Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.6.6

Verš

āśāsānā jīvitam adhvarasya
lokaḥ sa-pālaḥ kupite na yasmin
tam āśu devaṁ priyayā vihīnaṁ
kṣamāpayadhvaṁ hṛdi viddhaṁ duruktaiḥ

Synonyma

āśāsānāḥ — chce se zeptat; jīvitam — na dobu trvání; adhvarasya — oběti; lokaḥ — veškeré planety; sa-pālaḥ — s jejich vládci; kupite — když se rozhněvá; na — ne; yasmin — koho; tam — toho; āśu — okamžitě; devam — Pána Śivu; priyayā — o svou milovanou manželku; vihīnam — který přišel; kṣamāpayadhvam — požádat o odpuštění; hṛdi — v srdci; viddham — zasažený; duruktaiḥ — krutými slovy.

Překlad

Pán Brahmā je také upozornil na obrovskou moc Pána Śivy, jehož hněv dokáže okamžitě zničit všechny planety i s jejich vládci. Dále řekl, že Pána Śivu nesmírně rmoutila nedávná ztráta jeho milované ženy a také Dakṣova krutá slova. Naznačil jim proto, že by se slušelo, aby ho šli neprodleně požádat o odpuštění.