Skip to main content

Synonyma

cara-acara
celého světa (živého i neživého) — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.2
všech pohyblivých a nehybných bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.30
všech pohyblivých i nehybných živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.17
cara-acara-ākhyam
a všeho, pohyblivého i nehybného — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.11
cara-acara-ātmā
Kṛṣṇa, všeprostupující Nadduše — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.8
cara-acaraiḥ
pohyblivé i nehybné — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.51
cara-acaram
pohyblivé a nehybné — Bg. 9.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.32, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.39
pohyblivá či nehybná. — Bg. 10.39
živé a neživé — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.22
vše živé a neživé. — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.44
všechny živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.29
pohyblivé a nehybné živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.31
se všemi pohyblivými a nehybnými živými bytostmi — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.27-28
vše pohyblivé i nehybné v tomto vesmíru. — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.34
s jeho pohyblivými a nehybnými bytostmi. — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.54
sa-cara-acaram
vše pohyblivé a nehybné. — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.55
sa-brahma-cara-acaram
všech živých bytostí včetně brāhmaṇůŚrīmad-bhāgavatam 6.13.8-9
cara-acarasya
různých těl, z nichž některá jsou pohyblivá a některá nehybná — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.8
pohyblivých a nehybných — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.29
všech pohyblivých i nehybných živých bytostí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.145
sa-cara-acaraḥ
společně se všemi ostatními, pohyblivými a nehybnými — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.40
vismāpita-cara-acaraḥ
naplňující úžasem pohyblivé i nehybné živé bytosti. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.82-83
cara-acarāḥ
pohyblivé a nehybné. — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.5
pohybliví a nehybní — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.5
pohyblivé a nehybné živé bytosti. — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.80
pohyblivé a nehybné (jako stromy a rostliny) — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.22-24
cara- acarāṇām
všech živých bytostí, pohyblivých i nehybných — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.37
cara
pohyblivé — Bg. 11.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.81, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.43, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 10.59.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.56
pohyblivého — Bg. 11.43
živočichové schopní pohybu — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.30
vzduch — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.72
které spásají (krávy) — Śrīmad-bhāgavatam 10.31.7
pohyblivými — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.20
tím, co se pohybuje — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.23
a pohyblivé — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.29
putuješ — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.44
pohyblivé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 12.7.12
poslové — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.31
vāri-cara-prasaṅgāt
kvůli milostným hrám ryb — Śrīmad-bhāgavatam 9.6.50
sthira-cara-nikarāṇām
všech nehybných i pohyblivých živých bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 12.6.69