Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.303

Verš

garbhodakaśāyi-dvārā śakti sañcāri’
vyaṣṭi sṛṣṭi kare kṛṣṇa brahmā-rūpa dhari’

Synonyma

garbha-udaka-śāyī-dvārā — Pánem Garbhodakaśāyī Viṣṇuem; śakti sañcāri' — jenž mu dává zvláštní moc; vyaṣṭi — celé; sṛṣṭi — stvoření; kare — činí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; brahmā-rūpa dhari' — když přijme podobu Pána Brahmy.

Překlad

„Takový oddaný je zmocněn Garbhodakaśāyī Viṣṇuem. Inkarnace Kṛṣṇy v podobě Brahmy tak řídí celé stvoření vesmíru.“

Význam

VÝZNAM: Puruṣa-avatāra Pána Viṣṇua, Garbhodakaśāyī Viṣṇu, přijímá hmotné kvality – sattva-guṇu, rajo-guṇu, tamo-guṇu – a inkarnuje jako Pán Viṣṇu, Brahmā a Śiva. To jsou inkarnace hmotných kvalit. Mezi mnoha vyššími živými bytostmi, které se kvalifikovaly zbožným jednáním a oddanou službou, je jedna, které se říká Pán Brahmā, a ta je svrchovanou vůlí Garbhodakaśāyī Viṣṇua naplněna kvalitou vášně. Pán Brahmā se tak stává inkarnací Pánovy tvořivé energie.