Skip to main content

KAPITOLA TŘINÁCTÁ

Zábavy s Jagadānandou Paṇḍitem a Raghunāthem Bhaṭṭou Gosvāmīm

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura předkládá následující shrnutí této třinácté kapitoly ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi. Śrī Caitanya Mahāprabhu spal na kůře z banánovníku a Jagadānanda si myslel, že to je nepohodlné. Udělal proto Pánovi polštář a přikrývku, ale Pán je nepřijal. Svarūpa Dāmodara Gosvāmī poté vyrobil další polštář a přikrývku z jemně natrhaných banánových listů, a ty Pán po velkém odmítání přijal. Jagadānanda Paṇḍita potom se svolením Śrī Caitanyi Mahāprabhua odešel do Vrindávanu, kde se Sanātanou Gosvāmīm probíral mnoho témat týkajících se oddanosti. Hovořili také o oděvu od Mukundy Sarasvatīho. Po návratu do Džagannáth Purí předal Jagadānanda Paṇḍita Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi nějaké dárky od Sanātany Gosvāmīho a došlo k příhodě s ovocem pīlu.

Śrī Caitanya Mahāprabhu jednou upadl do extáze při poslechu písní jedné deva-dāsī. Aniž by věděl, kdo to zpívá, utíkal za ní skrz trnitá křoviska, ale když Mu Govinda řekl, že to zpívá žena, okamžitě se zastavil. Touto událostí Śrī Caitanya Mahāprabhu všechny poučil, že by sannyāsī a vaiṣṇavové neměli poslouchat ženský zpěv.

Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī se poté, co ve Váránasí dokončil své vzdělání, vypravil do Džagannáth Purí a po cestě se setkal s Rāmadāsem Viśvāsou Paṇḍitem. Viśvāsa Paṇḍita byl velmi pyšný na své vzdělání, a protože byl impersonalista, Śrī Caitanya Mahāprabhu jej nepřijal příliš dobře. Kapitola končí stručným životopisem Raghunātha Bhaṭṭy Gosvāmīho.

Verš

kṛṣṇa-viccheda-jātārtyā
kṣīṇe cāpi manas-tanū
dadhāte phullatāṁ bhāvair
yasya taṁ gauram āśraye

Synonyma

kṛṣṇa-viccheda — z odloučení od Kṛṣṇy; jāta — vzešlou; ārtyā — bolestí; kṣīṇe — hubené a vyčerpané; — a; api — i když; manaḥ — mysl; tanū — a tělo; dadhāte — zaujímá; phullatām — rozvinutý stav; bhāvaiḥ — extatickými emocemi; yasya — jehož; tam — u Něho; gauram — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; āśraye — přijímám útočiště.

Překlad

Přijímám útočiště u lotosových nohou Pána Gauracandry. Jeho tělo z bolesti odloučení od Kṛṣṇy zhublo a Jeho mysl byla vyčerpaná, ale při pociťování extatické lásky k Pánu nabyl znovu plné svěžesti.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi; jaya — sláva; advaita-candra — Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Pána!

Verš

hena-mate mahāprabhu jagadānanda-saṅge
nānā-mate āsvādaya premera taraṅge

Synonyma

hena-mate — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jagadānanda-saṅge — ve společnosti Jagadānandy Paṇḍita; nānā-mate — různými způsoby; āsvādaya — vychutnává si; premera taraṅge — vlny duchovních láskyplných vztahů.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si tak ve společnosti Jagadānandy Paṇḍita vychutnával různé transcendentální vztahy čisté lásky.

Verš

kṛṣṇa-vicchede duḥkhe kṣīṇa mana-kāya
bhāvāveśe prabhu kabhu praphullita haya

Synonyma

kṛṣṇa-vicchede — kvůli odloučení od Kṛṣṇy; duḥkhe — z neštěstí; kṣīṇa — hubené; mana-kāya — mysl i tělo; bhāva-āveśe — díky extázi lásky; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kabhu — někdy; praphullita haya — stává se zdravým a dobře vyvinutým.

Překlad

Neštěstí z odloučení od Kṛṣṇy vyčerpávalo Pánovu mysl a způsobovalo hubnutí Jeho těla, ale při pociťování emocí extatické lásky znovu nabyl zdravých a dobře vyvinutých rysů.

Verš

kalāra śaralāte, śayana, ati kṣīṇa kāya
śaralāte hāḍa lāge, vyathā haya gāya

Synonyma

kalāra śaralāte — na suché kůře banánovníku; śayana — ležení; ati — velmi; kṣīṇa kāya — hubené tělo; śaralāte — na suché kůře banánovníku; hāḍa lāge — kosti se dotýkají; vyathā — bolest; haya — je; gāya — v těle.

Překlad

Když Pán ulehl k odpočinku na suchou kůru banánovníku, bolely Ho ztoho kosti, protože byl velmi hubený.

Verš

dekhi’ saba bhakta-gaṇa mahā-duḥkha pāya
sahite nāre jagadānanda, sṛjilā upāya

Synonyma

dekhi' — když to viděli; saba bhakta-gaṇa — všichni oddaní; mahā-duḥkha — velké neštěstí; pāya — pociťují; sahite — snášet; nāre — nebyl schopen; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; sṛjilā upāya — vymyslel způsob.

Překlad

Všichni oddaní byli zkroušení, když viděli Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua, jak zakouší bolest, a nedokázali to snášet. Jagadānanda Paṇḍita potom vymyslel řešení.

Verš

sūkṣma vastra āni’ gaurika diyā rāṅgāilā
śimulīra tūlā diyā tāhā pūrāilā

Synonyma

sūkṣma vastra — jemnou látku; āni' — poté, co přinesl; gaurika — červeného oxidu; diyā — pomocí; rāṅgāilā — obarvil do červena; śimulīra — ze stromu śimula; tūlā — bavlnou; diyā — s; tāhā — to; pūrāilā — naplnil.

Překlad

Sehnal jemnou látku, kterou pomocí červeného oxidu zbarvil do červena a potom ji naplnil bavlnou ze stromu śimula.

Verš

eka tūlī-bālisa govindera hāte dilā
‘prabhure śoyāiha ihāya’ — tāhāre kahilā

Synonyma

eka — jednu; tūlī-bālisa — přikrývku a polštář; govindera — Govindy; hāte — do rukou; dilā — předal; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; śoyāiha — požádej, aby si lehl; ihāya — na to; tāhāre — jemu; kahilā — řekl.

Překlad

Tak vyrobil přikrývku a polštář, které potom předal Govindovi se slovy: „Požádej Pána, ať si lehne na to.“

Verš

svarūpa-gosāñike kahe jagadānanda
‘āji āpane yāñā prabhure karāiha śayana’

Synonyma

svarūpa-gosāñike — Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu; kahe — říká; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; āji — dnes; āpane — ty sám; yāñā — jdi; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; karāiha śayana — přemluvit, aby si lehl.

Překlad

Jagadānanda řekl Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu: „Dnes prosím jdi osobně přemluvit Śrī Caitanyu Mahāprabhua, aby si lehl na lůžko.“

Verš

śayanera kāle svarūpa tāhāṅi rahilā
tūlī-bālisa dekhi’ prabhu krodhāviṣṭa ha-ilā

Synonyma

śayanera kāle — v době, kdy chodil spát; svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; tāhāṅi rahilā — zůstal tam; tūlī — přikrývku; bālisa — polštář; dekhi' — když uviděl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; krodha-āviṣṭa ha-ilā — velmi se rozzlobil.

Překlad

Když přišel Pánův čas jít spát, Svarūpa Dāmodara zůstal nablízku. Jakmile ale Śrī Caitanya Mahāprabhu uviděl přikrývku a polštář, velmi se rozzlobil.

Verš

govindere puchena, — ‘ihā karāila kon jana?’
jagadānandera nāma śuni’ saṅkoca haila mana

Synonyma

govindere puchena — zeptal se Govindy; ihā — toto; karāila — udělal; kon jana — kdo; jagadānandera — Jagadānandy Paṇḍita; nāma — jméno; śuni' — když uslyšel; saṅkoca — polekaná; haila — byla; mana — mysl.

Překlad

Pán se Govindy zeptal: „Kdo to udělal?“ Govinda vyslovil jméno Jagadānandy Paṇḍita a Pán se poněkud zalekl.

Verš

govindere kahi’ sei tūli dūra kailā
kalāra śaralā-upara śayana karilā

Synonyma

govindere kahi' — tak, že požádal Govindu; sei tūli — tuto přikrývku; dūra kailā — dal stranou; kalāra — banánovníku; śaralā-upara — na suchou kůru; śayana karilā — lehl si.

Překlad

Pán Govindu požádal, ať dá přikrývku i polštář stranou, a ulehl opět na suchou kůru banánovníku.

Verš

svarūpa kahe, — ‘tomāra icchā, ki kahite pāri?
śayyā upekṣile paṇḍita duḥkha pābe bhārī’

Synonyma

svarūpa kahe — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī řekl; tomāra icchā — Tvoje přání; ki — kdo; kahite pāri — může říci; śayyā upekṣile — pokud nepřijmeš tyto lůžkoviny; paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; duḥkha — neštěstí; pābe — bude cítit; bhārī — velké.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Pánovi řekl: „Tvé svrchované vůli nemohu odporovat, můj Pane, ale pokud tyto lůžkoviny nepřijmeš, Jagadānanda Paṇḍita bude velice nešťastný.“

Verš

prabhu kahena, — “khāṭa eka ānaha pāḍite
jagadānanda cāhe āmāya viṣaya bhuñjāite

Synonyma

prabhu kahena — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; khāṭa — postel; eka — jednu; ānaha — přines; pāḍite — abych si lehl; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; cāhe — chce; āmāya — Mě; viṣaya bhuñjāite — vést k tomu, abych si užíval hmotného štěstí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „To už Mi rovnou můžeš pořídit na ležení postel. Jagadānanda po Mně chce, abych si užíval hmotného štěstí.“

Verš

sannyāsī mānuṣa āmāra bhūmite śayana
āmāre khāṭa-tūli-bālisa mastaka-muṇḍana”

Synonyma

sannyāsī mānuṣa — člověk ve stavu odříkání; āmāra — Moje; bhūmite śayana — ležet na podlaze; āmāre — pro Mě; khāṭa — postel; tūli — přikrývka; bālisa — polštář; mastaka-muṇḍana — velká hanba.

Překlad

„Jsem ve stavu odříkání, a proto musím ležet na podlaze. Kdybych používal postel, přikrývku a polštář, byla by to velká hanba.“

Verš

svarūpa-gosāñi āsi’ paṇḍite kahilā
śuni’ jagadānanda mane mahā-duḥkha pāilā

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; āsi' — když se vrátil; paṇḍite kahilā — řekl Jagadānandovi Paṇḍitovi; śuni' — když to slyšel; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; mane — v mysli; mahā-duḥkha pāilā — cítil velké neštěstí.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita byl velice nešťastný, když se Svarūpa Dāmodara vrátil a všechno mu vyprávěl.

Verš

svarūpa-gosāñi tabe sṛjilā prakāra
kadalīra śuṣka-patra ānilā apāra

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; tabe — potom; sṛjilā prakāra — vymyslel způsob; kadalīra — z banánovníku; śuṣka-patra — suché listy; ānilā — přinesl; apāra — ve velkém množství.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī potom vymyslel jiný způsob. Nejdříve si opatřil velké množství suchých banánových listů.

Verš

nakhe ciri’ ciri’ tāhā ati sūkṣma kailā
prabhura bahirvāsa duite se saba bharilā

Synonyma

nakhe — nehty; ciri' ciri' — trhající a trhající; tāhā — je; ati — velmi; sūkṣma — jemné; kailā — učinil; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bahirvāsa — svrchních oděvů; duite — do dvou; se saba — to vše; bharilā — naplnil.

Překlad

Svými nehty listy roztrhal na jemná vlákna, jimiž naplnil dva kusy svrchních oděvů Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

ei-mata dui kailā oḍana-pāḍane
aṅgīkāra kailā prabhu aneka yatane

Synonyma

ei-mata — takto; dui — dva kusy; kailā — zhotovil; oḍana-pāḍane — jeden jako podložku, jeden jako polštář; aṅgīkāra kailā — přijal; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; aneka yatane — po velkém úsilí.

Překlad

Takto Svarūpa Dāmodara vyrobil matraci a polštář, které Śrī Caitanya Mahāprabhu po velkém úsilí ze strany oddaných přijal.

Verš

tāte śayana karena prabhu, — dekhi’ sabe sukhī
jagadānanda — bhitare krodha bāhire mahā-duḥkhī

Synonyma

tāte — na to; śayana karena — ulehl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dekhi' — když to viděli; sabe sukhī — všichni byli šťastní; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; bhitare — ve své mysli; krodha — rozzlobený; bāhire — navenek; mahā-duḥkhī — velmi nešťastný.

Překlad

Všichni měli radost, když viděli, že si Pán na to lůžko lehl, ale Jagadānanda se v duchu zlobil a navenek byl nešťastný.

Verš

pūrve jagadānandera icchā vṛndāvana yāite
prabhu ājñā nā dena tāṅre, nā pāre calite

Synonyma

pūrve — původně; jagadānandera — Jagadānandy Paṇḍita; icchā — touha; vṛndāvana yāite — jít do Vrindávanu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ājñā — souhlas; dena — nedal; tāṅre — jemu; pāre calite — nemohl jít.

Překlad

Dříve, když chtěl jít Jagadānanda Paṇḍita do Vrindávanu, mu Śrī Caitanya Mahāprabhu nedal svolení, a proto nemohl jít.

Verš

bhitarera krodha-duḥkha prakāśa nā kaila
mathurā yāite prabhu-sthāne ājñā māgila

Synonyma

bhitarera — vnitřní; krodha-duḥkha — hněv a neštěstí; prakāśa kaila — nevyjevoval; mathurā yāite — jít do Mathury; prabhu-sthāne — u Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ājñā māgila — požádal o svolení.

Překlad

Nyní Jagadānanda Paṇḍita skryl svůj hněv a neštěstí a znovu Śrī Caitanyu Mahāprabhua požádal o svolení jít do Mathury.

Verš

prabhu kahe, — “mathurā yāibā āmāya krodha kari’
āmāya doṣa lāgāñā tumi ha-ibā bhikhārī”

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; mathurā yāibā — půjdeš do Mathury; āmāya — na Mě; krodha kari' — rozzlobený; āmāya — Mě; doṣa lāgāñā — obviňující; tumi — ty; ha-ibā — staneš se; bhikhārī — žebrák.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu s velkou náklonností řekl: „Pokud se na Mě budeš cestou do Mathury zlobit, stane se z tebe jen žebrák, který Mě bude kritizovat.“

Verš

jagadānanda kahe prabhura dhariyā caraṇa
“pūrva haite icchā mora yāite vṛndāvana

Synonyma

jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; kahe — řekl; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dhariyā caraṇa — když uchopil lotosové nohy; pūrva haite — již velmi dlouho; icchā — touha; mora — moje; yāite vṛndāvana — jít do Vrindávanu.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita tehdy uchopil Pánovy nohy a řekl: „Již dlouho chci jít do Vrindávanu.“

Verš

prabhu-ājñā nāhi, tāte nā pāri yāite
ebe ājñā deha’, avaśya yāimu niścite”

Synonyma

prabhu-ājñā — Tvoje svolení; nāhi — není; tāte — proto; pāri yāite — nemohl jsem jít; ebe — nyní; ājñā — svolení; deha' — dej; avaśya — určitě; yāimu — půjdu; niścite — s jistotou.

Překlad

„Bez Tvého svolení jsem nemohl. Nyní mi už musíš dát svolení a já tam určitě půjdu.“

Verš

prabhu prīte tāṅra gamana nā karena aṅgīkāra
teṅho prabhura ṭhāñi ājñā māge bāra bāra

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prīte — z náklonnosti; tāṅra — jeho; gamana — odchod; karena aṅgīkāra — nepřijímá; teṅho — on; prabhura ṭhāñi — od Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ājñā — svolení; māge — žádá; bāra bāra — znovu a znovu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu ho měl rád, a proto mu nechtěl dát svolení odejít, ale Jagadānanda Paṇḍita na Pána opakovaně naléhal.

Verš

svarūpa-gosāñire paṇḍita kailā nivedana
“pūrva haite vṛndāvana yāite mora mana

Synonyma

svarūpa-gosāñire — Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu; paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; kailā nivedana — přednesl žádost; pūrva haite — již dlouho; vṛndāvana yāite — jít do Vrindávanu; mora mana — moje mysl.

Překlad

Jagadānanda potom požádal Svarūpu Dāmodara Gosvāmīho: „Již velmi dlouho chci jít do Vrindávanu.“

Verš

prabhu-ājñā vinā tāhāṅ yāite nā pāri
ebe ājñā nā dena more, ‘krodhe yāha’ bali

Synonyma

prabhu-ājñā — svolení Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vinā — bez; tāhāṅ — tam; yāite — jít; pāri — nemohu; ebe — nyní; ājñā — svolení; dena — nedá; more — mně; krodhe — rozzlobený; yāha — jdeš; bali — říkající.

Překlad

„Bez Pánova svolení, které mi teď nechce dát, tam ale jít nemohu. Říká mi: ,Chceš tam jít jen proto, že se na Mě zlobíš.̀  “

Verš

sahajei mora tāhāṅ yāite mana haya
prabhu-ājñā lañā deha’, kariye vinaya”

Synonyma

sahajei — přirozeně; mora — moje; tāhāṅ — tam; yāite — jít; mana — mysl; haya — je; prabhu-ājñā — svolení Śrī Caitanyi Mahāprabhua; lañā deha' — prosím získej; kariye vinaya — pokorně žádající.

Překlad

„Přirozeně toužím jít do Vrindávanu; proto Ho prosím pokorně požádej, aby mi to dovolil.“

Verš

tabe svarūpa-gosāñi kahe prabhura caraṇe
“jagadānandera icchā baḍa yāite vṛndāvane

Synonyma

tabe — potom; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; kahe — předkládá k uvážení; prabhura caraṇe — u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; jagadānandera — Jagadānandy Paṇḍita; icchā baḍa — silná touha; yāite vṛndāvane — jít do Vrindávanu.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī potom jeho žádost přednesl u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua: „Jagadānanda Paṇḍita silně touží jít do Vrindávanu.“

Verš

tomāra ṭhāñi ājñā teṅho māge bāra bāra
ājñā deha’, — mathurā dekhi’ āise eka-bāra

Synonyma

tomāra ṭhāñi — od Tebe; ājñā — svolení; teṅho — on; māge — prosí; bāra bāra — znovu a znovu; ājñā deha' — prosím dej svolení; mathurā dekhi' — po zhlédnutí Mathury; āise — vrátí se; eka-bāra — jednou.

Překlad

„Znovu a znovu Tě žádá o svolení. Dovol mu prosím odejít do Mathury a potom se vrátit.“

Verš

āire dekhite yaiche gauḍa-deśe yāya
taiche eka-bāra vṛndāvana dekhi’ āya”

Synonyma

āire — matku Śacī; dekhite — navštívit; yaiche — jako; gauḍa-deśe — do Bengálska; yāya — šel; taiche — podobně; eka-bāra — jednou; vṛndāvana dekhi' — poté, co uvidí Vrindávan; āya — vrátí se.

Překlad

„Dovolil jsi mu navštívit matku Śacī v Bengálsku, tak mu podobně dovol jít se podívat do Vrindávanu a potom se sem vrátit.“

Verš

svarūpa-gosāñira bole prabhu ājñā dilā
jagadānande bolāñā tāṅre śikhāilā

Synonyma

svarūpa-gosāñira — Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho; bole — na žádost; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ājñā dilā — dal svolení; jagadānande — Jagadānandovi Paṇḍitovi; bolāñā — poté, co si ho zavolal; tāṅre — jemu; śikhāilā — dal pokyny.

Překlad

Na žádost Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho Śrī Caitanya Mahāprabhu dovolil Jagadānandovi Paṇḍitovi odejít. Pán si ho nechal přivést a poučil ho následovně.

Verš

“vārāṇasī paryanta svacchande yāibā pathe
āge sāvadhāne yāibā kṣatriyādi-sāthe

Synonyma

vārāṇasī paryanta — až do Váránasí; svacchande — bez problémů; yāibā pathe — můžeš jít po cestě; āge — potom; sāvadhāne — velmi opatrně; yāibā — měl bys jít; kṣatriya-ādi-sāthe — s kṣatriyi.

Překlad

„Až do Váránasí můžeš jít bez problémů, ale za Váránasím cestuj opatrně v doprovodu kṣatriyů.“

Význam

V těch dobách byla cesta z Váránasí do Vrindávanu plná lupičů, proto poutníky doprovázeli kṣatriyové, kteří je chránili.

Verš

kevala gauḍiyā pāile ‘bāṭapāḍa’ kari’ bāndhe
saba luṭi’ bāṅdhi’ rākhe, yāite virodhe

Synonyma

kevala — samotného; gauḍiyā — Bengálce; pāile — jestliže chytí; bāṭapāḍa — okradení; kari' — spáchají a; bāndhe — zajmou; saba — všechno; luṭi' — poté, co vzali; bāṅdhi' — zajmou a; rākhe — drží; yāite virodhe — nepustí.

Překlad

„Jakmile lupiči na cestě uvidí osamoceného Bengálce, všechno mu vezmou, zajmou ho a už ho nepustí.“

Význam

Bengálci většinou nejsou příliš silní. Když tedy samotný Bengálec putuje po cestách v Biháru, lupiči ho chytí, o všechno ho okradou a unesou ho, aby jim sloužil. Podle jednoho názoru lupiči z Biháru dobře vědí, že Bengálci jsou inteligentní, a proto je obvykle donutí dělat nějakou službu, která vyžaduje inteligenci, a nenechají je odejít.

Verš

mathurā gele sanātana-saṅgei rahibā
mathurāra svāmī sabera caraṇa vandibā

Synonyma

mathurā gele — když půjdeš do Mathury; sanātana-saṅgei — ve společnosti Sanātany Gosvāmīho; rahibā — zůstaň; mathurāra svāmī — vůdčích osobností v Mathuře; sabera — všech; caraṇa vandibā — uctívej nohy.

Překlad

„Po příchodu do Mathury bys měl zůstat u Sanātany Gosvāmīho a vzdát úctu nohám všech tamních vůdčích osobností.“

Verš

dūre rahi’ bhakti kariha saṅge nā rahibā
tāṅ-sabāra ācāra-ceṣṭā la-ite nāribā

Synonyma

dūre rahi' — držící se stranou; bhakti kariha — prokazuj oddanost; saṅge — ve společnosti; rahibā — nezůstávej; tāṅ-sabāra — jejich; ācāra — chování; ceṣṭā — snahu; la-ite nāribā — ty nemůžeš přijmout.

Překlad

„Obyvatelům Mathury prokazuj zpovzdálí úctu, ale nesdružuj se s nimi. Jejich chování a činnosti si nemůžeš osvojit, protože ty jsi na jiné úrovni oddané služby.“

Význam

Obyvatelé Vrindávanu a Mathury jsou oddaní Kṛṣṇy s rodičovskou láskou a jejich pocity jsou neustále v rozporu s názory smārta-brāhmaṇů. Oddaní, kteří Kṛṣṇu uctívají s důrazem na Jeho majestát, nemohou nikdy pochopit pocity rodičovské oddanosti obyvatel Mathury a Vrindávanu, kteří jdou cestou spontánní lásky. Oddaní na úrovni vidhi-mārgy (usměrněné oddané služby) si mohou činnosti těch, kdo jsou na úrovni rāga-mārgy (oddané služby se spontánní láskou), mylně vykládat. Proto Śrī Caitanya Mahāprabhu Jagadānandovi Paṇḍitovi řekl, aby se držel stranou obyvatel Vrindávanu, již jsou spontánními oddanými, aby vůči nim nezačal být neuctivý.

Verš

sanātana-saṅge kariha vana daraśana
sanātanera saṅga nā chāḍibā eka-kṣaṇa

Synonyma

sanātana-saṅge — se Sanātanou Gosvāmīm; kariha — učiň; vana daraśana — návštěvu dvanácti lesů; sanātanera — Sanātany Gosvāmīho; saṅga — společnost; chāḍibā — neopouštěj; eka-kṣaṇa — ani na okamžik.

Překlad

„Navštiv všech dvanáct vrindávanských lesů v doprovodu Sanātany Gosvāmīho. Jeho společnost ani na okamžik neopouštěj.“

Verš

śīghra āsiha, tāhāṅ nā rahiha cira-kāla
govardhane nā caḍiha dekhite ‘gopāla’

Synonyma

śīghra — co nejdřív; āsiha — vrať se; tāhāṅ — tam; rahiha — nezůstávej; cira-kāla — dlouho; govardhane — na kopec Góvardhan; caḍiha — nevystupuj; dekhite gopāla — podívat se na Božstvo Gopāla.

Překlad

„Zůstaň ve Vrindávanu jen krátce a co nejrychleji se vrať. Nevystupuj také na kopec Góvardhan zhlédnout Božstvo Gopāla.“

Význam

Ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura radí, abychom se ve Vrindávanu nezdržovali příliš dlouho. Jak se říká: „Důvěrnost plodí pohrdání.“ Pokud někdo zůstane ve Vrindávanu po mnoho dní, může se mu stát, že ztratí náležitou úctu vůči jeho obyvatelům. Ti, kdo ještě nedosáhli spontánní lásky ke Kṛṣṇovi, by proto neměli ve Vrindávanu žít příliš dlouho. Pro ně jsou lepší krátké návštěvy. Neměli bychom také vystupovat na kopec Góvardhan, abychom se podívali na Božstvo Gopāla. Jelikož se kopec Góvardhan od Gopāla neliší, neměli bychom po něm chodit a dotýkat se ho nohama. Gopāla můžeme zhlédnout, když je někde jinde.

Verš

āmiha āsitechi, — kahiha sanātane
āmāra tare eka-sthāna yena kare vṛndāvane”

Synonyma

āmiha — Já také; āsitechi — přicházím; kahiha sanātane — řekni Sanātanovi Gosvāmīmu; āmāra tare — pro Mě; eka-sthāna — jedno místo; yena — ať; kare — může připravit; vṛndāvane — ve Vrindávanu.

Překlad

„Sanātanovi Gosvāmīmu řekni, ať pro Mne připraví nějaké místo k pobytu, protože se chystám jít do Vrindávanu podruhé.“

Verš

eta bali’ jagadānande kailā āliṅgana
jagadānanda calilā prabhura vandiyā caraṇa

Synonyma

eta bali' — to když řekl; jagadānande — Jagadānandy Paṇḍita; kailā — učinil; āliṅgana — objetí; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; calilā — vydal se; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vandiyā caraṇa — po uctění nohou.

Překlad

Po těchto slovech Pán Jagadānandu Paṇḍita objal. Ten uctil Pánovy lotosové nohy a vydal se do Vrindávanu.

Verš

saba bhakta-gaṇa-ṭhāñi ājñā māgilā
vana-pathe cali’ cali’ vārāṇasī āilā

Synonyma

saba bhakta-gaṇa-ṭhāñi — od všech oddaných; ājñā māgilā — vyžádal si svolení; vana-pathe cali' cali' — jdoucí po lesní cestě; vārāṇasī āilā — přišel do Váránasí.

Překlad

Od všech oddaných si vyžádal svolení a odešel. Po lesní cestě brzy přišel do Váránasí.

Verš

tapana-miśra, candraśekhara, — doṅhāre mililā
tāṅra ṭhāñi prabhura kathā sakala-i śunilā

Synonyma

tapana-miśra — Tapana Miśra; candraśekhara — Candraśekhara; doṅhāre mililā — setkal se s oběma; tāṅra ṭhāñi — od něho; prabhura — o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; kathā — vyprávění; sakala-i — všechna; śunilā — vyslechli.

Překlad

Ve Váránasí se setkal s Tapanou Miśrou a Candraśekharem, kteří od něho vyslechli vyprávění týkající se Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

mathurāte āsi’ mililā sanātane
dui-janera saṅge duṅhe ānandita mane

Synonyma

mathurāte āsi' — po příchodu do Mathury; mililā sanātane — potkal Sanātanu Gosvāmīho; dui-janera — obou; saṅge — ve společnosti; duṅhe — oba; ānandita mane — velmi rozradostnění v mysli.

Překlad

Konečně Jagadānanda Paṇḍita přišel do Mathury, kde se setkal se Sanātanou Gosvāmīm. Oba dva měli ze vzájemného setkání velkou radost.

Verš

sanātana karāilā tāṅre dvādaśa vana daraśana
gokule rahilā duṅhe dekhi’ mahāvana

Synonyma

sanātana — Sanātana Gosvāmī; karāilā — učinil; tāṅre — jeho; dvādaśa — dvanácti; vana — lesů; daraśana — návštěvu; gokule — v Gókule; rahilā — zůstali; duṅhe — oba; dekhi' — po zhlédnutí; mahā-vana — Mahávanu.

Překlad

Sanātana Gosvāmī vzal Jagadānandu na prohlídku všech dvanácti lesů Vrindávanu a na závěr, po návštěvě Mahávanu, zůstali oba v Gókule.

Verš

sanātanera gophāte duṅhe rahe eka-ṭhāñi
paṇḍita pāka karena devālaye yāi’

Synonyma

sanātanera gophāte — v jeskyni, kde pobýval Sanātana Gosvāmī; duṅhe — oba; rahe — zůstávají; eka-ṭhāñi — na jednom místě; paṇḍita — Jagadānanda; pāka karena — vaří; devālaye yāi' — chodící do chrámu.

Překlad

Bydleli v jeskyni Sanātany Gosvāmīho, ale Jagadānanda Paṇḍita si chodil do nedalekého chrámu vařit.

Verš

sanātana bhikṣā karena yāi’ mahāvane
kabhu devālaye, kabhu brāhmaṇa-sadane

Synonyma

sanātana — Sanātana Gosvāmī; bhikṣā karena — žebral; yāi' mahā-vane — chodící do blízkosti Mahávanu; kabhu — někdy; devālaye — v chrámu; kabhu — někdy; brāhmaṇa-sadane — v domě nějakého brāhmaṇy.

Překlad

Sanātana Gosvāmī žebral po domech v okolí Mahávanu. Někdy šel do chrámu a jindy do domu nějakého brāhmaṇy.

Verš

sanātana paṇḍitera kare samādhāna
mahāvane dena āni’ māgi’ anna-pāna

Synonyma

sanātana — Sanātana Gosvāmī; paṇḍitera — Jagadānandovi Paṇḍitovi; kare samādhāna — sloužil různými způsoby; mahā-vane — v Mahávanu; dena — dává; āni' — poté, co přinesl; māgi' — poté, co vyžebral; anna-pāna — jídlo a pití.

Překlad

Sanātana Gosvāmī se staral o veškeré potřeby Jagadānandy Paṇḍita. Žebral v oblasti Mahávanu a nosil Jagadānandovi nejrůznější jídla a nápoje.

Verš

eka-dina sanātane paṇḍita nimantrilā
nitya-kṛtya kari’ teṅha pāka caḍāilā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; sanātane — Sanātanu Gosvāmīho; paṇḍita nimantrilā — Jagadānanda Paṇḍita pozval; nitya-kṛtya kari' — po dokončení svých pravidelných povinností; teṅha — on; pāka caḍāilā — začal vařit.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita jednoho dne dokončil své pravidelné povinnosti a začal v nedalekém chrámu vařit, protože pozval Sanātanu Gosvāmīho na oběd.

Verš

‘mukunda sarasvatī’ nāma sannyāsī mahājane
eka bahirvāsa teṅho dila sanātane

Synonyma

mukunda sarasvatī — Mukunda Sarasvatī; nāma — jménem; sannyāsīsannyāsī; mahā-jane — velká osobnost; eka — jeden; bahirvāsa — svrchní oděv; teṅho — on; dila — dal; sanātane — Sanātanovi Gosvāmīmu.

Překlad

V minulosti dal jeden velký sannyāsī jménem Mukunda Sarasvatī Sanātanovi Gosvāmīmu jeden kus svrchního oděvu.

Verš

sanātana sei vastra mastake bāndhiyā
jagadānandera vāsā-dvāre vasilā āsiyā

Synonyma

sanātana — Sanātana Gosvāmī; sei — tuto; vastra — látku; mastake — na hlavu; bāndhiyā — poté, co si uvázal; jagadānandera — Jagadānandy Paṇḍita; vāsā-dvāre — ke dveřím obydlí; vasilā — posadil se; āsiyā — poté, co přišel.

Překlad

S tímto kusem látky uvázaným okolo hlavy přišel Sanātana Gosvāmī ke dveřím Jagadānandy Paṇḍita a posadil se tam.

Verš

rātula vastra dekhi’ paṇḍita premāviṣṭa ha-ilā
‘mahāprabhura prasāda’ jāni’ tāṅhāre puchilā

Synonyma

rātula — červenou; vastra — látku; dekhi' — když uviděl; paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; prema-āviṣṭa ha-ilā — byl zaplaven extatickou láskou; mahāprabhura prasāda — požehnaný dar Śrī Caitanyi Mahāprabhua; jāni' — myslící si; tāṅhāre puchilā — zeptal se ho.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita si myslel, že ona červená látka je darem od Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Zaplavila ho extatická láska a zeptal se Sanātany Gosvāmīho:

Verš

“kāhāṅ pāilā tumi ei rātula vasana?”
‘mukunda-sarasvatī’ dila, — kahe sanātana

Synonyma

kāhāṅ — kde; pāilā — dostal jsi; tumi — ty; ei — tuto; rātula vasana — červenou látku; mukunda-sarasvatī dila — dal mi ji Mukunda Sarasvatī; kahe sanātana — odpověděl Sanātana.

Překlad

„Odkud jsi vzal tu červenou látku, kterou máš na hlavě?“ zeptal se Jagadānanda.

Význam

Sanātana Gosvāmī odpověděl: „Dal mi ji Mukunda Sarasvatī.“

Verš

śuni’ paṇḍitera mane krodha upajila
bhātera hāṇḍi hāte lañā mārite āila

Synonyma

śuni' — když slyšel; paṇḍitera — Jagadānandy Paṇḍita; mane — v mysli; krodha — hněv; upajila — povstal; bhātera hāṇḍi — nádobu na vaření; hāte — do ruky; lañā — beroucí; mārite āila — byl připravený zbít.

Překlad

Jakmile to Jagadānanda Paṇḍita uslyšel, velmi se rozzlobil. Vzal do ruky hrnec a chtěl Sanātanu Gosvāmīho zbít.

Verš

sanātana tāṅre jāni’ lajjita ha-ilā
balite lāgilā paṇḍita hāṇḍi culāte dharilā

Synonyma

sanātana — Sanātana Gosvāmī; tāṅre — jeho; jāni' — jelikož znal; lajjita ha-ilā — zastyděl se; balite lāgilā — začal mluvit; paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; hāṇḍi — hrnec; culāte — na plotně; dharilā — ponechal.

Překlad

Sanātana Gosvāmī však Jagadānandu Paṇḍita velice dobře znal, a tak se zastyděl. Jagadānanda tedy ponechal nádobu na plotně a promluvil.

Verš

“tumi mahāprabhura hao pārṣada-pradhāna
tomā-sama mahāprabhura priya nāhi āna

Synonyma

tumi — ty; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; hao — jsi; pārṣada-pradhāna — jeden z hlavních společníků; tomā-sama — jako ty; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; priya — drahý; nāhi — není; āna — jiný.

Překlad

„Jsi jedním z hlavních společníků Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Nikdo Mu není dražší než ty.“

Verš

anya sannyāsīra vastra tumi dhara śire
kon aiche haya, — ihā pāre sahibāre?”

Synonyma

anya sannyāsīra — jiného sannyāsīho; vastra — oděv; tumi — ty; dhara — nosíš; śire — na hlavě; kon — kdo; aiche haya — je takový; ihā — toto; pāre sahibāre — může snést.

Překlad

„A přesto si na hlavu uvážeš oděv od jiného sannyāsīho. Kdo to dokáže snést?“

Verš

sanātana kahe — “sādhu paṇḍita-mahāśaya!
tomā-sama caitanyera priya keha naya

Synonyma

sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī řekl; sādhu — světec; paṇḍita — učenec; mahāśaya — velká duše; tomā-sama — jako ty; caitanyera — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; priya — drahý; keha naya — nikdo není.

Překlad

Sanātana Gosvāmī řekl: „Můj drahý Jagadānando Paṇḍite, jsi velice vzdělaný světec. Nikdo není Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi dražší než ty.“

Verš

aiche caitanya-niṣṭhā yogya tomāte
tumi nā dekhāile ihā śikhiba ke-mate?

Synonyma

aiche — taková; caitanya-niṣṭhā — víra ve Śrī Caitanyu Mahāprabhua; yogya — hodí se; tomāte — k tobě; tumi dekhāile — jestliže neukážeš; ihā — toto; śikhiba — naučím se; ke-mate — jak.

Překlad

„Taková víra ve Śrī Caitanyu Mahāprabhua se k tobě přesně hodí. Jak bych tuto víru mohl poznat, kdybys ji neprojevil?“

Verš

yāhā dekhibāre vastra mastake bāndhila
sei apūrva prema ei pratyakṣa dekhila

Synonyma

yāhā — kterou; dekhibāre — vidět; vastra — oděv; mastake bāndhila — uvázal jsem si okolo hlavy; sei — tuto; apūrva prema — neobvyklou lásku; ei — tímto; pratyakṣa — přímým zážitkem; dekhila — viděl jsem.

Překlad

„Nyní byl splněn účel, proč jsem si hlavu ovázal touto látkou, protože jsem osobně zažil tvou neobyčejnou lásku ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.“

Verš

rakta-vastra ‘vaiṣṇavera’ parite nā yuyāya
kona pravāsīre dimu, ki kāya uhāya?

Synonyma

rakta-vastra — šafránový oděv; vaiṣṇavera — k vaiṣṇavovi; parite yuyāya — nehodí se, aby nosil; kona pravāsīre — někomu cizímu; dimu — dám; ki — jaký; kāya — záměr; uhāya — s tím.

Překlad

„Takovou šafránovou látku by vaiṣṇava neměl nosit, takže pro ni nemám využití. Dám ji někomu cizímu.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura tuto událost komentuje takto: Všichni vaiṣṇavové jsou osvobozené osoby a nejsou připoutaní k ničemu hmotnému. Vaiṣṇava proto nemusí přijímat oděv sannyāsīho, aby dokázal své vznešené postavení. Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal stav odříkání od jednoho sannyāsīho māyāvādské školy. Současní vaiṣṇavští sannyāsī si však nikdy nemyslí, že se přijetím roucha sannyāsīho dostali na úroveň Caitanyi Mahāprabhua. Vaiṣṇava ve skutečnosti přijímá sannyās proto, aby zůstal věčným služebníkem svého duchovního mistra. Sannyās přijímá s vědomím, že se svému duchovnímu mistrovi, paramahaṁsovi, nevyrovná, a považuje se za nekvalifikovaného nosit roucho paramahaṁsy. Vaiṣṇava tedy přijímá sannyās z pokory, nikoliv z pýchy.

Sanātana Gosvāmī přijal roucho paramahaṁsy, a proto se pro něho nehodilo nosit na hlavě šafránovou látku. Vaiṣṇavský sannyāsī si však o sobě nemyslí, že je kvalifikovaný napodobovat oblékání paramahaṁsy vaiṣṇavy. Podle zásad daných Śrī Caitanyou Mahāprabhuem (tṛṇād api su-nīcena) bychom se měli vždy vidět na nejnižší úrovni, a ne na úrovni paramahaṁsy vaiṣṇavy. Vaiṣṇava proto někdy přijme sannyās jen proto, aby se nevyvyšoval na úroveň paramahaṁsy vaiṣṇavy. Takový je pokyn Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho Ṭhākura.

Verš

pāka kari’ jagadānanda caitanya samarpilā
dui-jana vasi’ tabe prasāda pāilā

Synonyma

pāka kari' — po vaření; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; caitanya-samarpilā — obětoval Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; dui-jana — dvě osoby; vasi' — sedící; tabe — potom; prasāda — zbytky jídla; pāilā — přijali.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita dovařil jídlo a obětoval je Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Poté si se Sanātanou Gosvāmīm sedli a prasādam snědli.

Verš

prasāda pāi anyonye kailā āliṅgana
caitanya-virahe duṅhe karilā krandana

Synonyma

prasāda pāi — když dojedli prasādam; anyonye — navzájem; kailā āliṅgana — objali se; caitanya-virahe — v odloučení od Pána Caitanyi; duṅhe — oba; karilā krandana — naříkali.

Překlad

Když dojedli prasādam, navzájem se objali a plakali kvůli odloučení od Pána Caitanyi.

Verš

ei-mata māsa dui rahilā vṛndāvane
caitanya-viraha-duḥkha nā yāya sahane

Synonyma

ei-mata — takto; māsa — měsíce; dui — dva; rahilā — zůstali; vṛndāvane — ve Vrindávanu; caitanya-viraha — z odloučení od Śrī Caitanyi Mahāprabhua; duḥkha — neštěstí; yāya sahane — nemohli snášet.

Překlad

Tak ve Vrindávanu strávili dva měsíce a nakonec už nemohli snášet neštěstí z odloučení od Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

mahāprabhura sandeśa kahilā sanātane
‘āmiha āsitechi, rahite kariha eka-sthāne’

Synonyma

mahāprabhura — od Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sandeśa — poselství; kahilā — řekl; sanātane — Sanātanovi; āmiha āsitechi — Já také přijdu; rahite — pro Můj pobyt; kariha eka-sthāne — připrav místo.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita proto předal Sanātanovi Gosvāmīmu Pánovu zprávu: „Chystám se také přijít do Vrindávanu, tak pro Mě prosím zařiď nějaké ubytování.“

Verš

jagadānanda-paṇḍita tabe ājñā māgilā
sanātana prabhure kichu bheṭa-vastu dilā

Synonyma

jagadānanda-paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; tabe — tehdy; ājñā māgilā — požádal o svolení; sanātana — Sanātana Gosvāmī; prabhure — pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua; kichu — nějaké; bheṭa-vastu — dárky; dilā — dal.

Překlad

Sanātana Gosvāmī dal Jagadānandovi svolení navrátit se do Džagannáth Purí a poslal po něm nějaké dárky pro Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

rāsa-sthalīra vālu āra govardhanera śilā
śuṣka pakka pīlu-phala āra guñjā-mālā

Synonyma

rāsa-sthalīra vālu — písek z místa, kde Pán Kṛṣṇa tančil svůj tanec rāsa; āra — a; govardhanera śilā — kámen z kopce Góvardhanu; śuṣka — sušené; pakka — zralé; pīlu-phala — ovoce pīlu; āra — také; guñjā-mālā — girlandu z malých lasturek.

Překlad

Těmito dárky byla trocha písku z místa rāsa-līly, kámen z kopce Góvardhanu, sušené zralé ovoce pīlu a girlanda z malých lasturek.

Verš

jagadānanda-paṇḍita calilā saba lañā
vyākula hailā sanātana tāṅre vidāya diyā

Synonyma

jagadānanda-paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; calilā — vydal se na cestu; saba — vše; lañā — beroucí; vyākula hailā — velmi rozrušený; sanātana — Sanātana Gosvāmī; tāṅre — jeho; vidāya diyā — vyprovodil.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita vzal všechny ty dárky a vydal se na cestu. Sanātana Gosvāmī však byl velmi rozrušený, když se s ním rozloučil.

Verš

prabhura nimitta eka-sthāna mane vicārila
dvādaśāditya-ṭilāya eka ‘maṭha’ pāila

Synonyma

prabhura nimitta — pro Śrī Caitanyu Mahāprabhua; eka-sthāna — jedno místo; mane — v mysli; vicārila — zvažoval; dvādaśāditya-ṭilāya — na kopci zvaném Dvádašáditja; eka — jeden; maṭha — chrám; pāila — získal.

Překlad

Sanātana Gosvāmī brzy poté vybral místo, kde by mohl Śrī Caitanya Mahāprabhu ve Vrindávanu bydlet. Byl to chrám na kopci zvaném Dvádašáditja-tila.

Verš

sei sthāna rākhilā gosāñi saṁskāra kariyā
maṭhera āge rākhilā eka chāuni bāndhiyā

Synonyma

sei sthāna — toto místo; rākhilā — udržoval zamluvené; gosāñi — Sanātana Gosvāmī; saṁskāra kariyā — přičemž je stále čistil a opravoval; maṭhera āge — před chrámem; rākhilā — držel; eka — jednu; chāuni — malou chýši; bāndhiyā — když postavil.

Překlad

Sanātana Gosvāmī ten chrám opravil, udržoval ho v čistotě a před ním postavil malou chýši.

Verš

śīghra cali’ nīlācale gelā jagadānanda
bhakta saha gosāñi hailā parama ānanda

Synonyma

śīghra — rychle; cali' — jdoucí; nīlācale — do Džagannáth Purí; gelā — přišel; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; bhakta saha — se svými oddanými; gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hailā — byl; parama ānanda — velmi šťastný.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita mezitím rychlou chůzí brzy dorazil do Džagannáth Purí, což Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi i Jeho oddaným udělalo velkou radost.

Verš

prabhura caraṇa vandi’ sabāre mililā
mahāprabhu tāṅre dṛḍha āliṅgana kailā

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇa — lotosovým nohám; vandi' — poté, co přednesl modlitby k; sabāre mililā — s každým se přivítal; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; dṛḍha — pevné; āliṅgana — objetí; kailā — učinil.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita přednesl modlitby u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua a s každým se přivítal. Pán poté Jagadānandu pevně obejmul.

Verš

sanātanera nāme paṇḍita daṇḍavat kailā
rāsa-sthalīra dhūli ādi saba bheṭa dilā

Synonyma

sanātanera — Sanātany Gosvāmīho; nāme — jménem; paṇḍita — Jagadānanda Paṇḍita; daṇḍavat kailā — poklonil se; rāsa-sthalīra — z místa tance rāsa; dhūli — prach; ādi — a další věci; saba — všechny; bheṭa — dárky; dilā — předal.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita se Pánu poklonil jménem Sanātany Gosvāmīho a předal Mu prach z místa tance rāsa společně s ostatními dárky.

Verš

saba dravya rākhilena, pīlu dilena bāṅṭiyā
‘vṛndāvanera phala’ bali’ khāilā hṛṣṭa hañā

Synonyma

saba — všechny; dravya — dárky; rākhilena — nechal si; pīlu — ovoce pīlu; dilena — dal; bāṅṭiyā — rozdávající; vṛndāvanera phala — ovoce z Vrindávanu; bali' — protože; khāilā — jedli; hṛṣṭa hañā — s velkou radostí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu si všechny dárky nechal, s výjimkou ovoce pīlu. To rozdal oddaným, kteří je snědli s velkou radostí, protože pocházelo z Vrindávanu.

Verš

ye keha jāne, āṅṭi cuṣite lāgila
ye nā jāne gauḍiyā pīlu cāvāñā khāila

Synonyma

ye — ti, kdo; keha — někteří; jāne — znali; āṅṭi — semínka; cuṣite lāgila — začali cucat; ye — ti, kdo; jāne — neznali; gauḍiyā — oddaní z Bengálska; pīlu — ovoce pīlu; cāvāñā — žvýkající; khāila — jedli.

Překlad

Oddaní, kteří ovoce pīlu znali, cucali semínka, ale bengálští oddaní je neznali, a tak semínka žvýkali a polykali.

Verš

mukhe tāra jhāla gela, jihvā kare jvālā
vṛndāvanera ‘pīlu’ khāite ei eka līlā

Synonyma

mukhe tāra — v ústech; jhāla — chuť čili; gela — šla; jihvā — jazyk; kare jvālā — pálil; vṛndāvanera — z Vrindávanu; pīlu — ovoce pīlu; khāite — jedení; ei — toto; eka līlā — jedna zábava.

Překlad

Ty, kdo semínka rozžvýkali, začal pálit jazyk, protože chutnala jako pálivé čili. Jedení ovoce pīlu z Vrindávanu se tak stalo jednou ze zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

jagadānandera āgamane sabāra ullāsa
ei-mate nīlācale prabhura vilāsa

Synonyma

jagadānandera — Jagadānandy Paṇḍita; āgamane — po návratu; sabāra ullāsa — všichni měli radost; ei-mate — takto; nīlācale — v Džagannáth Purí; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; vilāsa — zábavy.

Překlad

Všichni měli z návratu Jagadānandy Paṇḍita z Vrindávanu radost. Takto si Śrī Caitanya Mahāprabhu užíval svých zábav během svého pobytu v Džagannáth Purí.

Verš

eka-dina prabhu yameśvara-ṭoṭā yāite
sei-kāle deva-dāsī lāgilā gāite

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yameśvara-ṭoṭā — do chrámu Yameśvara-ṭoṭy; yāite — když šel; sei-kāle — tehdy; deva-dāsī — zpěvačka z Jagannāthova chrámu; lāgilā — začala; gāite — zpívat.

Překlad

Jednoho dne šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do chrámu Yameśvary a cestou uslyšel, jak jedna zpěvačka z Jagannāthova chrámu začala zpívat.

Verš

gujjarī-rāgiṇī lañā sumadhura-svare
‘gīta-govinda’-pada gāya jaga-mana hare

Synonyma

gujjarī-rāgiṇī — zpívání stylem gujjarī; lañā — doprovázená; su-madhura-svare — velmi sladkým hlasem; gīta-govindaGīta-govindu od Jayadevy Gosvāmīho; pada — verše; gāya — zpívá; jaga-mana — mysl celého světa; hare — upoutává.

Překlad

Přesladkým hlasem zpívala melodii gujjarī. A protože námětem písně byla Gīta-govinda od Jayadevy Gosvāmīho, píseň upoutávala pozornost celého světa.

Verš

dūre gāna śuni’ prabhura ha-ila āveśa
strī, puruṣa, ke gāya, — nā jāne viśeṣa

Synonyma

dūre — z dálky; gāna — píseň; śuni' — když uslyšel; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ha-ila — byly; āveśa — extatické pocity; strī — žena; puruṣa — muž; ke gāya — kdo zpívá; jāne — nevěděl; viśeṣa — konkrétně.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tuto píseň slyšel z dálky a ihned upadl do extáze. Nevěděl, jestli to zpívá muž nebo žena.

Verš

tāre milibāre prabhu āveśe dhāilā
pathe ‘sijera bāḍi’ haya, phuṭiyā calilā

Synonyma

tāre — zpívající osobu; milibāre — potkat; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āveśe — v extázi; dhāilā — běžel; pathe — po cestě; sijera bāḍi — trnitá křoviska; haya — byla; phuṭiyā — bodající; calilā — On pokračoval.

Překlad

Když Pán v extázi běžel, aby se potkal s tím, kdo zpíval, trnité keře drásaly Jeho tělo.

Verš

aṅge kāṅṭā lāgila, kichu nā jānilā!
āste-vyaste govinda tāṅra pāchete dhāilā

Synonyma

aṅge — na těle; kāṅṭā — trny; lāgila — dotýkaly se; kichu — cokoliv; jānilā — necítil; āste-vyaste — ve velkém spěchu; govinda — Jeho osobní služebník; tāṅra — Ním; pāchete — za; dhāilā — utíkal.

Překlad

Govinda utíkal ve spěchu za Pánem, který necítil žádnou bolest od bodajících trnů.

Verš

dhāñā yāyena prabhu, strī āche alpa dūre
strī gāya’ bali’ govinda prabhure kailā kole

Synonyma

dhāñā — velmi rychle; yāyena — utíkal; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; strī — žena; āche — byla; alpa dūre — nedaleko; strī gāya — žena zpívá; bali' — říkající; govinda — Jeho osobní služebník; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; kailā kole — chytil do náruče.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu běžel velmi rychle a už se k dívce přibližoval. V tu chvíli Ho Govinda chytil do náruče a vykřikl: „To zpívá žena!“

Verš

strī-nāma śuni’ prabhura bāhya ha-ilā
punarapi sei pathe bāhuḍi’ calilā

Synonyma

strī-nāma — slovo „žena“; śuni' — když uslyšel; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bāhya — vnější vědomí; ha-ilā — vrátilo se; punarapi — znovu; sei pathe — na tu cestu; bāhuḍi' calilā — vrátil se.

Překlad

Jakmile Pán uslyšel slovo „žena“, probral se k vnějšímu vědomí a vrátil se.

Verš

prabhu kahe, — “govinda, āji rākhilā jīvana
strī-paraśa haile āmāra ha-ita maraṇa

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; govinda — Můj drahý Govindo; āji — dnes; rākhilā jīvana — zachránil jsi Mi život; strī-paraśa haile — kdybych se dotkl ženy; āmāra — Moje; ha-ita — byla by; maraṇa — smrt.

Překlad

„Můj drahý Govindo,“ řekl Pán, „zachránil jsi Mi život. Kdybych se dotkl těla ženy, zajisté bych zemřel.“

Verš

e-ṛṇa śodhite āmi nārimu tomāra”
govinda kahe, — jagannātha rākhena mui kon chāra’?

Synonyma

e-ṛṇa — tento dluh; śodhite — splatit; āmi — Já; nārimu — nebudu schopen; tomāra — tobě; govinda kahe — Govinda odpověděl; jagannātha — Pán Jagannātha; rākhena — zachraňuje; mui — já; kon chāra — ta nejnepatrnější osoba.

Překlad

„Tento dluh ti nikdy nebudu schopen splatit.“

Význam

Govinda odpověděl: „Zachránil Tě Pán Jagannātha, já jsem zcela nepatrný.“

Verš

prabhu kahe, — “govinda, mora saṅge rahibā
yāhāṅ tāhāṅ mora rakṣāya sāvadhāna ha-ibā”

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; govinda — Můj drahý Govindo; mora saṅge rahibā — musíš být stále se Mnou; yāhāṅ tāhāṅ — všude; mora — Moji; rakṣāya — pro ochranu; sāvadhāna ha-ibā — měl bys být velmi pečlivý.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Můj drahý Govindo, měl bys být stále se Mnou. Měl bys Mě pečlivě ochraňovat, protože nebezpečí hrozí všude.“

Verš

eta bali’ leuṭi’ prabhu gelā nija-sthāne
śuni’ mahā-bhaya ha-ila svarūpādi-mane

Synonyma

eta bali' — to když řekl; leuṭi' — vracející se; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gelā — šel; nija-sthāne — do svého sídla; śuni' — když to slyšel; mahā-bhaya — velký strach; ha-ila — byl; svarūpa-ādi-mane — v mysli Svarūpy Dāmodara a dalších společníků.

Překlad

Po těchto slovech se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátil domů. Když se o této události dozvěděl Svarūpa Dāmodara Gosvāmī a ostatní společníci, dostali velký strach.

Verš

ethā tapana-miśra-putra raghunātha-bhaṭṭācārya
prabhure dekhite calilā chāḍi’ sarva kārya

Synonyma

ethā — mezitím; tapana-miśra-putra — syn Tapany Miśry; raghunātha-bhaṭṭācārya — Raghunātha Bhaṭṭa; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhite — navštívit; calilā — šel; chāḍi' — poté, co zanechal; sarva kārya — všech povinností.

Překlad

V té době Raghunātha Bhaṭṭācārya, syn Tapany Miśry, zanechal všech svých povinností a odešel z domova, aby se setkal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Verš

kāśī haite calilā teṅho gauḍa-patha diyā
saṅge sevaka cale tāṅra jhāli vahiyā

Synonyma

kāśī haite — z Káší; calilā — šel; teṅho — on; gauḍa-patha diyā — cestou přes Bengálsko; saṅge — spolu s ním; sevaka — jeden služebník; cale — jde; tāṅra — jeho; jhāli — zavazadla; vahiyā — nesoucí.

Překlad

Raghunātha Bhaṭṭa se v doprovodu služebníka, který nesl jeho zavazadla, vydal z Váránasí cestou přes Bengálsko.

Verš

pathe tāre mililā viśvāsa-rāmadāsa
viśvāsa-khānāra kāyastha teṅho rājāra viśvāsa

Synonyma

pathe — na cestě; tāre — ho; mililā — potkal; viśvāsa-rāmadāsa — Rāmadāsa Viśvāsa; viśvāsa-khānāra — z vládního finančního oddělení; kāyastha — který patřil ke třídě kāyasthů; teṅho — on; rājāra — králův; viśvāsa — tajemník.

Překlad

V Bengálsku potkal Rāmadāse Viśvāse, jenž patřil do kasty kāyasthů a byl jedním z králových tajemníků.

Význam

Slova viśvāsa-khānāra kāyastha označují tajemníka či úředníka z třídy kāyasthů. Kāyasthové obvykle pracovali jako tajemníci králů, guvernérů a jiných důležitých osob. Říká se, že každý, kdo tehdy pracoval ve vládním sekretariátu, byl kāyastha.

Verš

sarva-śāstre pravīṇa, kāvya-prakāśa-adhyāpaka
parama-vaiṣṇava, raghunātha-upāsaka

Synonyma

sarva-śāstre — ve všech zjevených písmech; pravīṇa — velmi vzdělaný; kāvya-prakāśa — známé knihy Kāvya-prakāśa; adhyāpaka — učitel; parama-vaiṣṇava — vysoce pokročilý oddaný; raghunātha-upāsaka — oddaný Pána Rāmacandry.

Překlad

Rāmadāsa Viśvāsa byl nesmírně vzdělaný ve všech zjevených písmech. Byl učitelem známé knihy Kāvya-prakāśa a byl známý jako pokročilý oddaný, který uctíval Raghunātha (Pána Rāmacandru).

Význam

Slova parama-vaiṣṇava komentuje Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura tak, že ten, kdo touží po splynutí s Pánem, nemůže být čistý vaiṣṇava. Rāmadāsa Viśvāsa však byl velkým oddaným Pána Rāmacandry, a proto byl téměř vaiṣṇava. V těch dobách nikdo nedokázal rozlišit čistého vaiṣṇavu od pseudovaiṣṇavy. Rāmadāsa Viśvāsa byl proto známý jako vaiṣṇava, protože uctíval Pána Rāmacandru.

Verš

aṣṭa-prahara rāma-nāma japena rātri-dine
sarva tyaji’ calilā jagannātha-daraśane

Synonyma

aṣṭa-prahara — dvacet čtyři hodin denně; rāma-nāma — svaté jméno Pána Rāmy; japena — pronáší; rātri-dine — dnem i nocí; sarva — všeho; tyaji' — poté, co se vzdal; calilā — šel; jagannātha-daraśane — zhlédnout Pána Jagannātha.

Překlad

Rāmadāsa se všeho zřekl a vydal se zhlédnout Pána Jagannātha. Cestou zpíval dvacet čtyři hodin denně svatá jména Pána Rāmacandry.

Verš

raghunātha-bhaṭṭera sane pathete mililā
bhaṭṭera jhāli māthe kari’ vahiyā calilā

Synonyma

raghunātha-bhaṭṭera — Raghunāthem Bhaṭṭou; sane — s; pathete — na cestě; mililā — setkal se; bhaṭṭera — Raghunātha Bhaṭṭy; jhāli — zavazadlo; māthe kari' — vzal si na hlavu a; vahiyā calilā — nesl.

Překlad

Když se na cestě setkal s Raghunāthem Bhaṭṭou, vzal si jeho zavazadlo na hlavu a nesl ho.

Verš

nānā sevā kari’ kare pāda-samvāhana
tāte raghunāthera haya saṅkucita mana

Synonyma

nānā sevā kari' — sloužící různými způsoby; kare pāda-samvāhana — masíroval mu nohy; tāte — proto; raghunāthera — Raghunātha Bhaṭṭy; haya — bylo; saṅkucita mana — zdráhání se v mysli.

Překlad

Rāmadāsa sloužil Raghunāthovi Bhaṭṭovi různými způsoby, a dokonce mu i masíroval nohy. Raghunātha Bhaṭṭa se však poněkud zdráhal veškeré tyto služby přijímat.

Verš

“tumi baḍa loka, paṇḍita, mahā-bhāgavate
sevā nā kariha, sukhe cala mora sāthe”

Synonyma

tumi — ty; baḍa loka — velká osobnost; paṇḍita — učenec; mahā-bhāgavate — velký oddaný; sevā kariha — prosím nesluž; sukhe — šťastně; cala — jdi; mora sāthe — se mnou.

Překlad

„Ty jsi úctyhodný muž, učenec a velký oddaný,“ řekl Raghunātha Bhaṭṭa. „Nesnaž se mi prosím sloužit. Jen se mnou pojď s radostnou náladou.“

Verš

rāmadāsa kahe, — “āmi śūdra adhama!
‘brāhmaṇera sevā’, — ei mora nija-dharma

Synonyma

rāmadāsa kahe — Rāmadāsa řekl; āmi — já; śūdraśūdra; adhama — velmi pokleslý; brāhmaṇera sevā — sloužit brāhmaṇovi; ei — toto; mora nija-dharma — moje náboženská povinnost.

Překlad

Rāmadāsa odpověděl: „Já jsem jen śūdra, pokleslá duše, a sloužit brāhmaṇovi je má povinnost a náboženská zásada.“

Verš

saṅkoca nā kara tumi, āmi — tomāra ‘dāsa’
tomāra sevā karile haya hṛdaye ullāsa”

Synonyma

saṅkoca — zdráhání; — ne; kara — dělej; tumi — ty; āmi — já; tomāra — tvůj; dāsa — sluha; tomāra — tobě; sevā — službu; karile — když poskytuji; haya — je; hṛdaye — v srdci; ullāsa — radost.

Překlad

„Proto se prosím nezdráhej. Já jsem tvůj služebník, a když ti sloužím, mé srdce jásá.“

Verš

eta bali’ jhāli vahena, karena sevane
raghunāthera tāraka-mantra japena rātri-dine

Synonyma

eta bali' — poté, co toto řekl; jhāli vahena — nese zavazadla; karena sevane — slouží; raghunāthera — Pána Rāmacandry; tāraka — osvobozující; mantra — zpívání svatého jména; japena — zpívá; rātri-dine — dnem i nocí.

Překlad

Rāmadāsa tak nosil zavazadlo Raghunātha Bhaṭṭy a upřímně mu sloužil. Dnem i nocí neustále zpíval svaté jméno Pána Rāmacandry.

Verš

ei-mate raghunātha āilā nīlācale
prabhura caraṇe yāñā mililā kutūhale

Synonyma

ei-mate — takto; raghunātha — Raghunātha Bhaṭṭa; āilā — přišel; nīlācale — do Džagannáth Purí; prabhura caraṇe — k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yāñā — poté, co šel; mililā — setkal se; kutūhale — s velkou radostí.

Překlad

Tímto způsobem Raghunātha Bhaṭṭa brzy dorazil do Džagannáth Purí. Tam se setkal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a s velkou radostí padl k Jeho lotosovým nohám.

Verš

daṇḍa-paraṇāma kari’ bhaṭṭa paḍilā caraṇe
prabhu ‘raghunātha’ jāni kailā āliṅgane

Synonyma

daṇḍa-paraṇāma kari' — skládající poklony tak, že se celým tělem položil na zem; bhaṭṭa — Raghunātha Bhaṭṭa; paḍilā caraṇe — padl k lotosovým nohám; prabhu — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; raghunātha — Raghunātha Bhaṭṭu; jāni — jelikož znal; kailā āliṅgane — obejmul.

Překlad

Raghunātha Bhaṭṭa padl jako tyč k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Pán ho pak obejmul, neboť dobře věděl, kdo to je.

Verš

miśra āra śekharera daṇḍavat jānāilā
mahāprabhu tāṅ-sabāra vārtā puchilā

Synonyma

miśra — Tapany Miśry; āra — a; śekharera — Candraśekhara; daṇḍavat — poklony; jānāilā — vyřídil; mahāprabhu — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; tāṅ-sabāra — o nich všech; vārtā — novinky; puchilā — ptal se na.

Překlad

Raghunātha se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi uctivě poklonil také za Tapanu Miśru a Candraśekhara, a Pán se ptal, co dělají.

Verš

“bhāla ha-ila āilā, dekha ‘kamala-locana’
āji āmāra ethā karibā prasāda bhojana”

Synonyma

bhāla ha-ila — to je velmi dobré; āilā — že jsi přišel; dekha — zhlédnout; kamala-locana — Pána Jagannātha s lotosovýma očima; āji — dnes; āmāra ethā — u Mě; karibā prasāda bhojana — přijmeš prasādam.

Překlad

„Je velmi dobré, že jsi sem přišel,“ řekl Pán. „Nyní jdi zhlédnout Pána Jagannātha, který má oči jako lotosy. Dnes přijmeš prasādam tady u Mě.“

Verš

govindere kahi’ eka vāsā deoyāilā
svarūpādi bhakta-gaṇa-sane milāilā

Synonyma

govindere — Govindovi; kahi' — když řekl; eka — jedno; vāsā — obydlí; deoyāilā — zařídil, aby bylo přiděleno; svarūpa-ādi — v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm; bhakta-gaṇa-sane — oddaným; milāilā — představil.

Překlad

Pán požádal Govindu, aby pro Raghunātha Bhaṭṭu zařídil ubytování, a potom ho představil všem oddaným, počínaje Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm.

Verš

ei-mata prabhu-saṅge rahilā aṣṭa-māsa
dine dine prabhura kṛpāya bāḍaye ullāsa

Synonyma

ei-mata — takto; prabhu-saṅge — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; rahilā — zůstal; aṣṭa-māsa — osm měsíců; dine dine — každým dnem; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpāya — milostí; bāḍaye ullāsa — pociťoval stále narůstající štěstí.

Překlad

Raghunātha Bhaṭṭa tak žil se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem osm měsíců a Pánovou milostí každým dnem pociťoval neustále se zvětšující transcendentální štěstí.

Verš

madhye madhye mahāprabhura karena nimantraṇa
ghara-bhāta karena, āra vividha vyañjana

Synonyma

madhye madhye — čas od času; mahāprabhura — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; karena nimantraṇa — zve; ghara-bhāta karena — vaří doma rýži; āra — a; vividha vyañjana — různé druhy zeleniny.

Překlad

Občas doma uvařil rýži s různými druhy zeleniny a pozval Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

raghunātha-bhaṭṭa — pāke ati sunipuṇa
yei rāndhe, sei haya amṛtera sama

Synonyma

raghunātha-bhaṭṭa — Raghunātha Bhaṭṭa; pāke — ve vaření; ati su-nipuṇa — velký mistr; yei rāndhe — cokoliv uvařil; sei — to; haya — je; amṛtera sama — jako nektar.

Překlad

Raghunātha Bhaṭṭa byl zkušeným kuchařem a vše, co uvařil, chutnalo jako nektar.

Verš

parama santoṣe prabhu karena bhojana
prabhura avaśiṣṭa-pātra bhaṭṭera bhakṣaṇa

Synonyma

parama santoṣe — s velkým uspokojením; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena bhojana — jí; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; avaśiṣṭa-pātra — list se zbytky; bhaṭṭera — Raghunātha Bhaṭṭy; bhakṣaṇa — potrava.

Překlad

Veškeré jídlo, které připravil, přijímal Śrī Caitanya Mahāprabhu s velkým uspokojením. Poté, co se Pán nasytil, Raghunātha Bhaṭṭa snědl zbytky.

Verš

rāmadāsa yadi prathama prabhure mililā
mahāprabhu adhika tāṅre kṛpā nā karilā

Synonyma

rāmadāsa — oddaný Rāmadāsa Viśvāsa; yadi — když; prathama — poprvé; prabhure mililā — setkal se se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; adhika — mnoho; tāṅre — jemu; kṛpā — milosti; karilā — neprojevil.

Překlad

Když se Rāmadāsa Viśvāsa setkal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, Pán mu neprojevil žádnou zvláštní milost, i když to bylo jejich první setkání.

Verš

antare mumukṣu teṅho, vidyā-garvavān
sarva-citta-jñātā prabhu — sarvajña bhagavān

Synonyma

antare — v srdci; mumukṣu — toužící po osvobození; teṅho — on; vidyā-garvavān — velmi pyšný na svoji učenost; sarva-citta-jñātā — ten, který zná srdce každého; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sarva-jña bhagavān — vševědoucí Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Rāmadāsa Viśvāsa byl v srdci impersonalista, který toužil po splynutí s Pánem, a byl velmi pyšný na svoji učenost. Śrī Caitanya Mahāprabhu je vševědoucí Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který zná srdce každého, a tak o tom všem věděl.

Verš

rāmadāsa kailā tabe nīlācale vāsa
paṭṭanāyaka-goṣṭhīke paḍāya ‘kāvya-prakāśa’

Synonyma

rāmadāsa — Rāmadāsa Viśvāsa; kailā — učinil; tabe — potom; nīlācale vāsa — sídlo v Džagannáth Purí; paṭṭanāyaka-goṣṭhīke — Paṭṭanāyakovu rodinu (potomky Bhavānandy Rāye); paḍāya — učí; kāvya-prakāśa — knihu Kāvya-prakāśa.

Překlad

Rāmadāsa Viśvāsa se usídlil v Džagannáth Purí a učil Paṭṭanāyakovu rodinu (potomky Bhavānandy Rāye) Kāvya-prakāśu.

Verš

aṣṭa-māsa rahi’ prabhu bhaṭṭe vidāya dilā
‘vivāha nā kariha’ bali’ niṣedha karilā

Synonyma

aṣṭa-māsa — osm měsíců; rahi' — poté, co zůstal; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhaṭṭe — s Raghunāthem Bhaṭṭou; vidāya dilā — rozloučil se; vivāha kariha — nežeň se; bali' — říkající; niṣedha karilā — zakázal.

Překlad

Po osmi měsících se Śrī Caitanya Mahāprabhu s Raghunāthem Bhaṭṭou rozloučil a přitom mu rezolutně zakázal se oženit. „Nežeň se,“ řekl Pán.

Význam

Raghunātha Bhaṭṭa se stal velmi pokročilým oddaným jako dosud svobodný. Śrī Caitanya Mahāprabhu to viděl, a proto mu doporučil, aby s hmotným uspokojováním smyslů ani nezačínal. Manželství je ústupek pro lidi, kteří nedokáží ovládat své smysly. Raghunātha však byl pokročilý oddaný Kṛṣṇy a po uspokojování smyslů přirozeně vůbec netoužil. Proto mu Śrī Caitanya Mahāprabhu doporučil, aby nevstupoval do manželského svazku. Obvykle platí, že ženatý člověk nemůže dělat v duchovním životě příliš velký pokrok. Je připoutaný ke své rodině a má sklon k vyhledávání smyslového požitku. Jeho duchovní pokrok je tedy velmi pomalý nebo téměř žádný.

Verš

vṛddha mātā-pitāra yāi’ karaha sevana
vaiṣṇava-pāśa bhāgavata kara adhyayana

Synonyma

vṛddha — starým; mātā-pitāra — matce a otci; yāi' — vrať se a; karaha sevana — služ; vaiṣṇava-pāśa — od čistého vaiṣṇavy; bhāgavataŚrīmad-Bhāgavatam; kara adhyayana — uč se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu Raghunāthovi Bhaṭṭovi řekl: „Tvoji staří rodiče jsou oddaní, tak jim po návratu domů služ a studuj Śrīmad-Bhāgavatam od čistého vaiṣṇavy, který poznal Boha.“

Význam

Stojí za povšimnutí, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu, Nejvyšší Osobnost Božství, nabádal Raghunātha Bhaṭṭu, aby se učil Śrīmad-Bhāgavatam. Řekl mu, aby Śrīmad-Bhāgavatam pochopil od skutečného bhāgavaty, oddaného, a ne od profesionálů. Poradil mu také, aby sloužil své matce a otci, protože oba byli oddanými Pána Caitanyi. Každý, kdo si přeje rozvíjet vědomí Kṛṣṇy, se musí snažit sloužit Kṛṣṇovým oddaným. Narottama dāsa Ṭhākura zpívá: chāḍiyā vaiṣṇava-sevā nistāra peyecche kebā – „Bez služby seberealizovanému vaiṣṇavovi ještě nikdy nikdo nebyl vysvobozen z materialistického způsobu života.“ Śrī Caitanya Mahāprabhu by Raghunāthovi Bhaṭṭovi nikdy neradil, aby sloužil obyčejným rodičům, ale v tomto případě to udělal, protože jeho rodiče byli vaiṣṇavové.

Někdo by se mohl zeptat: „Proč by se nemělo sloužit obyčejným rodičům?“ Śrīmad-Bhāgavatam (5.5.18) uvádí:

gurur na sa syāt sva-jano na sa syāt
pitā na sa syāj jananī na sā syāt
daivaṁ na tat syāt na patiś ca sa syān
na mocayed yaḥ samupeta-mṛtyum

„Pokud člověk nedokáže ty, kdo na něm závisejí, vysvobodit z cesty rození a umírání, neměl by se nikdy stát duchovním mistrem, příbuzným, otcem či matkou nebo uctívaným polobohem. Neměl by se stát ani manželem.“ Každý přirozeně dostane otce a matku v okamžiku zrození, ale skutečný otec a matka jsou ti, kteří svého potomka dokáží vyprostit ze spárů hrozící smrti. To dokáží jedině rodiče pokročilí v rozvoji vědomí Kṛṣṇy. Rodiče, kteří své potomky nedokáží osvítit vědomím Kṛṣṇy, tedy nelze uznat jako skutečné rodiče. Zbytečnost služby obyčejným rodičům potvrzuje následující verš z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.200):

laukikī vaidikī vāpi
yā kriyā kriyate mune
hari-sevānukūlaiva
sa kāryā bhaktim icchatā

„Měli bychom provádět pouze ty činnosti – ať světské, nebo podle védských usměrňujících zásad –, které jsou příznivé pro rozvoj vědomí Kṛṣṇy.“

Ohledně studia Śrīmad-Bhāgavatamu Śrī Caitanya Mahāprabhu jasně nabádá vyhýbat se naslouchání neoddanému profesionálnímu přednašeči. Sanātana Gosvāmī v této souvislosti cituje verš z Padma Purāṇy:

avaiṣṇava-mukhodgīrṇaṁ
pūtaṁ hari-kathāmṛtam
śravaṇaṁ naiva kartavyaṁ
sarpocchiṣṭaṁ yathā payaḥ

„Nikdo by neměl naslouchat osobě, která není vaiṣṇava, ani se od ní učit. I když může mluvit o Kṛṣṇovi, její výklady nelze přijmout, protože jsou jako mléko, kterého se dotkla hadí tlama.“ Dnes se stalo módou pořádat Bhāgavata-saptāhu a poslouchat Śrīmad-Bhāgavatam od lidí, kteří jsou všechno, jen ne pokročilí oddaní či seberealizované duše. Je dokonce i mnoho māyāvādīch, kteří předčítají Śrīmad-Bhāgavatam davům lidí. Nedávno začalo mnoho māyāvādīch recitovat Śrīmad-Bhāgavatam ve Vrindávanu, a protože dokáží Bhāgavatam přednášet s žonglováním se slovy a gramatickými triky překrucují jeho význam, materialisté, kteří chodí do Vrindávanu, jelikož se to stalo duchovní módou, jim rádi naslouchají. To vše Śrī Caitanya Mahāprabhu jasně zakazuje. Musíme si být vědomi toho, že tito māyāvādī sami neznají význam Śrīmad-Bhāgavatamu, a proto jeho recitací nemohou nikdy nikoho osvobodit. Pokročilý oddaný Pána je naopak vysvobozený z hmotných pout a zosobňuje Śrīmad-Bhāgavatam svým životem i jednáním. Doporučujeme proto, aby každý, kdo se chce naučit Śrīmad-Bhāgavatamu, vyhledal takovou seberealizovanou osobu.

Verš

punarapi eka-bāra āsiha nīlācale”
eta bali’ kaṇṭha-mālā dilā tāṅra gale

Synonyma

punarapi — znovu, také; eka-bāra — jednou; āsiha nīlācale — přijď do Džagannáth Purí; eta bali' — to když řekl; kaṇṭha-mālā — korálky na krk; dilā — dal; tāṅra gale — na jeho krk.

Překlad

Na závěr Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Přijď zase do Níláčaly (Džagannáth Purí).“ Po těchto slovech Pán pověsil Raghunāthovi Bhaṭṭovi na krk své vlastní korálky.

Verš

āliṅgana kari’ prabhu vidāya tāṅre dilā
preme gara gara bhaṭṭa kāndite lāgilā

Synonyma

āliṅgana kari' — když ho obejmul; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vidāya tāṅre dilā — rozloučil se s ním; preme — v extázi lásky; gara gara — dojatý; bhaṭṭa — Raghunātha Bhaṭṭa; kāndite lāgilā — začal plakat.

Překlad

Potom ho Pán obejmul a rozloučil se s ním. Raghunātha Bhaṭṭa byl dojatý extází lásky a z nadcházejícího odloučení od Śrī Caitanyi Mahāprabhua se rozplakal.

Verš

svarūpa-ādi bhakta-ṭhāñi ājñā māgiyā
vārāṇasī āilā bhaṭṭa prabhura ājñā pāñā

Synonyma

svarūpa-ādi — v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm; bhakta-ṭhāñi — od oddaných; ājñā māgiyā — když si vyžádal svolení; vārāṇasī āilā — vrátil se do Váránasí; bhaṭṭa — Raghunātha Bhaṭṭa; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ājñā pāñā — když dostal svolení.

Překlad

Poté, co dostal svolení od Śrī Caitanyi Mahāprabhua a všech oddaných, v čele se Svarūpou Dāmodarem, se Raghunātha Bhaṭṭa vrátil do Váránasí.

Verš

cāri-vatsara ghare pitā-mātāra sevā kailā
vaiṣṇava-paṇḍita-ṭhāñi bhāgavata paḍilā

Synonyma

cāri-vatsara — čtyři roky; ghare — doma; pitā-mātāra — otci a matce; sevā kailā — sloužil; vaiṣṇava-paṇḍita-ṭhāñi — od seberealizovaného, pokročilého vaiṣṇavy; bhāgavata paḍilā — učil se Śrīmad-Bhāgavatam.

Překlad

V souladu s pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua po čtyři roky neustále sloužil svému otci a matce. Pravidelně také studoval Śrīmad-Bhāgavatam pod vedením seberealizovaného vaiṣṇavy.

Verš

pitā-mātā kāśī pāile udāsīna hañā
punaḥ prabhura ṭhāñi āilā gṛhādi chāḍiyā

Synonyma

pitā-mātā — otec a matka; kāśī pāile — když v Káší (Váránasí) odešli z tohoto světa; udāsīna hañā — neovlivněný; punaḥ — znovu; prabhura ṭhāñi — ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; āilā — vrátil se; gṛha-ādi chāḍiyā — když přerušil veškeré vztahy s domovem.

Překlad

Potom jeho rodiče v Káší (Váránasí) zemřeli, a on byl zcela odpoutaný. Vrátil se tedy za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, poté, co přerušil veškeré vztahy se svým domovem.

Verš

pūrvavat aṣṭa-māsa prabhu-pāśa chilā
aṣṭa-māsa rahi’ punaḥ prabhu ājñā dilā

Synonyma

pūrva-vat — jako v minulosti; aṣṭa-māsa — osm měsíců; prabhu-pāśa chilā — pobýval se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; aṣṭa-māsa rahi' — poté, co zůstal osm měsíců; punaḥ — znovu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ājñā dilā — nařídil mu.

Překlad

Stejně jako dříve zůstal Raghunātha ve společnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua nepřetržitě osm měsíců. Potom mu Pán dal následující pokyn:

Verš

“āmāra ājñāya, raghunātha, yāha vṛndāvane
tāhāṅ yāñā raha rūpa-sanātana-sthāne

Synonyma

āmāra ājñāya — na Můj pokyn; raghunātha — Můj drahý Raghunāthe; yāha vṛndāvane — jdi do Vrindávanu; tāhāṅ yāñā — jdi tam a; raha — zůstaň; rūpa-sanātana-sthāne — s Rūpou Gosvāmīm a Sanātanou Gosvāmīm.

Překlad

„Můj drahý Raghunāthe, jdi na Můj pokyn do Vrindávanu a žij tam, pod ochranou Rūpy a Sanātany Gosvāmīch.“

Verš

bhāgavata paḍa, sadā laha kṛṣṇa-nāma
acire karibena kṛpā kṛṣṇa bhagavān”

Synonyma

bhāgavata paḍa — čti Śrīmad-Bhāgavatam; sadā — neustále; laha kṛṣṇa-nāma — zpívej Hare Kṛṣṇa mantru; acire — brzy; karibena — udělí; kṛpā — milost; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„Ve Vrindávanu zpívej dvacet čtyři hodin denně Hare Kṛṣṇa mantru a neustále čti Śrīmad-Bhāgavatam. Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, ti brzy udělí svou milost.“

Verš

eta bali’ prabhu tāṅre āliṅgana kailā
prabhura kṛpāte kṛṣṇa-preme matta hailā

Synonyma

eta bali' — po těchto slovech; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — Raghunātha Bhaṭṭu; āliṅgana kailā — obejmul; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpāte — milostí; kṛṣṇa-preme — láskou ke Kṛṣṇovi; matta hailā — byl oživen.

Překlad

Po těchto slovech Śrī Caitanya Mahāprabhu Raghunātha Bhaṭṭu objal a Raghunātha tak byl Pánovou milostí oživen extatickou láskou ke Kṛṣṇovi.

Verš

caudda-hāta jagannāthera tulasīra mālā
chuṭā-pāna-viḍā mahotsave pāñāchilā

Synonyma

caudda-hāta — čtrnáct loktů (přibližně 6,3 metrů) dlouhou; jagannāthera — od Pána Jagannātha; tulasīra mālā — girlandu z lístků tulasī; chuṭā-pāna-viḍā — betel bez koření; mahotsave — na slavnosti; pāñāchilā — dostal.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu dostal na slavnosti trochu nekořeněného betelu a přibližně šest metrů dlouhou girlandu z lístků tulasī, kterou měl na sobě Pán Jagannātha.

Verš

sei mālā, chuṭā pāna prabhu tāṅre dilā
‘iṣṭa-deva’ kari’ mālā dhariyā rākhilā

Synonyma

sei mālā — tu girlandu; chuṭā pāna — betel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre dilā — dal mu; iṣṭa-deva — své uctívané Božstvo; kari' — přijímající jako; mālā — girlandu; dhariyā rākhilā — opatroval.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu dal girlandu i betel Raghunāthovi Bhaṭṭovi, který je přijal jako své uctívané Božstvo a s velkou péčí je opatroval.

Verš

prabhura ṭhāñi ājñā lañā gelā vṛndāvane
āśraya karilā āsi’ rūpa-sanātane

Synonyma

prabhura ṭhāñi — od Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ājñā lañā — poté, co si vyžádal svolení; gelā vṛndāvane — šel do Vrindávanu; āśraya karilā — přijal útočiště; āsi' — když přišel; rūpa-sanātane — u Rūpy Gosvāmīho a Sanātany Gosvāmīho.

Překlad

Potom Raghunātha Bhaṭṭa se svolením od Śrī Caitanyi Mahāprabhua odešel do Vrindávanu. Jakmile tam přišel, uchýlil se do péče Rūpy a Sanātany Gosvāmīch.

Verš

rūpa-gosāñira sabhāya karena bhāgavata-paṭhana
bhāgavata paḍite preme āulāya tāṅra mana

Synonyma

rūpa-gosāñira sabhāya — ve společnosti Rūpy, Sanātany a dalších vaiṣṇavů; karena — provádí; bhāgavata-paṭhana — recitaci Śrīmad-Bhāgavatamu; bhāgavata paḍite — při recitaci Śrīmad-Bhāgavatamu; preme — extatickou láskou; āulāya — byla zaplavena; tāṅra mana — jeho mysl.

Překlad

Raghunātha Bhaṭṭa byl při recitaci Śrīmad-Bhāgavatamu ve společnosti Rūpy a Sanātany zaplaven extatickou láskou ke Kṛṣṇovi.

Verš

aśru, kampa, gadgada prabhura kṛpāte
netra kaṇṭha rodhe bāṣpa, nā pāre paḍite

Synonyma

aśru — slzy; kampa — chvění; gadgada — přeskakování hlasu; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛpāte — milostí; netra — oči; kaṇṭha — krk; rodhe — zalykal se; bāṣpa — slzy; pāre paḍite — nemohl recitovat.

Překlad

Milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua zakoušel příznaky extatické lásky – slzy, chvění a přeskakování hlasu. Protože měl oči plné slz a zalknuté hrdlo, nemohl v recitaci Śrīmad-Bhāgavatamu pokračovat.

Verš

pika-svara-kaṇṭha, tāte rāgera vibhāga
eka-śloka paḍite phirāya tina-cāri rāga

Synonyma

pika-svara-kaṇṭha — hlas sladký jako hlas kukačky; tāte — navíc; rāgera — melodií; vibhāga — oddělení; eka-śloka — jeden verš; paḍite — když recituje; phirāya — mění; tina cāri rāga — tři až čtyři různé melodie.

Překlad

Hlas měl sladký jako kukačka a každý verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu dokázal recitovat ve třech či čtyřech melodiích. Poslouchat jeho přednes tedy bylo nesmírně sladké.

Verš

kṛṣṇera saundarya-mādhurya yabe paḍe, śune
premete vihvala tabe, kichui nā jāne

Synonyma

kṛṣṇera — Kṛṣṇovu; saundarya — krásu; mādhurya — sladkost; yabe — když; paḍe — recituje; śune — slyší; premete — extází lásky ke Kṛṣṇovi; vihvala — dojatý; tabe — potom; kichui — cokoliv; jāne — nezná.

Překlad

Když četl nebo slyšel o kráse a sladkosti Kṛṣṇy, byl dojatý extází lásky a nic jiného nebral na vědomí.

Verš

govinda-caraṇe kailā ātma-samarpaṇa
govinda-caraṇāravinda — yāṅra prāṇa-dhana

Synonyma

govinda-caraṇe — u lotosových nohou Pána Govindy; kailā ātma-samarpaṇa — naprosto se odevzdal; govinda-caraṇa-aravinda — lotosové nohy Pána Govindy; yāṅra — jehož; prāṇa-dhana — životem a duší.

Překlad

Raghunātha Bhatta se tak zcela odevzdal u lotosových nohou Pána Govindy, které se pro něho staly vším.

Verš

nija śiṣye kahi’ govindera mandira karāilā
vaṁśī, makara kuṇḍalādi ‘bhūṣaṇa’ kari’ dilā

Synonyma

nija śiṣye — svým žákům; kahi' — když řekl; govindera — Pána Govindy; mandira karāilā — postavil chrám; vaṁśī — flétnu; makara kuṇḍala-ādi — náušnice ve tvaru žraloka a další; bhūṣaṇa — ozdoby; kari' — poté, co vyrobil; dilā — dal.

Překlad

Svým žákům potom Raghunātha Bhaṭṭa nařídil, aby pro Govindu postavili chrám, a sám pro Govindu vyrobil různé ozdoby, včetně flétny a náušnic ve tvaru žraloka.

Verš

grāmya-vārtā nā śune, nā kahe jihvāya
kṛṣṇa-kathā-pūjādite aṣṭa-prahara yāya

Synonyma

grāmya-vārtā — obyčejná témata; śune — nikdy neposlouchá; — ne; kahe — vyslovuje; jihvāya — svým jazykem; kṛṣṇa-kathā — témata o Kṛṣṇovi; pūjā-ādite — uctíváním a tak dále; aṣṭa-prahara yāya — trávil celé dny a noci.

Překlad

Raghunātha Bhaṭṭa nenaslouchal o ničem, co patří k hmotnému světu, ani o takových věcech nemluvil. Mluvil jen o Kṛṣṇovi a celé dny a noci Pána uctíval.

Verš

vaiṣṇavera nindya-karma nāhi pāḍe kāṇe
sabe kṛṣṇa bhajana kare, — ei-mātra jāne

Synonyma

vaiṣṇavera — vaiṣṇavy; nindya-karma — hanebné činnosti; nāhi pāḍe kāṇe — neposlouchá; sabe — všichni; kṛṣṇa bhajana kare — jsou zaměstnaní ve službě Kṛṣṇovi; ei-mātra — jen to; jāne — chápe.

Překlad

Nikdy neposlouchal pomluvy jakéhokoli vaiṣṇavy, ani hovory o jeho špatném chování. Jediné, co věděl, bylo, že každý slouží Kṛṣṇovi. Ničemu jinému nerozuměl.

Význam

Raghunātha Bhaṭṭa nikdy neudělal nic, co by uškodilo nějakému vaiṣṇavovi. Jinými slovy, nikdy nebyl nepozorný ve své službě Pánu, ani neporušoval usměrňující zásady čistého vaiṣṇavy. Povinností vaiṣṇavského ācāryi je bránit svým žákům a následovníkům v porušování zásad vaiṣṇavského chování. Neustále by je měl nabádat, aby tyto usměrňující zásady striktně následovali, protože to je ochrání před poklesnutím. Vaiṣṇavský kazatel sice může někdy druhé kritizovat, ale Raghunātha Bhaṭṭa se tomu vyhýbal. Raghunātha Bhaṭṭa nekritizoval ani vaiṣṇavu, který zjevně udělal nějakou chybu, a viděl jen to, že každý slouží Kṛṣṇovi. To je postavení mahā-bhāgavaty. Ve vyšším smyslu je služebníkem Kṛṣṇy i ten, kdo slouží māyi. Protože je māyā služebnicí Kṛṣṇy, každý, kdo jí slouží, slouží nepřímo Kṛṣṇovi. Proto je řečeno:

keha māne, keha nā māne, saba tāṅra dāsa
ye nā māne, tāra haya sei pāpe nāśa

„Někdo Ho přijímá a někdo ne, ale to nic nemění na tom, že každý je Jeho služebník. Toho, kdo Ho nepřijímá, však zničí jeho vlastní hříšné jednání.“ (Caitanya-caritāmṛta Ādi 6.85)

Verš

mahāprabhura datta mālā mananera kāle
prasāda-kaḍāra saha bāndhi lena gale

Synonyma

mahāprabhura — od Śrī Caitanyi Mahāprabhua; datta — danou; mālā — girlandu z tulasī; mananera — vzpomínání; kāle — v čase; prasāda-kaḍāra — zbytky od Pána Jagannātha; saha — s; bāndhi — poté, co svázal; lena — bere si; gale — na krk.

Překlad

V době, kdy byl Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī pohroužený ve vzpomínání na Pána Kṛṣṇu, bral girlandu z tulasī a prasādam Pána Jagannātha, které dostal od Śrī Caitanyi Mahāprabhua, svázal je dohromady a nosil je pověšené na krku.

Verš

mahāprabhura kṛpāya kṛṣṇa-prema anargala
ei ta’ kahiluṅ tāte caitanya-kṛpā-phala

Synonyma

mahāprabhura kṛpāya — milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇa-prema anargala — nepřetržitě naplněný extatickou láskou ke Kṛṣṇovi; ei ta' — tak; kahiluṅ — popsal jsem; tāte — proto; caitanya-kṛpā-phala — výsledek milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Takto jsem popsal mocnou milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua, díky které byl Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī neustále naplněný extatickou láskou ke Kṛṣṇovi.

Verš

jagadānandera kahiluṅ vṛndāvana-gamana
tāra madhye deva-dāsīra gāna-śravaṇa
mahāprabhura raghunāthe kṛpā-prema-phala
eka-paricchede tina kathā kahiluṅ sakala

Synonyma

jagadānandera — Jagadānandy Paṇḍita; kahiluṅ — popsal jsem; vṛndāvana-gamana — cestu do Vrindávanu; tāra madhye — v rámci toho; deva-dāsīra — zpěvačky z Jagannāthova chrámu; gāna-śravaṇa — poslech písně; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; raghunāthe — vůči Raghunāthovi Bhaṭṭovi; kṛpā — díky milosti; prema — láska; phala — výsledek; eka-paricchede — v jedné kapitole; tina kathā — tři témata; kahiluṅ — popsal jsem; sakala — všechna.

Překlad

V této kapitole jsem hovořil o třech tématech: o návštěvě Jagadānandy Paṇḍita ve Vrindávanu, o tom, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu naslouchal zpěvu jedné deva-dāsī z Jagannāthova chrámu, a jak Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī dosáhl díky milosti Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua extatické lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

ye ei-sakala kathā śune śraddhā kari’
tāṅre kṛṣṇa-prema-dhana dena gaurahari

Synonyma

ye — každý, kdo; ei-sakala — všechna tato; kathā — témata; śune — poslouchá; śraddhā kari' — s vírou a láskou; tāṅre — jemu; kṛṣṇa-prema-dhana — bohatství extatické lásky k Pánu Kṛṣṇovi; dena — dá; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Překlad

Každému, kdo o všech těchto tématech naslouchá s vírou a láskou, udělí Śrī Caitanya Mahāprabhu neboli Gaurahari extatickou lásku ke Kṛṣṇovi.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke třinácté kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, kde se vypráví o návštěvě Jagadānandy Paṇḍita ve Vrindávanu, o Pánově poslechu písně jedné deva-dāsī a o tom, jak Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī dosáhl lásky ke Kṛṣṇovi.