Skip to main content

Synonyma

ahaitukī bhakti kare
vykonávají oddanou službu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.167
kare mahā-andha
člověka úplně zaslepí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.199
kare andha
zákaznice oslepuje — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.98
anna-kūṭa kare
provádějí obřad Annakūṭa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.90
kare anugati
následuje — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.153
prabhure kare anunaya
naléhali na Pána — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.42
kare sarva-anusandhāna
shromažďuje veškeré informace. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.42
kare apamāna
uráží — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.129
ardha-aśana kare
jedli polovinu obvyklého množství jídla — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.70
artha kare
vytváří význam — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.141
vysvětluje význam — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.9
kare arthe
popisuje význam — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.50
ati-kṛpā kare
udílí mi velkou milost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.96-98
atyāgraha kare
úpěnlivě naléhal, aby pozvání přijal. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.57
kare avadhāna
pohlédne — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.272
kare aṅgīkāra
přijme. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.111
kare bahuta bhakṣaṇa
jedí víc, než je třeba — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.15
kṛṣṇa bhajana kare
jsou zaměstnaní ve službě Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.133
bhakti kare
všichni oddaně slouží — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.301
bhakti kare sāra
ustanovil svrchovanost oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.20
kare miṣṭānna bhakṣaṇa
jí sladkosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.44
kare bharaṇa
bude živit. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.140
bhaya nāhi kare
vůbec se nebáli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.198
bez obav. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.20
kāre tomāra bhaya
proč by ses měl někoho obávat — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.49
bhikṣā kare
přijímá almužnu nebo jí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.131-132
obědvá — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.70
jí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.39
bhoga kare
oddává se smyslovému požitku — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.89
nā kare bhojana
nepřijímá jídlo. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.179
ke kare bhojana
kdo to sní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.57
bhojana kare
jedl. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.124
keha nā kare bhojana
nikdo nejedl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.85
kare bhojana
přijme prasādamŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.40
kare bhṛtya-jñāna
na mne myslí jako na svého služebníka — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.32
brahmaṇya kare
dávají milodary brāhmaṇůmŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.198
kare bāhire vijaya
zůstává venku — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.6
bāla-cāñcalya kare
hrají si jako děti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.84
ca-kāre
s použitím slova caŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.145
slovem caŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.149