Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.134

Verš

mahāprabhura datta mālā mananera kāle
prasāda-kaḍāra saha bāndhi lena gale

Synonyma

mahāprabhura — od Śrī Caitanyi Mahāprabhua; datta — danou; mālā — girlandu z tulasī; mananera — vzpomínání; kāle — v čase; prasāda-kaḍāra — zbytky od Pána Jagannātha; saha — s; bāndhi — poté, co svázal; lena — bere si; gale — na krk.

Překlad

V době, kdy byl Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī pohroužený ve vzpomínání na Pána Kṛṣṇu, bral girlandu z tulasī a prasādam Pána Jagannātha, které dostal od Śrī Caitanyi Mahāprabhua, svázal je dohromady a nosil je pověšené na krku.