Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.90

Verš

rājāra vartana khāya, āra curi kare
rāja-daṇḍya haya sei śāstrera vicāre

Synonyma

rājāra vartana — královu výplatu; khāya — bere; āra — a; curi kare — ukradne; rāja-daṇḍya — podléhající královu trestu; haya — je; sei — on; śāstrera vicāre — výrok zjevených písem.

Překlad

„  ,Ten, kdo slouží vládě, ale zneužívá vládní prostředky, si zaslouží králův trest. To je výrok všech zjevených písem.̀  “