Skip to main content

Synonyma

a-tat-tattva-vidaḥ
aniž by znali tajemství (těchto zlých znamení) — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.15
a-tattva-jña
ten, kdo nemá poznání o Absolutní Pravdě — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.120
advaya-tattva
jediná Absolutní Pravda — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.75
advaya-jñāna-tattva
Absolutní Pravda bez duality — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.152
deśa-kāla-artha-tattva-jñaḥ
velmi zkušený s ohledem na čas, místa a okolnosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.22
avidita-tattva
bez poznání skutečnosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.15
bhakta-tattva
v kategorii oddaného — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.15
bhakti-bhakta-rasa-tattva
pravdu o oddané službě, oddaných a jejich transcendentálních náladách — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.163
bhakti-tattva
pravdy o transcendentální láskyplné službě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.124
pravdu o oddané službě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.115, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.265
kṛṣṇa-bhakti-tattva
pravdy o transcendentální láskyplné službě Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.125
bhakti-tattva-jñāna
transcendentální poznání v oddané službě. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.89
śrī-bhāgavata-tattva-rasa
pravdu a transcendentální chuť knihy Śrīmad-BhāgavatamuŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.266
bhāva-tattva
pravdu o emocích — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.265
tattva-bhāva
skutečné postavení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.105
guṇa-tattva-buddhibhiḥ
podmíněnými dušemi, kterým jejich chabá inteligence namlouvá, že skutečná pravda se nachází v projevech tří kvalit hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.23
caitanya-tattva-nirūpaṇa
popis pravdy o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.314
caitanya-tattva
pravdu o Śrī Caitanya Mahāprabhuovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.168
tattva-darśibhiḥ
těmi, kdo znají Absolutní Pravdu — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.3
dharma-tattva-vit
ten, kdo skutečně zná náboženské činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.7
tattva-dīpam
jasné svĕtlo Absolutní Pravdy — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.69
jasné světlo Absolutní Pravdy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.138
který je světlem Absolutní Pravdy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.48
tattva-dṛk
ten, kdo zná tattvy, hmotné a duchovní energie — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.12
ei tina tattva
všechny tři pravdy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.15
všechny tyto tři rysy Absolutní Pravdy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.106
ei tattva
všechny tyto pravdy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.120
ei sambandha-tattva kahiluṅ
to bylo vysvětleno jako princip vztahu se Mnou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.118
eka-tattva-rūpa
jedna podstata — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.149
eta tattva
všechny tyto různé pravdy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.264
tattva-grahaṇāya
pro přijetí skutečného smyslu védského poznání — Śrīmad-bhāgavatam 5.11.3
tattva-grāma
souhrn všech tvořivých prvků — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.10
guru-tattva
pravda týkající se poznání o duchovním mistrovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.3
gūḍha-tattva
důvěrnou pravdu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.308
mahat-tattva haite
z celkové hmotné energie — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.276
tattva-jijñāsunā
tím, který se dychtivě dotazoval na pravdu — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.8
tattva-jijñāsāyām
v dotazování se na Absolutní Pravdu — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.15
tattva-jñaḥ
ten, kdo zná pravdu — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.3
znalec transcendentální reality — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.10
karma-tattva-jñaḥ
znalec védských obřadů — Śrīmad-bhāgavatam 9.13.20-21