Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.132

Verš

grāmya-vārtā nā śune, nā kahe jihvāya
kṛṣṇa-kathā-pūjādite aṣṭa-prahara yāya

Synonyma

grāmya-vārtā — obyčejná témata; śune — nikdy neposlouchá; — ne; kahe — vyslovuje; jihvāya — svým jazykem; kṛṣṇa-kathā — témata o Kṛṣṇovi; pūjā-ādite — uctíváním a tak dále; aṣṭa-prahara yāya — trávil celé dny a noci.

Překlad

Raghunātha Bhaṭṭa nenaslouchal o ničem, co patří k hmotnému světu, ani o takových věcech nemluvil. Mluvil jen o Kṛṣṇovi a celé dny a noci Pána uctíval.