Skip to main content

Synonyma

ei nivedana
tuto prosbu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.35
to je žádost — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.19
eka nivedana
jednu žádost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.10
kaila nivedana
předložili. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.64
upozornil. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.40
prosil — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.74
předložil — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.113
přednesl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.105
kaile nivedana
předložil jsi mou žádost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.42
nivedana kailā
požádal. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.106
kailā nivedana
předložili žádost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.12
přednesl přímluvu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.130
vyjádřil svou touhu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.127
přednesli. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.36
pronesl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.22
předal. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.87
přednesl žádost — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.27
kichu kare nivedana
předkládá naléhavou prosbu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.148
kare nivedana
přednesl. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.160
nabídne Božstvu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.87
vznesl žádost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.85
oznamuje — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.110
nivedana kare
nabídl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.173
odevzdává se — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.159
předkládá žádost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.119
přednesl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.28
kari nivedana
požádám. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.43
kariba nivedana
vysvětlím — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.64
nivedana karite
vyjevit své touhy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.132
kariyāchi nivedana
představil jsem čtenářům — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.95
karoṅ nivedana
chci přednést. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.272
nivedana
žádost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.49, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.26, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.186, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.39
pokornou žádost — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.53
vám něco. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.102
stížnost — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.41
stížnost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.124, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.192
sdělení. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.176
svoji žádost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.269
vyjádření — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.180
prosbu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.197

Filter by hierarchy