Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.91

Verš

nija-kauḍi māge, rājā nāhi kare daṇḍa
rājā — mahā-dhārmika, ei haya pāpī bhaṇḍa!

Synonyma

nija-kauḍi — své peníze; māge — žádá; rājā — král; nāhi kare daṇḍa — nepotrestá; rājā — král; mahā-dhārmika — velmi zbožný; ei — tento muž; haya — je; pāpī — hříšný; bhaṇḍa — podvodník.

Překlad

„  ,Král chtěl zaplatit dluh, aniž by ho trestal, a proto je zajisté velmi zbožný. Gopīnātha Paṭṭanāyaka je však velký podvodník.̀  “