Skip to main content

Synonyma

abhinna-tvāt
díky neodlišnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.133
tvat-caraṇa-abja-reṇubhiḥ
prachem z tvých lotosových nohou — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.22
tvat-pāda-abjam
Tvých lotosových nohou — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.27
tvat-mukha-ambhoja-cyutam
pramenící z tvých lotosových úst — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.13
tvat-caraṇa-ambuja-anusevām
služby Tvým lotosovým nohám — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.39
tvat-anugrahaḥ
Tvoje bezpříčinná milost — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.2
tvat-para-anugraheṇa
s takovým soucitem, jako máš Ty. — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.29
tvat-anugrahāt
Tvou milostí. — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.8
tvat-anyaḥ
někdo jiný než ty — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.2
aniž by přijal útočiště u Tvých lotosových nohou. — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.21
tvat anye
jiní než ty — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.16
tvat anyena
kromě tebe — Bg. 11.47
tvat-aparam
jiné než u Tebe, Pane — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.96
tvat-caraṇa-aravindayoḥ
u Tvých lotosových nohou — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.37
tvat-caraṇa-arpita-ātmanām
naprosto odevzdaných tvým lotosovým nohám — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.46
tvat-śāsana-atigān
kteří budou porušovat tvá nařízení — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.34
tvat-avaloka
pohledem na Tebe — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.45
tvat-caraṇa-avanejanaiḥ
jež omyla Tvé lotosové nohy — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.31
tvat-aṅga-jam
stvořené z tvého těla. — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.23
tvat-aṅghri
tvé nohy — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.28
Tvé lotosové nohy — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.32
tvat-bhaktaḥ
zcela poután k Tobě bez jakékoliv motivace — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.6
tvat-bhakte
vůči Tvému oddanému — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.15-17
tvat-bhakti-lakṣaṇaḥ
charakterizované oddanou službou Tobĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.1-2
tvat-bhakti
láskyplnou službou Tobĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.7
tvat-caraṇa
Tvým lotosovým nohám — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.27
tvat-caraṇam
Tvé nohy — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.24
tvat-pāda-darśana
spatřením Tvých lotosových nohou. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.132
tvat-dattayā
předaným tebou — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.8
tvat-dharma
ve Tvé oddané službĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.61
tvat-kathā
Tvoje zábavy — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.35
tvat-kṛtayā
kvůli tobě — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.2
tvat-kṛte
pro tebe — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.10
vĕnované Tobĕ. — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.35
tvat-mayāḥ
plni myšlenek na Tebe — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.7
pohroužené v Tobě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.173
tvat-māyayā
Tvou vnější energií — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.44
působením Tvé iluzorní energie — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.15
působením Tvé vnější energie — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.27
Tvou matoucí, vnější energií — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.28