Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.125

Verš

kasmād vṛnde priya-sakhi hareḥ pāda-mūlāt kuto ’sau
kuṇḍāraṇye kim iha kurute nṛtya-śikṣāṁ guruḥ kaḥ
taṁ tvan-mūrtiḥ prati-taru-lataṁ dig-vidikṣu sphurantī
śailūṣīva bhramati parito nartayantī sva-paścāt

Synonyma

kasmāt — odkud; vṛnde — ó Vṛndo; priya-sakhi — ó drahá přítelkyně; hareḥ — Pána Hariho; pāda-mūlāt — z lotosových nohou; kutaḥ — kde; asau — tento (Pán Kṛṣṇa); kuṇḍa-araṇye — v lese na břehu Rádhá-kundu; kim — co; iha — zde; kurute — dělá; nṛtya-śikṣām — výuka tance; guruḥ — učitel; kaḥ — kdo; tam — Jeho; tvat-mūrtiḥ — Tvoje podoba; prati-taru-latam — na všech stromech a popínavých rostlinách; dik-vidikṣu — na všech stranách; sphurantī — objevující se; śailūṣī — výborná tanečnice; iva — jako; bhramati — putuje; paritaḥ — všude kolem; nartayantī — roztancovávající; sva-paścāt — v pozadí.

Překlad

„Ó Vṛndo, moje milá přítelkyně, odkud přicházíš?“

Význam

„Byla jsem u nohou Pána Hariho.“

„Kde se zdržuje?“

„V lese na břehu Rádhá-kundu.“

„Co tam dělá?“

„Učí se tančit.“

„Kdo je Jeho učitelem?“

„Tvůj obraz, Rādho. Zjevuje se v každém stromě a rostlině na všech stranách, pohybuje se jako zkušený tanečník a nutí Kṛṣṇu, aby ho tancem následoval.“

This text is from the Govinda-līlāmṛta (8.77) of Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.