Skip to main content

Synonyma

a-tat-jña-jana
těmi, kdo neznali jeho skutečné postavení — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.9-10
adhanya-jana
nešťastných lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.1
jana-adhipāḥ
králové — Bg. 2.12
králové. — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.36
akiñcana jana
chudým — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.109
alaukika jāna'
každý by měl vědět, že jsou neobyčejné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.226
jana-antāt
před nebezpečím vytvořeným jinými lidmi — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.18
nija-jana-anukampita-hṛdayaḥ
Jehož srdce je vždy plné milosti pro Jeho oddané — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.27
anya-jana
kdokoliv jiný. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.285
kohokoliv jiného. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.287
jiní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.101
ostatní. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.103
anya jana
jiné osoby — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.23
ostatních — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.284
jana- kalmaṣa-apaham
která ze všech lidí smývá všechny reakce za jejich hříšné jednání — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.28
jana-ardana
ó hubiteli ateistů — Bg. 10.18
jana-ardanam
který odstraňuje všechny těžkosti oddaného — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.21
jana-ardanaḥ
vládce živých bytostí. — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.20
Lord Kṛṣṇa, the abode of all persons — Śrīmad-bhāgavatam 10.45.42-44
ardha-jana
poloviční osoba. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.106
sva-jana-arpaṇāt
nebo kvůli zvaní příbuzných. — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.4
sva-jana-artha-dārān
příbuzní, bohatství a krásná manželka — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.44
asat-jana
špatného človĕka — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.42
jana-atyaye
za účelem konečného zničení celého stvoření. — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.20
aṣṭa-jana
osm osob. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.204
aṣṭa jana
osm lidí. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.33
osm osobností — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.203
bahiḥ-mukha jana
člověk ovlivněný vnější energií — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.92
bahu-jana
mnoho lidí. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.153
mnoha dalšími. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.43
bandhu-jana
přátelé. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.24
sva-jana-bandhuṣu
ke svým příbuzným a přátelům — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.6
baḍa jānā
nejstarší syn krále Pratāparudry — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.13
bhagavat-jana-parāyaṇam
následovníka Pánových oddaných, brāhmaṇů a vaiṣṇavů — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.28
bhakta-jana-priyaḥ
závisím nejen na Mém oddaném, ale také na oddaném Mého oddaného (oddaní oddaných jsou Mi velice drazí). — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.63
bhakta-jana
oddané — Śrīmad-bhāgavatam 6.13.22-23
čistých oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.90
mat-bhakta jana
Mých oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.34-41
nānā-bhāvera bhakta-jana
oddaní vychutnávající si vztahy s Kṛṣṇou v různých extázích — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.274
sarva-bhakta-jana
všichni oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.63