Skip to main content

Synonyma

dhana-durmada-andhān
lidem pyšným na svůj hmotný majetek. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.114
bahu-dhana
bohatství všeho druhu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.113
hodně peněz — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.4
bahu-dhana lañā
beroucí s sebou obrovské množství peněz. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.6
bhakta-gaṇa-dhana
poklad oddaných. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.91
bhakta-gaṇera gūḍha-dhana
nejdůvěrnější poklad oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.103
dhana-bhoge
co se týče užívání si hmotného štěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.120
bāpera dhana āche
otec má nějaký poklad — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.131
caitanya-prāṇa-dhana
Caitanya Mahāprabhu byl pro ně vším. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.81
caitanya prāṇa-dhana
Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua jako poklad svého života. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.162
dhāñā calilā
rozběhl se. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.85
velkou rychlostí se rozběhl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.28
rozběhl se velkou rychlostí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.86
calilā dhāñā
rozběhl se — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.61
eka cauṭhi dhana
čtvrtinu bohatství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.7
dhana-da
pokladníka polobohů, Pána Kuvery — Śrīmad-bhāgavatam 10.34.25
dhana-daiḥ
dárci bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.27
dhana-dam
k tomu, kdo může dát milodarem nesmírné bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.13
Kuveru neboli toho, kdo dává peníze — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.32
dhana-daḥ uvāca
správce pokladnice (Kuvera) řekl — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.2
dhana-daḥ
pokladník Kuvera — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.26-27
pokladník polobohů (Kuvera) — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.14
daṇḍa-dhana
jedna tyč — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.153
dhana-daṇḍa laya
vybírají pokutu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.210
dhana-māna
bohatství a falešného uznání — Bg. 16.17
dhana-ādibhiḥ
jako je majetek, pocty, děti, země a dům. — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.20
dhana
majetek — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.199
bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 4.25.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.19, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.44, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.182, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.120, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.165, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.182, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.132, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.259, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.163, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.30
v podobě majetku — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.16
jměním — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.26
majetkem — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.26
hmotné obĕtiny — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.19
pokladnice — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.4-7
penĕzi — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.34
o peníze — Śrīmad-bhāgavatam 10.88.9
od bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.28
a bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.7
a peníze — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.39-40
bohatství. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.105-106, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.222, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.183, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.295, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.74
jmění — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.74