Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.87

Verš

kva me kāntaḥ kṛṣṇas tvaritam iha taṁ lokaya sakhe
tvam eveti dvārādhipam abhivadann unmada iva
drutaṁ gaccha draṣṭuṁ priyam iti tad-uktena dhṛta-tad-
bhujāntar gaurāṅgo hṛdaya udayan māṁ madayati

Synonyma

kva — kde; me — Můj; kāntaḥ — milovaný; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; tvaritam — rychle; iha — zde; tam — Jeho; lokaya — ukaž; sakhe — ó příteli; tvam — ty; eva — zajisté; iti — takto; dvāra-adhipam — vrátného; abhivadan — žádající; unmadaḥ — šílenec; iva — jako; drutam — velmi rychle; gaccha — pojď; draṣṭum — vidět; priyam — milovaného; iti — tak; tat — jeho; uktena — s těmito slovy; dhṛta — chytil; tat — Jeho; bhuja-antaḥ — konec ruky; gaurāṅgaḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; hṛdaye — v mém srdci; udayan — povstává; mām — mě; madayati — poblázní.

Překlad

„  ,Vrátný, Můj drahý příteli, kde je Kṛṣṇa, Pán Mého srdce? Rychle Mi Ho ukaž, prosím.̀ Takto Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu oslovil vrátného jako šílený. Vrátný Ho chytil za ruku a spěšně odpověděl: ,Pojď se podívat na svého milého!̀ Nechť se tento Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zjeví v mém srdci a tak poblázní i mě.“