Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.129

Verš

śuṣka bāṅśera lāṭhikhāna,eta kare apamāna,
ei daśā karila, gosāñi
nā sahi’ ki karite pāri,
tāhe rahi mauna dhari’,
corāra māke ḍāki’ kāndite nāi

Synonyma

śuṣka — suchý; bāṅśera — bambusový; lāṭhi-khāna — prut; eta — tento; kare apamāna — uráží; ei — tento; daśā — stav; karila — učinil; gosāñi — pán; sahi' — nesnášející; ki — co; karite pāri — můžeme dělat; tāhe — tehdy; rahi — zůstaneme; mauna dhari' — zachovávající mlčení; corāra — zloděje; māke — pro matku; ḍāki' — volající; kāndite — plakat; nāi — není možné.

Překlad

„Tato flétna sice není nic jiného než suchý bambusový prut, ale přesto se stává naším pánem, který nás tolika způsoby uráží, že nás přivádí do úzkých. Co můžeme dělat jiného, než to snášet? Zlodějova matka se nemůže hlasitým pláčem dožadovat spravedlnosti, když je zloděj potrestán. Proto jednoduše mlčíme.“