Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.89

Verš

brahmasva-adhika ei haya rāja-dhana
tāhā hari’ bhoga kare mahā-pāpī jana

Synonyma

brahmasvabrāhmaṇův majetek; adhika — více než; ei — toto; haya — je; rāja-dhana — vládní příjmy; tāhā hari' — kradoucí je; bhoga kare — oddává se smyslovému požitku; mahā-pāpī jana — velmi hříšný člověk.

Překlad

„  ,Vládní příjmy jsou posvátnější než brāhmaṇův majetek. Ten, kdo tyto prostředky zneužívá pro smyslový požitek, je velmi hříšný.̀  “