Skip to main content

Synonyma

sei abhilāṣe
s tímto záměrem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.231
sei arthera adhīna
přijde pod tento jiný význam. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.147
ajña mūrkha sei
je to nevědomý hlupák — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.133
sei amogha
ten samý Amogha — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.296
sei amṛta
tento nektar — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.86
sei prasāda-anna
tyto zbytky jídla — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.218
sei anna
toto prasādamŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.201
tuto rýži — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.318
sei aparādhe
kvůli tomuto přestupku — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.226
kvůli přestupku — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.26
sei artha haya
to je jediný význam — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.311
sei śloka-artha
význam tohoto verše — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.73
sei artha
ten samý význam — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.94
stejný význam — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.96
sei arthe
stejného významu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.77
sei aṁśa lañā
přijímající tuto úplnou část — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.154
sei vibhinna-aṁśa
tato oddělená část Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.10
sei prema-aṅkurera
tohoto semínka extatické lásky ke Kṛṣṇovi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.36
sei śloka-aṣṭakera
stejných osmi veršů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.139
sei baladeva
ten samý Baladeva — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.295
sei balarāma
tento Pán Balarāma — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.11
sei bhakta-gaṇa
tito oddaní. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.126
sei bhakta
ten oddaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.46
sei bhaye
kvůli těmto obavám — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.142
sei bhaṭṭācāryera
tohoto Bhaṭṭācāryi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.210
sei bhite
tohoto stropu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.83
sei bhoga
to úžasné jídlo — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.119
sei bhāgera
této části — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.11-12
sei bhāgyavān
ten má velké štěstí. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.9
je velmi požehnaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.161
sei bhāta
to jídlo — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.316
tuto vyhozenou rýži — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.317
sei bhāva
tuto náladu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.50
takové okolnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.80
tento emotivní stav — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.13
sei-bhāve
v této transcendentální náladě — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.134
sei bhāve
takto — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.21-22
v této extázi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.88, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.50
v takové extázi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.162
s touto představou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.14