Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.18.32

Verš

jarāyujaṁ svedajam aṇḍajodbhidaṁ
carācaraṁ devarṣi-pitṛ-bhūtam aindriyam
dyauḥ khaṁ kṣitiḥ śaila-sarit-samudra-
dvīpa-graharkṣety abhidheya ekaḥ

Synonyma

jarāyu-jam — narozené z lůna; sveda-jam — narozené z potu; aṇḍa-ja — narozené z vejce; udbhidam — narozené ze země; cara-acaram — pohyblivé a nehybné; deva — polobozi; ṛṣi — velcí mudrci; pitṛ — obyvatelé Pitṛloky; bhūtam — hmotné prvky: vzduch, oheň, voda a země; aindriyam — všechny smysly; dyauḥ — vyšší planetární soustavy; kham — éter; kṣitiḥ — zemské planety; śaila — kopce a hory; sarit — řeky; samudra — oceány; dvīpa — ostrovy; graha-ṛkṣa — hvězdy a planety; iti — takto; abhidheyaḥ — různě pojmenované; ekaḥ — jeden.

Překlad

Můj milý Pane, projevuješ Své různé energie v nesčetných podobách: jako živé bytosti zrozené z lůna, z vajec a z potu; jako rostliny a stromy, které rostou ze země; jako všechny živé bytosti, pohyblivé i nehybné, včetně polobohů, učených mudrců a Pitů; jako meziplanetární prostor; jako vyšší planetární systém sestávající z nebeských planet a jako Zemi s jejími kopci, řekami, moři, oceány a ostrovy. Všechny hvězdy a planety jsou pouhými projevy Tvých různých energií, ale původně jsi jeden jediný. Neexistuje proto nic, co by Tě přesahovalo. Celý tento vesmírný projev tedy není neskutečný, ale je pouze dočasnou ukázkou Tvé nepochopitelné energie.

Význam

Tento verš zcela zavrhuje teorii brahma satyaṁ jagan mithyā, která říká, že duchovní podstata neboli Brahman je skutečná, zatímco projevený hmotný svět s jeho velikou rozmanitostí je neskutečný. Nic není neskutečné. Jedna věc může být trvalá a druhá dočasná, ale obě jsou skutečné. Když se někdo například po určitou dobu zlobí, nikdo nemůže říci, že jeho hněv je neskutečný. Je pouze dočasný. Vše, s čím se setkáváme ve svém každodenním životě, má tentýž charakter — je to dočasné, ale skutečné.

V této sloce jsou také jasně popsány různé druhy živých bytostí pocházející z různých zdrojů. Některé se rodí z lůna a jiné (jako určité druhy hmyzu) z lidského potu. Jiné se líhnou z vajec a další vyrůstají ze země. Živá bytost se rodí za různých okolností v závislosti na svých minulých činnostech (karmě). I když je tělo živé bytosti hmotné, není v žádném případě neskutečné. Nikdo nepřijme argument, že jelikož je hmotné tělo člověka neskutečné, vražda nebude mít žádné následky. Dočasná těla jsou nám dána podle naší karmy a musíme v nich zůstat, abychom si vychutnávali bolesti a radosti života. Nelze je označit za neskutečná; jsou pouze dočasná. I když je energie Nejvyššího Pána někdy projevená a jindy ne, je stejně trvalá jako On Sám. To je shrnuto ve Vedách slovy sarvaṁ khalv idaṁ brahma — “Vše je Brahman.”