Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.304

Verš

bhāsvān yathāśma-sakaleṣu nijeṣu tejaḥ
svīyaṁ kiyat prakaṭayaty api tadvad atra
brahmā ya eṣa jagad-aṇḍa-vidhāna-kartā
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

bhāsvān — zářící slunce; yathā — jako; aśma-sakaleṣu — v různých druzích drahokamů; nijeṣu — vlastní; tejaḥ — záři; svīyam — vlastní; kiyat — do určité míry; prakaṭayati — projevuje; api — také; tadvat — podobně; atra — zde; brahmā — Pán Brahmā; yaḥ — který je; eṣaḥ — Pán; jagat-aṇḍa-vidhāna-kartā — stane se vládcem vesmíru; govindam ādi-puruṣam — Pána Govindu, původní Nejvyšší Osobnost Božství; tam — Jeho; aham — já; bhajāmi — uctívám.

Překlad

„  ,Slunce projevuje svoji záři v drahokamu, i když je to kámen. Podobně projevuje původní Nejvyšší Osobnost Božství svou zvláštní moc v nějaké zbožné živé bytosti. Ta se tak stane Brahmou a řídí vesmírné dění. Uctívám Govindu, původní Osobnost Božství.“

Význam

Toto je citát z Brahma-saṁhity (5.49).