Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.88

Verš

‘ajitendriya hañā kare rāja-viṣaya
nānā asat-pathe kare rāja-dravya vyaya

Synonyma

ajitendriya hañā — protože šílí po uspokojování smyslů; kare rāja-viṣaya — slouží vládě; nānā asat-pathe — za různé hříšné činnosti; kare rāja-dravya vyaya — utrácí příjmy vlády.

Překlad

„Pán říkal: ,Je vládním služebníkem, ale protože šílí po uspokojování smyslů, utrácí příjmy vlády za různé hříšné činnosti.̀  “