Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.40

Verš

prabhu nā khāile, keha nā kare bhojana
svarūpa-gosāñi tabe kaila nivedana

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; khāile — dokud nejí; keha — kdokoliv; — ne; kare bhojana — přijme prasādam; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; tabe — tehdy; kaila nivedana — upozornil.

Překlad

Svarūpa Gosvāmī však Śrī Caitanyu Mahāprabhua upozornil na to, že oddaní nebudou přijímat prasādam, dokud je nepřijme On.