Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.20

Verš

sarva-śāstra khaṇḍi’ prabhu ‘bhakti’ kare sāra
sayuktika vākye mana phirāya sabāra

Synonyma

sarva-śāstra khaṇḍi' — tím, že porazil všechny mylné závěry různých písem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bhakti kare sāra — ustanovil svrchovanost oddané služby; sa-yuktika vākye — řečí plnou příjemné logiky a argumentů; mana phirāya — změnil mysl; sabāra — každého.

Překlad

Když lidé za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem přicházeli hovořit o podstatě různých písem, Pán jejich mylné závěry porážel a ustanovoval svrchovanost oddané služby Pánu. Zdvořile tak měnil jejich mysl prostřednictvím logiky a argumentů.

Význam

Toto saṅkīrtanové hnutí šíříme v západních zemích a při naší nedávné cestě po evropských městech, jako je Řím, Ženeva, Paříž a Frankfurt, nás přišlo navštívit mnoho křesťanských učenců, kněžích, filosofů i yogīch, a díky Kṛṣṇově milosti souhlasili s tím, že hnutí pro vědomí Kṛṣṇy neboli učení bhakti přináší ten nejvyšší závěr. Po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua se snažíme každého přesvědčit o tom, že oddanou službu Pánu přikazuje každé písmo. Každý zbožný člověk musí uznat svrchovanou autoritu Pána, stát se Jeho oddaným a snažit se Ho milovat. To je skutečná podstata náboženství. Nehraje roli, jestli je někdo křesťan, muslim, či cokoliv jiného. Musíme pouze uznat vznešené postavení Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a sloužit Mu. Nejde o to, jestli jsme křesťané, muslimové či hinduisté. Člověk musí mít čistou zbožnost a od všech těchto hmotných označení se osvobodit. Tak se může naučit umění oddané služby. Tento argument všichni inteligentní lidé uznávají a hnutí pro vědomí Kṛṣṇy získává vliv po celém světě. Postupně se tak díky naší důkladné logice a vědeckému podání naplňuje předpověď Śrī Caitanyi Mahāprabhua, že vědomí Kṛṣṇy se rozšíří do každého města a vesnice na světě.