Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.41

Verš

āpane vaisa, prabhu, bhojana karite
tumi nā khāile, keha nā pāre khāite

Synonyma

āpane vaisa — Ty si sedni; prabhu — můj Pane; bhojana karite — jíst; tumi khāile — aniž by ses Ty najedl; keha — kdokoliv; pāre — nedokáže; khāite — jíst.

Překlad

Svarūpa Dāmodara řekl: „Můj Pane, prosím sedni si. Nikdo nebude jíst, dokud nebudeš jíst Ty.“