Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.133

Verš

vaiṣṇavera nindya-karma nāhi pāḍe kāṇe
sabe kṛṣṇa bhajana kare, — ei-mātra jāne

Synonyma

vaiṣṇavera — vaiṣṇavy; nindya-karma — hanebné činnosti; nāhi pāḍe kāṇe — neposlouchá; sabe — všichni; kṛṣṇa bhajana kare — jsou zaměstnaní ve službě Kṛṣṇovi; ei-mātra — jen to; jāne — chápe.

Překlad

Nikdy neposlouchal pomluvy jakéhokoli vaiṣṇavy, ani hovory o jeho špatném chování. Jediné, co věděl, bylo, že každý slouží Kṛṣṇovi. Ničemu jinému nerozuměl.

Význam

Raghunātha Bhaṭṭa nikdy neudělal nic, co by uškodilo nějakému vaiṣṇavovi. Jinými slovy, nikdy nebyl nepozorný ve své službě Pánu, ani neporušoval usměrňující zásady čistého vaiṣṇavy. Povinností vaiṣṇavského ācāryi je bránit svým žákům a následovníkům v porušování zásad vaiṣṇavského chování. Neustále by je měl nabádat, aby tyto usměrňující zásady striktně následovali, protože to je ochrání před poklesnutím. Vaiṣṇavský kazatel sice může někdy druhé kritizovat, ale Raghunātha Bhaṭṭa se tomu vyhýbal. Raghunātha Bhaṭṭa nekritizoval ani vaiṣṇavu, který zjevně udělal nějakou chybu, a viděl jen to, že každý slouží Kṛṣṇovi. To je postavení mahā-bhāgavaty. Ve vyšším smyslu je služebníkem Kṛṣṇy i ten, kdo slouží māyi. Protože je māyā služebnicí Kṛṣṇy, každý, kdo jí slouží, slouží nepřímo Kṛṣṇovi. Proto je řečeno:

keha māne, keha nā māne, saba tāṅra dāsa
ye nā māne, tāra haya sei pāpe nāśa

„Někdo Ho přijímá a někdo ne, ale to nic nemění na tom, že každý je Jeho služebník. Toho, kdo Ho nepřijímá, však zničí jeho vlastní hříšné jednání.“ (Caitanya-caritāmṛta Ādi 6.85)