno. Takový je zákon přírody.