Skip to main content

Synonyma

abhyāsa-yogena
praktikováním oddané služby — Bg. 12.9
usmĕrnĕným praktikováním yogyŚrīmad-bhāgavatam 11.9.11
adhyātma-yogena
prostřednictvím bhakti-yogyŚrīmad-bhāgavatam 4.22.53
studiem zjevených písem — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.10-13
ananya-yogena
skrze čistou oddanou službu — Bg. 13.8-12
avyavadhāna-ananya-bhakti-yogena
nepřerušovanou a neochvějnou oddanou službou — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.7
antaḥ-bahiḥ-yogena
spojením s vnitřními a vnějšími kruhy — Śrīmad-bhāgavatam 5.23.3
aurva-upadiṣṭa-yogena
mystickou jógou, kterou mu doporučil Aurva — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.7
aṁśa-yogena
částečně smíšené — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.33
bhagavat-bhakti-yogena
praktikováním oddané služby Pánu — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.7
oddanou službou Pánu — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.2
bhakti-yogena
oddanou službou — Bg. 14.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.43, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.44, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.34-36, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.61, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.34, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.27, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.29, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.36
oddanou službou Pánovi — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.10
spojením — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.12
díky oddané službě — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.12
transcendentální láskyplnou službou Pánu — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.26
oddané služby Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.48
skrze proces oddané služby — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.32
praktikováním bhakti-yogyŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.90
vykonáváním bhakti-yogyŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.197
bhakti-pravāha-yogena
nepřetržitou oddanou službou — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.24-25
mahatā bhakti-yogena
pokročilou oddanou službou — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.24
ekānta-bhakti-yogena
s čistou oddanou službou — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.4
mat-bhakti-yogena
láskyplnou službou Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.25, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.32-33
oddanou službou Mnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.27
saṁrambha-bhaya-yogena
prostřednictvím intenzívního strachu a nepřátelství — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.28-29
daiva-yogena
s energií Nejvyššího Pána — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.14
působením nějaké vyšší síly — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.33
deha-yogena
ze styku s hmotným tělem — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.6
kvůli vlastnictví určitého druhu hmotného těla — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.3
jñāna-yogena
spojením prostřednictvím poznání — Bg. 3.3
karma-yogena
spojením prostřednictvím oddanosti — Bg. 3.3
jednáním bez touhy po jeho plodech — Bg. 13.25
kriyā-yogena
uctíváním formou bhakti-yogyŚrīmad-bhāgavatam 3.21.7
činnostmi oddané služby — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.15
mahā-yogena
mocným provádĕním yogyŚrīmad-bhāgavatam 12.8.14
rakṣā-yogena
nějakým způsobem — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.22
samādhi-yogena
praktikováním yogy v naprostém pohroužení — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.6
v dokonalém samādhiŚrīmad-bhāgavatam 5.4.5
pohroužením mysli ve službě Pánu — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.17