Skip to main content

Synonyma

adhika-taraḥ
velice — Bg. 12.5
adhika-sāmya-vimukta- dhāmnaḥ
nikdo Ho nepřevýší, ani se Mu nevyrovná — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.20
adhika
větší množství — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.8
velmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.31
více než — Śrīmad-bhāgavatam 10.59.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.89
větší — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.111, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.118, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.219
větší než to — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.1
překonávající. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.168
více — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.115, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.68, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.54
ještě více — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.138
navíc — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.221
zvětšení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.225, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.1
mnoho — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.109
daśa-aṁśa-adhika-aṁśena
jednou desetinou předchozí — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.8
prāṇa-adhika
víc než svůj život — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.7-8
hīna-artha-adhika-sādhake
jenž udílíš větší požehnání tomu, kdo je pokleslý a nemá žádné dobré vlastnosti — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.29
adhika ānile
pokud přinesete víc — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.54
sarva-adhika
nejvyšší ze všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.24
adhika madhura
sladší. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.116
adhika ullāsa
radostnější. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.178
velká radost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.107
adhika-dairghyam
neobyčejnou délku — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.73
adhika ha-ila
byla větší. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.91
adhikā
velká — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.34
lepší — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.70, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.161
parama-adhikā
nejvznešenější — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.69-70
sarva-adhikā
především. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.214